[Richmond Main][AFL Main]

Richmond Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  68.65 47332.42 234 100.00WWWWW
Fitzroy5  105.82 71252.50 362 100.00WWWWW
Gold Coast5  95.55 62549.32 326 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  79.61 53540.45 285 100.00WWWWW
All opponents5  75.48 49840.52 292 100.00WWWWW
Essendon5  66.55 45144.51 315 100.00WWWWW
Carlton5  69.66 48050.43 343 100.00WWWWW
Fremantle4 178.61 52939.53 287 80.00WLWWW
Melbourne4 166.68 46454.38 362 80.00LWWWW
St Kilda4 176.56 51263.45 423 80.00LWWWW
Hawthorn4 160.69 42955.60 390 80.00LWWWW
Geelong4 154.57 38151.51 357 80.00WWWLW
Greater Western Sydney3 265.74 46451.57 363 60.00WLLWW
Collingwood3 264.56 44063.42 420 60.00WWLLW
Port Adelaide3 257.48 39055.54 384 60.00LWLWW
Brisbane Bears3 267.56 45872.68 500 60.00WWLWL
Sydney3 258.57 40573.40 478 60.00WLLWW
Adelaide2 362.53 42570.55 475 40.00LWLWL
North Melbourne2 356.51 38768.58 466 40.00LLWWL
West Coast2 355.44 37472.60 492 40.00LLWLW
Western Bulldogs1 453.48 36664.60 444 20.00LLLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions1811314.259 2143210.220 1480 92.50WWWDWLWWWWWWWWWWWWWW
All opponents16 4264.212 1796201.195 1401 80.00LWWWLLLWWWWWWWWWWWWW
Essendon14 6257.246 1788239.225 1659 70.00WLWLWLLWLWLWWWWWWWWW
Greater Western Sydney9 4170.176 1196126.129 885 69.23WWWWWLLWWLLWW
Gold Coast6 3133.107 90592.80 632 66.67LLWLWWWWW
Fitzroy13 7338.320 2348281.267 1953 65.00WWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
University9 5134.148 952108.130 778 64.29LWWLLLWWLWWWWW
Melbourne12 8265.296 1886249.198 1692 60.00LWWWLWLLLWWWWLLLWWWW
Fremantle11 9288.232 1960237.230 1652 55.00LLWWWLWWLLLWLWLWLWWW
Carlton11 9265.243 1833283.238 1936 55.00LLLLLLLWLLWWWWWWWWWW
Brisbane Bears9 8248.236 1724250.222 1722 52.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Port Adelaide1019263.215 1793256.246 1782 52.50WLLWLWLLWDWWLWLLWLWW
St Kilda1019272.223 1855269.234 1848 52.50LLLLLLLDWWWWWWLLWWWW
Hawthorn10 10259.228 1782278.256 1924 50.00LWWLLLWLLLWWLWLLWWWW
Collingwood9 11254.230 1754284.242 1946 45.00WLWLLLLLLLWWLWWWWLLW
Sydney8 12212.207 1479271.238 1864 40.00LLLLLLLWLWWLLWWWLLWW
West Coast7 13253.195 1713299.264 2058 35.00LLLLLLLWWLWLLWWLLWLW
Adelaide7 13240.213 1653294.248 2012 35.00LLWLLLLLWWLWWLLLWLWL
Western Bulldogs6113268.240 1848307.265 2107 32.50WWLLLLDLLLLWWWLLLLWL
North Melbourne6113240.244 1684292.251 2003 32.50LLWLLWDLWLLLLLWLLWWL
Geelong5 15214.186 1470294.259 2023 25.00LWLLLLLLLLLLLLLWWWLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
All opponents39 1178.00WLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWLWLLWWWLWWWLLLWWWWWWWWWWWWW
Brisbane Lions221872.58LLWWWWLLLLLWWWDWLWWWWWWWWWWWWWW
Greater Western Sydney9 469.23WWWWWLLWWLLWW
Gold Coast6 366.67LLWLWWWWW
University9 564.29LWWLLLWWLWWWWW
Fitzroy31 1962.00LWLWWWWWWWLWLLWWLWWWLLLWWLLWLWWWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
Fremantle21 1656.76WWLWLWWLWWLWWLLWLLLWWWLWWLLLWLWLWLWWW
Brisbane Bears9 852.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Melbourne25 2550.00LLLWLLLWWLLLWLWLWLLWWLWWWWWLLLLWWWLWLLLWWWWLLLWWWW
Essendon2412549.00LWLLLDWLLLWLLLLLLWLLLWLLWWWLWWWLWLWLLWLWLWWWWWWWWW
Collingwood24 2648.00LLWLLLLWLLLWWWWWLWWLWWWWLLLWLWWLWLLLLLLLWWLWWWWLLW
Carlton23 2746.00LWLWWLLLLLLWWLWLLWWLLLWLWWLWLLLLLLLLLWLLWWWWWWWWWW
Sydney23 2746.00LWLWWWLLWWWLWWLLLLWLWLWWLLWLWLLLLLLLLWLWWLLWWWLLWW
St Kilda2212745.00LWLWLWLLLWLWWWLWLLLWWWLWLLLLLLLLLLLLLDWWWWWWLLWWWW
Port Adelaide1311842.19LWWLLLLLLLWLWLLWLWLLWDWWLWLLWLWW
West Coast18 2640.91LWWWLLLLLLLLLLWLWWLWWWWWLLLLLLLWWLWLLWWLLWLW
Hawthorn20 3040.00LLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWLLWLLWWLWLWWLLLWLLLWWLWLLWWWW
Western Bulldogs1813137.00WLLWLLLLWLLLWLLLWWWLWLLLWLWLWWWWLLLLDLLLLWWWLLLLWL
