[West Coast Main][AFL Main]

West Coast Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fremantle5  74.52 49639.62 296 100.00WWWWW
Western Bulldogs5  74.66 51044.65 329 100.00WWWWW
Carlton5  72.59 49153.46 364 100.00WWWWW
Fitzroy4 170.72 49239.38 272 80.00LWWWW
Brisbane Lions4 185.56 56659.49 403 80.00WWWWL
St Kilda4 180.52 53255.57 387 80.00WWLWW
North Melbourne4 171.56 48253.55 373 80.00WWWLW
Melbourne4 171.40 46650.61 361 80.00LWWWW
Collingwood4 165.52 44252.53 365 80.00WWWWL
Adelaide4 167.51 45354.59 383 80.00WWLWW
Gold Coast31174.67 51147.52 334 70.00DWLWW
Richmond3 272.60 49255.44 374 60.00WWLWL
Essendon3 265.78 46858.41 389 60.00WLLWW
Brisbane Bears3 275.64 51471.47 473 60.00WWWLL
Greater Western Sydney3 259.40 39456.58 394 60.00LLWWW
Port Adelaide3 258.35 38359.55 409 60.00LWWWL
Hawthorn3 255.56 38663.50 428 60.00WLWWL
All opponents2 361.45 41158.45 393 40.00LLWLW
Geelong2 354.47 37167.63 465 40.00LWWLL
Sydney1 450.54 35468.48 456 20.00LWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast911191.135 1281115.106 796 86.36WWWWWWDWLWW
Brisbane Bears1312275.243 1893188.170 1298 84.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Melbourne16 4302.267 2079198.184 1372 80.00WWLWLWWWWWWWWWLLWWWW
Greater Western Sydney8 3181.108 1194118.114 822 72.73WWWWWLLLWWW
Western Bulldogs14 6325.219 2169240.238 1678 70.00WLWWLWWWWLWLWLLWWWWW
North Melbourne14 6284.267 1971241.211 1657 70.00WWWWLWLLWWWWWLLWWWLW
All opponents14 6264.198 1782215.220 1510 70.00LWWWWWLWWWLWWWWLLWLW
St Kilda14 6279.223 1897235.216 1626 70.00WWLWWLLLLWWWWWWWWLWW
Brisbane Lions13 7303.217 2035238.208 1636 65.00WWWLWLLLLWLWWWWWWWWL
Richmond13 7299.264 2058253.195 1713 65.00WWWWWWWLLWLWWLLWWLWL
Carlton13 7273.284 1922235.219 1629 65.00WLWWWWLLLLWWWLLWWWWW
Fitzroy9 6202.230 1442154.166 1090 60.00WWLLLWWLLWLWWWW
Essendon12 8290.256 1996257.204 1746 60.00WLWLWWWWLWLLWLWWLLWW
Fremantle12 8251.239 1745233.211 1609 60.00LLWWWLLLLLLWWWWWWWWW
Adelaide12 8262.230 1802264.233 1817 60.00WWLWLLWWLWLWWLLWWLWW
Port Adelaide10 10244.225 1689248.238 1726 50.00LLLWLLLWWWLLWWWLWWWL
Collingwood8 12235.221 1631253.224 1742 40.00LLLLLLWLLLWWWLLWWWWL
Hawthorn7 13218.224 1532280.227 1907 35.00LLLWWLWLLLLLWLLWLWWL
Geelong7 13213.196 1474310.242 2102 35.00WLWLLLLLLWLWLLWLWWLL
Sydney6 14213.229 1507263.219 1797 30.00LWLWWWLLLLLLLLWLWLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast91186.36WWWWWWDWLWW
Brisbane Bears131284.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Greater Western Sydney8 372.73WWWWWLLLWWW
All opponents36 1472.00LWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWLWWWWLLWLW
Melbourne35 1570.00LLLLWWWWWLWWWWWWWWLWLLWLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWLLWWWW
Brisbane Lions22 1166.67WWWWLLLWLWWWWWWWLWLLLLWLWWWWWWWWL
Western Bulldogs3211765.00WWWWLWLWWLWLLWLWLWWLWLDWWWLLWWWLWWLWWWWLWLWLLWWWWW
St Kilda3011862.24LWWWLLWWWLWWWWWLLLLLDWWWLWLLWWWLWWLLLLWWWWWWWWLWW
Fitzroy9 660.00WWLLLWWLLWLWWWW
Fremantle30 2060.00WWWWWWWWWLWLWWWLWLLWWWLLWLLLLLLLWWWLLLLLLWWWWWWWWW
Richmond26 1859.09WLLLWWWWWWWWWWLWLLWLLLLLWWWWWWWLLWLWWLLWWLWL
Adelaide27 2156.25WWWLWWLLWWLLLLWWLLWLLLWWLWWWWWLWLLWWLWLWWLLWWLWW
North Melbourne28 2256.00WLLWLLWLWLWWWWLLWLLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWWWWWLLWWWLW
Carlton24 2153.33LWLLWWWLWWLWLLLLWWLWLLLLWWLWWWWLLLLWWWLLWWWWW
Collingwood2612353.00LWLDLWWLWLWWWWWWWWWWLLWWLLWLWLLLLLLLWLLLWWWLLWWWWL
Hawthorn26 2452.00LLLWWWLLWWWLLWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLWWLWLLLLLWLLWLWWL
Geelong2412549.00LWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWLLLLLWDWWLWLLLLLLWLWLLWLWWLL
Essendon24 2648.00LLLLWWWWLLLWLLLWLWWWLLLLWLLLWWWLWLWWWWLWLLWLWWLLWW
Port Adelaide15 1944.12WWWLLLLLWLLLWLLLLWLLLWWWLLWWWLWWWL
Sydney21 2942.00LLLWWWWLWWWWWLWLLLWLLLLWLWLWLWLWLWWWLLLLLLLLWLWLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
Subiaco4 171.49 47551.57 363 80.00LWWWW
Perth Stadium4 169.58 47254.45 369 80.00WWLWW
Docklands4 170.58 47854.54 378 80.00LWWWW
Gabba4 170.61 48156.49 385 80.00WWWWL
Victoria Park4 165.48 43853.50 368 80.00LWWWW
Adelaide Oval4 161.34 40053.64 382 80.00WWLWW
