[St Kilda Main][AFL Main]

St Kilda Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  71.71 49739.56 290 100.00WWWWW
Fitzroy4 184.74 57856.50 386 80.00WLWWW
Hawthorn4 182.53 54554.52 376 80.00WWWLW
North Melbourne4 152.66 37838.41 269 80.00LWWWW
Gold Coast4 158.44 39246.50 326 80.00WWWWL
Greater Western Sydney4 159.60 41449.55 349 80.00WWWWL
Fremantle3 257.40 38250.46 346 60.00LWWLW
West Coast3 260.53 41358.32 380 60.00LWLWW
Carlton3 257.41 38354.54 378 60.00WLWWL
Richmond3 259.36 39056.51 387 60.00LWWLW
Essendon3 254.52 37662.50 422 60.00WWLLW
Western Bulldogs3 250.36 33655.52 382 60.00WWLLW
All opponents2 354.48 37250.58 358 40.00LWWLL
Brisbane Bears2 368.55 46365.56 446 40.00WLLLW
Sydney2 353.44 36257.51 393 40.00LWLLW
Adelaide2 354.43 36759.49 403 40.00LWLWL
Geelong2 351.55 36159.44 398 40.00LLWLW
Brisbane Lions1 448.46 33451.72 378 20.00WLLLL
Port Adelaide1 440.51 29147.55 337 20.00WLLLL
Melbourne1 449.45 33959.46 400 20.00WLLLL
Collingwood1 446.51 32762.54 426 20.00LLWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast13 5232.221 1613195.202 1372 72.22WWWLWLLWLWWWWWWWWL
Fremantle13 7250.226 1726210.167 1427 65.00WWWWWLLWWLWWLLWLWWLW
Melbourne13 7258.216 1764236.196 1612 65.00WWWWWWWWWWLLLWWWLLLL
Brisbane Bears9 6257.212 1754184.165 1269 60.00WWLLWLWWWWWLLLW
Fitzroy12 8317.266 2168294.269 2033 60.00WLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Carlton12 8252.202 1714237.226 1648 60.00LWWWWLLLLWWWWWLWLWWL
Western Bulldogs12 8222.198 1530216.204 1500 60.00WWWWWWLLWLLWLLWWWLLW
University8 6127.161 923100.148 748 57.14LLWLLLLWWWWWWW
Greater Western Sydney816193.172 1330172.163 1195 56.67WWWLLLWDLLWWWWL
Essendon10 10270.242 1862257.227 1769 50.00WWLLLLWLWLWWWLLWWLLW
North Melbourne10 10241.251 1697236.217 1633 50.00WWWWLLLLLLWWLLLLWWWW
Brisbane Lions10 10247.221 1703244.230 1694 50.00WLLWWWWLLWWWWLLWLLLL
Hawthorn9110248.211 1699263.218 1796 47.50WLWDLLLLLLWLLWWWWWLW
All opponents9 11216.192 1488219.207 1521 45.00LWLWLWLWLLWLLWWLWWLL
West Coast8 12237.209 1631270.190 1810 40.00WWWWLLLLLLLLWLLLWLWW
Richmond6113230.193 1573269.216 1830 32.50DLLLLLLWWLLLLWLLWWLW
Collingwood6113207.197 1439253.233 1751 32.50WWWLDLLLLLLLWWLLLWLL
Geelong6113194.207 1371269.208 1822 32.50WLWWLLLLLDWLLLLLLWLW
Adelaide6 14214.212 1496267.216 1818 30.00WWWLLWLLLLLLLLLLWLWL
Port Adelaide5 15210.207 1467241.210 1656 25.00LLWWLWWLLLLLLLLWLLLL
Sydney5 15201.203 1409284.237 1941 25.00WLLWLLLLLLLLLLWLWLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast13 572.22WWWLWLLWLWWWWWWWWL
Brisbane Bears9 660.00WWLLWLWWWWWLLLW
Carlton30 2060.00LWLLLWLWLWWLWLLLLWWWWWWWWWWWWLLWWWWLLLLWWWWWLWLWWL
University8 657.14LLWLLLLWWWWWWW
Greater Western Sydney81656.67WWWLLLWDLLWWWWL
Fremantle23 1856.10LWLWLLLWLWLWWWLLLLWWWWWWWWLLWWLWWLLWLWWLW
Melbourne28 2256.00WWLWWLLLLWWWLWWLLLLLLLWWLLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWLLLL
Fitzroy28 2256.00WWWLWWWWLWWWLWWWLLLLLWLLLLWLLWWLLLWLLLLWWWWWWWLWWW
Richmond2712255.00WWLWLLLWLWWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLWWLLLLWLLWWLW
Western Bulldogs2712255.00WLLLLLWWWLLWWLLWLLWWLWWWWDLLWWWWWWWWLLWLLWLLWWWLLW
All opponents26 2452.00LWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWWWWLWLWLWLWLLWLLWWLWWLL
