[Scorers Main][League Main]

Ian Schubert

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1975Easts 12  36
1976Easts 9  27
1977Easts 7  21
1978Easts 6  18
1979Easts 1  3
1980Easts19 (11-2-6)3  9
1981Wests19 (9-1-9)8  24
1982Easts27 (16-2-9)93 33
1983Manly21 (17-0-4)2  8
1984Manly7 (2-0-5)    
1985Wests3 (1-0-2)    
1986Wests24 (8-1-15)352/78 (66.67%) 116
1987Wests23 (5-2-16)145/71 (63.38%) 94
1988Wests16 (3-1-12)126/43 (60.47%)157
1989Wests4 (0-0-4)    
Totals163 (72-9-82)62126 (123/192 64.06%)1446
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R1,1975Easts v Balmain 1  3
R3,1975Easts v Cronulla 1  3
R4,1975Easts v Manly 1  3
R6,1975Easts v Penrith 1  3
R9,1975Easts v Parramatta 1  3
R11,1975Easts v Newtown 1  3
R12,1975Easts v Penrith 1  3
R13,1975Easts v Balmain 1  3
R18,1975Easts v Canterbury 1  3
R20,1975Easts v Parramatta 2  6
FN,1975Easts v St George 1  3
R4,1976Easts v Souths 1  3
R6,1976Easts v Cronulla 1  3
R8,1976Easts v Canterbury 1  3
R14,1976Easts v Penrith 1  3
R15,1976Easts v Newtown 1  3
R16,1976Easts v Souths 1  3
R19,1976Easts v Canterbury 2  6
R22,1976Easts v Norths 1  3
R7,1977Easts v Souths 1  3
R14,1977Easts v Penrith 1  3
R16,1977Easts v Newtown 2  6
R19,1977Easts v Wests 1  3
R21,1977Easts v Parramatta 1  3
FN,1977Easts v Balmain 1  3
R1,1978Easts v Wests 1  3
R2,1978Easts v Souths 1  3
R6,1978Easts v Parramatta 1  3
R16,1978Easts v St George 1  3
R19,1978Easts v Newtown 1  3
R21,1978Easts v Balmain 1  3
R11,1979Easts v Parramatta 1  3
R1,1980Easts v NorthsSR    
R2,1980Easts v ParramattaSR    
R3,1980Easts v ManlySR    
R5,1980Easts v WestsWG    
R6,1980Easts v NewtownWG    
R7,1980Easts v CanterburyWG1  3
R8,1980Easts v CronullaWG    
R9,1980Easts v St GeorgeWG    
R10,1980Easts v PenrithWG    
R11,1980Easts v BalmainWG    
R13,1980Easts v NorthsWG    
R14,1980Easts v ParramattaWG    
R15,1980Easts v ManlyWG1  3
R16,1980Easts v SouthsWG    
R17,1980Easts v WestsWG    
R18,1980Easts v CanterburyWG    
R20,1980Easts v St GeorgeWG    
R21,1980Easts v PenrithWG1  3
R22,1980Easts v BalmainWG    
R1,1981Wests v ManlyWG    
R2,1981Wests v NewtownWG    
R3,1981Wests v CanterburyWG1  3
R4,1981Wests v SouthsWG1  3
R5,1981Wests v CronullaWG1  3
R6,1981Wests v NorthsWG1  3
R7,1981Wests v St GeorgeWG    
R8,1981Wests v ParramattaWG    
R9,1981Wests v PenrithWG    
R10,1981Wests v BalmainWG    
R11,1981Wests v EastsWG1  3
R12,1981Wests v ManlyWG    
R13,1981Wests v NewtownWG1  3
R14,1981Wests v CanterburyWG1  3
R15,1981Wests v SouthsWG    
R16,1981Wests v CronullaWG    
R17,1981Wests v NorthsWG    
R18,1981Wests v St GeorgeWG    
R19,1981Wests v ParramattaWG1  3
R1,1982Easts v NewtownLK    
R2,1982Easts v IllawarraLK1  3
R3,1982Easts v CronullaLK    
R4,1982Easts v BalmainLK    
R7,1982Easts v SouthsBE    
R8,1982Easts v WestsBE    
R9,1982Easts v NorthsBE1  3
R10,1982Easts v CanterburySR 1 2
R11,1982Easts v St GeorgeLK 2 4
R12,1982Easts v ManlyLK    
R13,1982Easts v CanberraLK    
R14,1982Easts v St GeorgeLK    
R15,1982Easts v NewtownLK    
R16,1982Easts v IllawarraLK1  3
R17,1982Easts v CronullaLK1  3
R18,1982Easts v BalmainLK1  3
R19,1982Easts v PenrithLK1  3
R20,1982Easts v ParramattaLK    
R21,1982Easts v SouthsLK    
R22,1982Easts v WestsLK    
R23,1982Easts v NorthsLK    
