[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Gold Coast5  61.60 42656.48 384 100.00WWWWW
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Carlton4 158.62 41044.42 306 80.00WWWLW
Hawthorn3 258.66 41452.47 359 60.00WLLWW
Brisbane Lions3 270.62 48261.60 426 60.00WWWLL
Melbourne3 264.50 43462.43 415 60.00LWWWL
Western Bulldogs3 258.49 39758.43 391 60.00WLLWW
Essendon3 255.59 38963.58 436 60.00WLLWW
All opponents2 341.49 29537.44 266 40.00WLLWL
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
Fremantle2 350.59 35958.40 388 40.00WLLWL
Collingwood2 352.56 36865.48 438 40.00WWLLL
Greater Western Sydney11356.55 39171.58 484 30.00LWDLL
West Coast1 458.60 40869.51 465 20.00LWLLL
North Melbourne1 455.61 39167.56 458 20.00WLLLL
Port Adelaide1 451.47 35369.51 465 20.00LLLLW
Richmond1 457.36 37876.52 508 20.00LLLLW
Adelaide1 446.49 32568.51 459 20.00LLLLW
Sydney1 449.53 34774.58 502 20.00LLLLW
Geelong1 446.52 32873.58 496 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne16 4278.236 1904221.186 1512 80.00WWWWWWWWWWWWWLLLWWWL
Gold Coast10 4186.183 1299160.160 1120 71.43WWWLWLLWLWWWWW
Fremantle13 7256.239 1775218.175 1483 65.00LWWWWWWWWLLWWLWWLLWL
Carlton13 7268.212 1820249.227 1721 65.00WWWLLWWWWLLLLWWWWWLW
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Western Bulldogs12 8240.218 1658222.203 1535 60.00LLWWWWWWWWLLWLLWLLWW
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Essendon11 9274.251 1895248.214 1702 55.00WLWWWLLLLWLWLWWWLLWW
Brisbane Lions11 9282.234 1926273.207 1845 55.00LLLWWWLLWWWWLLWWWWLL
All opponents10 10197.169 1351191.169 1315 50.00LWLLLWLWWLWWWWLWLLWL
Richmond9110257.225 1767272.219 1851 47.50WWWWWWDLLLLLLWWLLLLW
Hawthorn9110238.217 1645255.210 1740 47.50WWWLWWLWDLLLLLLWLLWW
Greater Western Sydney415134.112 916123.108 846 45.00WWWLLLWDLL
North Melbourne8 12239.243 1677245.220 1690 40.00LWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
Adelaide7 13214.230 1514266.216 1812 35.00LWWWWWLLWLLLLLLLLLLW
Collingwood6113219.189 1503259.236 1790 32.50LLWWWWLDLLLLLLLWWLLL
Port Adelaide6 14232.208 1600257.201 1743 30.00LLLWLLWWLWWLLLLLLLLW
West Coast6 14232.218 1610277.216 1878 30.00LWLLWWWWLLLLLLLLWLLL
Sydney6 14197.222 1404281.253 1939 30.00LWLWWWLLWLLLLLLLLLLW
Geelong5114197.215 1397290.226 1966 27.50LWLLLWLWWLLLLLDWLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast10 471.43WWWLWLLWLWWWWW
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
Melbourne30 2060.00WLWWWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWL
Carlton29 2158.00WLLLLWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWWWLW
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Richmond2712255.00LWLWLWWWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLLLW
Fremantle20 1754.05LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWLLWL
Western Bulldogs2612353.00LLWLWLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLLWW
Sydney2312647.00LWWWWWWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLLLW
Brisbane Lions15 1845.45LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWWLL
Greater Western Sydney41545.00WWWLLLWDLL
North Melbourne22 2844.00WWLWLWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
All opponents21 2942.00LLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWWLWWWWLWLLWL
Collingwood1922940.00LLLLLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWLLL
Hawthorn1913039.00LLLLLLLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLLWW
West Coast1813137.00WLLLWWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWLLL
Adelaide1612836.67WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLLLLW
Essendon18 3236.00LLLLLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLLWW
Port Adelaide11 2035.48WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLLLW
Geelong1613333.00WLLLLLLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Docklands4 157.38 38043.38 296 80.00WLWWW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Carrara3 253.61 37958.57 405 60.00LWLWW
All venues2 341.49 29537.44 266 40.00WLLWL
Gabba2 342.49 30140.49 289 40.00WLWLL
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
Adelaide Oval2 349.38 33249.46 340 40.00LLLWW
M.C.G.2 358.42 39065.53 443 40.00WWLLL
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
S.C.G.  543.56 31483.62 560 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Kardinia Park  540.40 28083.60 558 0.00LLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Carrara9 6184.205 1309168.184 1192 60.00WLLWWWWLLWLWLWW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
All venues10 10197.169 1351191.169 1315 50.00LWLLLWLWWLWWWWLWLLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands10 10222.212 1544248.191 1679 50.00LLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
M.C.G.8 12237.178 1600274.228 1872 40.00LWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
S.C.G.7 13247.225 1707295.255 2025 35.00WWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Gabba7 13216.203 1499287.226 1948 35.00LLLLLLLWLLWWWLWWLWLL
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Adelaide Oval2 10111.108 774180.138 1218 16.67LLLLLLLLLLWW
Kardinia Park3 17246.211 1687360.262 2422 15.00LWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara9 660.00WLLWWWWLLWLWLWW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands2712255.00WWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.2222646.00WWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
All venues21 2942.00LLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWWLWWWWLWLLWL
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Gabba8 1732.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLL
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Kardinia Park11 3922.00LLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Adelaide Oval2 1016.67LLLLLLLLLLWW
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara9 660.00WLLWWWWLLWLWLWW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.4725148.00WWWLWLWLLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Docklands4625247.00WWLLWWLWWLLWLLLLLLWWWWLWLLLLLLWLLLWLLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
All venues4415544.50LWLLWWLWWLWWWLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWWLWWWWLWLLWL
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Gabba8 1732.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLL
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Kardinia Park13 4721.67LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Adelaide Oval2 1016.67LLLLLLLLLLWW
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]