[Scorers Main][League Main]

Ernie Lapham

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1922St George 3  9
1923St George 2  6
1924St George 4  12
1925Souths 9  27
1926Souths 7  21
1927Souths 151 47
1928Souths 4  12
1929St George 2  6
Totals 461 140
[Top]
#GameMatchScoreResPSTGFGPts
1R8,1922St George v University45-2W 2  6
2R15,1922St George v Balmain7-15L 1  3
3R7,1923St George v Newtown14-12W 1  3
4R8,1923St George v Souths28-5W 1  3
5R3,1924St George v Wests13-10W 1  3
6R6,1924St George v Norths15-25L 2  6
7R8,1924St George v Newtown25-25D 1  3
8R1,1925Souths v Balmain16-10W 1  3
9R3,1925Souths v Easts14-0W 1  3
10R6,1925Souths v Glebe31-8W 4  12
11R8,1925Souths v Wests23-20W 2  6
12R13,1925Souths v Easts8-5W 1  3
13R3,1926Souths v Norths27-13W 1  3
14R4,1926Souths v Glebe10-14L 1  3
15R8,1926Souths v Balmain7-6W 1  3
16R16,1926Souths v Newtown24-25L 1  3
17R17,1926Souths v Balmain26-11W 2  6
18FN,1926Souths v Easts21-5W 1  3
19R4,1927Souths v Newtown24-0W 11 5
20R5,1927Souths v Wests27-12W 2  6
21R6,1927Souths v Balmain36-14W 4  12
22R7,1927Souths v Norths26-7W 4  12
23R9,1927Souths v St George17-13W 1  3
24R16,1927Souths v Norths24-11W 3  9
25R1,1928Souths v Glebe12-2W 1  3
26R2,1928Souths v Balmain22-10W 3  9
27R2,1929St George v University19-0W 1  3
28R8,1929St George v Easts18-13W 1  3
[Top]
[Scorers Main][League Main]