[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Hawthorn5  72.67 49947.48 330 100.00WWWWW
Gold Coast5  57.51 39351.43 349 100.00WWWWW
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Fremantle3 257.40 38250.46 346 60.00LWWLW
Greater Western Sydney3 253.58 37653.50 368 60.00LLWWW
Carlton3 256.47 38355.48 378 60.00WLWLW
Richmond3 255.39 36957.45 387 60.00WLLWW
Western Bulldogs3 250.36 33655.52 382 60.00WWLLW
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
North Melbourne2 360.52 41259.49 403 40.00LLLWW
Sydney2 356.47 38354.51 375 40.00WLWLL
West Coast2 358.50 39858.43 391 40.00LLWLW
Melbourne2 356.40 37654.52 376 40.00WWLLL
All opponents2 354.40 36454.48 372 40.00LLLWW
Adelaide2 354.42 36655.49 379 40.00LLWLW
Essendon2 351.57 36369.56 470 40.00LWWLL
Brisbane Lions1 446.49 32553.69 387 20.00LLWLL
Collingwood1 447.53 33567.54 456 20.00LLLWL
Port Adelaide1 438.56 28457.51 393 20.00LWLLL
Geelong1 443.49 30765.46 436 20.00LLLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast12 4207.207 1449176.179 1235 75.00WWWLWLLWLWWWWWWW
Melbourne14 6267.218 1820234.196 1600 70.00WWWWWWWWWWWLLLWWWLLL
Fremantle13 7250.226 1726210.167 1427 65.00WWWWWLLWWLWWLLWLWWLW
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Brisbane Lions12 8277.235 1897242.220 1672 60.00WWWLLWWWWLLWWWWLLWLL
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Western Bulldogs12 8222.198 1530216.204 1500 60.00WWWWWWLLWLLWLLWWWLLW
Carlton12 8257.208 1750253.221 1739 60.00WLLWWWWLLLLWWWWWLWLW
Greater Western Sydney715169.147 1161145.144 1014 57.69WWWLLLWDLLWWW
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Essendon10 10274.249 1893260.222 1782 50.00WWWLLLLWLWLWWWLLWWLL
All opponents10 10210.193 1453213.216 1494 50.00WWLLWWWLLLWLLWWLLLWW
Hawthorn9110237.216 1638258.217 1765 47.50LWWLWDLLLLLLWLLWWWWW
North Melbourne9 11247.244 1726242.207 1659 45.00WLWWWWLLLLLLWWLLLLWW
Richmond7112236.206 1622270.216 1836 37.50WWDLLLLLLWWLLLLWLLWW
Collingwood7112215.191 1481252.241 1753 37.50WWWWLDLLLLLLLWWLLLWL
West Coast7 13237.210 1632273.198 1836 35.00LWWWWLLLLLLLLWLLLWLW
Adelaide7 13217.220 1522254.220 1744 35.00WWWWLLWLLLLLLLLLLWLW
Port Adelaide6 14207.213 1455237.211 1633 30.00WLLWWLWWLLLLLLLLWLLL
Geelong5114190.204 1344278.218 1886 27.50LWLWWLLLLLDWLLLLLLWL
Sydney5 15202.211 1423288.240 1968 25.00WWLLWLLLLLLLLLLWLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast12 475.00WWWLWLLWLWWWWWWW
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
Melbourne29 2158.00WWWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWLLL
Carlton29 2158.00LLLWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWWWLWLW
Greater Western Sydney71557.69WWWLLLWDLLWWW
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Fremantle23 1856.10LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWLLWLWWLW
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Richmond2712255.00LWWWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLLLWLLWW
Western Bulldogs2712255.00WLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLLWWWLLW
All opponents25 2550.00LWWLWLLWLLWWLLWLLWWWLLLWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWW
Hawthorn2212745.00LLLLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLLWWWWW
Brisbane Lions16 2044.44LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWWLLWLL
North Melbourne22 2844.00LWLWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLLLLWW
Sydney2112843.00WWWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLLLWLWLL
Collingwood2022842.00LLLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWLLLWL
West Coast1913039.00LWWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWLLLWLW
Adelaide1712937.23WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLLLLWLW
Essendon18 3236.00LLLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLLWWLL
Geelong1613333.00LLLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLLLLLLWL
Port Adelaide11 2332.35WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLLLWLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Carrara4 151.59 36547.55 337 80.00WWLWW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Docklands3 254.50 37446.49 325 60.00WLLWW
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
M.C.G.3 254.42 36646.54 330 60.00LWWWL
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Adelaide Oval3 253.32 35051.47 353 60.00LWWLW