Hawthorn2312647.00LLLWLWWWLLLLWWLLWWLLLLWLWWWWLWWLWDLLLLLLWLLWWWWWLW
North Melbourne23 2746.00LWWWWLLLLLWWLLLLLLLLWWWLWWLWWLWWWWLLLLLLWWLLLLWWWW
Sydney2112843.00WWWWWWLLWWLLLLWLDLLLWWLWWLWLWWWLLWLLLLLLLLLLWLWLLW
Brisbane Lions16 2242.11LWWLLLLLLLLWWLLLWWWLLWWWWLLWWWWLLWLLLL
Collingwood2022842.00LLDLWWWLLWLWWWWWLLLLLLWWWWLLLWWWWLDLLLLLLLWWLLLWLL
West Coast2012941.00WWLLLWLLLLLWWWWWDLLLWLWWLLLWLLWWWWLLLLLLLLWLLLWLWW
Essendon19 3138.00LLLLLLLLWLLWWLLLWLLWLLLLWWLWLWWWLLLLWLWLWWWLLWWLLW
Adelaide1713036.46WWWLLDLLLWLLWLLLLLLWLWWLWLWWWWWLLWLLLLLLLLLLWLWL
Geelong1713235.00LLLLWLWLWLWWWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWWLLLLLDWLLLLLLWLW
Port Adelaide11 2431.43WWWWWLLLLLLLLLWLLWWLWWLLLLLLLLWLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Brunswick St4 172.61 49348.49 337 80.00LWWWW
Moorabbin Oval4 192.76 62865.64 454 80.00WWWLW
Docklands4 162.54 42649.45 339 80.00WWLWW
East Melbourne3 240.55 29531.53 239 60.00LLWWW
York Park3 257.64 40649.46 340 60.00WWLWL
Punt Rd3 257.81 42353.50 368 60.00WWLWL
Western Oval3 274.71 51569.52 466 60.00LLWWW
Perth Stadium3 257.50 39255.29 359 60.00LLWWW
Glenferrie Oval3 275.63 51371.56 482 60.00LWLWW
Carrara3 247.56 33847.58 340 60.00WLWWL
Manuka Oval2 254.52 37655.50 380 50.00LWLW
Sydney Showground2 240.48 28848.40 328 50.00LLWW
All venues2 354.48 37250.58 358 40.00LWWLL
Princes Park2 378.44 51272.68 500 40.00LLLWW
Gabba2 345.46 31640.69 309 40.00LWWLL
M.C.G.2 366.40 43663.53 431 40.00WLWLL
Adelaide Oval2 350.35 33558.49 397 40.00WLWLL
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Arden St11360.71 43183.79 577 30.00WDLLL
Bellerive Oval1 342.44 29654.49 373 25.00LLLW
Football Park1 461.57 42363.56 434 20.00LWLLL
Waverley Park1 456.65 40170.58 478 20.00LWLLL
Corio Oval1 459.57 41167.94 496 20.00LLLWL
Toorak Park1 460.57 41776.70 526 20.00LLWLL
Victoria Park1 465.59 44985.89 599 20.00LLLLW
Junction Oval1 469.64 47894.86 650 20.00LLLWL
S.C.G.1 445.48 31865.61 451 20.00LLLLW
W.A.C.A.1 453.46 36480.69 549 20.00LLLWL
Subiaco1 440.63 30380.56 536 20.00LLLLW
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Cazaly's Stadium  212.30 10214.25 109 0.00LL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Windy Hill  568.47 455109.76 730 0.00LLLLL
Kardinia Park  541.40 28677.53 515 0.00LLLLL
Lake Oval  550.63 363106.86 722 0.00LLLLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.12 968.10 58 100.00W
Yallourn1  7.7 495.4 34 100.00W
North Hobart1  17.9 11115.8 98 100.00W
Riverway Stadium1  11.14 8011.10 76 100.00W
Moorabbin Oval1316347.278 2360255.258 1788 67.50LWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Junction Oval12 8273.285 1923251.270 1776 60.00WWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara11 8220.247 1567206.230 1466 57.89WLLWWWWLLWLWLWWLWWL
Docklands11 9223.208 1546203.207 1425 55.00WLLWLLWWWWLWLLLWWLWW
Arden St1019224.249 1593246.270 1746 52.50LWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
York Park6 6130.149 929129.112 886 50.00LWLWWLLWWLWL
Waverley Park10 10257.245 1787263.225 1803 50.00LWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Manuka Oval2 254.52 37655.50 380 50.00LWLW
M.C.G.10 10243.175 1633240.213 1653 50.00LWWWWLLLWWLLLWWWLWLL