Adelaide14 2535.90LLLLLWWWWWLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLWWLLLWLWL
North Melbourne1513431.00WLLLWWLLLLLLLWWLLLLLWWLLLLWWLLLLWLLWDLWLLLLLWLLWWL
Geelong11 3922.00LLLLLLWLLLLLLLLLLWWLLWWWLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLWWWLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
Gabba5  91.60 60647.55 337 100.00WWWWW
All venues5  75.48 49840.52 292 100.00WWWWW
East Melbourne5  42.66 31825.40 190 100.00WWWWW
M.C.G.5  70.54 47445.39 309 100.00WWWWW
Brunswick St4 167.64 46648.53 341 80.00LWWWW
Subiaco4 168.43 45147.51 333 80.00WWLWW
Football Park4 171.64 49053.44 362 80.00WWWLW
Princes Park4 164.61 44558.51 399 80.00WLWWW
Glenferrie Oval4 165.70 46071.65 491 80.00WWLWW
Carrara3 279.53 52753.45 363 60.00LLWWW
Docklands3 261.51 41758.44 392 60.00WWLLW
Lake Oval3 274.58 50271.77 503 60.00LWWLW
Arden St3 269.72 48673.76 514 60.00WWLWL
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Perth Stadium1 129.20 19432.24 216 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Sydney Showground2 379.71 54552.53 365 40.00WWLLL
Western Oval2 386.69 58572.52 484 40.00LLLWW
Punt Rd2 347.76 35852.45 357 40.00LWWLL
Corio Oval2 359.62 41665.64 454 40.00LWLLW
Adelaide Oval2 355.53 38365.56 446 40.00WLLWL
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Moorabbin Oval1 456.64 40072.62 494 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.67 43989.65 599 20.00LLLLW
S.C.G.1 446.54 33077.75 537 20.00LLLWL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Junction Oval  575.86 53689.80 614 0.00LLLLL
Marrara Oval  110.14 7413.11 89 0.00L
Waverley Park  553.50 36879.58 532 0.00LLLLL
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Kardinia Park  549.44 33882.68 560 0.00LLLLL
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Victoria Park  545.55 32591.81 627 0.00LLLLL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
M.C.G.17 3249.224 1718198.180 1368 85.00WWWLWLWWWLWWWWWWWWWW
Lake Oval16 4293.285 2043223.250 1588 80.00WLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
All venues16 4264.212 1796201.195 1401 80.00LWWWLLLWWWWWWWWWWWWW
East Melbourne9 6117.151 853111.154 820 60.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba12 8286.225 1941268.261 1869 60.00LWLWLLWLLLLWWWWWWWWW
Arden St11 9259.272 1826239.237 1671 55.00LLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Glenferrie Oval11 9226.268 1624208.252 1500 55.00WWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Docklands11 9264.226 1810262.200 1772 55.00LLLWWWWLLLWLWWWWWLLW
Brunswick St11 9221.241 1567214.262 1546 55.00WLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Sydney Showground3 390.91 63164.55 439 50.00WWWLLL
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Perth Stadium1 129.20 19432.24 216 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Windy Hill9 11278.279 1947281.289 1975 45.00LLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Carrara4 5131.109 895127.104 866 44.44LLLWLLWWW
Corio Oval8111190.236 1376218.251 1559 42.50WWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Moorabbin Oval8 11237.245 1667267.232 1834 42.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Subiaco8 12271.188 1814270.263 1883 40.00LLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Princes Park8 12257.264 1806308.254 2102 40.00LLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Adelaide Oval4 7113.107 785145.142 1012 36.36WLWLLLWLLWL
Western Oval7 13266.270 1866276.259 1915 35.00LWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Football Park6 14229.205 1579279.248 1922 30.00LLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Victoria Park6 14242.261 1713300.296 2096 30.00LLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Punt Rd6 14187.240 1362237.246 1668 30.00LWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Junction Oval5 15241.295 1741275.289 1939 25.00LWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Waverley Park5 15238.224 1652307.271 2113 25.00LLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
