[Port Adelaide Main][AFL Main]

Port Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  72.72 50429.43 217 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  100.77 67754.54 378 100.00WWWWW
St Kilda5  77.61 52345.49 319 100.00WWWWW
North Melbourne4 180.57 53758.57 405 80.00LWWWW
Collingwood4 165.56 44652.57 369 80.00WWWWL
Carlton3 282.72 56452.44 356 60.00WLLWW
Fremantle3 272.64 49645.44 314 60.00WLWWL
Hawthorn3 265.55 44557.47 389 60.00WWLWL
Melbourne3 264.46 43053.59 377 60.00WWLLW
Richmond3 250.66 36646.49 325 60.00LWWLW
Western Bulldogs3 268.59 46761.50 416 60.00LLWWW
Essendon2 370.55 47576.59 515 40.00WWLLL
Sydney2 353.47 36564.55 439 40.00LLLWW
West Coast1 458.53 40165.37 427 20.00LWLLL
All opponents1 457.40 38261.52 418 20.00WLLLL
Geelong1 453.46 36462.59 431 20.00WLLLL
Adelaide1 461.45 41175.75 525 20.00LLLWL
Greater Western Sydney1 453.57 37573.74 512 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast9 1143.138 99684.96 600 90.00LWWWWWWWWW
St Kilda15 5258.204 1752225.212 1562 75.00WWWWWLWWLLWLLWWWWWWW
Melbourne14 6303.246 2064235.214 1624 70.00WLWWWWLLWLWWWWWWWLLW
Brisbane Lions12 8306.267 2103260.222 1782 60.00LWWWLWLWLLLLWWLWWWWW
Essendon11 9306.243 2079271.244 1870 55.00WWWLWWWWWWLLLLLWWLLL
Richmond1019256.254 1790264.215 1799 52.50LWLWWLWLWWLDLLWLWWLW
North Melbourne10 10302.236 2048268.246 1854 50.00WLLWWLWLLWLLLWLLWWWW
All opponents10 10229.202 1576222.191 1523 50.00WLLWLWWLWWWWWLLWLLLL
West Coast10 10248.240 1728244.232 1696 50.00WWWWLWWWLLLWWLLLWLLL
Western Bulldogs10 10275.229 1879281.233 1919 50.00WWWWLWLLLLLLLWWLLWWW
Carlton9110289.271 2005265.244 1834 47.50WDWWLWLLLLLWLLWWLLWW
Fremantle9 11260.213 1773262.214 1786 45.00WWWLWLLLLLLWLWLWLWWL
Adelaide9 11268.223 1831292.265 2017 45.00WLWWWLLLWWWLWLLLLLWL
Hawthorn9 11257.229 1771291.221 1967 45.00WLWLWWLWLLLLLWLWWLWL
Collingwood9 11232.230 1622263.248 1826 45.00WWLLLWLLLLLLWWLWWWWL
Greater Western Sydney4 5121.113 839121.118 844 44.44LWWWWLLLL
Sydney5 15221.208 1534272.240 1872 25.00LWLWLLLLLLLLWLLLLLWW
Geelong2 18208.179 1427312.288 2160 10.00LLLLWLLLLLLLLLLWLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast9 190.00LWWWWWWWWW
St Kilda19 1065.52LLLLLWWWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWWW
Richmond1811161.67WLLWWWWWWWLWLWWLWLWWLDLLWLWWLW
Melbourne20 1360.61WLLLWLWLWLWLWWLWWWWLLWLWWWWWWWLLW
Carlton1711356.45WWLWLWLWWWWWDWWLWLLLLLWLLWWLLWW
All opponents28 2256.00WLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLL
Hawthorn19 1555.88LWWWLLWLWWWWWWWLWLWWLWLLLLLWLWWLWL
Western Bulldogs16 1355.17WWLLLWWWWWWWWLWLLLLLLLWWLLWWW
West Coast18 1554.55LLLWWWWWLWWWLWWWWLWWWLLLWWLLLWLLL
Fremantle19 1654.29WWWWWLLWWWWLWLLWWWLWLLLLLLWLWLWLWWL
Brisbane Lions1821554.29WDDWLWLWLLLWLLWLWWWLWLWLLLLWWLWWWWW
Essendon16 1453.33LWLWLLLWWWWWWLWWWWWWLLLLLWWLLL
Collingwood15 1550.00LWWWWLWLWLWWLLLWLLLLLLWWLWWWWL
Adelaide22 2348.89WLWLLWLWWWWWWWLWLLLLWLLLWWLWWWLLLWWWLWLLLLLWL
Greater Western Sydney4 544.44LWWWWLLLL
North Melbourne12 2136.36LLLLLLLLLWLWLWLLWWLWLLWLLLWLLWWWW
Sydney9 2031.03LLLWWLLWWLWLWLLLLLLLLWLLLLLWW
Geelong912229.69WLWLLDWWWLWWLLLLWLLLLLLLLLLWLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium2  27.30 19210.20 80 100.00WW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Carrara5  65.65 45542.48 300 100.00WWWWW
M.C.G.3 264.53 43756.56 392 60.00WWLWL
Football Park3 269.59 47372.57 489 60.00LWWWL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Gabba2 382.76 56867.52 454 40.00LLLWW
Subiaco2 366.63 45963.59 437 40.00LWLLW
Marrara Oval2 354.46 37057.51 393 40.00LWLWL
