[Scorers Main][League Main]

Craig Young

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1978St George 2  6
1980St George22 (14-2-6)    
1981St George13 (6-0-7)1  3
1982St George24 (11-2-11)1  3
1983St George16 (7-1-8)    
1984St George16 (10-0-6)2 19
1985St George25 (18-2-5)2  8
1986St George14 (7-0-7)1  4
1987St George23 (10-2-11)  11
1988St George17 (7-0-10)2  8
Totals170 (90-9-71)11 242
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R6,1978St George v Cronulla 1  3
R18,1978St George v Parramatta 1  3
R1,1980St George v SouthsPR    
R2,1980St George v NewtownSR    
R3,1980St George v CronullaPR    
R4,1980St George v PenrithPR    
R5,1980St George v NorthsPR    
R6,1980St George v ManlyPR    
R7,1980St George v WestsPR    
R8,1980St George v CanterburyPR    
R9,1980St George v EastsPR    
R13,1980St George v SouthsPR    
R14,1980St George v NewtownPR    
R15,1980St George v CronullaPR    
R16,1980St George v PenrithPR    
R17,1980St George v NorthsPR    
R12,1980St George v ManlyPR    
R18,1980St George v WestsPR    
R19,1980St George v CanterburyPR    
R20,1980St George v EastsPR    
R21,1980St George v BalmainPR    
R22,1980St George v ParramattaPR    
FN,1980St George v SouthsPR    
FN,1980St George v WestsPR    
R1,1981St George v CanterburyPR    
R2,1981St George v SouthsPR1  3
R3,1981St George v CronullaPR    
R4,1981St George v NorthsPR    
R5,1981St George v PenrithPR    
R6,1981St George v ParramattaPR    
R7,1981St George v WestsPR    
R8,1981St George v BalmainPR    
R10,1981St George v ManlyPR    
R11,1981St George v NewtownPR    
R13,1981St George v SouthsPR    
R14,1981St George v CronullaPR    
R15,1981St George v NorthsPR    
R1,1982St George v NorthsPR    
R2,1982St George v CanterburyPR    
R3,1982St George v ParramattaPR    
R4,1982St George v ManlyPR    
R5,1982St George v CanberraPR    
R6,1982St George v NewtownPR    
R7,1982St George v IllawarraBE    
R8,1982St George v CronullaPR    
R9,1982St George v BalmainPR    
R10,1982St George v PenrithPR    
R11,1982St George v EastsPR    
R13,1982St George v WestsPR    
R14,1982St George v EastsPR1  3
R15,1982St George v NorthsPR    
R16,1982St George v CanterburyPR    
R17,1982St George v ParramattaPR    
R18,1982St George v ManlyPR    
R19,1982St George v CanberraPR    
R20,1982St George v NewtownPR    
R22,1982St George v CronullaPR    
R23,1982St George v BalmainPR    
R24,1982St George v PenrithPR    
R25,1982St George v SouthsPR    
R26,1982St George v WestsPR    
R1,1983St George v NorthsPR    
R2,1983St George v SouthsPR    
R3,1983St George v WestsPR    
R4,1983St George v CronullaPR    
R5,1983St George v IllawarraPR    
R6,1983St George v CanterburyPR    
R7,1983St George v ManlyPR    
R8,1983St George v EastsPR    
R9,1983St George v BalmainPR    
R10,1983St George v PenrithPR    
R11,1983St George v NewtownPR    
R12,1983St George v CanberraPR    
R14,1983St George v ManlyPR    
R15,1983St George v NorthsPR    
R16,1983St George v SouthsPR    
R20,1983St George v CanterburyPR    
R1,1984St George v PenrithPR    
R2,1984St George v SouthsPR    
R3,1984St George v CronullaPR    
R4,1984St George v CanterburyPR    
R5,1984St George v NorthsPR    
R6,1984St George v WestsPR  11
R7,1984St George v CanberraPR1  4
R8,1984St George v ParramattaPR1  4
R10,1984St George v IllawarraPR    
R11,1984St George v EastsPR    
R24,1984St George v EastsPR    
R25,1984St George v ManlyPR    
R26,1984St George v BalmainPR    
FN,1984St George v ParramattaPR    
FN,1984St George v SouthsPR    
FN,1984St George v ParramattaPR    
R1,1985St George v ParramattaPR    
R2,1985St George v SouthsPR    
R3,1985St George v PenrithPR    
R4,1985St George v CronullaPR    
R6,1985St George v CanterburyPR    
R7,1985St George v ManlyPR    
R8,1985St George v EastsPR    
R9,1985St George v BalmainPR    
R11,1985St George v IllawarraPR    
R12,1985St George v CanberraPR    
R13,1985St George v NorthsPR    
R14,1985St George v ParramattaPR    
R15,1985St George v SouthsPR    
R16,1985St George v PenrithPR    
R17,1985St George v CronullaPR1  4
R18,1985St George v WestsPR    
R19,1985St George v CanterburyPR    
R20,1985St George v ManlyPR1  4
R21,1985St George v EastsPR    
R22,1985St George v BalmainPR    
R24,1985St George v IllawarraPR    
R25,1985St George v CanberraPR    
R26,1985St George v NorthsPR    
FN,1985St George v CanterburyPR    
FN,1985St George v CanterburyPR    
R1,1986St George v SouthsPR1  4
R2,1986St George v ParramattaPR    
R7,1986St George v CronullaPR    
R8,1986St George v WestsPR    
R9,1986St George v PenrithPR    
R10,1986St George v EastsPR    
R11,1986St George v NorthsPR    
R12,1986St George v CanterburyPR    
R13,1986St George v CanberraPR    
R18,1986St George v BalmainPR    
R19,1986St George v IllawarraPR    
R20,1986St George v CronullaPR    
R21,1986St George v WestsPR    
R22,1986St George v PenrithPR    
R1,1987St George v ManlyPR    
R2,1987St George v SouthsPR  11
R3,1987St George v CronullaPR    
R4,1987St George v EastsPR    
R5,1987St George v CanberraPR    
R6,1987St George v IllawarraPR    
R7,1987St George v NorthsPR    
R10,1987St George v PenrithPR    
R11,1987St George v WestsPR    
R12,1987St George v ParramattaPR    
R13,1987St George v CanterburyPR    
R14,1987St George v ManlyPR    
R15,1987St George v SouthsPR    
R16,1987St George v CronullaPR    
R17,1987St George v EastsPR    
R18,1987St George v CanberraPR    
R19,1987St George v IllawarraPR    
R20,1987St George v NorthsPR    
R22,1987St George v BalmainPR    
R23,1987St George v PenrithPR    
R24,1987St George v WestsPR    
R25,1987St George v ParramattaPR    
R26,1987St George v CanterburyPR    
R1,1988St George v EastsPR    
R2,1988St George v CanberraPR1  4
R4,1988St George v Gold CoastPR    
R5,1988St George v SouthsPR    
R6,1988St George v CanterburyPR    
R10,1988St George v ParramattaPR    
R11,1988St George v WestsPR    
R12,1988St George v NorthsPR    
R13,1988St George v BrisbanePR1  4
R14,1988St George v PenrithPR    
R15,1988St George v ManlyPR    
R16,1988St George v EastsPR    
R17,1988St George v CanberraPR    
R18,1988St George v IllawarraPR    
R19,1988St George v Gold CoastPR    
R21,1988St George v CanterburyPR    
R22,1988St George v CronullaPR    
[Top]
[Scorers Main][League Main]