[Richmond Main][AFL Main]

Richmond Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  68.65 47332.42 234 100.00WWWWW
Fitzroy5  105.82 71252.50 362 100.00WWWWW
Essendon5  71.64 49046.42 318 100.00WWWWW
West Coast4 184.46 55056.41 377 80.00WWLWW
All opponents4 188.58 58660.56 416 80.00WWWWL
Carlton4 164.56 44052.61 373 80.00WWWLW
Western Bulldogs4 161.50 41650.59 359 80.00WLWWW
Fremantle31153.62 38034.51 255 70.00WWWLD
Hawthorn31165.55 44553.46 364 70.00LWDWW
Gold Coast3 273.49 48744.48 312 60.00WWWLL
Greater Western Sydney3 262.55 42750.49 349 60.00WLWLW
Adelaide3 265.51 44154.50 374 60.00WLWWL
North Melbourne3 256.62 39850.42 342 60.00WLWWL
Melbourne3 251.53 35944.48 312 60.00WWWLL
Port Adelaide3 255.51 38150.48 348 60.00LWLWW
Sydney3 256.52 38857.41 383 60.00WWWLL
Brisbane Bears3 267.56 45872.68 500 60.00WWLWL
Collingwood21257.42 38456.49 385 50.00LWDLW
St Kilda2 357.45 38755.39 369 40.00LWWLL
Brisbane Lions2 366.46 44268.52 460 40.00LLWWL
Geelong2 349.50 34458.43 391 40.00WWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions17 3307.239 2081210.212 1472 85.00WWWWWWWWWWWWWWWLLWWL
Essendon16 4261.250 1816212.200 1472 80.00WLLWLWLWWWWWWWWWWWWW
Fitzroy13 7338.320 2348281.267 1953 65.00WWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
Carlton13 7271.249 1875260.238 1798 65.00LLLLWLLWWWWWWWWWWWLW
Greater Western Sydney11 6215.219 1509173.171 1209 64.71WWWWWLLWWLLWWLWLW
University9 5134.148 952108.130 778 64.29LWWLLLWWLWWWWW
All opponents1217294.236 2000228.227 1595 62.50WLLWWWWLWWLWLLDWWWWL
St Kilda1217270.216 1836236.206 1622 62.50LLDWWWWWWLLWWWWLWWLL
Gold Coast7 5164.133 1117120.115 835 58.33LLWLWWWWWWLL
Fremantle1118261.225 1791212.220 1492 57.50WWLWWLLLWLWLWLWWWWLD
Port Adelaide1118244.217 1681227.219 1581 57.50WLLWDWWLWLLWLWWLWLWW
Hawthorn1118256.225 1761247.241 1723 57.50LWLLLWWLWLLWWWWLWDWW
Melbourne11 9250.275 1775244.199 1663 55.00WLWLLLWWWWLLLWWWWWLL
Brisbane Bears9 8248.236 1724250.222 1722 52.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
West Coast10 10275.197 1847275.238 1888 50.00LLLWWLWLLWWLLWLWWLWW
Sydney9 11213.210 1488259.232 1786 45.00LLLLWLWWLLWWWLLWWWLL
Collingwood8111243.218 1676277.237 1899 42.50LLLLLLLWWLWWWWLLWDLW
Adelaide8 12249.212 1706275.243 1893 40.00LLLLLWWLWWLLLWLWLWWL
Western Bulldogs7112264.230 1814289.253 1987 37.50LLLDLLLLWWWLLLLWLWWW
North Melbourne7112238.248 1676266.248 1844 37.50LLWDLWLLLLLWLLWWLWWL
Geelong6 14206.197 1433260.235 1795 30.00LLLLLLLLLLWWWLWWWLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Lions2511168.92LLWWWWLLLLLWWWDWLWWWWWWWWWWWWWWWLLWWL
Greater Western Sydney11 664.71WWWWWLLWWLLWWLWLW
University9 564.29LWWLLLWWLWWWWW
Fitzroy31 1962.00LWLWWWWWWWLWLLWWLWWWLLLWWLLWLWWWLWWWLLWLWLLLWWWWWW
Gold Coast7 558.33LLWLWWWWWWLL
Fremantle2211756.25WWLWLWWLWWLWWLLWLLLWWWLWWLLLWLWLWLWWWWLD
Essendon2712255.00LDWLLLWLLLLLLWLLLWLLWWWLWWWLWLWLLWLWLWWWWWWWWWWWWW
All opponents2622254.00WLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWWLWWLWLLDWWWWL
Brisbane Bears9 852.94LLLLWLWWWWLWWWLWL
Melbourne26 2452.00WLLLWWLLLWLWLWLLWWLWWWWWLLLLWWWLWLLLWWWWLLLWWWWWLL
