[Richmond Main][AFL Main]

Richmond Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  68.65 47332.42 234 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  87.73 59543.40 298 100.00WWWWW
Fitzroy5  105.82 71252.50 362 100.00WWWWW
Essendon5  72.51 48348.44 332 100.00WWWWW
Carlton5  72.68 50054.42 366 100.00WWWWW
Gold Coast4 182.52 54452.43 355 80.00LWWWW
All opponents4 167.55 45756.44 380 80.00WWWWL
Collingwood4 168.59 46759.47 401 80.00WWWWL
Fremantle3 271.70 49639.49 283 60.00LWLWW
Geelong3 258.55 40347.67 349 60.00LLWWW
St Kilda3 266.59 45560.48 408 60.00LLWWW
North Melbourne3 263.55 43363.56 434 60.00WLLWW
Brisbane Bears3 267.56 45872.68 500 60.00WWLWL
Hawthorn3 259.70 42468.59 467 60.00LLWWW
Sydney3 259.57 41174.44 488 60.00WWLLW
Melbourne2 356.75 41165.44 434 40.00LLLWW
Greater Western Sydney2 347.60 34254.56 380 40.00LLWWL
Adelaide2 366.53 44974.58 502 40.00LLWLW
Port Adelaide2 346.49 32550.66 366 40.00WLLWL
West Coast2 350.45 34565.62 452 40.00WLLWL
Western Bulldogs1 461.46 41264.61 445 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions1613307.264 2106226.222 1578 82.50LLWWWDWLWWWWWWWWWWWW
All opponents16 4272.249 1881208.168 1416 80.00WWWWLWWLWWWLWWWWWWWL
Greater Western Sydney7 3130.132 91295.98 668 70.00WWWWWLLWWL
Essendon14 6263.247 1825243.223 1681 70.00WWLWLWLLWLWLWWWWWWWW
Fitzroy13 7338.320 2348281.267 1953 65.00WWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
University9 5134.148 952108.130 778 64.29LWWLLLWWLWWWWW
Gold Coast5 3110.95 75583.76 574 62.50LLWLWWWW
Brisbane Bears9 8248.236 1724250.222 1722 52.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Fremantle10 10280.235 1915238.231 1659 50.00LLLWWWLWWLLLWLWLWLWW
Melbourne10 10261.286 1852273.209 1847 50.00LLLWWWLWLLLWWWWLLLWW
Hawthorn10 10257.229 1771283.250 1948 50.00WLWWLLLWLLLWWLWLLWWW
Port Adelaide9110264.215 1799256.254 1790 47.50WLWLLWLWLLWDWWLWLLWL
St Kilda9110267.227 1829272.234 1866 47.50LLLLLLLLDWWWWWWLLWWW
Collingwood9 11257.239 1781281.245 1931 45.00LWWLWLLLLLLLWWLWWWWL
Carlton9 11262.250 1822307.251 2093 45.00WLLLLLLLLLWLLWWWWWWW
Western Bulldogs7112285.241 1951306.267 2103 37.50WWWLLLLDLLLLWWWLLLLW
West Coast7 13253.201 1719296.273 2049 35.00WLLLLLLLWWLWLLWWLLWL
Adelaide7 13240.204 1644300.245 2045 35.00LLLWLLLLLWWLWWLLLWLW
Sydney7 13208.204 1452289.243 1977 35.00LLLLLLLLWLWWLLWWWLLW
North Melbourne6113244.247 1711290.256 1996 32.50LLLWLLWDLWLLLLLWLLWW
Geelong4 16223.191 1529310.267 2127 20.00LLLWLLLLLLLLLLLLLWWW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
All opponents37 1374.00LWWWWWLLLLWWLWWLWWWWLWWWWWWLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWL
Brisbane Lions201870.69LLWWWWLLLLLWWWDWLWWWWWWWWWWWW
Greater Western Sydney7 370.00WWWWWLLWWL
University9 564.29LWWLLLWWLWWWWW
Gold Coast5 362.50LLWLWWWW
Fitzroy31 1962.00LWLWWWWWWWLWLLWWLWWWLLLWWLLWLWWWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
Fremantle20 1655.56WWLWLWWLWWLWWLLWLLLWWWLWWLLLWLWLWLWW
Brisbane Bears9 852.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Melbourne24 2648.00LWLLLWLLLWWLLLWLWLWLLWWLWWWWWLLLLWWWLWLLLWWWWLLLWW
Essendon2312647.00LLWLLLDWLLLWLLLLLLWLLLWLLWWWLWWWLWLWLLWLWLWWWWWWWW
Collingwood23 2746.00LLLLWLLLLWLLLWWWWWLWWLWWWWLLLWLWWLWLLLLLLLWWLWWWWL
Sydney22 2844.00LLWLWWWLLWWWLWWLLLLWLWLWWLLWLWLLLLLLLLWLWWLLWWWLLW
St Kilda2112843.00LLWLWLWLLLWLWWWLWLLLWWWLWLLLLLLLLLLLLLDWWWWWWLLWWW
Carlton21 2942.00WLLLWLWWLLLLLLWWLWLLWWLLLWLWWLWLLLLLLLLLWLLWWWWWWW
West Coast17 2639.53LWWWLLLLLLLLLLWLWWLWWWWWLLLLLLLWWLWLLWWLLWL
Port Adelaide1111838.33LWWLLLLLLLWLWLLWLWLLWDWWLWLLWL
Hawthorn19 3138.00LLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWLLWLLWWLWLWWLLLWLLLWWLWLLWWW
Western Bulldogs1813137.00LWLLWLLLLWLLLWLLLWWWLWLLLWLWLWWWWLLLLDLLLLWWWLLLLW
