[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  70.72 49224.36 180 100.00WWWWW
All opponents4 146.40 31628.36 204 80.00WWWWL
Carlton4 168.62 47050.42 342 80.00LWWWW
Western Bulldogs4 158.54 40242.44 296 80.00WWWLW
St Kilda4 169.51 46551.47 353 80.00WWWWL
North Melbourne4 165.63 45357.42 384 80.00WWWLW
Sydney4 161.47 41350.56 356 80.00LWWWW
Adelaide3 269.53 46750.53 353 60.00WLLWW
Fremantle3 260.59 41948.39 327 60.00WLLWW
Melbourne3 252.52 36448.52 340 60.00LLWWW
Collingwood3 256.49 38558.53 401 60.00WWLLW
West Coast2 354.54 37851.30 336 40.00LLLWW
Hawthorn2 349.61 35552.38 350 40.00LWLLW
Essendon2 363.61 43965.54 444 40.00LLLWW
Richmond2 352.48 36055.46 376 40.00WLLWL
Brisbane Lions2 357.63 40568.54 462 40.00WWLLL
Geelong2 340.45 28550.54 354 40.00LLWLW
Greater Western Sydney1 444.53 31752.61 373 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast11 1166.165 116195.110 680 91.67LWWWWWWWWWWW
All opponents16 4198.205 1393148.136 1024 80.00WWWWWLWWLWWWLWWWWWWL
Melbourne15 5295.245 2015219.208 1522 75.00WWWWLLWLWWWWWWWLLWWW
St Kilda14 6257.201 1743232.208 1600 70.00WWWLWWLLWLLWWWWWWWWL
Essendon11 9301.249 2055264.242 1826 55.00WLWWWWWWLLLLLWWLLLWW
North Melbourne11 9285.246 1956265.233 1823 55.00WWLWLLWLLLWLLWWWWWLW
Brisbane Lions10 10291.270 2016263.224 1802 50.00WLWLWLLLLWWLWWWWWLLL
Carlton10 10278.257 1925264.234 1818 50.00WWLWLLLLLWLLWWLLWWWW
West Coast10 10239.228 1662241.222 1668 50.00WWLWWWLLLWWLLLWLLLWW
Richmond9110253.228 1746256.208 1744 47.50WLWLWWLDLLWLWWLWLLWL
Greater Western Sydney5 6137.135 957135.136 946 45.45LWWWWLLLLLW
Adelaide9 11271.220 1846274.255 1899 45.00WWLLLWWWLWLLLLLWLLWW
Western Bulldogs9 11256.212 1748275.220 1870 45.00WWLWLLLLLLLWWLLWWWLW
Hawthorn9 11240.228 1668288.219 1947 45.00WLWWLWLLLLLWLWWLWLLW
Fremantle8 12245.221 1691255.199 1729 40.00LWLLLLLLWLWLWLWWLLWW
Collingwood8 12221.218 1544264.241 1825 40.00LLLWLLLLLLWWLWWWWLLW
Sydney6 14214.206 1490263.237 1815 30.00LWLLLLLLLLWLLLLLWWWW
Geelong4 16200.183 1383297.274 2056 20.00LWLLLLLLLLLLWLLLLWLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11 191.67LWWWWWWWWWWW
St Kilda20 1164.52LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWWWL
Melbourne22 1362.86WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLWWW
Carlton1911359.09WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWWWW
All opponents29 2158.00WWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWLWWLWWWLWWWWWWL
Richmond1911457.35WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLWLLWL
West Coast20 1557.14LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLLWW
Essendon18 1456.25LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLLWW
Hawthorn20 1655.56LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWLLW
Fremantle21 1755.26WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWLLWW
Western Bulldogs17 1454.84WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWWLW
Brisbane Lions1821850.00WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWWLLL
Adelaide24 2450.00WLWLLWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWLLWW
Collingwood16 1650.00LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWLLW
Greater Western Sydney5 645.45LWWWWLLLLLW
North Melbourne14 2238.89LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWWWLW
Sydney11 2035.48LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWWWW
Geelong1112332.86WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
All venues4 146.40 31628.36 204 80.00WWWWL
Adelaide Oval4 146.42 31831.36 222 80.00WWWWL
Carrara4 147.49 33138.33 261 80.00WWWLW
Gabba3 249.52 34648.42 330 60.00LLWWW
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
S.C.G.2 360.55 41564.61 445 40.00LLLWW
Docklands2 364.55 43972.62 494 40.00LWLWL
M.C.G.2 353.51 36964.50 434 40.00LWLWL
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
York Park1 455.56 38674.58 502 20.00WLLLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
Kardinia Park  551.45 35185.80 590 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Carrara10 1122.130 86284.86 590 90.91WWWWWWWWWLW
All venues16 4198.205 1393148.136 1024 80.00WWWWWLWWLWWWLWWWWWWL
Adelaide Oval13 7210.223 1483172.164 1196 65.00LWLWWLWLLWWWLWWWWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
York Park5 5125.109 859119.114 828 50.00WWWWLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
Gabba9 11247.241 1723264.231 1815 45.00WLLLLLWLWWLLLWWLLWWW
M.C.G.8111250.233 1733262.214 1786 42.50WLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Docklands8 12268.224 1832299.257 2051 40.00LLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
S.C.G.5 12196.197 1373246.234 1710 29.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 12158.128 1076228.196 1564 14.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Carrara10 190.91WWWWWWWWWLW
Adelaide Oval29 2158.00LLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWWLWWWWWWL
All venues29 2158.00WWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWLWWLWWWLWWWWWWL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Gabba921145.45DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWW
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Docklands21 2942.00WWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Carrara10 190.91WWWWWWWWWLW
Adelaide Oval51 3360.71WWWWWWWWLLWLWWLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWWLWWWWWWL
All venues58 4258.00LWWLLWLWLWLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWLWWLWWWLWWWWWWL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Gabba921145.45DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWW
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Docklands21 3338.89LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]