[Scorers Main][League Main]

Mario Fenech

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1981Souths2 (1-0-1)1  3
1982Souths6 (4-0-2)    
1983Souths16 (10-0-6)    
1984Souths25 (15-0-10)2 19
1985Souths24 (10-0-14)1  4
1986Souths22 (14-1-7)2  8
1987Souths26 (14-1-11)3  12
1988Souths19 (11-1-7)3  12
1989Souths18 (13-1-4)4  16
1990Souths21 (2-0-19)2  8
1991Norths23 (14-0-9)    
1992Norths15 (7-1-7)1  4
1993Norths19 (12-1-6)2  8
1994Norths25 (18-1-6)1  4
1995South Queensland11 (2-1-8)    
Totals272 (147-8-117)22 188
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R15,1981Souths v WestsBE1  3
R20,1981Souths v CanterburyBE    
R3,1982Souths v IllawarraBE    
R6,1982Souths v PenrithBE    
R7,1982Souths v EastsBE    
R9,1982Souths v WestsBE    
R19,1982Souths v BalmainBE    
R20,1982Souths v PenrithBE    
R9,1983Souths v CronullaBE    
R10,1983Souths v IllawarraBE    
R11,1983Souths v CanterburyBE    
R15,1983Souths v BalmainBE    
R16,1983Souths v St GeorgeHK    
R17,1983Souths v NewtownHK    
R18,1983Souths v CanberraHK    
R19,1983Souths v ParramattaHK    
R20,1983Souths v NorthsHK    
R13,1983Souths v EastsHK    
R21,1983Souths v WestsHK    
R22,1983Souths v CronullaHK    
R23,1983Souths v IllawarraHK    
R24,1983Souths v CanterburyHK    
R25,1983Souths v ManlyHK    
R26,1983Souths v EastsHK    
R1,1984Souths v WestsHK    
R3,1984Souths v ParramattaHK    
R4,1984Souths v CanberraHK    
R5,1984Souths v IllawarraHK1  4
R6,1984Souths v EastsHK    
R7,1984Souths v ManlyHK    
R8,1984Souths v BalmainHK    
R9,1984Souths v PenrithHK    
R11,1984Souths v CronullaHK    
R13,1984Souths v NorthsHK  11
R14,1984Souths v WestsHK    
R15,1984Souths v CanberraHK    
R16,1984Souths v ParramattaHK    
R17,1984Souths v St GeorgeHK    
R18,1984Souths v IllawarraHK    
R19,1984Souths v EastsHK    
R20,1984Souths v ManlyHK    
R21,1984Souths v BalmainHK    
R22,1984Souths v PenrithHK    
R23,1984Souths v CanterburyHK    
R24,1984Souths v CronullaHK    
R26,1984Souths v NorthsHK1  4
FN,1984Souths v CanberraHK    
FN,1984Souths v ManlyHK    
FN,1984Souths v St GeorgeHK    
R1,1985Souths v EastsHK    
R2,1985Souths v St GeorgeHK    
R3,1985Souths v IllawarraHK    
R4,1985Souths v CanberraHK    
R5,1985Souths v ParramattaHK    
R6,1985Souths v NorthsHK    
R8,1985Souths v PenrithHK    
R9,1985Souths v CronullaHK1  4
R10,1985Souths v WestsHK    
R11,1985Souths v CanterburyHK    
R12,1985Souths v ManlyHK    
R13,1985Souths v BalmainHK    
R14,1985Souths v EastsHK    
R15,1985Souths v St GeorgeHK    
R16,1985Souths v IllawarraHK    
R17,1985Souths v CanberraHK    
R18,1985Souths v ParramattaHK    
R19,1985Souths v NorthsHK    
R21,1985Souths v PenrithHK    
R22,1985Souths v CronullaHK    
R23,1985Souths v WestsHK    
R24,1985Souths v CanterburyHK    
R25,1985Souths v ManlyHK    
R26,1985Souths v BalmainHK    
R1,1986Souths v St GeorgeHK    
R2,1986Souths v IllawarraHK    
R3,1986Souths v CronullaHK    
R4,1986Souths v WestsHK    
R5,1986Souths v PenrithHK    
R6,1986Souths v EastsHK    
R7,1986Souths v NorthsHK    
R8,1986Souths v CanterburyHK    
