[West Coast Main][AFL Main]

West Coast Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy4 170.72 49239.38 272 80.00LWWWW
Essendon4 167.58 46052.49 361 80.00WWWLW
Carlton4 158.50 39855.53 383 80.00WWWWL
Collingwood3 265.31 42153.43 361 60.00WLWLW
Adelaide3 261.48 41453.38 356 60.00WWWLL
Brisbane Bears3 275.64 51471.47 473 60.00WWWLL
Hawthorn3 258.52 40055.57 387 60.00WLWWL
Greater Western Sydney3 262.42 41458.59 407 60.00WWWLL
St Kilda3 258.43 39158.50 398 60.00WWLWL
Melbourne3 253.37 35553.64 382 60.00WWWLL
North Melbourne2 347.48 33046.55 331 40.00LWWLL
Fremantle2 352.40 35252.45 357 40.00WWLLL
Gold Coast2 357.51 39362.47 419 40.00WLWLL
Port Adelaide2 343.39 29764.46 430 40.00WLLWL
Western Bulldogs1 457.34 37668.72 480 20.00WLLLL
Richmond1 456.41 37784.46 550 20.00LLWLL
Brisbane Lions1 445.47 31771.52 478 20.00WLLLL
Sydney1 440.49 28970.50 470 20.00LLWLL
Geelong1 442.37 28975.50 500 20.00LWLLL
All opponents  553.27 34574.57 501 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Bears1312275.243 1893188.170 1298 84.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Gold Coast1014237.172 1594169.144 1158 70.00WWWWWWDWLWWLWLL
Melbourne14 6284.242 1946204.197 1421 70.00LWLWWWWWWWWWLLWWWWLL
St Kilda13 7273.198 1836237.210 1632 65.00WLLLLWWWWWWWWLWWWLWL
Carlton13 7257.259 1801239.222 1656 65.00WWWLLLLWWWLLWWWWWWWL
Greater Western Sydney9 5214.134 1418159.148 1102 64.29WWWWWLLLWWWWLL
Fitzroy9 6202.230 1442154.166 1090 60.00WWLLLWWLLWLWWWW
Essendon12 8275.245 1895241.218 1664 60.00LWWWWLWLLWLWWLLWWWLW
North Melbourne12 8261.250 1816236.212 1628 60.00WLWLLWWWWWLLWWWLWWLL
Adelaide12 8269.220 1834252.210 1722 60.00LWWLWLWWLLWWLWWWWWLL
Western Bulldogs11 9293.204 1962244.237 1701 55.00LWWWWLWLWLLWWWWWLLLL
Collingwood11 9258.198 1746219.206 1520 55.00LWLLLWWWLLWWWWLWLWLW
Fremantle11 9247.212 1694221.206 1532 55.00LLLLLLWWWWWWWWWWWLLL
Port Adelaide11 9236.224 1640240.214 1654 55.00WLLLWWWLLWWWLWWWLLWL
Brisbane Lions10 10275.199 1849254.213 1737 50.00LWLLLLWLWWWWWWWWLLLL
Richmond10 10275.238 1888275.197 1847 50.00WWWLLWLWWLLWWLWLLWLL
Hawthorn9 11231.215 1601262.213 1785 45.00WWLWLLLLLWLLWLWWLWWL
Sydney6 14208.215 1463275.221 1871 30.00WWWLLLLLLLLWLWLLLWLL
Geelong6 14202.195 1407317.234 2136 30.00LLLLLWLWLLWLWWLLWLLL
All opponents2 18192.138 1290329.234 2208 10.00LWLLLLLLLLLWLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Bears131284.38WWWWWWWWDWWWWWLL
Gold Coast101470.00WWWWWWDWLWWLWLL
Melbourne35 1570.00LLWWWWWLWWWWWWWWLWLLWLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWLLWWWWLL
Greater Western Sydney9 564.29WWWWWLLLWWWWLL
Brisbane Lions22 1461.11WWWWLLLWLWWWWWWWLWLLLLWLWWWWWWWWLLLL
St Kilda3011961.00WLLWWWLWWWWWLLLLLDWWWLWLLWWWLWWLLLLWWWWWWWWLWWWLWL
Fitzroy9 660.00WWLLLWWLLWLWWWW
Western Bulldogs2812157.00LWLWWLWLLWLWLWWLWLDWWWLLWWWLWWLWWWWLWLWLLWWWWWLLLL
Richmond27 2156.25WLLLWWWWWWWWWWLWLLWLLLLLWWWWWWWLLWLWWLLWWLWLLWLL
North Melbourne28 2256.00WLLWLWLWWWWLLWLLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWWWWWLLWWWLWWLL
Collingwood28 2256.00WWLWLWWWWWWWWWWLLWWLLWLWLLLLLLLWLLLWWWLLWWWWLWLWLW