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
W.A.C.A.3 284.68 57259.55 409 60.00LLWWW
Waverley Park3 255.44 37445.51 321 60.00WWLWL
Western Oval3 253.48 36645.47 317 60.00LWWWL
Football Park3 261.67 43356.58 394 60.00WLWLW
Sydney Showground3 267.54 45661.52 418 60.00WWLLW
M.C.G.3 260.44 40457.55 397 60.00WWWLL
Carrara12270.66 48665.53 443 40.00DLWDL
All venues2 361.45 41158.45 393 40.00LLWLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
York Park1 450.60 36067.43 445 20.00WLLLL
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
Princes Park1 450.56 35690.68 608 20.00LLWLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
S.C.G.  542.55 30770.59 479 0.00LLLLL
Kardinia Park  543.32 29089.76 610 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
Perth Stadium16 4285.217 1927194.224 1388 80.00WWWLWWWWLWWWWWLWWLWW
Adelaide Oval8 2130.97 877121.112 838 80.00WWLWWWWLWW
W.A.C.A.15 5311.274 2140235.204 1614 75.00WWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco15 5280.205 1885211.223 1489 75.00WLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
All venues14 6264.198 1782215.220 1510 70.00LWWWWWLWWWLWWWWLLWLW
Carrara522145.126 996115.97 787 66.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
Waverley Park13 7239.225 1659220.201 1521 65.00WWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Western Oval6 4112.100 77290.111 651 60.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 267.54 45661.52 418 60.00WWLLW
Gabba12 8291.244 1990270.236 1856 60.00WWLLLWWWWLLLWLWWWWWL
Victoria Park4 384.69 57386.75 591 57.14LLLWWWW
Docklands11 9277.230 1892245.233 1703 55.00WLLWLWLLWWLWLWLLWWWW
M.C.G.9 11239.219 1653243.209 1667 45.00LLWLWLWLLWLLLWWWWWLL
Football Park8 12208.246 1494269.243 1857 40.00LLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Kardinia Park6113207.175 1417291.275 2021 32.50WWWLLLWWLLLDLWLLLLLL
Princes Park6 14244.222 1686287.256 1978 30.00LWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 576.79 53592.66 618 28.57LWWLLLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
S.C.G.3 16193.225 1383274.265 1909 15.79LLLWLWLLLWLLLLLLLLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
Adelaide Oval8 280.00WWLWWWWLWW
Perth Stadium22 678.57LWWWWWWLWWWLWWWWLWWWWWLWWLWW
W.A.C.A.38 1276.00LWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco37 1374.00WLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
All venues36 1472.00LWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWLWWWWLLWLW
Carrara52266.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 166.67WLW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 260.00WWLLW
Gabba13 959.09WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Docklands25 2550.00WLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWW
M.C.G.19 3138.00LLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLL
Kardinia Park811535.42LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
Windy Hill1 420.00LLLLW
S.C.G.3 1615.79LLLWLWLLLWLLLLLLLLL
North Hobart  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
Adelaide Oval8 280.00WWLWWWWLWW
Perth Stadium22 678.57LWWWWWWLWWWLWWWWLWWWWWLWWLWW
W.A.C.A.41 1375.93WWLWLWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
All venues67 3367.00WWLWLWWLWLWWWLLWWWWWLWWWWLWWLWLWWWLLLWLWLWLWLWLWWLLWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWLWWWWLLWLW
Carrara52266.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 166.67WLW
Subiaco66 3466.00WLWLLLLLLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLLLWWLLLLWLLWWLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 260.00WWLLW
Gabba13 959.09WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Docklands2813544.53DLLWLWLLLLLWLLWLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWW
M.C.G.35 5140.70LLLLLLWLLWLWWWWWLLLLWWWLWWWLWLWLLLLWLLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLL
Kardinia Park811535.42LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
Windy Hill1 420.00LLLLW
S.C.G.3 1615.79LLLWLWLLLWLLLLLLLLL
North Hobart  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]