[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  70.72 49224.36 180 100.00WWWWW
St Kilda5  80.53 53345.59 329 100.00WWWWW
All opponents4 167.71 47352.51 363 80.00WWLWW
North Melbourne4 170.60 48061.53 419 80.00WWWWL
Fremantle3 272.62 49450.42 342 60.00WWLLW
Carlton3 275.62 51258.43 391 60.00LLWWW
Western Bulldogs3 264.60 44452.42 354 60.00LWWWL
Brisbane Lions3 273.69 50766.48 444 60.00WWWLL
Collingwood3 266.53 44958.66 414 60.00WWWLL
Sydney3 262.52 42457.61 403 60.00LLWWW
Melbourne3 258.54 40254.60 384 60.00WLLWW
West Coast2 359.55 40958.35 383 40.00WLLLW
Hawthorn2 356.59 39556.42 378 40.00WLWLL
Essendon2 369.58 47268.58 466 40.00WLLLW
Richmond2 355.54 38457.48 390 40.00WLWLL
Adelaide2 359.49 40363.70 448 40.00LWLLW
Geelong1 446.48 32461.54 420 20.00LLLLW
Greater Western Sydney  544.55 31968.70 478 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast11 1166.165 116195.110 680 91.67LWWWWWWWWWWW
St Kilda15 5265.202 1792227.212 1574 75.00WWWWLWWLLWLLWWWWWWWW
Melbourne14 6295.244 2014233.212 1610 70.00LWWWWLLWLWWWWWWWLLWW
Brisbane Lions11 9296.267 2043262.218 1790 55.00WWLWLWLLLLWWLWWWWWLL
Essendon11 9302.247 2059266.245 1841 55.00WWLWWWWWWLLLLLWWLLLW
All opponents10 10229.243 1617217.201 1503 50.00LWWLLWLWLWLWLLLWWLWW
North Melbourne10 10283.245 1943271.239 1865 50.00LWWLWLLWLLLWLLWWWWWL
West Coast10 10248.238 1726244.225 1689 50.00WWWLWWWLLLWWLLLWLLLW
Carlton9110284.266 1970271.240 1866 47.50DWWLWLLLLLWLLWWLLWWW
Richmond9110256.246 1782263.215 1793 47.50LWWLWLWWLDLLWLWWLWLL
Western Bulldogs9 11265.222 1812277.230 1892 45.00WWWLWLLLLLLLWWLLWWWL
Adelaide9 11268.225 1833279.264 1938 45.00WWWLLLWWWLWLLLLLWLLW
Greater Western Sydney4 6128.126 894129.126 900 40.00LWWWWLLLLL
Fremantle8 12251.218 1724259.209 1763 40.00WLWLLLLLLWLWLWLWWLLW
Collingwood8 12228.222 1590266.254 1850 40.00WLLLWLLLLLLWWLWWWWLL
Hawthorn8 12241.229 1675296.222 1998 40.00LWLWWLWLLLLLWLWWLWLL
Sydney6 14223.211 1549264.244 1828 30.00WLWLLLLLLLLWLLLLLWWW
Geelong3 17202.187 1399305.287 2117 15.00LLLWLLLLLLLLLLWLLLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11 191.67LWWWWWWWWWWW
St Kilda20 1066.67LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWWW
Melbourne21 1361.76WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLWW
Carlton1811357.81WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWWW
Richmond1811357.81WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLWLL
West Coast19 1555.88LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLLW
Essendon17 1454.84LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLLW
Hawthorn19 1654.29LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWLL
Fremantle20 1754.05WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWLLW
All opponents27 2354.00LWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWW
Western Bulldogs16 1453.33WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWWL
Brisbane Lions1821751.35WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWWLL
Adelaide23 2448.94WLWLLWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWLLW
Collingwood15 1648.39LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWLL
Greater Western Sydney4 640.00LWWWWLLLLL
North Melbourne13 2237.14LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWWWL
Sydney10 2033.33LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWWW
Geelong1012231.82WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Carrara5  58.65 41336.43 259 100.00WWWWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
All venues4 167.71 47352.51 363 80.00WWLWW
Adelaide Oval3 258.70 41844.56 320 60.00WLLWW
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Gabba2 381.80 56667.52 454 40.00LLWWL
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
S.C.G.2 360.55 41564.61 445 40.00LLLWW
Docklands2 364.55 43972.62 494 40.00LWLWL
M.C.G.2 353.51 36964.50 434 40.00LWLWL
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
York Park1 455.56 38674.58 502 20.00WLLLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
Kardinia Park  551.45 35185.80 590 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Carrara6  75.81 53146.53 329 100.00WWWWWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Adelaide Oval11 9230.234 1614204.197 1421 55.00WWWWLLLLWLWLWWLWLLWW
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
All venues10 10229.243 1617217.201 1503 50.00LWWLLWLWLWLWLLLWWLWW
York Park5 5125.109 859119.114 828 50.00WWWWLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
M.C.G.8111250.233 1733262.214 1786 42.50WLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Docklands8 12268.224 1832299.257 2051 40.00LLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
Gabba6210242.231 1683263.230 1808 38.89DDWLLLLLWLWWLLLWWL
S.C.G.5 12196.197 1373246.234 1710 29.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 12158.128 1076228.196 1564 14.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Traeger Park3  100.00WWW
Carrara6  100.00WWWWWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Adelaide Oval27 2354.00WWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWW
All venues27 2354.00LWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWW
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Docklands21 2942.00WWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Gabba621038.89DDWLLLLLWLWWLLLWWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Traeger Park3  100.00WWW
Carrara6  100.00WWWWWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Adelaide Oval44 3158.67WWWWWWWWLLWLWWLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWW
All venues55 4555.00LWLWWLWWWWWLWLLWWLLWWLLWLWLWLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWW
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Gabba621038.89DDWLLLLLWLWWLLLWWL
Docklands21 3338.89LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]