Hawthorn28 2256.00WWWLLWWWLLWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLWWLWLLLLLWLLWLWWLWWL
Carlton26 2254.17LWLLWWWLWWLWLLLLWWLWLLLLWWLWWWWLLLLWWWLLWWWWWWWL
Fremantle27 2354.00WWWWLWLWWWLWLLWWWLLWLLLLLLLWWWLLLLLLWWWWWWWWWWWLLL
Adelaide27 2354.00LWWLLWWLLLLWWLLWLLLWWLWWWWWLWLLWWLWLWWLLWWLWWWWWLL
Essendon26 2452.00LWWWWLLLWLLLWLWWWLLLLWLLLWWWLWLWWWWLWLLWLWWLLWWWLW
Geelong2212745.00WWWLWWWWLWWLLLLWWWLLLLLWDWWLWLLLLLLWLWLLWLWWLLWLLL
Sydney22 2844.00WWWWLWWWWWLWLLLWLLLLWLWLWLWLWLWWWLLLLLLLLWLWLLLWLL
Port Adelaide16 2143.24WWWLLLLLWLLLWLLLLWLLLWWWLLWWWLWWWLLWL
All opponents15 3530.00LWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
Subiaco4 171.49 47551.57 363 80.00LWWWW
Victoria Park4 165.48 43853.50 368 80.00LWWWW
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
W.A.C.A.3 284.68 57259.55 409 60.00LLWWW
Waverley Park3 255.44 37445.51 321 60.00WWLWL
Western Oval3 253.48 36645.47 317 60.00LWWWL
Football Park3 261.67 43356.58 394 60.00WLWLW
Gabba3 245.39 30952.47 359 60.00WWWLL
Adelaide Oval3 248.47 33558.44 392 60.00WWWLL
Carrara2 350.38 33846.45 321 40.00WLLWL
Docklands2 364.36 42060.65 425 40.00WLLLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
M.C.G.1 455.51 38170.48 468 20.00LWLLL
York Park1 450.60 36067.43 445 20.00WLLLL
Perth Stadium1 454.31 35570.56 476 20.00WLLLL
Sydney Showground1 454.43 36773.60 498 20.00LLWLL
S.C.G.1 447.53 33567.62 464 20.00LLLLW
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
Princes Park1 450.56 35690.68 608 20.00LLWLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
All venues  553.27 34574.57 501 0.00LLLLL
Kardinia Park  534.32 23691.66 612 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Blacktown1  23.12 15010.9 69 100.00W
Marrara Oval1  16.18 1149.6 60 100.00W
Bruce Stadium1  12.10 828.6 54 100.00W
Traeger Park1  14.7 9111.12 78 100.00W
W.A.C.A.15 5311.274 2140235.204 1614 75.00WWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco15 5280.205 1885211.223 1489 75.00WLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Adelaide Oval9 4156.129 1065160.139 1099 69.23WWLWWWWLWWWLL
Manuka Oval2 147.31 31344.41 305 66.67WLW
Waverley Park13 7239.225 1659220.201 1521 65.00WWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Western Oval6 4112.100 77290.111 651 60.00LWWWLLWWWL
Gabba12 8251.218 1724233.216 1614 60.00WWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 384.69 57386.75 591 57.14LLLWWWW
Carrara727207.179 1421188.159 1287 50.00WWWWDLWDLLLWLLWL
Docklands10 10267.215 1817239.238 1672 50.00LWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
M.C.G.9 11233.222 1620248.207 1695 45.00WLWLLWLLLWWWWWLLWLLL
Sydney Showground3 491.73 61995.79 649 42.86WWLLWLL
Football Park8 12208.246 1494269.243 1857 40.00LLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Bellerive Oval1 228.34 20238.22 250 33.33WLL
Princes Park6 14244.222 1686287.256 1978 30.00LWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 576.79 53592.66 618 28.57LWWLLLL
Stadium Australia1 335.44 25453.43 361 25.00LWLL
Moorabbin Oval1 342.46 29863.52 430 25.00LWLL
