[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  64.61 44539.41 275 100.00WWWWW
Essendon5  73.63 50147.56 338 100.00WWWWW
Sydney5  59.51 40541.51 297 100.00WWWWW
West Coast4 171.55 48144.40 304 80.00WWLWW
Greater Western Sydney4 166.57 45346.50 326 80.00WWWWL
North Melbourne4 173.65 50353.44 362 80.00LWWWW
Fremantle4 168.52 46048.46 334 80.00WWWLW
St Kilda4 147.55 33740.51 291 80.00LWWWW
Western Bulldogs4 153.56 37458.42 390 80.00WLWWW
Carlton3 268.55 46355.60 390 60.00WWWLL
All opponents3 265.59 44961.56 422 60.00WWWLL
Hawthorn3 258.63 41161.41 407 60.00LWWLW
Richmond3 254.62 38655.63 393 60.00WLLWW
Geelong2 361.56 42257.58 400 40.00WLLWL
Adelaide2 358.61 40963.53 431 40.00WLWLL
Melbourne2 345.53 32349.51 345 40.00WLLLW
Collingwood2 355.55 38565.45 435 40.00WWLLL
Brisbane Lions1 450.62 36266.57 453 20.00LLLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast14 1207.199 1441123.137 875 93.33LWWWWWWWWWWWWWW
St Kilda15 5241.210 1656210.207 1467 75.00WWLLWLLWWWWWWWWLWWWW
All opponents14 6271.256 1882245.208 1678 70.00WWWWWWWWWWWLLLLWWWLL
Essendon12 8289.245 1979254.229 1753 60.00WWWLLLLLWWLLLWWWWWWW
North Melbourne12 8292.242 1994260.213 1773 60.00WLLWLLLWLLWWWWWLWWWW
Melbourne12 8253.222 1740223.211 1549 60.00LLWLWWWWWWWLLWWWLLLW
Greater Western Sydney8 7194.183 1347175.176 1226 53.33LWWWWLLLLLWWWWL
West Coast10 10246.212 1688227.222 1584 50.00WWWLLLWWLLLWLLLWWLWW
Western Bulldogs10 10226.189 1545246.191 1667 50.00LLLLLWWLLWWWLWLWLWWW
Richmond9110229.226 1600235.212 1622 47.50WLDLLWLWWLWLLWLWLLWW
Brisbane Lions9 11281.269 1955255.213 1743 45.00WLLLLWWLWWWWWLLLLLWL
Carlton9 11271.239 1865246.244 1720 45.00LLLLLWLLWWLLWWWWWWLL
Fremantle9 11248.214 1702239.206 1640 45.00LLLLLWLWLWLWWLLWWWLW
Adelaide9 11264.226 1810259.233 1787 45.00WWLWLLLLLWLLWWWWLWLL
Collingwood9 11222.201 1533260.217 1777 45.00LLLLLWWLWWWWLLWWWLLL
Hawthorn9 11239.224 1658287.210 1932 45.00WLWLLLLLWLWWLWLLWWLW
Sydney8 12219.204 1518260.223 1783 40.00LLLLLLLWLLLLLWWWWWWW
Geelong5 15211.187 1453268.245 1853 25.00LLLLLLWLLLLWLWLWLLWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast14 193.33LWWWWWWWWWWWWWW
St Kilda24 1168.57LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWWWLWWWW
Essendon23 1462.16LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLLWWWWWWW
Melbourne23 1658.97WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLWWWLLLW
Carlton2111558.11WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWWLL
All opponents29 2158.00WWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWLLWWWWWWWWWWWWWLLLLWWWLL
West Coast22 1657.89LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLLWWLWW
Richmond2211657.69WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLWLLWLWLLWW
Western Bulldogs21 1656.76WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWWLWLWLWWW
Hawthorn22 1756.41LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWLLWWLW
Fremantle23 1856.10WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWLLWWWLW
Greater Western Sydney8 753.33LWWWWLLLLLWWWWL
Adelaide25 2550.00LWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWLLWWWWLWLL
Collingwood18 1948.65LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWLLWWWLLL
Brisbane Lions1922147.62WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWWLLLLLWL
North Melbourne17 2243.59LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWWWLWWWW
Sydney14 2041.18LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWWWWWWW
Geelong1312732.93WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLWLWLWLLWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Cazaly's Stadium1  5.13 434.18 42 100.00W
