[North Melbourne Main][AFL Main]

North Melbourne Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  114.87 77160.58 418 100.00WWWWW
Carlton3 273.35 47349.53 347 60.00WWLWL
West Coast3 246.55 33147.48 330 60.00WLLWW
St Kilda3 259.49 40360.52 412 60.00WWWLL
Greater Western Sydney21260.47 40760.56 416 50.00WLWDL
Brisbane Bears2 371.68 49470.67 487 40.00LWLLW
Hawthorn2 352.48 36059.47 401 40.00WLWLL
Richmond2 350.42 34256.62 398 40.00LWLLW
Collingwood1 448.49 33762.42 414 20.00LWLLL
Port Adelaide1 454.45 36965.66 456 20.00LWLLL
Adelaide1 455.43 37368.67 475 20.00WLLLL
Melbourne1 450.35 33573.63 501 20.00LWLLL
Western Bulldogs1 450.42 34288.63 591 20.00WLLLL
Fremantle1 435.42 25273.61 499 20.00WLLLL
Gold Coast1 431.47 23366.79 475 20.00LLWLL
Sydney  555.42 37265.61 451 0.00LLLLL
Essendon  549.49 34373.62 500 0.00LLLLL
Brisbane Lions  546.31 30767.69 471 0.00LLLLL
All opponents  549.56 35085.68 578 0.00LLLLL
Geelong  536.23 23969.80 494 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne16 4308.227 2075247.205 1687 80.00WWWWWWWWWWWWWWWLWLLL
Brisbane Bears12 5294.244 2008250.206 1706 70.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Carlton14 6331.205 2191243.210 1668 70.00WWWWWWLWLWLLWWWWWLWL
Fitzroy14 6342.318 2370284.232 1936 70.00WWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Greater Western Sydney714179.124 1198129.138 912 62.50WWWWWLLWLWDL
Richmond1217266.248 1844238.248 1676 62.50WWLDWLWWWWWLWWLLWLLW
Brisbane Lions11 9281.238 1924238.223 1651 55.00LWLWWWLWLWWWWWWLLLLL
St Kilda11 9242.207 1659247.244 1726 55.00LWLLLLWWWWWWLLWWWWLL
Gold Coast8 9187.203 1325215.210 1500 47.06WWWLLLWWLLWWLLWLL
Port Adelaide9 11260.224 1784282.241 1933 45.00WLWWLWWWLWWLLLLLWLLL
Essendon8 12249.216 1710275.254 1904 40.00LWLWLWWLWWWWLLLLLLLL
West Coast8 12236.212 1628261.250 1816 40.00LWLWWLLLLLWWLLLWLLWW
Adelaide8 12247.212 1694270.271 1891 40.00LWWWLLLWLWLLWLWWLLLL
Western Bulldogs8 12247.209 1691281.225 1911 40.00LLWLWWWWLWLLLWLWLLLL
Fremantle8 12221.209 1535272.242 1874 40.00WLWLWLWLLWLWWLLWLLLL
Hawthorn6 14231.213 1599283.218 1916 30.00WLLWLLLLWLLLLWLWLWLL
Collingwood6 14228.234 1602306.252 2088 30.00LLWWLLLLWLWLLWLLWLLL
Geelong5 15222.175 1507283.279 1977 25.00LLWLWLLWWWLLLLLLLLLL
Sydney3 17212.233 1505268.236 1844 15.00LLLLLLWLLWLLLWLLLLLL
All opponents1 19175.155 1205330.280 2260 5.00LLLLLLLLLLLLLLWLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Bears12 570.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Richmond3311667.00WLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWWWLLWWWWLWWLDWLWWWWWLWWLLWLLW
Fitzroy32 1864.00LLWLLWLWWLWWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Greater Western Sydney71462.50WWWWWLLWLWDL
Melbourne30 2060.00LWLLLWWLWLWLWLWWWLWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLLL
Port Adelaide22 1657.89WWWWWWWWWLWLWLWWLLWLWWLWWWLWWLLLLLWLLL
St Kilda28 2256.00WLWLLLLWWWWWLLWWWWWWWWLLLWLLWLLWLLLLWWWWWWLLWWWWLL
Carlton27 2354.00LLLLLLLWWLLWLLLLWWWWWWLLWWLWWLWWWWWWLWLWLLWWWWWLWL
Fremantle18 1652.94WWWLWWWWWLLWWLWLWLWLWLLWLWWLLWLLLL
Hawthorn26 2452.00LLWWWWWWWWWLWLWLLWWLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLWLWLWLL
Brisbane Lions2012050.00LWWWWWWLLLDLLLWLWLLWLLWLWWWLWLWWWWWWLLLLL
Western Bulldogs25 2550.00WWLLWLWWWWWLLWLLWWLWLLLWWWWWLLLLWLWWWWLWLLLWLWLLLL
Gold Coast8 947.06WWWLLLWWLLWWLLWLL
Essendon23 2746.00WLLWLLLLWLWLWWLWWWLLLLLLWWWWWWLWLWLWWLWWWWLLLLLLLL
Adelaide22 2744.90WLLLWWLWWWWWLWWWLLWLWWLLLLLLLLWWWLLLWLWLLWLWWLLLL
West Coast22 2844.00LWWLWLWLLLLWWLWWWWWLWWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLLWLLWW
Collingwood2012941.00WLDLWLLWLLWWWWLLLWWWWLWLLLLWWLLLWWLLLLWLWLLWLLWLLL