Manuka Oval2 254.52 37655.50 380 50.00LWLW
Gabba2 343.46 30437.65 287 40.00LLWWL
Perth Stadium2 359.41 39559.29 383 40.00LLLWW
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
All venues2 354.40 36454.48 372 40.00LLLWW
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Sydney Showground1 227.34 19636.32 248 33.33LLW
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Bellerive Oval1 342.44 29654.49 373 25.00LLLW
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Cazaly's Stadium  212.30 10214.25 109 0.00LL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
S.C.G.  541.48 29475.62 512 0.00LLLLL
Kardinia Park  541.40 28677.53 515 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Carrara11 7212.244 1516195.219 1389 61.11WLLWWWWLLWLWLWWLWW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Manuka Oval2 254.52 37655.50 380 50.00LWLW
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
All venues10 10210.193 1453213.216 1494 50.00WWLLWWWLLLWLLWWLLLWW
Docklands10 10224.206 1550235.202 1612 50.00LLWLLWLWWWWLWLLWLLWW
Gabba9 11219.203 1517246.220 1696 45.00LLLLWLLWWWLWWLWLLWWL
M.C.G.9 11229.177 1551260.220 1780 45.00LLLLWWWWLLLWWLLLWWWL
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Perth Stadium2 467.52 45472.40 472 33.33LLLLWW
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Sydney Showground1 227.34 19636.32 248 33.33LLW
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 342.44 29654.49 373 25.00LLLW
S.C.G.5 15223.219 1557286.257 1973 25.00WWWLLLLLLLWLWLLLLLLL
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Adelaide Oval3 11130.123 903203.162 1380 21.43LLLLLLLLLLWWLW
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Kardinia Park2 18247.200 1682361.245 2411 10.00LLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Cazaly's Stadium  212.30 10214.25 109 0.00LL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara11 761.11WLLWWWWLLWLWLWWLWW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Manuka Oval2 250.00LWLW
All venues25 2550.00LWWLWLLWLLWWLLWLLWWWLLLWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWW
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
Docklands2312647.00DLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWWLLWLWLLWLLWLWWWWLWLLWLLWW
M.C.G.2222646.00LLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLLWWWL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Gabba10 1835.71WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLLWWL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Perth Stadium2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33LWL
Sydney Showground1 233.33LLW
S.C.G.10 2330.30LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLLLL
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 325.00LLLW
Kardinia Park11 3922.00LWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Adelaide Oval3 1121.43LLLLLLLLLLWWLW
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Cazaly's Stadium  20.00LL
Wellington  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Carrara11 761.11WLLWWWWLLWLWLWWLWW
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Manuka Oval2 250.00LWLW
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.4725148.00WLWLLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLLWWWL
Docklands4625247.00LLLLLWLLLWLLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWWLLWLWLLWLLWLWWWWLWLLWLLWW
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
All venues46 5446.00LLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWWLWWWWLWLLWLWWLWLLWLLWWLLWLLWWWLLLWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWW
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Gabba10 1835.71WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLLWWL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Perth Stadium2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33LWL
Sydney Showground1 233.33LLW
S.C.G.10 2330.30LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLLLL
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 325.00LLLW
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Adelaide Oval3 1121.43LLLLLLLLLLWWLW
Kardinia Park13 4920.97LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Cazaly's Stadium  20.00LL
Wellington  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]