S.C.G.5 15222.233 1565319.251 2165 25.00LWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Kardinia Park2 18225.225 1575333.330 2328 10.00LLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Marrara Oval  110.14 7413.11 89 0.00L
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.42 884.00LWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWW
All venues39 1178.00WLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWLWLLWWWLWWWLLLWWWWWWWWWWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Lake Oval3211765.00LLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba12 860.00LWLWLLWLLLLWWWWWWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Brunswick St27 2354.00LLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Sydney Showground3 350.00WWWLLL
W.A.C.A.1 150.00LW
Perth Stadium1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Docklands2322548.00LWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLW
Junction Oval23 2746.00LLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Carrara4 544.44LLLWLLWWW
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Windy Hill2012941.00WWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Western Oval20 3040.00WWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Victoria Park20 3040.00LLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Princes Park20 3040.00WWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Adelaide Oval4 736.36WLWLLLWLLWL
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Waverley Park15 3530.00WLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Punt Rd1413529.00WLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Kardinia Park14 3628.00WLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Marrara Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.70 3070.00WLLWLWWWWWLWLWLLLLLLLWWWWWLLLWWLWWLWWWWLWLLLLWWWWWLWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
All venues67 3367.00WWLWLLLLLLWWWLWWLLWLLWLLLWWWWWLLLLWWLWWLWWWWLWWWWWWLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWLWLLWWWLWWWLLLWWWWWWWWWWWWW
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba12 860.00LWLWLLWLLLLWWWWWWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Lake Oval3212655.08LLLLLLLLLLLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Brunswick St29 2553.70WLWLLLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Waverley Park5024851.00WWWDWLWWWWWWLLWWLWLWDWLWWLLLWLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Sydney Showground3 350.00WWWLLL
W.A.C.A.1 150.00LW
Perth Stadium1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Western Oval28 3147.46WWWWWWWLWWWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Junction Oval27 3047.37LWWWWLLLLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Carrara4 544.44LLLWLLWWW
Docklands3925043.96LWWWLLWWWWWLWLLLWWLLWLLLLLWLLLWLWLLLLLWLLLWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLW
Punt Rd4315643.50LWWLWWWWLWLWLWLWWWWLLWLLWLWLWWWWWWLWLWWLLWWLWLLLWLWLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Princes Park4115841.50LLLLWLWWLWLWLWWLWLLWLWWLWLLLLWLLWLLLDWLWLLWWWWLLWLWWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Windy Hill2113537.72LLLWLLLWWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Adelaide Oval4 736.36WLWLLLWLLWL
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Victoria Park26 5034.21LLLLLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLWLLLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Kardinia Park15 3629.41WWLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Marrara Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]