[Richmond Main][AFL Main]

Richmond Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  68.65 47332.42 234 100.00WWWWW
Fitzroy5  105.82 71252.50 362 100.00WWWWW
Essendon5  62.58 43046.40 316 100.00WWWWW
Fremantle4 171.57 48334.50 254 80.00WWWWL
Gold Coast4 174.49 49340.43 283 80.00WWWWL
All opponents4 178.61 52950.60 360 80.00LWWWW
North Melbourne4 159.57 41145.46 316 80.00WWLWW
Carlton4 167.54 45652.59 371 80.00WWWWL
Western Bulldogs4 161.50 41650.59 359 80.00WLWWW
Hawthorn31159.58 41252.44 356 70.00WLWDW
Greater Western Sydney3 262.55 42750.49 349 60.00WLWLW
West Coast3 276.49 50563.36 414 60.00LWWLW
Adelaide3 265.51 44154.50 374 60.00WLWWL
Brisbane Lions3 265.38 42850.63 363 60.00WWLLW
Melbourne3 251.53 35944.48 312 60.00WWWLL
Port Adelaide3 258.47 39553.49 367 60.00WWLWL
Sydney3 251.53 35953.39 357 60.00LWWWL
Geelong3 248.55 34354.44 368 60.00WWWLL
Brisbane Bears3 267.56 45872.68 500 60.00WWLWL
Collingwood21257.42 38456.49 385 50.00LWDLW
St Kilda2 357.45 38755.39 369 40.00LWWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions17 3304.237 2061211.214 1480 85.00WLWWWWWWWWWWWWWWWLLW
Essendon15 5254.246 1770220.207 1527 75.00LWLLWLWLWWWWWWWWWWWW
Fitzroy13 7338.320 2348281.267 1953 65.00WWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
Greater Western Sydney11 6215.219 1509173.171 1209 64.71WWWWWLLWWLLWWLWLW
University9 5134.148 952108.130 778 64.29LWWLLLWWLWWWWW
Gold Coast7 4151.119 1025106.105 741 63.64LLWLWWWWWWL
St Kilda1217270.216 1836236.206 1622 62.50LLDWWWWWWLLWWWWLWWLL
Fremantle12 8274.232 1876215.223 1513 60.00WWWLWWLLLWLWLWLWWWWL
Carlton12 8270.241 1861274.244 1888 60.00LLLLLWLLWWWWWWWWWWWL
Melbourne11 9250.275 1775244.199 1663 55.00WLWLLLWWWWLLLWWWWWLL
Brisbane Bears9 8248.236 1724250.222 1722 52.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Port Adelaide1019252.209 1721240.230 1670 52.50WLWLLWDWWLWLLWLWWLWL
Hawthorn1019247.227 1709257.243 1785 52.50LLWLLLWWLWLLWWWWLWDW
West Coast9 11269.195 1809282.239 1931 45.00LLLLWWLWLLWWLLWLWWLW
Sydney9 11208.212 1460264.234 1818 45.00LLLLLWLWWLLWWWLLWWWL
All opponents8111245.203 1673230.225 1605 42.50LLLLWLLWLDLWLWLLWWWW
North Melbourne8111242.238 1690261.253 1819 42.50WLLWDLWLLLLLWLLWWLWW
Collingwood8111243.218 1676277.237 1899 42.50LLLLLLLWWLWWWWLLWDLW
Adelaide8 12249.212 1706275.243 1893 40.00LLLLLWWLWWLLLWLWLWWL
Western Bulldogs7112264.230 1814289.253 1987 37.50LLLDLLLLWWWLLLLWLWWW
Geelong6 14203.198 1416261.239 1805 30.00LLLLLLLLLLLWWWLWWWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Lions2411070.00LLWWWWLLLLLWWWDWLWWWWWWWWWWWWWWWLLW
Greater Western Sydney11 664.71WWWWWLLWWLLWWLWLW
University9 564.29LWWLLLWWLWWWWW
Gold Coast7 463.64LLWLWWWWWWL
Fitzroy31 1962.00LWLWWWWWWWLWLLWWLWWWLLLWWLLWLWWWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
All opponents2912059.00LWWWLWWLWWWWWWLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWW
Fremantle22 1756.41WWLWLWWLWWLWWLLWLLLWWWLWWLLLWLWLWLWWWWL
Essendon2612353.00LLDWLLLWLLLLLLWLLLWLLWWWLWWWLWLWLLWLWLWWWWWWWWWWWW
Brisbane Bears9 852.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Melbourne26 2452.00WLLLWWLLLWLWLWLLWWLWWWWWLLLLWWWLWLLLWWWWLLLWWWWWLL
Collingwood2412549.00LLLLWLLLWWWWWLWWLWWWWLLLWLWWLWLLLLLLLWWLWWWWLLWDLW
Carlton23 2746.00LWWLLLLLLWWLWLLWWLLLWLWWLWLLLLLLLLLWLLWWWWWWWWWWWL
Sydney23 2746.00LWWWLLWWWLWWLLLLWLWLWWLLWLWLLLLLLLLWLWWLLWWWLLWWWL
St Kilda2212745.00WLLLWLWWWLWLLLWWWLWLLLLLLLLLLLLLDWWWWWWLLWWWWLWWLL
Hawthorn2212745.00LLLLLLLLLLLWWWWWWLLWLLWWLWLWWLLLWLLLWWLWLLWWWWLWDW
West Coast20 2742.55LWWWLLLLLLLLLLWLWWLWWWWWLLLLLLLWWLWLLWWLLWLWWLW
Port Adelaide1412041.43LWWLLLLLLLWLWLLWLWLLWDWWLWLLWLWWLWL
Western Bulldogs2012941.00WLLLLWLLLWLLLWWWLWLLLWLWLWWWWLLLLDLLLLWWWLLLLWLWWW
Adelaide16 2638.10LLLLLWWWWWLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLWWLLLWLWLWWL
North Melbourne1613333.00LLWWLLLLLLLWWLLLLLWWLLLLWWLLLLWLLWDLWLLLLLWLLWWLWW
Geelong13 3726.00LLWLLLLLLLLLLWWLLWWWLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLWWWLWWWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
East Melbourne5  42.66 31825.40 190 100.00WWWWW
Carrara5  57.45 38736.40 256 100.00WWWWW
All venues4 178.61 52950.60 360 80.00LWWWW
Brunswick St4 167.64 46648.53 341 80.00LWWWW
Subiaco4 168.43 45147.51 333 80.00WWLWW
Football Park4 171.64 49053.44 362 80.00WWWLW
M.C.G.4 168.55 46349.71 365 80.00WLWWW
Princes Park4 164.61 44558.51 399 80.00WLWWW
Glenferrie Oval4 165.70 46071.65 491 80.00WWLWW
Perth Stadium3 279.57 53152.54 366 60.00WWLLW
Gabba3 243.38 29639.45 279 60.00WWLWL
Lake Oval3 274.58 50271.77 503 60.00LWWLW
Arden St3 269.72 48673.76 514 60.00WWLWL
Marrara Oval1 120.27 14723.12 150 50.00LW
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Western Oval2 386.69 58572.52 484 40.00LLLWW
Adelaide Oval2 352.42 35449.52 346 40.00LWWLL
Docklands2 366.43 43963.53 431 40.00WWLLL
Punt Rd2 347.76 35852.45 357 40.00LWWLL
Corio Oval2 359.62 41665.64 454 40.00LWLLW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Sydney Showground1 453.71 38962.55 427 20.00LLLLW
Moorabbin Oval1 456.64 40072.62 494 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.67 43989.65 599 20.00LLLLW
S.C.G.1 446.54 33077.75 537 20.00LLLWL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Junction Oval  575.86 53689.80 614 0.00LLLLL
Waverley Park  553.50 36879.58 532 0.00LLLLL
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Kardinia Park  549.44 33882.68 560 0.00LLLLL
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Victoria Park  545.55 32591.81 627 0.00LLLLL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
Lake Oval16 4293.285 2043223.250 1588 80.00WLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Carrara12 5224.187 1531176.179 1235 70.59LLLWLLWWWWWWWWWWW
Gabba13 7265.209 1799233.230 1628 65.00LWLLLLWWWWWWWWWWWLWL
East Melbourne9 6117.151 853111.154 820 60.00LLWWLWLLWLWWWWW
Arden St11 9259.272 1826239.237 1671 55.00LLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Glenferrie Oval11 9226.268 1624208.252 1500 55.00WWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Brunswick St11 9221.241 1567214.262 1546 55.00WLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
M.C.G.1019220.211 1531222.222 1554 52.50LWWWLLWLLLLWDLWWLWWW
Sydney Showground4 4113.114 79285.74 584 50.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 391.68 61472.64 496 50.00LWWLLW
Docklands10 10254.208 1732252.188 1700 50.00WLLLWLWWWWWLLWLWWLLL
Marrara Oval1 120.27 14723.12 150 50.00LW
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Windy Hill9 11278.279 1947281.289 1975 45.00LLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
All venues8111245.203 1673230.225 1605 42.50LLLLWLLWLDLWLWLLWWWW
Corio Oval8111190.236 1376218.251 1559 42.50WWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Moorabbin Oval8 11237.245 1667267.232 1834 42.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Subiaco8 12271.188 1814270.263 1883 40.00LLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Princes Park8 12257.264 1806308.254 2102 40.00LLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Adelaide Oval6 10165.149 1139194.194 1358 37.50WLWLLLWLLWLLWWLL
Western Oval7 13266.270 1866276.259 1915 35.00LWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Football Park6 14229.205 1579279.248 1922 30.00LLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Victoria Park6 14242.261 1713300.296 2096 30.00LLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Punt Rd6 14187.240 1362237.246 1668 30.00LWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Junction Oval5 15241.295 1741275.289 1939 25.00LWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Waverley Park5 15238.224 1652307.271 2113 25.00LLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