Sydney1913039.00WWWWWWWWLLWLWLWWLLLLLWLWWLLWDLLLLLLLWLLWLLLWLLLLLL
Geelong18 3236.00LLLLWLWLWLLWWWWWLWWWLLLWWLLLLLLLWLWLLWWWLLLLLLLLLL
All opponents614313.00LLLLLLLLLLLLLLWLLDLWLWLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground3  46.26 30227.36 198 100.00WWW
Brunswick St5  65.65 45541.53 299 100.00WWWWW
Western Oval5  88.67 59570.51 471 100.00WWWWW
Manuka Oval3 271.59 48559.53 407 60.00WLLWW
Waverley Park3 281.65 55169.50 464 60.00LLWWW
Coburg Oval3 252.56 36845.43 313 60.00LWWLW
Lake Oval3 269.60 47460.63 423 60.00WWLLW
Junction Oval3 296.79 65594.78 642 60.00WWWLL
Punt Rd3 248.49 33747.54 336 60.00WLLWW
Arden St2 380.85 56567.67 469 40.00LLLWW
Football Park2 367.50 45261.62 428 40.00WLWLL
Princes Park2 367.56 45865.64 454 40.00LWLWL
S.C.G.2 353.58 37659.50 404 40.00LWLWL
W.A.C.A.2 351.69 37561.61 427 40.00WLLWL
York Park2 361.37 40382.51 543 40.00WLLLW
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Victoria Park11363.58 43675.85 535 30.00DLLLW
Subiaco1 444.49 31358.62 410 20.00WLLLL
Windy Hill1 462.66 43891.72 618 20.00WLLLL
Docklands1 449.52 34677.82 544 20.00LWLLL
Perth Stadium1 438.45 27376.67 523 20.00LLLWL
Kardinia Park1 433.37 23563.75 453 20.00WLLLL
Moorabbin Oval  563.69 44780.55 535 0.00LLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
M.C.G.  547.48 33070.52 472 0.00LLLLL
Adelaide Oval  545.42 31265.77 467 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  556.72 40899.69 663 0.00LLLLL
All venues  549.56 35085.68 578 0.00LLLLL
Gabba  542.20 27267.60 462 0.00LLLLL
Carrara  531.38 22460.56 416 0.00LLLLL
Corio Oval  551.53 35998.81 669 0.00LLLLL
Bellerive Oval  540.42 28278.66 534 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
Marrara Oval  17.5 4715.19 109 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground3  46.26 30227.36 198 100.00WWW
Western Oval17 3325.266 2216245.236 1706 85.00LLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Arden St13 7344.334 2398267.275 1877 65.00LWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Waverley Park13 7318.258 2166274.217 1861 65.00WLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Manuka Oval12 7274.254 1898251.219 1725 63.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Princes Park11 9329.279 2253271.233 1859 55.00WLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Moorabbin Oval11 9311.284 2150284.256 1960 55.00LLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Brunswick St11 9219.260 1574208.248 1496 55.00WLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
W.A.C.A.4 495.95 665104.111 735 50.00WWLWLLWL
Junction Oval9 11260.257 1817287.272 1994 45.00WLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
S.C.G.9 11256.233 1769292.224 1976 45.00WWWWWWLLLLLWLLLLWLWL
M.C.G.9 11249.233 1727290.227 1967 45.00WLWLWLWWWLWWLWLLLLLL
Bellerive Oval8111230.199 1579243.220 1678 42.50LLWWWWWLLWWLDLWLLLLL
Punt Rd8 12248.238 1726257.270 1812 40.00LLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Glenferrie Oval8 12200.232 1432248.251 1739 40.00WWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Victoria Park7112250.249 1749277.303 1965 37.50LLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
York Park3 590.71 611109.91 745 37.50LWLWLLLW
Carrara7 13199.202 1396230.230 1610 35.00WLWWWLLWLWLLWLLLLLLL
Football Park7 13219.229 1543264.256 1840 35.00WLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Kardinia Park7 13221.212 1538287.259 1981 35.00WWLWWWLLLWLLLLLWLLLL
Coburg Oval3 682.106 59892.89 641 33.33LLLLLWWLW
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Perth Stadium2 450.59 35984.77 581 33.33WLLLWL