Collingwood2412549.00LLLLWLLLWWWWWLWWLWWWWLLLWLWWLWLLLLLLLWWLWWWWLLWDLW
Carlton24 2648.00WWLLLLLLWWLWLLWWLLLWLWWLWLLLLLLLLLWLLWWWWWWWWWWWLW
Hawthorn2312647.00LLLLLLLLLLWWWWWWLLWLLWWLWLWWLLLWLLLWWLWLLWWWWLWDWW
Sydney23 2746.00WWWLLWWWLWWLLLLWLWLWWLLWLWLLLLLLLLWLWWLLWWWLLWWWLL
St Kilda2212745.00WLLLWLWWWLWLLLWWWLWLLLLLLLLLLLLLDWWWWWWLLWWWWLWWLL
Port Adelaide1612044.59LWWLLLLLLLWLWLLWLWLLWDWWLWLLWLWWLWLWW
West Coast21 2743.75LWWWLLLLLLLLLLWLWWLWWWWWLLLLLLLWWLWLLWWLLWLWWLWW
Western Bulldogs2012941.00WLLLLWLLLWLLLWWWLWLLLWLWLWWWWLLLLDLLLLWWWLLLLWLWWW
Adelaide16 2638.10LLLLLWWWWWLWWLLLLLLLLWLLLLLWWLWWLLLWLWLWWL
North Melbourne1613333.00LWWLLLLLLLWWLLLLLWWLLLLWWLLLLWLLWDLWLLLLLWLLWWLWWL
Geelong13 3726.00LWLLLLLLLLLLWWLLWWWLLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLWWWLWWWLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
East Melbourne5  42.66 31825.40 190 100.00WWWWW
All venues4 188.58 58660.56 416 80.00WWWWL
M.C.G.4 189.53 58760.61 421 80.00LWWWW
Brunswick St4 167.64 46648.53 341 80.00LWWWW
Subiaco4 168.43 45147.51 333 80.00WWLWW
Football Park4 171.64 49053.44 362 80.00WWWLW
Carrara4 156.55 39141.43 289 80.00WWWWL
Princes Park4 164.61 44558.51 399 80.00WLWWW
Glenferrie Oval4 165.70 46071.65 491 80.00WWLWW
Perth Stadium3 279.57 53152.54 366 60.00WWLLW
Adelaide Oval3 257.49 39146.48 324 60.00WWLLW
Lake Oval3 274.58 50271.77 503 60.00LWWLW
Arden St3 269.72 48673.76 514 60.00WWLWL
Marrara Oval1 120.27 14723.12 150 50.00LW
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Western Oval2 386.69 58572.52 484 40.00LLLWW
Gabba2 355.36 36652.47 359 40.00WLWLL
Punt Rd2 347.76 35852.45 357 40.00LWWLL
Corio Oval2 359.62 41665.64 454 40.00LWLLW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Sydney Showground1 453.71 38962.55 427 20.00LLLLW
Moorabbin Oval1 456.64 40072.62 494 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.67 43989.65 599 20.00LLLLW
S.C.G.1 454.50 37477.70 532 20.00LLWLL
Docklands 1451.52 35865.54 444 10.00LLLLD
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Junction Oval  575.86 53689.80 614 0.00LLLLL
Waverley Park  553.50 36879.58 532 0.00LLLLL
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Kardinia Park  549.44 33882.68 560 0.00LLLLL
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Victoria Park  545.55 32591.81 627 0.00LLLLL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Olympic Park1  15.26 1167.13 55 100.00W
Toorak Park2  42.25 27719.32 146 100.00WW
Lake Oval16 4293.285 2043223.250 1588 80.00WLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Carrara12 6237.201 1623190.189 1329 66.67LLLWLLWWWWWWWWWWWL
Gabba13 7274.208 1852236.232 1648 65.00WLLLLWWWWWWWWWWWLWLL
All venues1217294.236 2000228.227 1595 62.50WLLWWWWLWWLWLLDWWWWL
M.C.G.1217261.212 1778228.232 1600 62.50LLLLWDLWWLWWWWWLWWWW
East Melbourne9 6117.151 853111.154 820 60.00LLWWLWLLWLWWWWW
