[North Melbourne Main][AFL Main]

North Melbourne Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  114.87 77160.58 418 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  89.71 60555.61 391 100.00WWWWW
Carlton4 183.48 54649.41 335 80.00LWWWW
Melbourne4 179.55 52975.58 508 80.00WWWWL
Greater Western Sydney3 273.47 48553.72 390 60.00WWLLW
Fremantle3 267.54 45656.59 395 60.00WWLLW
Gold Coast3 267.57 45958.58 406 60.00WWLLW
All opponents3 268.59 46761.51 417 60.00WWLLW
St Kilda3 264.63 44757.73 415 60.00WLLWW
Essendon3 269.59 47368.59 467 60.00WWWLL
Brisbane Bears2 371.68 49470.67 487 40.00LWLLW
Richmond2 363.56 43463.55 433 40.00LWWLL
Geelong2 367.45 44766.63 459 40.00WWLLL
Adelaide2 371.49 47572.78 510 40.00WLLWL
West Coast2 356.50 38663.58 436 40.00WLLLW
Western Bulldogs1 459.47 40160.64 424 20.00LLLWL
Sydney1 454.61 38569.52 466 20.00LLLWL
Hawthorn1 457.56 39876.49 505 20.00LLLLW
Port Adelaide1 458.57 40580.57 537 20.00WLLLL
Collingwood1 456.62 39878.62 530 20.00LLWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne17 3324.255 2199245.201 1671 85.00LLWWWWWWWWWWWWWWWWWL
Greater Western Sydney6 2136.87 90378.97 565 75.00WWWWWLLW
Brisbane Bears12 5294.244 2008250.206 1706 70.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Carlton14 6346.231 2307250.212 1712 70.00LWWLWWWWWWLWLWLLWWWW
Fitzroy14 6342.318 2370284.232 1936 70.00WWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Essendon14 6284.234 1938261.243 1809 70.00WWWWWWLWLWLWWLWWWWLL
Richmond1316290.256 1996244.247 1711 67.50WWWLWWLDWLWWWWWLWWLL
Brisbane Lions13 7292.263 2015233.234 1632 65.00WLLWLLWLWWWLWLWWWWWW
All opponents11 9267.214 1816247.210 1692 55.00LWWLWLWWWLWLWLLWWLLW
Gold Coast6 5142.141 993138.125 953 54.55WWWLLLWWLLW
Western Bulldogs10 10278.238 1906269.213 1827 50.00WWWLLLLWLWWWWLWLLLWL
Fremantle10 10241.232 1678253.221 1739 50.00LWWLWLWLWLWLLWLWWLLW
St Kilda10 10241.218 1664247.250 1732 50.00LLWLLWLLLLWWWWWWLLWW
Port Adelaide10 10268.246 1854302.236 2048 50.00LWWLLWLWWLWWWLWWLLLL
Hawthorn7 13241.217 1663275.240 1890 35.00WLLWWLWLLWLLLLWLLLLW
Geelong7 13263.190 1768306.271 2107 35.00WWLLLLLLLWLWLLWWWLLL
Collingwood7 13238.239 1667327.275 2237 35.00LWWLLLWWLLLLWLWLLWLL
West Coast6 14245.212 1682281.265 1951 30.00LLLLLWLWWLLLLLWWLLLW
Adelaide6 14243.205 1663290.260 2000 30.00LLLLLLLWWWLLLWLWLLWL
Sydney4115216.249 1545273.230 1868 22.50LLWDLLLLLLLWLLWLLLWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Greater Western Sydney6 275.00WWWWWLLW
Brisbane Bears12 570.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Richmond3311667.00LLWWWLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWWWLLWWWWLWWLDWLWWWWWLWWLL
Fitzroy32 1864.00LLWLLWLWWLWWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Port Adelaide21 1263.64WWWWWWWWWLWLWLWWLLWLWWLWWWLWWLLLL
Fremantle18 1260.00WWWLWWWWWLLWWLWLWLWLWLLWLWWLLW
Melbourne30 2060.00LWLLLWLLLWWLWLWLWLWWWLWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWL
Brisbane Lions2011556.94LWWWWWWLLLDLLLWLWLLWLLWLWWWLWLWWWWWW
Gold Coast6 554.55WWWLLLWWLLW
Carlton27 2354.00WLWLLLLLLLLWWLLWLLLLWWWWWWLLWWLWWLWWWWWWLWLWLLWWWW
St Kilda27 2354.00WLLLWLWLLLLWWWWWLLWWWWWWWWLLLWLLWLLWLLLLWWWWWWLLWW
Western Bulldogs2612353.00DWLWLWWLLWLWWWWWLLWLLWWLWLLLWWWWWLLLLWLWWWWLWLLLWL
Essendon26 2452.00LLWLWWWLLWLLLLWLWLWWLWWWLLLLLLWWWWWWLWLWLWWLWWWWLL
Hawthorn24 2648.00LLLLLLLLWWWWWWWWWLWLWLLWWLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLW
Adelaide20 2346.51WLLLWWLWWWWWLWWWLLWLWWLLLLLLLLWWWLLLWLWLLWL
Sydney2212745.00WLWWLWWWWWWWWLLWLWLWWLLLLLWLWWLLWDLLLLLLLWLLWLLLWL