R10,1986Souths v CanberraHK    
R11,1986Souths v ParramattaHK    
R12,1986Souths v ManlyHK    
R14,1986Souths v St GeorgeHK    
R15,1986Souths v IllawarraHK    
R17,1986Souths v WestsHK1  4
R18,1986Souths v PenrithHK    
R21,1986Souths v CanterburyHK    
R23,1986Souths v CanberraHK    
R24,1986Souths v ParramattaHK    
R25,1986Souths v ManlyHK1  4
R26,1986Souths v BalmainHK    
FN,1986Souths v CanterburyHK    
FN,1986Souths v BalmainHK    
R1,1987Souths v IllawarraHK    
R2,1987Souths v St GeorgeHK    
R3,1987Souths v BalmainHK    
R4,1987Souths v PenrithSR    
R5,1987Souths v WestsHK    
R6,1987Souths v ParramattaHK    
R7,1987Souths v ManlyHK1  4
R8,1987Souths v CanterburyHK    
R10,1987Souths v CronullaHK    
R11,1987Souths v EastsHK    
R12,1987Souths v CanberraHK    
R13,1987Souths v NorthsHK    
R14,1987Souths v IllawarraHK1  4
R15,1987Souths v St GeorgeHK    
R16,1987Souths v BalmainHK    
R17,1987Souths v PenrithHK    
R18,1987Souths v WestsHK    
R19,1987Souths v ParramattaHK    
R20,1987Souths v ManlyHK    
R21,1987Souths v CanterburyHK    
R23,1987Souths v CronullaHK1  4
R24,1987Souths v EastsHK    
R25,1987Souths v CanberraHK    
R26,1987Souths v NorthsHK    
FN,1987Souths v BalmainHK    
FN,1987Souths v CanberraHK    
R1,1988Souths v CronullaHK    
R2,1988Souths v EastsHK    
R3,1988Souths v CanberraHK    
R4,1988Souths v IllawarraHK1  4
R5,1988Souths v St GeorgeHK    
R6,1988Souths v Gold CoastHK    
R7,1988Souths v CanterburyHK    
R8,1988Souths v ManlyHK    
R9,1988Souths v BalmainHK    
R10,1988Souths v NewcastleHK    
R13,1988Souths v NorthsHK    
R14,1988Souths v BrisbaneHK    
R15,1988Souths v PenrithHK    
R16,1988Souths v CronullaHK    
R17,1988Souths v EastsHK1  4
R18,1988Souths v CanberraHK    
R19,1988Souths v IllawarraPR    
R20,1988Souths v St GeorgeHK    
R22,1988Souths v CanterburyPR1  4
R1,1989Souths v EastsHK    
R2,1989Souths v CanberraHK    
R3,1989Souths v CronullaHK    
R4,1989Souths v IllawarraHK1  4
R6,1989Souths v St GeorgeHK    
R7,1989Souths v CanterburyHK    
R8,1989Souths v NorthsPR1  4
R9,1989Souths v WestsPR    
R10,1989Souths v ManlyPR    
R12,1989Souths v BalmainPR    
R13,1989Souths v ParramattaPR1  4
R18,1989Souths v CronullaSR    
R19,1989Souths v IllawarraHK    
R20,1989Souths v Gold CoastSR    
R21,1989Souths v St GeorgePR    
R22,1989Souths v CanterburySR    
FN,1989Souths v BalmainHK    
FN,1989Souths v CanberraPR1  4
R1,1990Souths v CanterburyPR    
R2,1990Souths v CronullaHK    
R3,1990Souths v EastsHK1  4
R4,1990Souths v Gold CoastHK    
R5,1990Souths v IllawarraHK    
R6,1990Souths v St GeorgeHK    
R7,1990Souths v CanberraPR    
R8,1990Souths v WestsHK    
R9,1990Souths v ParramattaHK    
R10,1990Souths v NorthsHK    
R11,1990Souths v BrisbaneHK    
R12,1990Souths v PenrithPR    
R13,1990Souths v ManlyPR1  4
R14,1990Souths v BalmainPR    
R15,1990Souths v NewcastlePR    
R16,1990Souths v CanterburyPR    
R17,1990Souths v CronullaPR    
R18,1990Souths v EastsPR    
R19,1990Souths v Gold CoastPR    
R20,1990Souths v IllawarraPR    
