[West Coast Main][AFL Main]

West Coast Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Adelaide5  66.50 44646.43 319 100.00WWWWW
Carlton5  65.55 44550.50 350 100.00WWWWW
Fitzroy4 170.72 49239.38 272 80.00LWWWW
Hawthorn4 157.56 39849.51 345 80.00WWLWW
St Kilda4 164.46 43058.48 396 80.00WWWLW
Fremantle3 264.43 42745.47 317 60.00WWWLL
Essendon3 257.63 40550.44 344 60.00LWWWL
Collingwood3 265.31 42153.43 361 60.00WLWLW
Gold Coast3 262.56 42855.41 371 60.00WWLWL
Brisbane Bears3 275.64 51471.47 473 60.00WWWLL
Greater Western Sydney3 262.42 41458.59 407 60.00WWWLL
Melbourne3 253.37 35553.64 382 60.00WWWLL
Western Bulldogs2 362.44 41649.71 365 40.00WWLLL
North Melbourne2 347.48 33046.55 331 40.00LWWLL
Richmond2 363.36 41476.49 505 40.00WLLWL
Port Adelaide2 343.39 29764.46 430 40.00WLLWL
Geelong2 347.39 32170.52 472 40.00WLLWL
Brisbane Lions1 445.47 31771.52 478 20.00WLLLL
Sydney1 440.49 28970.50 470 20.00LLWLL
All opponents  534.39 24396.61 637 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Bears1312275.243 1893188.170 1298 84.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Gold Coast1013221.164 1490153.133 1051 75.00WWWWWWDWLWWLWL
Melbourne14 6284.242 1946204.197 1421 70.00LWLWWWWWWWWWLLWWWWLL
Carlton14 6264.275 1859228.221 1589 70.00WWWWLLLLWWWLLWWWWWWW
St Kilda14 6279.206 1880237.218 1640 70.00WWLLLLWWWWWWWWLWWWLW
Adelaide13 7269.222 1836246.225 1701 65.00WLLWWLWLWWLLWWLWWWWW
Greater Western Sydney9 5214.134 1418159.148 1102 64.29WWWWWLLLWWWWLL
Fitzroy9 6202.230 1442154.166 1090 60.00WWLLLWWLLWLWWWW
Western Bulldogs12 8300.204 2004232.245 1637 60.00WLWWWWLWLWLLWWWWWLLL
Fremantle12 8251.225 1731217.195 1497 60.00WLLLLLLWWWWWWWWWWWLL
Essendon12 8280.240 1920246.215 1691 60.00WLWWWWLWLLWLWWLLWWWL
North Melbourne12 8261.250 1816236.212 1628 60.00WLWLLWWWWWLLWWWLWWLL
Collingwood11 9258.198 1746219.206 1520 55.00LWLLLWWWLLWWWWLWLWLW
Richmond11 9282.239 1931269.195 1809 55.00WWWWLLWLWWLLWWLWLLWL
Port Adelaide11 9236.224 1640240.214 1654 55.00WLLLWWWLLWWWLWWWLLWL
Brisbane Lions10 10275.199 1849254.213 1737 50.00LWLLLLWLWWWWWWWWLLLL
Hawthorn9 11226.224 1580258.209 1757 45.00LWWLWLLLLLWLLWLWWLWW
Geelong7 13212.197 1469317.229 2131 35.00WLLLLLLWLWLLWLWWLLWL
Sydney6 14208.215 1463275.221 1871 30.00WWWLLLLLLLLWLWLLLWLL
All opponents4 16179.165 1239294.226 1990 20.00WLLLWWLLLLLLLWLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Bears131284.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Gold Coast101375.00WWWWWWDWLWWLWL
Melbourne35 1570.00LLWWWWWLWWWWWWWWLWLLWLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWLLWWWWLL
Greater Western Sydney9 564.29WWWWWLLLWWWWLL
St Kilda3111863.00WWLLWWWLWWWWWLLLLLDWWWLWLLWWWLWWLLLLWWWWWWWWLWWWLW
Brisbane Lions22 1461.11WWWWLLLWLWWWWWWWLWLLLLWLWWWWWWWWLLLL
Fitzroy9 660.00WWLLLWWLLWLWWWW
Western Bulldogs2912059.00WLWLWWLWLLWLWLWWLWLDWWWLLWWWLWWLWWWWLWLWLLWWWWWLLL
Adelaide29 2158.00WWLWWLLWWLLLLWWLLWLLLWWLWWWWWLWLLWWLWLWWLLWWLWWWWW
Richmond27 2057.45WLLLWWWWWWWWWWLWLLWLLLLLWWWWWWWLLWLWWLLWWLWLLWL
Fremantle28 2256.00WWWWWLWLWWWLWLLWWWLLWLLLLLLLWWWLLLLLLWWWWWWWWWWWLL
North Melbourne28 2256.00WLLWLWLWWWWLLWLLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWWWWWLLWWWLWWLL
Collingwood28 2256.00WWLWLWWWWWWWWWWLLWWLLWLWLLLLLLLWLLLWWWLLWWWWLWLWLW
Hawthorn28 2256.00LWWWLLWWWLLWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLWWLWLLLLLWLLWLWWLWW
Carlton26 2155.32LWLLWWWLWWLWLLLLWWLWLLLLWWLWWWWLLLLWWWLLWWWWWWW
Essendon25 2550.00LLWWWWLLLWLLLWLWWWLLLLWLLLWWWLWLWWWWLWLLWLWWLLWWWL
Geelong2412549.00WWWWWLWWWWLWWLLLLWWWLLLLLWDWWLWLLLLLLWLWLLWLWWLLWL
All opponents23 2746.00WLLLWWWWWWWWLWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLL
Sydney22 2844.00WWWWLWWWWWLWLLLWLLLLWLWLWLWLWLWWWLLLLLLLLWLWLLLWLL
Port Adelaide16 2143.24WWWLLLLLWLLLWLLLLWLLLWWWLLWWWLWWWLLWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
Subiaco4 171.49 47551.57 363 80.00LWWWW
Victoria Park4 165.48 43853.50 368 80.00LWWWW
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
W.A.C.A.3 284.68 57259.55 409 60.00LLWWW
Waverley Park3 255.44 37445.51 321 60.00WWLWL
Western Oval3 253.48 36645.47 317 60.00LWWWL
Football Park3 261.67 43356.58 394 60.00WLWLW
Adelaide Oval3 252.44 35657.50 392 60.00LWWWL
Gabba3 245.39 30952.47 359 60.00WWWLL
Docklands2 364.36 42060.65 425 40.00WLLLW
M.C.G.2 354.46 37057.55 397 40.00WLLWL