Arden St11 9259.272 1826239.237 1671 55.00LLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Glenferrie Oval11 9226.268 1624208.252 1500 55.00WWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Brunswick St11 9221.241 1567214.262 1546 55.00WLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Sydney Showground4 4113.114 79285.74 584 50.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 391.68 61472.64 496 50.00LWWLLW
Marrara Oval1 120.27 14723.12 150 50.00LW
W.A.C.A.1 120.28 14824.20 164 50.00LW
Stadium Australia1 121.18 14426.25 181 50.00LW
Docklands9110243.214 1672244.185 1649 47.50LLWLWWWWWLLWLWWLLLLD
Windy Hill9 11278.279 1947281.289 1975 45.00LLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Corio Oval8111190.236 1376218.251 1559 42.50WWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Moorabbin Oval8 11237.245 1667267.232 1834 42.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Adelaide Oval7 10181.162 1248204.205 1429 41.18WLWLLLWLLWLLWWLLW
Subiaco8 12271.188 1814270.263 1883 40.00LLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Princes Park8 12257.264 1806308.254 2102 40.00LLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Western Oval7 13266.270 1866276.259 1915 35.00LWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Cazaly's Stadium1 228.43 21131.33 219 33.33LLW
Football Park6 14229.205 1579279.248 1922 30.00LLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Victoria Park6 14242.261 1713300.296 2096 30.00LLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Punt Rd6 14187.240 1362237.246 1668 30.00LWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Junction Oval5 15241.295 1741275.289 1939 25.00LWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Waverley Park5 15238.224 1652307.271 2113 25.00LLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
S.C.G.5 15225.223 1573321.246 2172 25.00WLWLLLLWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park2 18225.225 1575333.330 2328 10.00LLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  117.20 12219.15 129 0.00L
Coburg Oval  16.12 4811.12 78 0.00L
York Park  18.16 6416.9 105 0.00L
Bellerive Oval  217.26 12834.29 233 0.00LL
Manuka Oval  13.5 2317.9 111 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.3521372.00WWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWWDLWWWLLWLLLLWDLWWLWWWWWLWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Carrara12 666.67LLLWLLWWWWWWWWWWWL
Lake Oval3211765.00LLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba15 1157.69LWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWLWLL
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
All venues2622254.00WLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWWLWWLWLLDWWWWL
Brunswick St27 2354.00LLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Sydney Showground4 450.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 350.00LWWLLW
Marrara Oval1 150.00LW
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Junction Oval23 2746.00LLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Docklands2222646.00DLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWLWWLLLLD
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Adelaide Oval7 1041.18WLWLLLWLLWLLWWLLW
