[West Coast Main][AFL Main]

West Coast Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions5  94.62 62653.48 366 100.00WWWWW
Fremantle5  78.50 51848.47 335 100.00WWWWW
Fitzroy4 170.72 49239.38 272 80.00LWWWW
St Kilda4 186.53 56949.53 347 80.00WWWLW
Carlton4 169.67 48156.45 381 80.00LWWWW
All opponents4 169.61 47555.49 379 80.00LWWWW
Western Bulldogs4 160.69 42948.68 356 80.00LWWWW
Port Adelaide4 165.37 42758.53 401 80.00WLWWW
Gold Coast31184.62 56645.50 320 70.00WDWLW
Richmond3 265.62 45250.45 345 60.00LWWLW
Melbourne3 272.56 48855.52 382 60.00WWLLW
North Melbourne3 263.58 43656.50 386 60.00LWWWL
Brisbane Bears3 275.64 51471.47 473 60.00WWWLL
Collingwood3 262.52 42456.59 395 60.00LLWWW
Geelong3 257.67 40965.54 444 60.00LWLWW
Essendon2 359.62 41655.50 380 40.00LWWLL
Sydney2 355.56 38657.49 391 40.00WLWLL
Adelaide2 362.51 42366.65 461 40.00LLWWL
Greater Western Sydney2 357.38 38063.62 440 40.00LLLWW
Hawthorn2 350.56 35668.50 458 40.00LLWLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast811180.121 1201107.97 739 85.00WWWWWWDWLW
Brisbane Bears1312275.243 1893188.170 1298 84.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Melbourne15 5304.286 2110212.181 1453 75.00LWWWWLWLWWWWWWWWWLLW
All opponents15 5260.218 1778212.191 1463 75.00WWWWWWLLLWWWLWWLWWWW
Greater Western Sydney7 3165.100 1090111.104 770 70.00WWWWWLLLWW
Brisbane Lions14 6318.226 2134235.208 1618 70.00WWWWLWLLLLWLWWWWWWWW
Western Bulldogs14 6314.229 2113239.234 1668 70.00WWLWWLWWWWLWLWLLWWWW
St Kilda14 6280.217 1897232.216 1608 70.00WWWLWWLLLLWWWWWWWWLW
North Melbourne14 6281.265 1951245.212 1682 70.00WWWWWLWLLWWWWWLLWWWL
Richmond13 7296.273 2049253.201 1719 65.00LWWWWWWWLLWLWWLLWWLW
Carlton13 7270.292 1912236.226 1642 65.00WWLWWWWLLLLWWWLLWWWW
Fitzroy9 6202.230 1442154.166 1090 60.00WWLLLWWLLWLWWWW
Essendon12 8292.245 1997259.215 1769 60.00WWWLWLWWWWLWLLWLWWLL
Adelaide12 8275.232 1882267.233 1835 60.00WWWWLWLLWWLWLWWLLWWL
Fremantle10 10239.260 1694247.198 1680 50.00LLLLWWWLLLLLLWWWWWWW
Port Adelaide10 10244.232 1696248.240 1728 50.00LLLLWLLLWWWLLWWWLWWW
Geelong8111212.202 1474298.234 2022 42.50DWWLWLLLLLLWLWLLWLWW
Collingwood8 12230.237 1617255.226 1756 40.00WLLLLLLLWLLLWWWLLWWW
Sydney7 13213.227 1505255.216 1746 35.00WLWLWWWLLLLLLLLWLWLL
Hawthorn7 13223.228 1566286.218 1934 35.00WLLLLWWLWLLLLLWLLWLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast81185.00WWWWWWDWLW
Brisbane Bears131284.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Greater Western Sydney7 370.00WWWWWLLLWW
Brisbane Lions22 1068.75WWWWLLLWLWWWWWWWLWLLLLWLWWWWWWWW
Melbourne33 1766.00LLWLLLLWWWWWLWWWWWWWWLWLLWLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWLLW
Western Bulldogs3211765.00WWWWWLWLWWLWLLWLWLWWLWLDWWWLLWWWLWWLWWWWLWLWLLWWWW
All opponents32 1864.00LWWLWLWWWLLLWLWLWLWLWLWWLLWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWW
St Kilda2911861.46LWWWLLWWWLWWWWWLLLLLDWWWLWLLWWWLWWLLLLWWWWWWWWLW
Richmond26 1760.47WLLLWWWWWWWWWWLWLLWLLLLLWWWWWWWLLWLWWLLWWLW
Fitzroy9 660.00WWLLLWWLLWLWWWW
Fremantle28 2058.33WWWWWWWWWLWLWWWLWLLWWWLLWLLLLLLLWWWLLLLLLWWWWWWW
North Melbourne27 2255.10WLLWLLWLWLWWWWLLWLLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWWWWWLLWWWL
Adelaide25 2154.35WWWLWWLLWWLLLLWWLLWLLLWWLWWWWWLWLLWWLWLWWLLWWL
Hawthorn27 2354.00WWLLLWWWLLWWWLLWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLWWLWLLLLLWLLWLW
Collingwood2612353.00WLLWLDLWWLWLWWWWWWWWWWLLWWLLWLWLLLLLLLWLLLWWWLLWWW
Geelong2612353.00WWLWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWLLLLLWDWWLWLLLLLLWLWLLWLWW
Carlton23 2152.27LWLLWWWLWWLWLLLLWWLWLLLLWWLWWWWLLLLWWWLLWWWW
Essendon23 2746.00WLLLLLWWWWLLLWLLLWLWWWLLLLWLLLWWWLWLWWWWLWLLWLWWLL
Port Adelaide15 1845.45WWWLLLLLWLLLWLLLLWLLLWWWLLWWWLWWW
Sydney21 2942.00LLLLWWWWLWWWWWLWLLLWLLLLWLWLWLWLWLWWWLLLLLLLLWLWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Gabba5  79.57 53153.47 365 100.00WWWWW
Perth Stadium4 179.66 54052.51 363 80.00WWLWW
Subiaco4 171.49 47551.57 363 80.00LWWWW
All venues4 169.61 47555.49 379 80.00LWWWW
Victoria Park4 165.48 43853.50 368 80.00LWWWW
Adelaide Oval4 162.43 41553.62 380 80.00WWWLW
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
