[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Carlton4 158.62 41044.42 306 80.00WWWLW
Brisbane Lions4 179.68 54268.54 462 80.00WWWWL
Gold Coast4 157.74 41660.58 418 80.00LWWWW
All opponents3 252.33 34545.38 308 60.00LWLWW
Fremantle3 254.63 38756.40 376 60.00WWLLW
Western Bulldogs3 258.49 39758.43 391 60.00WLLWW
Melbourne3 267.55 45768.51 459 60.00LLWWW
Essendon3 261.64 43067.64 466 60.00WWLLW
Hawthorn2 360.58 41856.44 380 40.00LWLLW
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
Collingwood2 352.56 36865.48 438 40.00WWLLL
Greater Western Sydney11356.55 39171.58 484 30.00LWDLL
Geelong11356.55 39174.56 500 30.00DWLLL
North Melbourne1 455.61 39167.56 458 20.00WLLLL
Richmond1 457.36 37876.52 508 20.00LLLLW
West Coast1 455.57 38780.52 532 20.00LLWLL
Port Adelaide  545.59 32980.53 533 0.00LLLLL
Adelaide  540.52 29279.63 537 0.00LLLLL
Sydney  545.52 32291.54 600 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne17 3284.244 1948222.190 1522 85.00WWWWWWWWWWWWWWLLLWWW
Gold Coast9 4174.177 1221149.152 1046 69.23WWWLWLLWLWWWW
Fremantle13 7252.246 1758223.180 1518 65.00LLWWWWWWWWLLWWLWWLLW
Carlton13 7268.212 1820249.227 1721 65.00WWWLLWWWWLLLLWWWWWLW
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Western Bulldogs12 8240.218 1658222.203 1535 60.00LLWWWWWWWWLLWLLWLLWW
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Brisbane Lions12 8288.242 1970281.200 1886 60.00WLLLWWWLLWWWWLLWWWWL
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Essendon10 10280.251 1931262.216 1788 50.00LWLWWWLLLLWLWLWWWLLW
Richmond9110257.225 1767272.219 1851 47.50WWWWWWDLLLLLLWWLLLLW
Hawthorn9110244.219 1683260.204 1764 47.50WWWWLWWLWDLLLLLLWLLW
Greater Western Sydney415134.112 916123.108 846 45.00WWWLLLWDLL
North Melbourne8 12239.243 1677245.220 1690 40.00LWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
All opponents8 12208.208 1456256.178 1714 40.00LLWLWLLLLWWLWLLLWLWW
Adelaide7 13212.229 1501266.218 1814 35.00WLWWWWWLLWLLLLLLLLLL
Collingwood6113219.189 1503259.236 1790 32.50LLWWWWLDLLLLLLLWWLLL
Geelong6113206.223 1459284.224 1928 32.50WLWLLLWLWWLLLLLDWLLL
West Coast6 14235.216 1626279.223 1897 30.00LLWLLWWWWLLLLLLLLWLL
Sydney6 14197.218 1400286.246 1962 30.00WLWLWWWLLWLLLLLLLLLL
Port Adelaide5 15227.212 1574265.202 1792 25.00LLLLWLLWWLWWLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast9 469.23WWWLWLLWLWWWW
Melbourne31 1962.00WWLWWWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWW
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
Carlton29 2158.00WLLLLWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWWWLW
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Fremantle20 1655.56LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWLLW
Richmond2712255.00LWLWLWWWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLLLW
Western Bulldogs2612353.00LLWLWLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLLWW
Sydney2312647.00WLWWWWWWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLLL
Brisbane Lions15 1746.88LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWWL
Greater Western Sydney41545.00WWWLLLWDLL
North Melbourne22 2844.00WWLWLWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
Collingwood1922940.00LLLLLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWLLL
West Coast1813037.76WLLLWWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWLL
Hawthorn1813137.00LLLLLLLLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLLW
Adelaide1512835.23WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLLLL
Essendon17 3334.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLLW
Port Adelaide10 2033.33WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLLL
Geelong1613333.00LWLLLLLLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLLL
All opponents1613333.00LWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Docklands4 157.38 38043.38 296 80.00WLWWW
Gabba4 167.56 45864.43 427 80.00WWWLW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
All venues3 252.33 34545.38 308 60.00LWLWW
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
M.C.G.2 358.42 39065.53 443 40.00WWLLL
Carrara2 354.69 39366.73 469 40.00LLWLW
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
Adelaide Oval  538.52 28070.65 485 0.00LLLLL
S.C.G.  543.56 31483.62 560 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Kardinia Park  540.40 28083.60 558 0.00LLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 5150.178 1078136.157 973 58.33WLLWWWWLLWLW
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands10 10222.212 1544248.191 1679 50.00LLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
M.C.G.8 12237.178 1600274.228 1872 40.00LWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
All venues8 12208.208 1456256.178 1714 40.00LLWLWLLLLWWLWLLLWLWW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
S.C.G.7 13247.225 1707295.255 2025 35.00WWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Gabba6 14244.222 1686333.252 2250 30.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Kardinia Park3 17246.211 1687360.262 2422 15.00LWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
Adelaide Oval  1087.101 623166.123 1119 0.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands2712255.00WWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.2222646.00WWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
All venues1613333.00LWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWW
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Kardinia Park11 3922.00LLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.4725148.00WWWLWLWLLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLL
Docklands4625247.00WWLLWWLWWLLWLLLLLLWWWWLWLLLLLLWLLLWLLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWW
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
All venues4025841.00WLLLDLLLLWLLWLLWWLWWLWWWLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLLWLWW
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Kardinia Park13 4721.67LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]