[Scorers Main][League Main]

Allan Sheppard

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1979Norths 7  21
1980Norths19 (6-1-12)3  9
1981Norths20 (8-0-12)4  12
1983Norths23 (12-1-10)5  20
1984Norths11 (4-0-7)2  8
1985Norths11 (3-0-8)2  8
Totals84 (33-2-49)23  78
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R4,1979Norths v Newtown 1  3
R11,1979Norths v Wests 1  3
R13,1979Norths v Canterbury 1  3
R15,1979Norths v Newtown 1  3
R17,1979Norths v Penrith 1  3
R19,1979Norths v Parramatta 1  3
R22,1979Norths v Wests 1  3
R1,1980Norths v EastsWG    
R2,1980Norths v ManlyWG1  3
R3,1980Norths v WestsWG    
R4,1980Norths v CanterburyWG2  6
R5,1980Norths v St GeorgeWG    
R6,1980Norths v BalmainWG    
R7,1980Norths v ParramattaWG    
R8,1980Norths v SouthsWG    
R9,1980Norths v NewtownWG    
R10,1980Norths v CronullaWG    
R11,1980Norths v PenrithWG    
R13,1980Norths v EastsWG    
R14,1980Norths v ManlyWG    
R15,1980Norths v WestsWG    
R18,1980Norths v ParramattaCN    
R19,1980Norths v SouthsCN    
R20,1980Norths v NewtownCN    
R21,1980Norths v CronullaWG    
R22,1980Norths v PenrithWG    
R1,1981Norths v SouthsWG    
R2,1981Norths v CronullaWG    
R3,1981Norths v PenrithWG    
R4,1981Norths v St GeorgeWG2  6
R5,1981Norths v ParramattaWG    
R6,1981Norths v WestsWG    
R7,1981Norths v BalmainWG    
R8,1981Norths v EastsWG    
R9,1981Norths v ManlyWG    
R10,1981Norths v NewtownWG    
R11,1981Norths v CanterburyWG    
R12,1981Norths v SouthsWG    
R13,1981Norths v CronullaWG    
R15,1981Norths v St GeorgeWG    
R17,1981Norths v WestsWG1  3
R18,1981Norths v BalmainWG1  3
R19,1981Norths v EastsWG    
R20,1981Norths v ManlyWG    
R21,1981Norths v NewtownWG    
R22,1981Norths v CanterburyWG    
R4,1983Norths v ParramattaWG    
R5,1983Norths v PenrithWG    
R6,1983Norths v SouthsWG    
R7,1983Norths v WestsWG1  4
R8,1983Norths v CronullaWG    
R9,1983Norths v IllawarraWG    
R10,1983Norths v CanterburyWG    
R11,1983Norths v ManlyWG    
R12,1983Norths v EastsWG    
R14,1983Norths v WestsWG    
R15,1983Norths v St GeorgeWG    
R16,1983Norths v NewtownWG    
R17,1983Norths v CanberraWG1  4
R18,1983Norths v ParramattaWG    
R19,1983Norths v PenrithWG    
R20,1983Norths v SouthsWG    
R13,1983Norths v BalmainWG    
R21,1983Norths v CronullaWG    
R22,1983Norths v IllawarraWG1  4
R23,1983Norths v CanterburyWG    
R24,1983Norths v ManlyWG    
R25,1983Norths v EastsWG1  4
R26,1983Norths v BalmainWG1  4
R2,1984Norths v ParramattaWG    
R3,1984Norths v CanberraWG    
R4,1984Norths v WestsWG1  4
R5,1984Norths v St GeorgeWG    
R6,1984Norths v IllawarraWG    
R7,1984Norths v EastsWG    
R8,1984Norths v ManlyWG    
R9,1984Norths v BalmainWG    
R11,1984Norths v CanterburyWG1  4
R12,1984Norths v CronullaWG    
R13,1984Norths v SouthsWG    
R4,1985Norths v ParramattaWG    
R6,1985Norths v SouthsWG    
R7,1985Norths v PenrithWG    
R8,1985Norths v CronullaWG    
R9,1985Norths v WestsWG    
R10,1985Norths v CanterburyWG1  4
R11,1985Norths v ManlyWG1  4
R12,1985Norths v EastsWG    
R13,1985Norths v St GeorgeWG    
R14,1985Norths v BalmainWG    
R15,1985Norths v IllawarraWG    
[Top]
[Scorers Main][League Main]