[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Essendon5  80.56 53637.51 273 100.00WWWWW
Gold Coast5  59.67 42134.40 244 100.00WWWWW
Sydney5  64.49 43342.52 304 100.00WWWWW
Adelaide4 165.65 45539.41 275 80.00WWWLW
Carlton4 171.53 47948.52 340 80.00WWWWL
St Kilda4 157.51 39338.56 284 80.00WLWWW
North Melbourne4 165.66 45654.45 369 80.00WLWWW
West Coast3 264.46 43043.39 297 60.00LWWLW
Greater Western Sydney3 251.54 36039.50 284 60.00LLWWW
Fremantle3 269.51 46555.46 376 60.00LWWWL
All opponents3 276.62 51864.49 433 60.00LWWWL
Collingwood3 252.51 36359.41 395 60.00WWWLL
Western Bulldogs3 247.47 32957.45 387 60.00WLWLW
Melbourne2 346.54 33047.48 330 40.00WWLLL
Geelong2 356.40 37654.61 385 40.00WLWLL
Richmond2 350.48 34855.51 381 40.00WLWLL
Hawthorn2 344.57 32156.39 375 40.00LLWWL
Brisbane Lions1 445.66 33661.61 427 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast13 1191.189 1335112.130 802 92.86LWWWWWWWWWWWWW
St Kilda14 6237.211 1633207.213 1455 70.00LWWLLWLLWWWWWWWWLWWW
Essendon12 8305.234 2064253.238 1756 60.00WWWWWLLLLLWWLLLWWWWW
Melbourne12 8264.223 1807226.207 1563 60.00WLLWLWWWWWWWLLWWWLLL
All opponents11 9254.219 1743210.221 1481 55.00LWWWWLWLWWLWLLLLWWWL
North Melbourne11 9282.241 1933260.224 1784 55.00LWLLWLLLWLLWWWWWLWWW
Greater Western Sydney7 6164.157 1141149.154 1048 53.85LWWWWLLLLLWWW
Carlton10 10278.241 1909242.239 1691 50.00WLLLLLWLLWWLLWWWWWWL
Adelaide10 10267.233 1835258.235 1783 50.00LWWWLWLLLLLWLLWWWWLW
Brisbane Lions9 11286.268 1984254.220 1744 45.00LWLLLLWWLWWWWWLLLLLW
West Coast9 11240.214 1654236.224 1640 45.00LWWWLLLWWLLLWLLLWWLW
Collingwood9 11220.205 1525263.220 1798 45.00LLLLLLWWLWWWWLLWWWLL
Hawthorn9 11233.224 1622285.211 1921 45.00WWLWLLLLLWLWWLWLLWWL
Richmond8111227.219 1581244.217 1681 42.50LWWLDLLWLWWLWLLWLWLL
Fremantle8 12248.214 1702248.210 1698 40.00LLLLLLWLWLWLWWLLWWWL
Western Bulldogs8 12228.194 1562265.204 1794 40.00LLLLLLLWWLLWWWLWLWLW
Sydney7 13217.200 1502261.230 1796 35.00LLLLLLLLWLLLLLWWWWWW
Geelong4 16203.177 1395276.258 1914 20.00LLLLLLLLWLLLLWLWLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast13 192.86LWWWWWWWWWWWWW
St Kilda23 1167.65LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWWWLWWW
All opponents30 2060.00WLWWLWWWLWLWWLWWWLWWWWWWWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWL
Essendon21 1460.00LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLLWWWWW
Carlton2111459.72WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWWL
Melbourne22 1657.89WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLWWWLLL
West Coast21 1656.76LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLLWWLW
Richmond2011655.41WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLWLLWLWLL
Hawthorn21 1755.26LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWLLWWL
Fremantle22 1855.00WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWLLWWWL
Western Bulldogs19 1654.29WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWWLWLWLW
Greater Western Sydney7 653.85LWWWWLLLLLWWW
Adelaide26 2452.00WLLWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWLLWWWWLW
Collingwood18 1850.00LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWLLWWWLL
Brisbane Lions1922048.78WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWWLLLLLW
North Melbourne16 2242.11LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWWWLWWW
Sydney13 2039.39LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWWWWWW
Geelong1212632.05WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWLWLWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Docklands5  71.57 48348.41 329 100.00WWWWW
Cazaly's Stadium1  5.13 434.18 42 100.00W
Carrara4 149.48 34236.35 251 80.00WWLWW
Traeger Park3 160.40 40041.42 288 75.00WWWL
Adelaide Oval3 270.66 48653.53 371 60.00WLLWW
All venues3 276.62 51864.49 433 60.00LWWWL
Gabba3 245.51 32144.47 311 60.00WWWLL
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
Bellerive Oval1 129.24 19820.19 139 50.00LW
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
S.C.G.2 360.55 41564.61 445 40.00LLLWW
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Perth Stadium1 457.44 38662.47 419 20.00LWLLL
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
M.C.G.1 452.49 36167.50 452 20.00WLLLL
York Park1 455.56 38674.58 502 20.00WLLLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Kardinia Park  548.46 33473.75 513 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Cazaly's Stadium1  5.13 434.18 42 100.00W
Carrara11 1134.139 94388.93 621 91.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 160.40 40041.42 288 75.00WWWL
Docklands13 7280.223 1903263.225 1803 65.00LWWLWLWLLWLWLWWWWWWW
Adelaide Oval12 8238.239 1667211.215 1481 60.00LWLWWWLLLLWWWWWWLLWW
All venues11 9254.219 1743210.221 1481 55.00LWWWWLWLWWLWLLLLWWWL
Bellerive Oval1 129.24 19820.19 139 50.00LW
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
York Park5 5125.109 859119.114 828 50.00WWWWLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
M.C.G.9 11247.226 1708237.207 1629 45.00WWLLLLWWWLWLWLWWLLLL
Gabba8 12240.240 1680259.234 1788 40.00LLLLWLWWLLLWWLLWWWLL
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
S.C.G.5 12196.197 1373246.234 1710 29.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Perth Stadium1 566.50 44678.53 521 16.67LLWLLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 13165.133 1123239.212 1646 13.33LLWLLLWLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Cazaly's Stadium1  100.00W
Carrara11 191.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 175.00WWWL
Adelaide Oval31 1962.00LLLWLWLWWLWLLWWWLWWWWWWLWWWWLWLWLWWWLLLLWWWWWWLLWW
All venues30 2060.00WLWWLWWWLWLWWLWWWLWWWWWWWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWL
Bellerive Oval1 150.00LW
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
M.C.G.2112843.00LLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWLWWLLLL
Docklands21 2942.00LLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWLWWWWWWW
Gabba921341.67DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWWLL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Perth Stadium1 516.67LLWLLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1313.33LLWLLLWLLLLLLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Cazaly's Stadium1  100.00W
Carrara11 191.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 175.00WWWL
Adelaide Oval60 4060.00WLWWLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWWLWWWWWWLWWWWLWLWLWWWLLLLWWWWWWLLWW
All venues60 4060.00WWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWLWWLWWWLWWWWWWLWWLWWWLWLWWLWWWLWWWWWWWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWL
Bellerive Oval1 150.00LW
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Docklands28 3345.90LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWLWWWWWWW
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.2213042.45LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWLWWLLLL
Gabba921341.67DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWWLL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Perth Stadium1 516.67LLWLLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1313.33LLWLLLWLLLLLLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]