R21,1990Souths v St GeorgePR    
R1,1991Norths v CanberraSR    
R2,1991Norths v WestsSR    
R3,1991Norths v ParramattaSR    
R4,1991Norths v ManlySR    
R5,1991Norths v BrisbaneSR    
R6,1991Norths v St GeorgeSR    
R7,1991Norths v Gold CoastSR    
R8,1991Norths v NewcastleSR    
R9,1991Norths v EastsSR    
R10,1991Norths v BalmainSR    
R11,1991Norths v CronullaSR    
R12,1991Norths v CanterburySR    
R13,1991Norths v SouthsPR    
R14,1991Norths v PenrithSR    
R16,1991Norths v CanberraPR    
R17,1991Norths v WestsSR    
R18,1991Norths v ParramattaSR    
R19,1991Norths v ManlySR    
R20,1991Norths v BrisbaneSR    
R22,1991Norths v Gold CoastBE    
FN,1991Norths v ManlySR    
FN,1991Norths v PenrithSR    
FN,1991Norths v CanberraSR    
R1,1992Norths v CanterburyPR1  4
R2,1992Norths v SouthsPR    
R6,1992Norths v ParramattaHK    
R7,1992Norths v BalmainHK    
R12,1992Norths v IllawarraBE    
R13,1992Norths v CronullaBE    
R14,1992Norths v Gold CoastPR    
R15,1992Norths v NewcastlePR    
R16,1992Norths v CanterburyHK    
R17,1992Norths v SouthsPR    
R18,1992Norths v St GeorgePR    
R19,1992Norths v WestsSR    
R20,1992Norths v EastsSR    
R21,1992Norths v ParramattaSR    
R22,1992Norths v BalmainSR    
R1,1993Norths v ManlyPR    
R2,1993Norths v EastsPR1  4
R3,1993Norths v Gold CoastPR    
R4,1993Norths v WestsPR    
R8,1993Norths v PenrithBE    
R9,1993Norths v BrisbanePR    
R10,1993Norths v St GeorgePR    
R11,1993Norths v CronullaPR    
R12,1993Norths v ParramattaPR    
R13,1993Norths v CanterburyPR    
R14,1993Norths v CanberraPR    
R15,1993Norths v BalmainPR    
R16,1993Norths v ManlyPR    
R17,1993Norths v EastsPR    
R18,1993Norths v Gold CoastPR    
R19,1993Norths v WestsPR    
R20,1993Norths v NewcastlePR1  4
R21,1993Norths v IllawarraPR    
R22,1993Norths v SouthsPR    
R1,1994Norths v BalmainPR1  4
R2,1994Norths v EastsPR    
R3,1994Norths v ParramattaBE    
R4,1994Norths v PenrithHK    
R5,1994Norths v Gold CoastPR    
R6,1994Norths v BrisbanePR    
R7,1994Norths v St GeorgePR    
R8,1994Norths v NewcastlePR    
R9,1994Norths v CronullaPR    
R10,1994Norths v ManlyPR    
R11,1994Norths v WestsPR    
R12,1994Norths v IllawarraPR    
R13,1994Norths v CanterburyPR    
R14,1994Norths v CanberraPR    
R15,1994Norths v SouthsPR    
R16,1994Norths v BalmainPR    
R17,1994Norths v EastsPR    
R18,1994Norths v ParramattaPR    
R19,1994Norths v PenrithPR    
R20,1994Norths v Gold CoastPR    
R21,1994Norths v BrisbanePR    
R22,1994Norths v St GeorgePR    
FN,1994Norths v CanberraPR    
FN,1994Norths v BrisbanePR    
FN,1994Norths v CanberraPR    
R1,1995South Queensland v CanberraPR    
R2,1995South Queensland v ParramattaPR    
R3,1995South Queensland v PenrithBE    
R4,1995South Queensland v BrisbaneBE    
R5,1995South Queensland v NorthsPR    
R6,1995South Queensland v ManlyPR    
R7,1995South Queensland v IllawarraPR    
R12,1995South Queensland v Sydney TigersBE    
R13,1995South Queensland v PenrithBE    
R14,1995South Queensland v WestsBE    
R15,1995South Queensland v SouthsBE    
[Top]
[Scorers Main][League Main]