[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Carlton4 166.63 45943.44 302 80.00WWWWL
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Brisbane Lions4 179.68 54268.54 462 80.00WWWWL
Gold Coast4 157.74 41660.58 418 80.00LWWWW
Fremantle3 254.63 38756.40 376 60.00WWLLW
Melbourne3 267.55 45768.51 459 60.00LLWWW
Essendon3 261.64 43067.64 466 60.00WWLLW
Hawthorn2 360.58 41856.44 380 40.00LWLLW
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
Collingwood2 357.55 39774.53 497 40.00LWWLL
Western Bulldogs2 349.51 34564.51 435 40.00LWLLW
Greater Western Sydney11356.55 39171.58 484 30.00LWDLL
Geelong11356.55 39174.56 500 30.00DWLLL
North Melbourne1 455.61 39167.56 458 20.00WLLLL
Richmond1 463.45 42376.56 512 20.00WLLLL
All opponents1 445.58 32860.44 404 20.00LWLLL
West Coast1 455.57 38780.52 532 20.00LLWLL
Port Adelaide  545.59 32980.53 533 0.00LLLLL
Adelaide  540.52 29279.63 537 0.00LLLLL
Sydney  545.52 32291.54 600 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne17 3284.244 1948222.190 1522 85.00WWWWWWWWWWWWWWLLLWWW
Gold Coast9 4174.177 1221149.152 1046 69.23WWWLWLLWLWWWW
Fremantle13 7252.246 1758223.180 1518 65.00LLWWWWWWWWLLWWLWWLLW
Carlton13 7273.220 1858256.231 1767 65.00WWWWLLWWWWLLLLWWWWWL
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Brisbane Lions12 8288.242 1970281.200 1886 60.00WLLLWWWLLWWWWLLWWWWL
Western Bulldogs1118238.227 1655227.209 1571 57.50DLLWWWWWWWWLLWLLWLLW
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Essendon10 10280.251 1931262.216 1788 50.00LWLWWWLLLLWLWLWWWLLW
Richmond9110269.234 1848272.223 1855 47.50WWWWWWWDLLLLLLWWLLLL
Hawthorn9110244.219 1683260.204 1764 47.50WWWWLWWLWDLLLLLLWLLW
Greater Western Sydney415134.112 916123.108 846 45.00WWWLLLWDLL
North Melbourne8 12239.243 1677245.220 1690 40.00LWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
Adelaide7 13212.229 1501266.218 1814 35.00WLWWWWWLLWLLLLLLLLLL
All opponents7 13208.224 1472269.183 1797 35.00WWLLLLWLWLLLLWWLWLLL
Collingwood6113226.190 1546259.244 1798 32.50LLLWWWWLDLLLLLLLWWLL
Geelong6113206.223 1459284.224 1928 32.50WLWLLLWLWWLLLLLDWLLL
West Coast6 14235.216 1626279.223 1897 30.00LLWLLWWWWLLLLLLLLWLL
Sydney6 14197.218 1400286.246 1962 30.00WLWLWWWLLWLLLLLLLLLL
Port Adelaide5 15227.212 1574265.202 1792 25.00LLLLWLLWWLWWLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast9 469.23WWWLWLLWLWWWW
Melbourne31 1962.00WWLWWWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWW
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Carlton28 2256.00LWLLLLWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWWWL
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Fremantle20 1655.56LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWLLW
Richmond2712255.00WLWLWLWWWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLLL
Western Bulldogs2512451.00LLLWLWLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLLW
Sydney2312647.00WLWWWWWWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLLL
Brisbane Lions15 1746.88LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWWL
Greater Western Sydney41545.00WWWLLLWDLL
North Melbourne22 2844.00WWLWLWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLLLL
Collingwood2022842.00WLLLLLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWLL
West Coast1813037.76WLLLWWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWLL
Hawthorn1813137.00LLLLLLLLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLLW
Adelaide1512835.23WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLLLL
Essendon17 3334.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLLW
Port Adelaide10 2033.33WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLLL
Geelong1613333.00LWLLLLLLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLLL
All opponents1513431.00LWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Gabba4 167.56 45864.43 427 80.00WWWLW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Docklands3 259.62 41661.36 402 60.00LWWWL
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
M.C.G.2 365.40 43068.59 467 40.00LWWLL
Carrara2 354.69 39366.73 469 40.00LLWLW
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
All venues1 445.58 32860.44 404 20.00LWLLL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
Adelaide Oval  538.52 28070.65 485 0.00LLLLL
S.C.G.  543.56 31483.62 560 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Kardinia Park  540.40 28083.60 558 0.00LLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 5150.178 1078136.157 973 58.33WLLWWWWLLWLW
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
M.C.G.8 12245.181 1651280.234 1914 40.00LLWLWLLLLWWWWLLLWWLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Docklands8 12215.243 1533264.202 1786 40.00LLWLLLLLWWWLLWLLWWWL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
S.C.G.7 13247.225 1707295.255 2025 35.00WWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
All venues7 13208.224 1472269.183 1797 35.00WWLLLLWLWLLLLWWLWLLL
Manuka Oval1 244.35 29947.38 320 33.33LWL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Gabba6 14244.222 1686333.252 2250 30.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Kardinia Park3 17246.211 1687360.262 2422 15.00LWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Perth Stadium  331.27 21340.21 261 0.00LLL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Sydney Showground  214.26 11025.20 170 0.00LL
Bellerive Oval  325.39 18948.36 324 0.00LLL
Adelaide Oval  1087.101 623166.123 1119 0.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands2612353.00LWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.2222646.00LWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
All venues1513431.00LWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLL
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Kardinia Park11 3922.00LLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara7 558.33WLLWWWWLLWLW
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
M.C.G.4825049.00WWWWLWLWLLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLL
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Docklands4525346.00WWLWWLLWWLWWLLWLLLLLLWWWWLWLLLLLLWLLLWLLWLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWL
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
All venues3826039.00LWLLWLLLDLLLLWLLWLLWWLWWLWWWLWLWWLLWWLWWWLLLWWWWLLLWLWLWLLLDLLLLLLLWWLWLLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWLWLLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Manuka Oval1 233.33LWL
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.10 2132.26LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLL
Gabba6 1430.00WLLLLLLLLLLLWLLWWWLW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Kardinia Park13 4721.67LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLL
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Perth Stadium  30.00LLL
Wellington  30.00LLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  30.00LLL
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]