Carrara4 149.48 34236.35 251 80.00WWLWW
Docklands4 170.54 47461.43 409 80.00WWWWL
Traeger Park3 160.40 40041.42 288 75.00WWWL
Bellerive Oval2 149.39 33330.24 204 66.67LWW
All venues3 265.59 44961.56 422 60.00WWWLL
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
S.C.G.3 256.51 38759.57 411 60.00LLWWW
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Adelaide Oval2 364.64 44863.60 438 40.00LLWWL
Perth Stadium2 361.44 41062.46 418 40.00WLLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
Gabba2 347.50 33254.49 373 40.00WWLLL
M.C.G.2 352.54 36664.57 441 40.00LLLWW
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
York Park1 455.56 38674.58 502 20.00WLLLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Kardinia Park  554.52 37670.68 488 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Cazaly's Stadium1  5.13 434.18 42 100.00W
Carrara11 1134.139 94388.93 621 91.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 160.40 40041.42 288 75.00WWWL
Adelaide Oval14 6276.257 1913233.207 1605 70.00WWWLLWWLWWWWWWWLLWWL
All venues14 6271.256 1882245.208 1678 70.00WWWWWWWWWWWLLLLWWWLL
Bellerive Oval2 149.39 33330.24 204 66.67LWW
Docklands13 7265.227 1817253.221 1739 65.00LWLWLLWLWLWWWWWWWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
York Park5 5125.109 859119.114 828 50.00WWWWLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
M.C.G.9 11237.221 1643239.219 1653 45.00LLLLWWWLWLWLWWLLLLWW
Gabba8 12243.237 1695265.227 1817 40.00LLLWLWWLLLWWLLWWWLLL
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
S.C.G.6 12205.209 1439255.244 1774 33.33LWLLLWLWLLLLLLLWWW
Perth Stadium2 577.58 52086.63 579 28.57LLWLLLW
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 14177.146 1208253.225 1743 12.50LLWLLLWLLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Cazaly's Stadium1  100.00W
Carrara11 191.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 175.00WWWL
Adelaide Oval35 1570.00WWWLWWWWWWLWWWWLWLWLWWWLLLLWWWWWWLLWWLWWWWWWWLLWWL
Bellerive Oval2 166.67LWW
All venues29 2158.00WWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWLLWWWWWWWWWWWWWLLLLWWWLL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
M.C.G.2312647.00LLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWLWWLLLLWW
Docklands23 2746.00LWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWLWWWWWWWWWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Gabba921440.00DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWWLLL
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
S.C.G.6 1233.33LWLLLWLWLLLLLLLWWW
Perth Stadium2 528.57LLWLLLW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1412.50LLWLLLWLLLLLLLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Cazaly's Stadium1  100.00W
Carrara11 191.67WWWWWWWWWLWW
Traeger Park3 175.00WWWL
Bellerive Oval2 166.67LWW
All venues65 3565.00WLWLLLWWLWWWWWLWWLWWWLWWWWWWLWWLWWWLWLWWLWWWLWWWWWWWLLLLLLWWWWLWLWWLWLLLLWWWLLWWWWWWWWWWWWWLLLLWWWLL
Adelaide Oval62 3862.00WWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWWLWWWWWWLWWWWLWLWLWWWLLLLWWWWWWLLWWLWWWWWWWLLWWL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Docklands30 3446.88LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWLWWWWWWWWWL
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.2413044.55LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWLWWLLLLWW
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Gabba921440.00DDWLLLLLWLWWLLLWWLLWWWLLL
S.C.G.6 1233.33LWLLLWLWLLLLLLLWWW
Perth Stadium2 528.57LLWLLLW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1412.50LLWLLLWLLLLLLLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]