Windy Hill2012941.00WWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Western Oval20 3040.00WWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Victoria Park20 3040.00LLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Princes Park20 3040.00WWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
S.C.G.13 2039.39LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWLL
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Waverley Park15 3530.00WLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Punt Rd1413529.00WLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Kardinia Park14 3628.00WLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Olympic Park1  100.00W
Toorak Park2  100.00WW
M.C.G.7222673.00LWWLWWLWWWWLWLLLLWWWWWLWLLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWWWWWWWWWWDLWWWLLWLLLLWDLWWLWWWWWLWWWW
Glenferrie Oval29 1369.05WWWWWWWWWLLLWWWWWWWLWWWWWLLWLLLLLLWWWWWLWW
Carrara12 666.67LLLWLLWWWWWWWWWWWL
All venues6333464.50LWWWWWWWLWLLWWWLWWWLLLWWWWWWWWWWWWWDLLWWWLWWLWWWWWWLWWWWWLLWLWLWLWWLLLLWLLWLDLWLWLLWWWWLWWLWLLDWWWWL
East Melbourne9 660.00LLWWLWLLWLWWWWW
Gabba15 1157.69LWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWLWLL
Arden St28 2157.14WWWWWWWWWLLLWWWWLWWWLLLLLLLWLLLWLWWWWWWWLLLLWWLWL
Lake Oval3212655.08LLLLLLLLLLLWWWLLWWWWLLWWLDWWWWLWLWLLLWLWLLWWWWWWWWWWWWLWWLW
Brunswick St29 2553.70WLWLLLLLLWLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWLWLWLLWWLLWLWLWWLLLWWWW
Waverley Park5024851.00WWWDWLWWWWWWLLWWLWLWDWLWWLLLWLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWLWWLWWLLWWLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLLLLLLWLLWWWLWLLLLLL
Sydney Showground4 450.00WWWLLLLW
Perth Stadium3 350.00LWWLLW
Marrara Oval1 150.00LW
W.A.C.A.1 150.00LW
Stadium Australia1 150.00LW
Western Oval28 3147.46WWWWWWWLWWWLWWWWWLLWWLLLWLLLLWLLLLWWLLLLWWLLLLWWWLLLLLLLLWW
Junction Oval27 3047.37LWWWWLLLLWWWLLWWWWWWWLWLLWWLWLLWLWWLWLWLLLLLLLLWWWWLLLLLL
Punt Rd4315643.50LWWLWWWWLWLWLWLWWWWLLWLLWLWLWWWWWWLWLWWLLWWLWLLLWLWLWLLLLWLDLLLWLLLLWWLLLLLWLWLLLWLLLWLLLLLLWWLLWWLL
Docklands4135542.93LWWWLLWWWWWLWLLLWWLLWLLLLLWLLLWLWLLLLLWLLLWWWLDLLDLWWLLWLWLLWLLWLLLLWWWLLLWWWWLLLWLWWWWWLLWLWWLLLLD
Moorabbin Oval8 1142.11LWLLWLWWLWWLWLLWLLL
Princes Park4115841.50LLLLWLWWLWLWLWWLWLLWLWWLWLLLLWLLWLLLDWLWLLWWWWLLWLWWLWLLLLWWLLLWWLWLLLLWLLLWWLWLLLWLLLWLLWLLLWLWLWWW
Adelaide Oval7 1041.18WLWLLLWLLWLLWWLLW
S.C.G.13 2039.39LWWWWWLWLWLWLWLWLLLLWLWLLLLLLLWLL
Windy Hill2113537.72LLLWLLLWWWWWLWWLLWWLLDLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWLWLLLLLW
Corio Oval1011935.00LLLLLLLWLWWWLLWLLLWLWLDWLLWLLW
Subiaco12 2334.29LLLLLLWLLWWWLLLLLLLLLWWWLLLLLWWWLWW
Victoria Park26 5034.21LLLLLLLLLWLLLLWWLLWLLWLLWLLLLWLWWWWLWWLWLLLWLWLLWLWLLWWLLLWWWLLLLWLWLWLLLLLL
Cazaly's Stadium1 233.33LLW
Football Park10 2033.33LLWWLLWWLLLLLLLLLLWLLWLLLWWWLW
Kardinia Park15 3629.41WWLWWLLLLLWWLLLLLLWWLLWWWLWLLLWLLLLLWLLLLLLLLWLLLLL
Yarraville Oval  10.00L
Coburg Oval  10.00L
York Park  10.00L
Bellerive Oval  20.00LL
Manuka Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]