S.C.G.4 16207.236 1478284.278 1982 20.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Perth Stadium4 16199.149 1343290.234 1974 20.00WLWLLWLLLLLLLLLWLLLL
Windy Hill1 453.53 37186.61 577 20.00LLLLW
Kardinia Park3116177.164 1226312.277 2149 17.50LLLWWLLLDLWLLLLLLLLL
All venues2 18192.138 1290329.234 2208 10.00LWLLLLLLLLLWLLLLLLLL
North Hobart  111.16 8215.12 102 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
W.A.C.A.38 1276.00LWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Subiaco37 1374.00WLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Adelaide Oval9 469.23WWLWWWWLWWWLL
Manuka Oval2 166.67WLW
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Perth Stadium29 2158.00WWLWWWWLWWWWWLWWLWWWWWWWWLWWWWWLWLLWLLLLLLLLLWLLLL
Gabba16 1257.14WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Carrara72750.00WWWWDLWDLLLWLLWL
Docklands25 2550.00WWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
Sydney Showground3 442.86WWLLWLL
M.C.G.19 3138.00LWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLLWLLL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Kardinia Park811831.48LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLLLLL
All venues15 3530.00LWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLL
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
S.C.G.4 1620.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Windy Hill1 420.00LLLLW
North Hobart  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Blacktown1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Bruce Stadium1  100.00W
Traeger Park1  100.00W
W.A.C.A.41 1375.93WWLWLWWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWWWWWWLWWLWWLWWWLLWWW
Adelaide Oval9 469.23WWLWWWWLWWWLL
Manuka Oval2 166.67WLW
Subiaco66 3466.00WLWLLLLLLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLLLWWLLLLWLLWWLLWLWLLLWWWLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWLLWWWW
Perth Stadium36 2361.02LWWWWWWLWWWLWWWWLWWWWWLWWLWWWWWWWWLWWWWWLWLLWLLLLLLLLLWLLLL
Western Oval6 460.00LWWWLLWWWL
Gabba16 1257.14WLWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWWWLL
Victoria Park4 357.14LLLWWWW
Waverley Park1411155.77LLDLWLWWWWWLWLWWLWWLLWWLWL
Carrara72750.00WWWWDLWDLLLWLLWL
All venues49 5149.00LLLWWWLWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWLWWWWLLWLWLLLWWWWWWWWLWLWWLWLWLWLWWWLLWWLLLWWLLLLLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLL
Docklands2913843.38DLLWLWLLLLLWLLWLLLWWLWLWWWLLLLLWLLLWLWLWWWWLWLLWLWLLWWLWLWLLWWWWLLLW
Sydney Showground3 442.86WWLLWLL
M.C.G.36 5440.00LLLLLLWLLWLWWWWWLLLLWWWLWWWLWLWLLLLWLLLWLWLLLWLLWWLLWWWWLLLLWLLLLLLLWLWLWLLWLLLWWWWWLLWLLL
Bellerive Oval1 233.33WLL
Football Park11 2332.35WLLLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLLLLLLWWLWLW
Kardinia Park811831.48LWLWWWWLLLWWLLLDLWLLLLLLLLL
Princes Park7 1729.17LWLLLWWLLWWLLLLLWLLLLWLL
York Park2 528.57LWWLLLL
Stadium Australia1 325.00LWLL
Moorabbin Oval1 325.00LWLL
S.C.G.4 1620.00LLLWLWLLLWLLLLLLLLLW
Windy Hill1 420.00LLLLW
North Hobart  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]