West Coast22 2744.90LWWLWWLWLWLLLLWWLWWWWWLWWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLLW
Collingwood2112843.00LWWLWLDLWLLWLLWWWWLLLWWWWLWLLLLWWLLLWWLLLLWLWLLWLL
Geelong21 2942.00LWWLLWLLLLLWLWLWLLWWWWWLWWWLLLWWLLLLLLLWLWLLWWWLLL
All opponents19 3138.00WLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLLLWLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Bellerive Oval5  80.50 53042.46 298 100.00WWWWW
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Brunswick St5  65.65 45541.53 299 100.00WWWWW
Perth Stadium1  12.14 868.10 58 100.00W
Western Oval5  88.67 59570.51 471 100.00WWWWW
Gabba4 177.68 53053.56 374 80.00LWWWW
Manuka Oval3 271.59 48559.53 407 60.00WLLWW
Waverley Park3 281.65 55169.50 464 60.00LLWWW
Coburg Oval3 252.56 36845.43 313 60.00LWWLW
Lake Oval3 269.60 47460.63 423 60.00WWLLW
All venues3 268.59 46761.51 417 60.00WWLLW
Junction Oval3 296.79 65594.78 642 60.00WWWLL
Punt Rd3 248.49 33747.54 336 60.00WLLWW
Arden St2 380.85 56567.67 469 40.00LLLWW
Docklands2 374.59 50370.53 473 40.00LWLLW
Football Park2 367.50 45261.62 428 40.00WLWLL
Princes Park2 367.56 45865.64 454 40.00LWLWL
Carrara2 361.60 42669.56 470 40.00WLLWL
S.C.G.2 348.68 35658.55 403 40.00LLWLW
W.A.C.A.2 351.69 37561.61 427 40.00WLLWL
M.C.G.2 360.56 41679.53 527 40.00WLWLL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Victoria Park11363.58 43675.85 535 30.00DLLLW
Subiaco1 444.49 31358.62 410 20.00WLLLL
Kardinia Park1 451.51 35772.67 499 20.00LLLWL
York Park1 457.38 38080.56 536 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.66 43891.72 618 20.00WLLLL
Moorabbin Oval  563.69 44780.55 535 0.00LLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
Glenferrie Oval  556.72 40899.69 663 0.00LLLLL
Adelaide Oval  550.43 34385.84 594 0.00LLLLL
Corio Oval  551.53 35998.81 669 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Perth Stadium1  12.14 868.10 58 100.00W
Western Oval17 3325.266 2216245.236 1706 85.00LLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Bellerive Oval14 4281.206 1892195.220 1390 77.78WLLWWWWWWWWLLWWWWW
Arden St13 7344.334 2398267.275 1877 65.00LWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Waverley Park13 7318.258 2166274.217 1861 65.00WLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Manuka Oval12 7274.254 1898251.219 1725 63.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Carrara10 6222.206 1538220.190 1510 62.50WLWWWWLWLWWWLLWL
Princes Park11 9329.279 2253271.233 1859 55.00WLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Moorabbin Oval11 9311.284 2150284.256 1960 55.00LLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
All venues11 9267.214 1816247.210 1692 55.00LWWLWLWWWLWLWLLWWLLW
Brunswick St11 9219.260 1574208.248 1496 55.00WLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
M.C.G.1019264.242 1826299.234 2028 52.50LDLWWLWLWLWWWLWWLWLL
W.A.C.A.4 495.95 665104.111 735 50.00WWLWLLWL
S.C.G.10 10258.238 1786292.228 1980 50.00WWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
Junction Oval9 11260.257 1817287.272 1994 45.00WLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Kardinia Park9 11264.245 1829302.255 2067 45.00WLWWWLWWWLLLWLLLLLWL
Punt Rd8 12248.238 1726257.270 1812 40.00LLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Glenferrie Oval8 12200.232 1432248.251 1739 40.00WWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Victoria Park7112250.249 1749277.303 1965 37.50LLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Docklands7 13265.222 1812277.239 1901 35.00LWLLLLLLLWWLLWWLWLLW
