[North Melbourne Main][AFL Main]

North Melbourne Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Carlton5  88.52 58041.42 288 100.00WWWWW
Fitzroy5  114.87 77160.58 418 100.00WWWWW
All opponents4 156.52 38845.58 328 80.00WLWWW
St Kilda4 167.56 45855.61 391 80.00LWWWW
Melbourne4 173.52 49073.61 499 80.00WWWLW
Richmond3 268.58 46656.51 387 60.00WWLLW
Brisbane Lions3 281.54 54067.62 464 60.00WWWLL
Gold Coast3 263.61 43958.49 397 60.00WLLWW
Western Bulldogs2 370.49 46964.69 453 40.00LLWLW
Brisbane Bears2 371.68 49470.67 487 40.00LWLLW
Greater Western Sydney2 364.43 42760.70 430 40.00WLLWL
Adelaide2 364.55 43966.76 472 40.00LLWLW
Fremantle2 362.49 42165.63 453 40.00WLLWL
Hawthorn2 358.53 40165.43 433 40.00LLWLW
Collingwood2 359.67 42170.54 474 40.00LWLLW
Port Adelaide1 461.53 41970.60 480 20.00LLLLW
Sydney1 455.62 39266.56 452 20.00LLWLL
Essendon1 461.60 42676.63 519 20.00WLLLL
West Coast1 453.55 37371.56 482 20.00LLLWL
Geelong  549.44 33871.60 486 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne18 2325.251 2201244.200 1664 90.00LWWWWWWWWWWWWWWWWWLW
Carlton15 5348.226 2314240.212 1652 75.00WWLWWWWWWLWLWLLWWWWW
Brisbane Bears12 5294.244 2008250.206 1706 70.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Fitzroy14 6342.318 2370284.232 1936 70.00WWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Richmond1316292.251 2003240.244 1684 67.50WWLWWLDWLWWWWWLWWLLW
Greater Western Sydney6 3146.95 97192.104 656 66.67WWWWWLLWL
Brisbane Lions12 8300.250 2050243.228 1686 60.00LWLLWLWWWLWLWWWWWWLL
Essendon12 8277.227 1889265.249 1839 60.00WWWWLWLWLWWLWWWWLLLL
St Kilda12 8245.220 1690239.243 1677 60.00WLLWLLLLWWWWWWLLWWWW
Gold Coast7 5156.156 1092149.131 1025 58.33WWWLLLWWLLWW
All opponents11 9241.217 1663222.221 1553 55.00WLLWLLWWWLWWLLLWLWWW
Western Bulldogs10 10273.226 1864268.216 1824 50.00WWLLLLWLWWWWLWLLLWLW
Port Adelaide10 10271.239 1865283.245 1943 50.00WLLWLWWLWWWLWWLLLLLW
Fremantle10 10235.229 1639259.227 1781 50.00WWLWLWLWLWLLWLWWLLWL
Collingwood8 12240.243 1683319.268 2182 40.00WWLLLWWLLLLWLWLLWLLW
Hawthorn7 13244.218 1682279.229 1903 35.00LWWLWLLWLLLLWLLLLWLW
Adelaide7 13242.218 1670288.257 1985 35.00LLLLLLWWWLLLWLWLLWLW
West Coast6 14241.211 1657284.267 1971 30.00LLLLWLWWLLLLLWWLLLWL
Geelong5 15244.190 1654308.270 2118 25.00LLLLLLLWLWLLWWWLLLLL
Sydney4115217.251 1553269.230 1844 22.50LWDLLLLLLLWLLWLLLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Bears12 570.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Richmond3411569.00LWWWLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWWWLLWWWWLWWLDWLWWWWWLWWLLW
Greater Western Sydney6 366.67WWWWWLLWL
Fitzroy32 1864.00LLWLLWLWWLWWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Port Adelaide22 1362.86WWWWWWWWWLWLWLWWLLWLWWLWWWLWWLLLLLW
Melbourne31 1962.00WLLLWLLLWWLWLWLWLWWWLWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWLW
Gold Coast7 558.33WWWLLLWWLLWW
Fremantle18 1358.06WWWLWWWWWLLWWLWLWLWLWLLWLWWLLWL
St Kilda28 2256.00LLWLWLLLLWWWWWLLWWWWWWWWLLLWLLWLLWLLLLWWWWWWLLWWWW
Carlton27 2354.00LWLLLLLLLLWWLLWLLLLWWWWWWLLWWLWWLWWWWWWLWLWLLWWWWW
Western Bulldogs27 2354.00WLWLWWLLWLWWWWWLLWLLWWLWLLLWWWWWLLLLWLWWWWLWLLLWLW
Brisbane Lions2011753.95LWWWWWWLLLDLLLWLWLLWLLWLWWWLWLWWWWWWLL
Essendon26 2452.00WLWWWLLWLLLLWLWLWWLWWWLLLLLLWWWWWWLWLWLWWLWWWWLLLL
Hawthorn25 2550.00LLLLLLWWWWWWWWWLWLWLLWWLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLWLW
All opponents25 2550.00WLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLWLLLWLLWLLWWWLWWLLLWLWWW
Adelaide21 2347.73WLLLWWLWWWWWLWWWLLWLWWLLLLLLLLWWWLLLWLWLLWLW
Collingwood2212745.00WWLWLDLWLLWLLWWWWLLLWWWWLWLLLLWWLLLWWLLLLWLWLLWLLW