Glenferrie Oval10 10239.228 1662246.220 1696 50.00WWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Sydney Showground2 240.48 28848.40 328 50.00LLWW
All venues9 11216.192 1488219.207 1521 45.00LWLWLWLWLLWLLWWLWWLL
Gabba9 11221.199 1525239.221 1655 45.00LLLWLLWWWLWWLWLLWWLL
Perth Stadium3 479.65 53984.45 549 42.86LLLLWWW
Toorak Park5 7141.142 988157.162 1104 41.67WLWWWLLLLWLL
Lake Oval8 12229.292 1666276.279 1935 40.00LLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Subiaco8 12215.238 1528263.215 1793 40.00WLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
East Melbourne7112132.168 960131.241 1027 37.50LLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Western Oval7112283.268 1966305.314 2144 37.50LWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Princes Park7 13275.251 1901304.266 2090 35.00LLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Stadium Australia1 234.25 22935.43 253 33.33LWL
Football Park5 15228.188 1556260.204 1764 25.00LLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 342.44 29654.49 373 25.00LLLW
S.C.G.5 15218.210 1518281.259 1945 25.00WWLLLLLLLWLWLLLLLLLW
Corio Oval5 15178.172 1240248.287 1775 25.00WLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Brunswick St4115183.231 1329251.267 1773 22.50LLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Windy Hill4115231.248 1634315.293 2183 22.50LLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Punt Rd4 16196.256 1432287.274 1996 20.00LLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Victoria Park4 16262.233 1805386.313 2629 20.00LLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Adelaide Oval3 13149.142 1036232.179 1571 18.75LLLLLLLLLLWWLWLL
W.A.C.A.1 670.70 490113.91 769 14.29LLLLLWL
Kardinia Park2 18247.200 1682361.245 2411 10.00LLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Traeger Park  17.7 498.4 52 0.00L
Cazaly's Stadium  212.30 10214.25 109 0.00LL
Wellington  332.31 22341.36 282 0.00LLL
Jiangwan Stadium  19.15 6922.7 139 0.00L
Yarraville Oval  17.18 6019.17 131 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval35 1570.00WLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Moorabbin Oval3211765.00WWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Waverley Park31 1962.00LLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
Carrara11 857.89WLLWWWWLLWLWLWWLWWL
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands27 2354.00WLLWLLWWWLWWWLLWLWLLWLLWLWWWWLWLLWLLWWWWLWLLLWWLWW
All venues26 2452.00LWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWWWWLWLWLWLWLLWLLWWLWWLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Manuka Oval2 250.00LWLW
Sydney Showground2 250.00LLWW
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.2222646.00WLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLLWWWLWLL
Western Oval2122744.00LWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Perth Stadium3 442.86LLLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Gabba10 1934.48WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLLWWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.11 2332.35LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLLLLW
Lake Oval15 3530.00LLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1413529.00WLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Punt Rd13 3726.00WLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 325.00LLLW