S.C.G.5 15222.233 1565319.251 2165 25.00LWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Kardinia Park2 18225.225 1575333.330 2328 10.00LLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.3621274.00WWWWWWWWWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWWDLWWWLLWLLLLWDLWWLWWW
Carrara12 570.59LLLWLLWWWWWWWWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Lake Oval3211765.00LLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Gabba15 1060.00LWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWLWL
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
All venues2912059.00LWWWLWWLWWWWWWLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Brunswick St27 2354.00LLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Sydney Showground4 450.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 350.00LWWLLW
Marrara Oval1 150.00LW
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Junction Oval23 2746.00LLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Docklands2212745.00LLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWLWWLLL
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Windy Hill2012941.00WWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Western Oval20 3040.00WWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Victoria Park20 3040.00LLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Princes Park20 3040.00WWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Adelaide Oval6 1037.50WLWLLLWLLWLLWWLL
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Waverley Park15 3530.00WLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Punt Rd1413529.00WLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Kardinia Park14 3628.00WLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.7122772.00WWWWWLLLWWLWWLWWWWLWLLLLWWWWWLWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWWDLWWWLLWLLLLWDLWWLWWW
Carrara12 570.59LLLWLLWWWWWWWWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
All venues6723168.00WWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWLWLLWWWLWWWLLLWWWWWWWWWWWWWDLLWWWLWWLWWWWWWLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWW
Gabba15 1060.00LWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWLWL
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Lake Oval3212655.08LLLLLLLLLLLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Brunswick St29 2553.70WLWLLLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Waverley Park5024851.00WWWDWLWWWWWWLLWWLWLWDWLWWLLLWLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Sydney Showground4 450.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 350.00LWWLLW
Marrara Oval1 150.00LW
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Western Oval28 3147.46WWWWWWWLWWWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Junction Oval27 3047.37LWWWWLLLLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Punt Rd4315643.50LWWLWWWWLWLWLWLWWWWLLWLLWLWLWWWWWWLWLWWLLWWLWLLLWLWLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Docklands4125443.30LWWWLLWWWWWLWLLLWWLLWLLLLLWLLLWLWLLLLLWLLLWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWLWWLLL
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Princes Park4115841.50LLLLWLWWLWLWLWWLWLLWLWWLWLLLLWLLWLLLDWLWLLWWWWLLWLWWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Windy Hill2113537.72LLLWLLLWWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Adelaide Oval6 1037.50WLWLLLWLLWLLWWLL
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Victoria Park26 5034.21LLLLLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLWLLLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Kardinia Park15 3629.41WWLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]