W.A.C.A.3 284.68 57259.55 409 60.00LLWWW
Waverley Park3 255.44 37445.51 321 60.00WWLWL
Western Oval3 253.48 36645.47 317 60.00LWWWL
Docklands3 268.55 46357.64 406 60.00WLLWW
Football Park3 261.67 43356.58 394 60.00WLWLW
Sydney Showground3 267.54 45661.52 418 60.00WWLLW
M.C.G.3 255.70 40060.51 411 60.00LLWWW
Carrara12270.66 48665.53 443 40.00DLWDL
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
York Park1 450.60 36067.43 445 20.00WLLLL
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
Princes Park1 450.56 35690.68 608 20.00LLWLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
S.C.G.  544.56 32065.65 455 0.00LLLLL
Kardinia Park  546.38 31490.75 615 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Perth Stadium11 3211.154 1420159.130 1084 78.57LWWWWWWLWWWLWW
Adelaide Oval7 2117.90 792111.99 765 77.78WWLWWWWLW
W.A.C.A.15 5311.274 2140235.204 1614 75.00WWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco15 5280.205 1885211.223 1489 75.00WLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
All venues15 5260.218 1778212.191 1463 75.00WWWWWWLLLWWWLWWLWWWW
Carrara522145.126 996115.97 787 66.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
Waverley Park13 7239.225 1659220.201 1521 65.00WWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Western Oval6 4112.100 77290.111 651 60.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 267.54 45661.52 418 60.00WWLLW
Gabba12 8300.248 2048280.237 1917 60.00LWWLLLWWWWLLLWLWWWWW
Victoria Park4 384.69 57386.75 591 57.14LLLWWWW
Docklands10 10273.226 1864254.244 1768 50.00WLWLLWLWLLWWLWLWLLWW
Football Park8 12208.246 1494269.243 1857 40.00LLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Kardinia Park7112214.177 1461288.272 2000 37.50WWWWLLLWWLLLDLWLLLLL
M.C.G.7 13228.226 1594254.209 1733 35.00LLLLLLWLWLWLLWLLLWWW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Princes Park6 14244.222 1686287.256 1978 30.00LWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 576.79 53592.66 618 28.57LWWLLLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
S.C.G.3 15183.214 1312256.257 1793 16.67LLLWLWLLLWLLLLLLLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Perth Stadium11 378.57LWWWWWWLWWWLWW
Adelaide Oval7 277.78WWLWWWWLW
W.A.C.A.38 1276.00LWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco37 1374.00WLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Carrara52266.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 166.67WLW
All venues32 1864.00LWWLWLWWWLLLWLWLWLWLWLWWLLWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWW
Gabba13 861.90WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 260.00WWLLW
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Docklands23 2746.00LLWLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWW
Kardinia Park811436.96LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLL
M.C.G.18 3236.00LLLWLLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWW
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
Windy Hill1 420.00LLLLW
S.C.G.3 1516.67LLLWLWLLLWLLLLLLLL
North Hobart  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Perth Stadium11 378.57LWWWWWWLWWWLWW
Adelaide Oval7 277.78WWLWWWWLW
W.A.C.A.41 1375.93WWLWLWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
All venues6813168.50LWWLWLWWWWWWLWWWWWWDLWWLWWWLWLWWLWLWWWLLWWWWWLWWWWLWWLWLWWWLLLWLWLWLWLWLWWLLWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWW
Carrara52266.67WWWWDLWDL
Manuka Oval2 166.67WLW
Subiaco66 3466.00WLWLLLLLLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLLLWWLLLLWLLWWLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Gabba13 861.90WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Sydney Showground3 260.00WWLLW
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Docklands2613542.74DLLWLWLLLLLWLLWLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWW
M.C.G.33 4940.24LLLLLLWLLWLWWWWWLLLLWWWLWWWLWLWLLLLWLLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWW
Kardinia Park811436.96LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
Windy Hill1 420.00LLLLW
S.C.G.3 1516.67LLLWLWLLLWLLLLLLLL
North Hobart  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]