R24,1982Easts v CanterburyLK1  3
R25,1982Easts v ManlyFB1  3
R26,1982Easts v CanberraFB1  3
FN,1982Easts v WestsFB    
FN,1982Easts v NorthsFB    
FN,1982Easts v ParramattaFE    
R8,1983Manly v NewtownBE    
R9,1983Manly v CanberraBE    
R10,1983Manly v ParramattaBE    
R11,1983Manly v NorthsBE    
R12,1983Manly v SouthsSR    
R14,1983Manly v St GeorgeBE    
R15,1983Manly v CronullaSR    
R16,1983Manly v IllawarraLK    
R17,1983Manly v CanterburySR    
R18,1983Manly v PenrithLK1  4
R19,1983Manly v EastsLK    
R20,1983Manly v BalmainLK    
R13,1983Manly v WestsLK    
R21,1983Manly v NewtownLK    
R22,1983Manly v CanberraLK1  4
R23,1983Manly v ParramattaLK    
R24,1983Manly v NorthsSR    
R25,1983Manly v SouthsSR    
R26,1983Manly v WestsLK    
FN,1983Manly v ParramattaLK    
FN,1983Manly v ParramattaLK    
R1,1984Manly v EastsLK    
R2,1984Manly v PenrithLK    
R12,1984Manly v St GeorgeLK    
R13,1984Manly v IllawarraSR    
R16,1984Manly v BalmainLK    
R24,1984Manly v ParramattaBE    
FN,1984Manly v SouthsBE    
R2,1985Wests v ManlySR    
R3,1985Wests v EastsSR    
R10,1985Wests v SouthsSR    
R1,1986Wests v PenrithSR    
R2,1986Wests v NorthsSR    
R3,1986Wests v CanterburySR    
R4,1986Wests v SouthsSR13/3 10
R5,1986Wests v CanberraLK12/4 8
R6,1986Wests v ParramattaLK 1/1 2
R7,1986Wests v ManlyLK 7/8 14
R8,1986Wests v St GeorgeLK 4/4 8
R9,1986Wests v BalmainLK 2/5 4
R10,1986Wests v IllawarraLK 2/4 4
R11,1986Wests v CronullaLK 1/3 2
R13,1986Wests v EastsLK    
R14,1986Wests v PenrithLK 1/1 2
R15,1986Wests v NorthsSR 2/3 4
R16,1986Wests v CanterburyLK 0/1  
R17,1986Wests v SouthsSR 4/5 8
R18,1986Wests v CanberraLK 1/2 2
R19,1986Wests v ParramattaLK 2/3 4
R20,1986Wests v ManlyLK 3/5 6
R21,1986Wests v St GeorgeLK13/4 10
R22,1986Wests v BalmainLK 4/9 8
R23,1986Wests v IllawarraLK 5/6 10
R24,1986Wests v CronullaLK 2/3 4
R26,1986Wests v EastsLK 3/4 6
R1,1987Wests v PenrithLK    
R2,1987Wests v ParramattaLK1  4
R3,1987Wests v ManlyLK 3/6 6
R5,1987Wests v SouthsLK 0/2  
R6,1987Wests v CronullaLK 3/4 6
R7,1987Wests v EastsLK 2/5 4
R8,1987Wests v CanberraLK 1/2 2
R9,1987Wests v IllawarraLK 4/4 8
R10,1987Wests v NorthsLK 4/4 8
R11,1987Wests v St GeorgeLK    
R12,1987Wests v BalmainLK 2/2 4
R14,1987Wests v PenrithLK 2/3 4
R15,1987Wests v ParramattaLK 2/4 4
R16,1987Wests v ManlyLK 3/6 6
R17,1987Wests v CanterburyLK 2/2 4
R18,1987Wests v SouthsLK 0/1  
R19,1987Wests v CronullaLK 6/6 12
R20,1987Wests v EastsLK 1/3 2
R21,1987Wests v CanberraLK 2/3 4
R22,1987Wests v IllawarraSR 1/3 2
R23,1987Wests v NorthsLK 3/4 6
R24,1987Wests v St GeorgeLK 1/2 2
R25,1987Wests v BalmainLK 3/5 6
R4,1988Wests v BalmainLK    
R5,1988Wests v NorthsCN 1/2 2
R6,1988Wests v ManlyLK 1/3 2
R7,1988Wests v ParramattaLK 0/3  
R8,1988Wests v Gold CoastLK 0/1  
R9,1988Wests v CanberraLK 4/4 8
R10,1988Wests v IllawarraBE    
R13,1988Wests v CanterburyBE    
R14,1988Wests v CronullaCN 1/1 2
R15,1988Wests v EastsFB 4/5 8
R16,1988Wests v PenrithFB 4/6 8
R18,1988Wests v BrisbaneBE 0/1  
R19,1988Wests v BalmainLK 2/5 4
R20,1988Wests v NorthsLK12/3 8
R21,1988Wests v ManlyLK 5/6111
R22,1988Wests v ParramattaLK 2/3 4
R1,1989Wests v NewcastleBE    
R2,1989Wests v ParramattaSR    
R3,1989Wests v NorthsLK    
R7,1989Wests v ManlyBE    
[Top]
[Scorers Main][League Main]