S.C.G.2 360.55 41564.61 445 40.00LLLWW
Docklands2 364.59 44369.62 476 40.00LWLLW
Princes Park2 357.52 39479.68 542 40.00LLLWW
Adelaide Oval1 456.48 38457.57 399 20.00WLLLL
All venues1 457.40 38261.52 418 20.00WLLLL
York Park1 457.55 39770.66 486 20.00LWLLL
Manuka Oval1 464.63 44782.63 555 20.00LLWLL
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
Perth Stadium  216.14 11024.17 161 0.00LL
Kardinia Park  551.45 35185.80 590 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Jiangwan Stadium2  27.30 19210.20 80 100.00WW
Traeger Park3  50.31 33129.31 205 100.00WWW
Eureka Stadium2  25.24 17416.17 113 100.00WW
Carrara5  65.65 45542.48 300 100.00WWWWW
Adelaide Oval12 8253.226 1744216.201 1497 60.00WLWWLWWLWWLWWWWWLLLL
York Park5 4119.96 810107.106 748 55.56WWWWLWLLL
Sydney Showground1 129.24 19822.25 157 50.00LW
All venues10 10229.202 1576222.191 1523 50.00WLLWLWWLWWWWWLLWLLLL
W.A.C.A.1 122.28 16025.21 171 50.00WL
Football Park10 10241.244 1690273.218 1856 50.00WWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
Princes Park4 4111.87 753121.102 828 50.00LWWLLLWW
M.C.G.8111258.227 1775272.227 1859 42.50LWWLLLLDWWLLLLWWWLWL
Gabba629229.219 1593247.219 1701 41.18DDWLLLLLWLWWLLLWW
Marrara Oval4 6125.107 857137.106 928 40.00WWLLLLWLWL
Subiaco8 12243.213 1671304.246 2070 40.00WLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
Docklands7 13271.225 1851304.272 2096 35.00LLLLLLLWWLLWWLWLWLLW
S.C.G.5 12196.197 1373246.234 1710 29.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 450.67 36776.52 508 20.00LLWLL
Manuka Oval1 574.79 523100.86 686 16.67LLLWLL
Kardinia Park2 12158.128 1076228.196 1564 14.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  112.11 8314.9 93 0.00L
Perth Stadium  216.14 11024.17 161 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium2  100.00WW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Carrara5  100.00WWWWW
All venues28 2256.00WLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLL
York Park5 455.56WWWWLWLLL
Adelaide Oval27 2354.00WLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLL
Sydney Showground1 150.00LW
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
M.C.G.1912543.33LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWL
Gabba62941.18DDWLLLLLWLWWLLLWW
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Docklands20 3040.00LLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLW
Football Park20 3040.00WLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Jiangwan Stadium2  100.00WW
Traeger Park3  100.00WWW
Eureka Stadium2  100.00WW
Carrara5  100.00WWWWW
Adelaide Oval37 2658.73WWWWWWWWLLWLWWLWWLLWLWLWWWWLWLWLLWLLLLWLWLWWLWWLWWLWWLWWWWWLLLL
York Park5 455.56WWWWLWLLL
All venues53 4753.00LLWLLWWLWWLLLWWWLLLWWLLLWLWWLWWWWWLWLLWWLLWWLLWLWLWLLLWWWLLWWLWLWLWWLWWLWLWWWLWWWLLWLWWLWWWWWLLWLLLL
Sydney Showground1 150.00LW
Subiaco15 1550.00LWLWWWWWLWWLLLWWWLLWLLLLWLWLLW
W.A.C.A.1 150.00WL
Princes Park4 450.00LWWLLLWW
Football Park45 5545.00LWLLLWLLLWWLLLWWLWWLLWWWLWWWWLLLWLLLLWLLWWWLWWWWWLWLLWLWWLLLLWWWWLWLLLLLLLLLWLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWWWL
M.C.G.1912543.33LWLLLLLLWLLWLLWLLWWWWLWWWLWWLLLLDWWLLLLWWWLWL
Gabba62941.18DDWLLLLLWLWWLLLWW
Marrara Oval4 640.00WWLLLLWLWL
Docklands20 3139.22LLLLWWWWWWWLLLLWLWWLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWLLWWLWLWLLW
S.C.G.5 1229.41LWLLLWLWLLLLLLLWW
Waverley Park1 420.00LLWLL
Manuka Oval1 516.67LLLWLL
Kardinia Park2 1214.29LLWLLLWLLLLLLL
Bellerive Oval  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]