Kardinia Park11 3922.00LWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Adelaide Oval3 1318.75LLLLLLLLLLWWLWLL
Princes Park8 4216.00LLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
Windy Hill714215.00LLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Victoria Park7 4314.00LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Cazaly's Stadium  20.00LL
Wellington  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Yallourn1  100.00W
North Hobart1  100.00W
Riverway Stadium1  100.00W
Junction Oval61 3961.00LWLLLLLLLWLLWLLWWLLWWWLWWWWWLLWLWWWWWWLWLWLLWWLWWLWLWWWWWWWWLLWLLWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWLWLWWLLLLWL
Carrara11 857.89WLLWWWWLLWLWLWWLWWL
Glenferrie Oval2111755.13LWWWWLWLWWWWWLLWDLLWWLWLLLLLLWLWWWLWLWW
Docklands5124752.00WLWLLDLLLWLWWWWWWWLLWLWWLWWLLWWWLWWWLLDLLLWLLLLLWWWLLWLLWWWLWWWLLWLWLLWLLWLWWWWLWLLWLLWWWWLWLLLWWLWW
Waverley Park5114851.50LLLLWLWLWWWWLWLWWLLLWLWLWLWLWLWLDLLLLWWLLLWWLLLLLWLLWWWLLWLWWLWLWLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWLLLWWWWWLLLWLLL
York Park6 650.00LWLWWLLWWLWL
Manuka Oval2 250.00LWLW
All venues50 5050.00WLWLLLLWWLWLLLWLWWLWWWWLWLLWLWWLWLLWLLWWLLWLLWWWLLLWLWLWWWWWLLWWWLLLWLLWWLLLWWWWLWLWLWLWLLWLLWWLWWLL
Sydney Showground2 250.00LLWW
Arden St2322448.98WWWWLWLLWWWWLWLDLLWLLLWLLLLWLLWWWWWWLWWWLLLLWDLLL
M.C.G.4625247.00LLWLLWWLLWWWWLLWLLWWWLLLLLWLLLWLLLWWWWWWLWLWWLWLLWWLLWLWWWLWLWWDLLDLLLWWLLWLWLLLLWWWWLLLWWLLLWWWLWLL
Western Oval2522946.43WWWWLLLWLWWLLLLWDLWLLWWLWWLLWWWWLWLLLWLDLLLWWLLLLLWLLWWW
Moorabbin Oval4415544.50WLLWLLWLLLWLLLLLWLLWLLLLLWLLLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLLLWWWLWWWWWLLWLWLLLWWWWWLLLLWWWWLWWLDWLWWLLWWWWWWWLW
Perth Stadium3 442.86LLLLWWW
Toorak Park5 741.67WLWWWLLLLWLL
Gabba10 1934.48WLLLLLLLLLLLWLLWWWLWWLWLLWWLL
Subiaco12 2334.29LLLLWLWWLLWLLLLWLLLLLWLWWWWWLLLLLLW
Stadium Australia1 233.33LWL
S.C.G.11 2332.35LLLWLLLLLWWWWWWWLLLLLLLWLWLLLLLLLW
East Melbourne711927.78LLLLLLLLLLLWWLLLLLLWWDLLWWW
Corio Oval11 3225.58LLLLLLLLWLWLWWWWLLLLLLLWLLWLLLLLWLLLLWLLLWL
Football Park7 2125.00WLLLLLWLLLLLLWLWLLLWWLLLWLLL
Bellerive Oval1 325.00LLLW
Punt Rd13 4124.07LLLLWLLWWLLLLWLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLWWLWL
Lake Oval17 5423.94LLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLLLWLWLLLLLLLWWLLLLWLLLLLWLLWWWWLLLLWWWWLLLLLL
Brunswick St1414723.39LLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLLLWWWWLWWWLWLLLLLLLLLLLDLLLLLLWWWW
Kardinia Park13 4920.97LWLWLLLLLLLLLWLWLLLLLLLWLWWWLLWLLLLLWLLLLWLLLLLLLWWLLLLLLLLLLL
Adelaide Oval3 1318.75LLLLLLLLLLWWLWLL
Princes Park1528316.00LLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLWLDLLLWLLWLWLWWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLWWLLLLLWW
W.A.C.A.1 614.29LLLLLWL
Windy Hill714514.15LLLLLLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLWDLWWLLLLWLLLLLLLL
Victoria Park8 789.30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWLLLLWLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLW
Traeger Park  10.00L
Cazaly's Stadium  20.00LL
Wellington  30.00LLL
Jiangwan Stadium  10.00L
Yarraville Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]