[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  70.72 49224.36 180 100.00WWWWW
St Kilda5  80.53 53345.59 329 100.00WWWWW
All opponents4 156.57 39333.33 231 80.00WWWWL
North Melbourne4 170.60 48061.53 419 80.00WWWWL
Adelaide3 269.53 46750.53 353 60.00WLLWW
Carlton3 275.62 51258.43 391 60.00LLWWW
Fremantle3 260.59 41948.39 327 60.00WLLWW
Western Bulldogs3 264.60 44452.42 354 60.00LWWWL
Collingwood3 266.53 44958.66 414 60.00WWWLL
Sydney3 262.52 42457.61 403 60.00LLWWW
Melbourne3 258.54 40254.60 384 60.00WLLWW
West Coast2 354.54 37851.30 336 40.00LLLWW
Hawthorn2 356.59 39556.42 378 40.00WLWLL
Essendon2 369.58 47268.58 466 40.00WLLLW
Richmond2 355.54 38457.48 390 40.00WLWLL
Brisbane Lions2 357.63 40568.54 462 40.00WWLLL
Geelong1 446.48 32461.54 420 20.00LLLLW
Greater Western Sydney  544.55 31968.70 478 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast11 1166.165 116195.110 680 91.67LWWWWWWWWWWW
St Kilda15 5265.202 1792227.212 1574 75.00WWWWLWWLLWLLWWWWWWWW
Melbourne14 6295.244 2014233.212 1610 70.00LWWWWLLWLWWWWWWWLLWW
All opponents11 9226.234 1590197.191 1373 55.00LWLWLWLWLLLWWLWWWWWL
Essendon11 9302.247 2059266.245 1841 55.00WWLWWWWWWLLLLLWWLLLW
Brisbane Lions10 10291.270 2016263.224 1802 50.00WLWLWLLLLWWLWWWWWLLL
North Melbourne10 10283.245 1943271.239 1865 50.00LWWLWLLWLLLWLLWWWWWL
West Coast10 10239.228 1662241.222 1668 50.00WWLWWWLLLWWLLLWLLLWW
Carlton9110284.266 1970271.240 1866 47.50DWWLWLLLLLWLLWWLLWWW
Richmond9110256.246 1782263.215 1793 47.50LWWLWLWWLDLLWLWWLWLL
Adelaide9 11271.220 1846274.255 1899 45.00WWLLLWWWLWLLLLLWLLWW
Western Bulldogs9 11265.222 1812277.230 1892 45.00WWWLWLLLLLLLWWLLWWWL
Greater Western Sydney4 6128.126 894129.126 900 40.00LWWWWLLLLL
Fremantle8 12245.221 1691255.199 1729 40.00LWLLLLLLWLWLWLWWLLWW
Collingwood8 12228.222 1590266.254 1850 40.00WLLLWLLLLLLWWLWWWWLL
Hawthorn8 12241.229 1675296.222 1998 40.00LWLWWLWLLLLLWLWWLWLL
Sydney6 14223.211 1549264.244 1828 30.00WLWLLLLLLLLWLLLLLWWW
Geelong3 17202.187 1399305.287 2117 15.00LLLWLLLLLLLLLLWLLLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11 191.67LWWWWWWWWWWW
St Kilda20 1066.67LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWWW
Melbourne21 1361.76WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLWW
Carlton1811357.81WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWWW
Richmond1811357.81WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLWLL
West Coast20 1557.14LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLLWW
Fremantle21 1755.26WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWLLWW
Essendon17 1454.84LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLLW
Hawthorn19 1654.29LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWLL
All opponents27 2354.00LWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWL
Western Bulldogs16 1453.33WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWWL
Brisbane Lions1821850.00WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWWLLL
Adelaide24 2450.00WLWLLWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWLLWW
Collingwood15 1648.39LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWLL
Greater Western Sydney4 640.00LWWWWLLLLL
North Melbourne13 2237.14LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWWWL
Sydney10 2033.33LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWWW
Geelong1012231.82WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Carrara5  58.64 41232.36 228 100.00WWWWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
All venues4 156.57 39333.33 231 80.00WWWWL
Adelaide Oval3 260.67 42744.47 311 60.00LLWWW
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Gabba2 374.82 52664.56 440 40.00LWWLL
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
S.C.G.2 360.55 41564.61 445 40.00LLLWW
Docklands2 364.55 43972.62 494 40.00LWLWL
M.C.G.2 353.51 36964.50 434 40.00LWLWL
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
York Park1 455.56 38674.58 502 20.00WLLLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
Kardinia Park  551.45 35185.80 590 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium3  49.37 33119.35 149 100.00WWW
Carrara8  98.102 69058.63 411 100.00WWWWWWWW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Adelaide Oval11 9237.230 1652201.192 1398 55.00WWWLLLLWLWLWWLWLLWWW
All venues11 9226.234 1590197.191 1373 55.00LWLWLWLWLLLWWLWWWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
York Park5 5125.109 859119.114 828 50.00WWWWLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
M.C.G.8111250.233 1733262.214 1786 42.50WLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Docklands8 12268.224 1832299.257 2051 40.00LLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
Gabba6211248.243 1731275.243 1893 36.84DDWLLLLLWLWWLLLWWLL
S.C.G.5 12196.197 1373246.234 1710 29.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 341.38 28447.32 314 25.00LLWL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 12158.128 1076228.196 1564 14.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Carrara8  100.00WWWWWWWW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Adelaide Oval27 2354.00WLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWW
All venues27 2354.00LWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Docklands21 2942.00WWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Gabba621136.84DDWLLLLLWLWWLLLWWLL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium3  100.00WWW
Carrara8  100.00WWWWWWWW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Adelaide Oval45 3159.21WWWWWWWWLLWLWWLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLLWLWLWWLWLLWWW
All venues56 4456.00WLWWWWWLWLLWWLLWWLLWLWLWLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLLWWLLWWLLWLWLWLWLLLWWLWWWWWL
Sydney Showground1 150.00LW
York Park5 550.00WWWWLWLLLL
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.2012643.62LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWLWL
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Docklands21 3338.89LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLWLWL
Gabba621136.84DDWLLLLLWLWWLLLWWLL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Perth Stadium1 325.00LLWL
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]