[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Carlton4 176.58 51454.44 368 80.00LWWWW
Brisbane Lions4 182.70 56263.51 429 80.00LWWWW
Essendon3 276.60 51666.57 453 60.00WWWLL
Fremantle3 260.66 42659.38 392 60.00WLWWL
Gold Coast3 258.71 41963.73 451 60.00LWLWW
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
North Melbourne2 357.73 41564.63 447 40.00LWWLL
Richmond2 360.48 40866.59 455 40.00WWLLL
Melbourne2 365.68 45877.51 513 40.00WLLLW
Collingwood2 355.50 38078.57 525 40.00LLWWL
Greater Western Sydney11352.58 37065.64 454 30.00LLWDL
Geelong11353.53 37182.57 549 30.00LDWLL
Hawthorn1 460.53 41366.47 443 20.00LLWLL
Western Bulldogs1 439.51 28559.54 408 20.00LLWLL
West Coast1 449.53 34786.53 569 20.00LLLWL
All opponents  553.60 37875.58 508 0.00LLLLL
Port Adelaide  545.49 31977.61 523 0.00LLLLL
Adelaide  539.55 28990.68 608 0.00LLLLL
Sydney  541.50 29694.62 626 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne15 5277.249 1911230.195 1575 75.00LLWWWWWWWWWWWWWWLLLW
Carlton14 6290.233 1973252.238 1750 70.00WWWWWWLLWWWWLLLLWWWW
Brisbane Lions13 7293.243 2001277.194 1856 65.00WWLLLWWWLLWWWWLLWWWW
Gold Coast7 4150.156 1056125.136 886 63.64WWWLWLLWLWW
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Fremantle12 8257.246 1788228.184 1552 60.00LLLLWWWWWWWWLLWWLWWL
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Western Bulldogs1118238.227 1655222.216 1548 57.50WDLLWWWWWWWWLLWLLWLL
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Richmond1019272.234 1866267.227 1829 52.50WWWWWWWWDLLLLLLWWLLL
Greater Western Sydney414124.102 846105.102 732 50.00WWWLLLWDL
Essendon10 10290.242 1982267.213 1815 50.00WLWLWWWLLLLWLWLWWWLL
North Melbourne10 10247.250 1732241.218 1664 50.00WWLWWLWWWWLLLLLLWWLL
Hawthorn8111245.217 1687263.204 1782 42.50LWWWWLWWLWDLLLLLLWLL
Adelaide8 12214.227 1511262.224 1796 40.00WLWLWWWWWLLWLLLLLLLL
Collingwood7112235.187 1597251.243 1749 37.50WLLLWWWWLDLLLLLLLWWL
Sydney7 13196.212 1388276.247 1903 35.00WWLWLWWWLLWLLLLLLLLL
Geelong6113213.225 1503290.223 1963 32.50LWLWLLLWLWWLLLLLDWLL
West Coast6 14232.216 1608280.217 1897 30.00LLLWLLWWWWLLLLLLLLWL
Port Adelaide5 15225.212 1562258.204 1752 25.00LLLLLWLLWWLWWLLLLLLL
All opponents3116204.232 1456285.238 1948 17.50LLDLLLLLLLWWLWLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast7 463.64WWWLWLLWLWW
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
Melbourne30 2060.00WLWWLWWWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLW
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Richmond2812157.00WWLWLWLWWWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLL
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Fremantle19 1555.88LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWL
Carlton27 2354.00LLLWLLLLWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWW
Western Bulldogs2512451.00WLLLWLWLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLL
Greater Western Sydney41450.00WWWLLLWDL
Brisbane Lions15 1648.39LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWW
Sydney2312647.00LWLWWWWWWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLL
North Melbourne23 2746.00LWWWLWLWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLL
Collingwood2022842.00LWLLLLLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWL
All opponents1913039.00WLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLL
West Coast1812938.54WLLLWWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWL
Adelaide1512636.90WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLL
Hawthorn1713235.00LLLLLLLLLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLL
Port Adelaide10 1934.48WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLL
Geelong1613333.00LLWLLLLLLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLL
Essendon16 3432.00LLLLLLLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Gabba4 167.56 45864.43 427 80.00WWWLW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Manuka Oval1 134.25 22929.32 206 50.00LW
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
Carrara2 354.69 39366.73 469 40.00LLWLW
M.C.G.2 359.50 40472.54 486 40.00WLLLW
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
S.C.G.1 448.56 34479.70 544 20.00WLLLL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Perth Stadium  222.15 14729.16 190 0.00LL
All venues  553.60 37875.58 508 0.00LLLLL
Docklands  553.56 37478.65 533 0.00LLLLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
Adelaide Oval  543.52 31076.70 526 0.00LLLLL
Bellerive Oval  214.32 11631.26 212 0.00LL
Kardinia Park  541.42 28883.60 558 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 5150.178 1078136.157 973 58.33WLLWWWWLLWLW
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
Manuka Oval1 134.25 22929.32 206 50.00LW
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
M.C.G.9 11246.183 1659279.227 1901 45.00LWWLLWLWLLLLWWWWLLLW
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
S.C.G.8 12257.220 1762294.265 2029 40.00WWWWWWLLLLLLLWLWLLLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Docklands7112227.267 1629270.247 1867 37.50LWWWLWWWLLDLLLWLLLLL
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Gabba6 14244.222 1686333.252 2250 30.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
All venues3116204.232 1456285.238 1948 17.50LLDLLLLLLLWWLWLLLLLL
Kardinia Park3 17251.209 1715364.266 2450 15.00LLWLLLLLLLWWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Perth Stadium  222.15 14729.16 190 0.00LL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Bellerive Oval  214.32 11631.26 212 0.00LL
Adelaide Oval  977.91 553152.115 1027 0.00LLLLLLLLL
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Manuka Oval1 150.00LW
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.2322548.00WLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLW
Docklands2222646.00LLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
All venues1913039.00WLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2033.33LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLL
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Kardinia Park11 3922.00LLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLL
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Wellington  30.00LLL
Perth Stadium  20.00LL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Adelaide Oval  90.00LLLLLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Manuka Oval1 150.00LW
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
M.C.G.4825049.00LWLWWWWLWLWLLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLW
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
Docklands4625247.00WLLWWWWWWLWLWWLWWLLWWLWWLLWLLLLLLWWWWLWLLLLLLWLLLWLLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLL
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
All venues3426435.00LLLLLLWLLLLLLWLLLWLLWLWLWLLWLLLDLLLLWLLWLLWWLWWLWWWLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2033.33LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Kardinia Park13 4622.03LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLL
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Wellington  30.00LLL
Perth Stadium  20.00LL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Adelaide Oval  90.00LLLLLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]