Adelaide14 2436.84LLLLLWWWWWLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLWWLLLWLW
North Melbourne1613333.00WWLLLWWLLLLLLLWWLLLLLWWLLLLWWLLLLWLLWDLWLLLLLWLLWW
Geelong11 3922.00WLLLLLLLWLLLLLLLLLLWWLLWWWLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLWWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
Gabba5  91.73 61953.48 366 100.00WWWWW
East Melbourne5  42.66 31825.40 190 100.00WWWWW
Brunswick St4 167.64 46648.53 341 80.00LWWWW
Subiaco4 168.43 45147.51 333 80.00WWLWW
Football Park4 171.64 49053.44 362 80.00WWWLW
All venues4 167.55 45756.44 380 80.00WWWWL
Docklands4 168.61 46963.37 415 80.00LWWWW
Princes Park4 164.61 44558.51 399 80.00WLWWW
M.C.G.4 160.57 41761.45 411 80.00WWWWL
Glenferrie Oval4 165.70 46071.65 491 80.00WWLWW
Sydney Showground3 280.75 55545.44 314 60.00WWWLL
Carrara3 268.51 45954.56 380 60.00WLLWW
Lake Oval3 274.58 50271.77 503 60.00LWWLW
Arden St3 269.72 48673.76 514 60.00WWLWL
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Western Oval2 386.69 58572.52 484 40.00LLLWW
Punt Rd2 347.76 35852.45 357 40.00LWWLL
Corio Oval2 359.62 41665.64 454 40.00LWLLW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Moorabbin Oval1 456.64 40072.62 494 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.67 43989.65 599 20.00LLLLW
Adelaide Oval1 449.42 33671.61 487 20.00LLWLL
S.C.G.1 446.54 33077.75 537 20.00LLLWL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Junction Oval  575.86 53689.80 614 0.00LLLLL
Marrara Oval  110.14 7413.11 89 0.00L
Waverley Park  553.50 36879.58 532 0.00LLLLL
Perth Stadium  112.11 8320.10 130 0.00L
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Kardinia Park  549.44 33882.68 560 0.00LLLLL
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Victoria Park  545.55 32591.81 627 0.00LLLLL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
M.C.G.19 1292.257 2009194.173 1337 95.00WWWWWWWWWWWWWWWWWWWL
All venues16 4272.249 1881208.168 1416 80.00WWWWLWWLWWWLWWWWWWWL
Lake Oval16 4293.285 2043223.250 1588 80.00WLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Sydney Showground3 280.75 55545.44 314 60.00WWWLL
Docklands12 8288.250 1978262.214 1786 60.00LWWWLLLWWWWLLLWLWWWW
East Melbourne9 6117.151 853111.154 820 60.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba11 8268.221 1829260.244 1804 57.89LWLWLLWLLLLWWWWWWWW
Arden St11 9259.272 1826239.237 1671 55.00LLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Glenferrie Oval11 9226.268 1624208.252 1500 55.00WWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Brunswick St11 9221.241 1567214.262 1546 55.00WLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Windy Hill9 11278.279 1947281.289 1975 45.00LLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Corio Oval8111190.236 1376218.251 1559 42.50WWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Moorabbin Oval8 11237.245 1667267.232 1834 42.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Subiaco8 12271.188 1814270.263 1883 40.00LLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Princes Park8 12257.264 1806308.254 2102 40.00LLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Carrara3 5108.97 745118.100 808 37.50LLLWLLWW
Western Oval7 13266.270 1866276.259 1915 35.00LWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Adelaide Oval3 689.84 618116.123 819 33.33WLWLLLWLL
Football Park6 14229.205 1579279.248 1922 30.00LLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Victoria Park6 14242.261 1713300.296 2096 30.00LLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Punt Rd6 14187.240 1362237.246 1668 30.00LWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Junction Oval5 15241.295 1741275.289 1939 25.00LWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Waverley Park5 15238.224 1652307.271 2113 25.00LLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