West Coast22 2844.00LWWLWWLWLWLLLLWWLWWWWWLWWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLLWL
Sydney2112843.00LWWLWWWWWWWWLLWLWLWWLLLLLWLWWLLWDLLLLLLLWLLWLLLWLL
Geelong20 3040.00WLLWLLLLLWLWLWLLWWWWWLWWWLLLWWLLLLLLLWLWLLWWWLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Brunswick St5  65.65 45541.53 299 100.00WWWWW
Western Oval5  88.67 59570.51 471 100.00WWWWW
Docklands4 165.58 44841.53 299 80.00WLWWW
Gabba4 180.59 53955.61 391 80.00WWWWL
All venues4 156.52 38845.58 328 80.00WLWWW
Manuka Oval3 271.59 48559.53 407 60.00WLLWW
Waverley Park3 281.65 55169.50 464 60.00LLWWW
Coburg Oval3 252.56 36845.43 313 60.00LWWLW
Bellerive Oval3 262.49 42154.41 365 60.00WLLWW
Lake Oval3 269.60 47460.63 423 60.00WWLLW
Junction Oval3 296.79 65594.78 642 60.00WWWLL
Punt Rd3 248.49 33747.54 336 60.00WLLWW
Arden St2 380.85 56567.67 469 40.00LLLWW
Football Park2 367.50 45261.62 428 40.00WLWLL
Princes Park2 367.56 45865.64 454 40.00LWLWL
Carrara2 364.54 43868.54 462 40.00LLWLW
S.C.G.2 348.68 35658.55 403 40.00LLWLW
W.A.C.A.2 351.69 37561.61 427 40.00WLLWL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Perth Stadium1 231.31 21747.38 320 33.33WLL
Victoria Park11363.58 43675.85 535 30.00DLLLW
Subiaco1 444.49 31358.62 410 20.00WLLLL
M.C.G.1 455.52 38278.58 526 20.00LWLLL
York Park1 457.38 38080.56 536 20.00LWLLL
Windy Hill1 462.66 43891.72 618 20.00WLLLL
Kardinia Park1 443.50 30867.68 470 20.00LLWLL
Moorabbin Oval  563.69 44780.55 535 0.00LLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
Adelaide Oval  552.40 35276.86 542 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  556.72 40899.69 663 0.00LLLLL
Corio Oval  551.53 35998.81 669 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Western Oval17 3325.266 2216245.236 1706 85.00LLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Bellerive Oval15 5290.225 1965223.236 1574 75.00LWWWWWWWWLLWWWWWLLWW
Arden St13 7344.334 2398267.275 1877 65.00LWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Waverley Park13 7318.258 2166274.217 1861 65.00WLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Carrara11 6236.221 1637231.196 1582 64.71WLWWWWLWLWWWLLWLW
Manuka Oval12 7274.254 1898251.219 1725 63.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Docklands12 8274.227 1871233.218 1616 60.00LWWLWLLWLWLWLWWWLWWW
Princes Park11 9329.279 2253271.233 1859 55.00WLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Moorabbin Oval11 9311.284 2150284.256 1960 55.00LLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
All venues11 9241.217 1663222.221 1553 55.00WLLWLLWWWLWWLLLWLWWW
Brunswick St11 9219.260 1574208.248 1496 55.00WLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
M.C.G.1019262.239 1811295.237 2007 52.50DLWWLWLWLWWWLWWLWLLL
W.A.C.A.4 495.95 665104.111 735 50.00WWLWLLWL
S.C.G.10 10258.238 1786292.228 1980 50.00WWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
Junction Oval9 11260.257 1817287.272 1994 45.00WLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Punt Rd8 12248.238 1726257.270 1812 40.00LLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Kardinia Park8 12246.231 1707293.251 2009 40.00LWWWLWWWLLLWLLLLLWLL
Glenferrie Oval8 12200.232 1432248.251 1739 40.00WWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Victoria Park7112250.249 1749277.303 1965 37.50LLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Gabba7 13270.219 1839292.286 2038 35.00WLLWLLLLWLLLLLLWWWWL
Football Park7 13219.229 1543264.256 1840 35.00WLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Coburg Oval3 682.106 59892.89 641 33.33LLLLLWWLW
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Perth Stadium1 231.31 21747.38 320 33.33WLL