Carrara2 340.35 27543.45 303 40.00LWLLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
York Park1 450.60 36067.43 445 20.00WLLLL
Sydney Showground1 454.43 36773.60 498 20.00LLWLL
S.C.G.1 447.53 33567.62 464 20.00LLLLW
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
Princes Park1 450.56 35690.68 608 20.00LLWLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
Perth Stadium  541.33 27990.67 607 0.00LLLLL
All venues  534.39 24396.61 637 0.00LLLLL
Kardinia Park  531.36 22288.60 588 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
W.A.C.A.15 5311.274 2140235.204 1614 75.00WWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco15 5280.205 1885211.223 1489 75.00WLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Adelaide Oval9 3148.120 1008147.129 1011 75.00WWLWWWWLWWWL
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
Waverley Park13 7239.225 1659220.201 1521 65.00WWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Western Oval6 4112.100 77290.111 651 60.00LWWWLLWWWL
Gabba12 8251.218 1724233.216 1614 60.00WWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 384.69 57386.75 591 57.14LLLWWWW
Carrara726191.171 1317172.148 1180 53.33WWWWDLWDLLLWLLW
Docklands10 10267.215 1817239.238 1672 50.00LWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
M.C.G.10 10240.226 1666241.203 1649 50.00WLWLWLLWLLLWWWWWLLWL
Perth Stadium9 11223.170 1508250.208 1708 45.00WWLWWWWWLWLLWLLLLLLL
Sydney Showground3 491.73 61995.79 649 42.86WWLLWLL
Football Park8 12208.246 1494269.243 1857 40.00LLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Princes Park6 14244.222 1686287.256 1978 30.00LWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 576.79 53592.66 618 28.57LWWLLLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
Kardinia Park4115184.169 1273303.275 2093 22.50WLLLWWLLLDLWLLLLLLLL
S.C.G.4 16207.236 1478284.278 1982 20.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
All venues4 16179.165 1239294.226 1990 20.00WLLLWWLLLLLLLWLLLLLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
W.A.C.A.38 1276.00LWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Adelaide Oval9 375.00WWLWWWWLWWWL
Subiaco37 1374.00WLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Perth Stadium34 1668.00WWWWWLWWWLWWWWLWWWWWLWWLWWWWWWWWLWWWWWLWLLWLLLLLLL
Manuka Oval2 166.67WLW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Gabba16 1257.14WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Carrara72653.33WWWWDLWDLLLWLLW
Docklands25 2550.00WWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
All venues23 2746.00WLLLWWWWWWWWLWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLL
Sydney Showground3 442.86WWLLWLL
M.C.G.20 3040.00LWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLLWL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Kardinia Park811732.69LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLLLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
S.C.G.4 1620.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Windy Hill1 420.00LLLLW
North Hobart  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
W.A.C.A.41 1375.93WWLWLWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Adelaide Oval9 375.00WWLWWWWLWWWL
Perth Stadium35 1767.31LWWWWWWLWWWLWWWWLWWWWWLWWLWWWWWWWWLWWWWWLWLLWLLLLLLL
Manuka Oval2 166.67WLW
Subiaco66 3466.00WLWLLLLLLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLLLWWLLLLWLLWWLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
All venues58 4258.00LLWWWWWWWWWWLLLWWWLWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWLWWWWLLWLWLLLWWWWWWWWLWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLL
Gabba16 1257.14WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Carrara72653.33WWWWDLWDLLLWLLW
Docklands2913843.38DLLWLWLLLLLWLLWLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
Sydney Showground3 442.86WWLLWLL
M.C.G.36 5240.91LLLLLLWLLWLWWWWWLLLLWWWLWWWLWLWLLLLWLLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLLWL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Kardinia Park811732.69LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLLLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
S.C.G.4 1620.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Windy Hill1 420.00LLLLW
North Hobart  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]