S.C.G.5 15222.233 1565319.251 2165 25.00LWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Kardinia Park2 18225.225 1575333.330 2328 10.00LLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Marrara Oval  110.14 7413.11 89 0.00L
Perth Stadium  112.11 8320.10 130 0.00L
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.38 1276.00LWWWWLWLLLLWWWWWLWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWL
All venues37 1374.00LWWWWWLLLLWWLWWLWWWWLWWWWWWLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWL
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Lake Oval3211765.00LLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Sydney Showground3 260.00WWWLL
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba11 857.89LWLWLLWLLLLWWWWWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Brunswick St27 2354.00LLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Junction Oval23 2746.00LLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Docklands2222646.00LWLLLWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWW
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Windy Hill2012941.00WWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Western Oval20 3040.00WWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Victoria Park20 3040.00LLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Princes Park20 3040.00WWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Carrara3 537.50LLLWLLWW
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Adelaide Oval3 633.33WLWLLLWLL
Waverley Park15 3530.00WLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Punt Rd1413529.00WLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Kardinia Park14 3628.00WLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Marrara Oval  10.00L
Perth Stadium  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
M.C.G.6513465.50WWLLWWLWLWLLWWDWWLLWLWWWWWLWLWLLLLLLLWWWWWLLLWWLWWLWWWWLWLLLLWWWWWLWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWL
All venues65 3565.00WWWWWLWLWLLLWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLLLLLWWWLWWLLWLLWLLLWWWWWLLLLWWLWWLWWWWLWWWWWWLWWWWWWLWWLWWWLWWWWWWWL
Sydney Showground3 260.00WWWLL
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba11 857.89LWLWLLWLLLLWWWWWWWW
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Lake Oval3212655.08LLLLLLLLLLLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Brunswick St29 2553.70WLWLLLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Waverley Park5024851.00WWWDWLWWWWWWLLWWLWLWDWLWWLLLWLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Western Oval28 3147.46WWWWWWWLWWWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Junction Oval27 3047.37LWWWWLLLLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Docklands3724843.68LWWWLLWWWWWLWLLLWWLLWLLLLLWLLLWLWLLLLLWLLLWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWW
Punt Rd4315643.50LWWLWWWWLWLWLWLWWWWLLWLLWLWLWWWWWWLWLWWLLWWLWLLLWLWLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Princes Park4115841.50LLLLWLWWLWLWLWWLWLLWLWWLWLLLLWLLWLLLDWLWLLWWWWLLWLWWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
S.C.G.13 1940.63LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWL
Windy Hill2113537.72LLLWLLLWWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Carrara3 537.50LLLWLLWW
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Victoria Park26 5034.21LLLLLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLWLLLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Adelaide Oval3 633.33WLWLLLWLL
Kardinia Park15 3629.41WWLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Marrara Oval  10.00L
Perth Stadium  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]