Gabba7 13270.237 1857297.289 2071 35.00LWLLWLLLLWLLLLLLWWWW
Football Park7 13219.229 1543264.256 1840 35.00WLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Coburg Oval3 682.106 59892.89 641 33.33LLLLLWWLW
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Lake Oval6 14226.246 1602258.250 1798 30.00LWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
York Park2 577.62 52497.83 665 28.57LWLWLLL
Windy Hill5 15247.259 1741340.299 2339 25.00LLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Subiaco4 16205.215 1445286.266 1982 20.00LLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Corio Oval1 13115.136 826227.229 1591 7.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
Adelaide Oval  660.56 416101.97 703 0.00LLLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Perth Stadium1  100.00W
Bellerive Oval14 477.78WLLWWWWWWWWLLWWWWW
Arden St3211765.00LWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Carrara10 662.50WLWWWWLWLWWWLLWL
S.C.G.22 1461.11LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
M.C.G.2912059.00WLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLL
Western Oval27 2354.00WLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Waverley Park26 2452.00LWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Docklands24 2648.00WWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLW
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Princes Park21 2942.00WLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Kardinia Park21 2942.00LLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Gabba8 1338.10WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWW
All venues19 3138.00WLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLLLWLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLW
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
York Park2 528.57LWLWLLL
Windy Hill13 3726.00LLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1213725.00LLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  60.00LLLLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Perth Stadium1  100.00W
Bellerive Oval14 477.78WLLWWWWWWWWLLWWWWW
Arden St6713267.50WLLWWWWLLWWWLWLLWWLWWWWLWWWLWWWLWWWWWLWWWLWWWWLLWWLWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Carrara10 662.50WLWWWWLWLWWWLLWL
S.C.G.22 1461.11LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
M.C.G.5814158.50WLWWWLWLWWWWWWLLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLL
Waverley Park57 4357.00LLWWWWWLLLLWWLWLLWWWWWWWWWWLWWWWLLWWLWWLWWLLLLWWWLLWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Docklands55 4555.00LLLWWLWWLWWLWLWLWWLWWWWWWWWLLLWWLWWWLWWWLLWWLWWWLLWWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLW
All venues51 4951.00LWWWWWWLLWLWLWWLLWLWLWWWWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLLLWLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLW
Western Oval29 2950.00WLLLLWLLWLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Kardinia Park25 3243.86LWWWLWLLLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Gabba8 1338.10WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWW
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Princes Park29 6929.59LLLLLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWWLLLWWLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
York Park2 528.57LWLWLLL
Windy Hill14 4025.93LLWLLLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1214720.83LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  60.00LLLLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]