Lake Oval6 14226.246 1602258.250 1798 30.00LWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
York Park2 577.62 52497.83 665 28.57LWLWLLL
Windy Hill5 15247.259 1741340.299 2339 25.00LLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Subiaco4 16205.215 1445286.266 1982 20.00LLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Corio Oval1 13115.136 826227.229 1591 7.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
Adelaide Oval  771.62 488113.113 791 0.00LLLLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Bellerive Oval16 672.73WLLWWWWWWWWLLWWWWWLLWW
Arden St3211765.00LWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Carrara11 664.71WLWWWWLWLWWWLLWLW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
S.C.G.22 1461.11LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
M.C.G.2812157.00LWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLLL
Western Oval27 2354.00WLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Waverley Park26 2452.00LWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
All venues25 2550.00WLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLWLLLWLLWLLWWWLWWLLLWLWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Docklands24 2648.00LWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWLWLWLWWWLWWW
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Princes Park21 2942.00WLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Kardinia Park21 2942.00LWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWLL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Gabba8 1436.36WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWWL
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Perth Stadium1 233.33WLL
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
York Park2 528.57LWLWLLL
Windy Hill13 3726.00LLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1213725.00LLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  70.00LLLLLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Bellerive Oval16 672.73WLLWWWWWWWWLLWWWWWLLWW
Arden St6713267.50WLLWWWWLLWWWLWLLWWLWWWWLWWWLWWWLWWWWWLWWWLWWWWLLWWLWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Carrara11 664.71WLWWWWLWLWWWLLWLW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
S.C.G.22 1461.11LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLW
M.C.G.5714257.50LWWWLWLWWWWWWLLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLLL
Docklands57 4357.00WLWLWWLWWWWWWWWLLLWWLWWWLWWWLLWWLWWWLLWWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWLWLWLWWWLWWW
Waverley Park57 4357.00LLWWWWWLLLLWWLWLLWWWWWWWWWWLWWWWLLWWLWWLWWLLLLWWWLLWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Western Oval29 2950.00WLLLLWLLWLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
All venues48 5248.00WWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLLLWLLLWLWLWWLWLWWWLWLWLLWWLLWLLLWLLWLLWWWLWWLLLWLWWW
Kardinia Park25 3343.10LWWWLWLLLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWLL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Gabba8 1436.36WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWWL
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Perth Stadium1 233.33WLL
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Princes Park29 6929.59LLLLLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWWLLLWWLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
York Park2 528.57LWLWLLL
Windy Hill14 4025.93LLWLLLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1214720.83LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  70.00LLLLLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]