Lake Oval6 14226.246 1602258.250 1798 30.00LWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Gabba5 15239.178 1612289.270 2004 25.00LLLLWLLLLLLWWWWLLLLL
Windy Hill5 15247.259 1741340.299 2339 25.00LLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Subiaco4 16205.215 1445286.266 1982 20.00LLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Docklands3 17196.177 1353312.266 2138 15.00LLLLLLLLWLWLLLLLWLLL
Corio Oval1 13115.136 826227.229 1591 7.14WLLLLLLLLLLLLL
All venues1 19175.155 1205330.280 2260 5.00LLLLLLLLLLLLLLWLLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Cazaly's Stadium  15.9 397.13 55 0.00L
Adelaide Oval  1094.87 651154.160 1084 0.00LLLLLLLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
Marrara Oval  17.5 4715.19 109 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground3  100.00WWW
Arden St3211765.00LWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
S.C.G.22 1559.46LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLWL
Bellerive Oval1711356.45WLLWWWWWWWWLLWWWWWLLWWLDLWLLLLL
Western Oval27 2354.00WLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
M.C.G.2612353.00LWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLLLLLL
Waverley Park26 2452.00LWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Carrara12 1544.44WLWWWWLWLWWWLLWLWLLWLLLLLLL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Princes Park21 2942.00WLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Kardinia Park20 3040.00LLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWLLLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
York Park3 537.50LWLWLLLW
Docklands17 3334.00LLLLLWWLLWWLWLLWLWLWLWWWLWWWLLLLLLLLLLWLWLLLLLWLLL
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Perth Stadium2 433.33WLLLWL
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Gabba8 1830.77WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWWLLLLL
Windy Hill13 3726.00LLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1213725.00LLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
All venues614313.00LLLLLLLLLLLLLLWLLDLWLWLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLLLL
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Toorak Park  10.00L
Marrara Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground3  100.00WWW
Arden St6713267.50WLLWWWWLLWWWLWLLWWLWWWWLWWWLWWWLWWWWWLWWWLWWWWLLWWLWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
S.C.G.22 1559.46LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWLWL
Waverley Park57 4357.00LLWWWWWLLLLWWLWLLWWWWWWWWWWLWWWWLLWWLWWLWWLLLLWWWLLWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Bellerive Oval1711356.45WLLWWWWWWWWLLWWWWWLLWWLDLWLLLLL
M.C.G.5514455.50WLWLWWWWWWLLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLWLLLLLL
Western Oval29 2950.00WLLLLWLLWLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Docklands45 5545.00WWLWWWLLWWLWWWLLWWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWLWLWLWWWLWWWLLLLLLLLLLWLWLLLLLWLLL
Carrara12 1544.44WLWWWWLWLWWWLLWLWLLWLLLLLLL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Kardinia Park25 3541.67LWWWLWLLLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLWLLLL
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
York Park3 537.50LWLWLLLW
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Perth Stadium2 433.33WLLLWL
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Gabba8 1830.77WLWLLWLLLLWLLLLLLWWWWLLLLL
Princes Park29 6929.59LLLLLLLWLWLLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWLLLLLLLWWLLLWWLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
All venues2817128.50LWLWWWLWLWLLWWLLWLLLWLLWLLWWWLWWLLLWLWWWWLLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLWLLDLWLWLWLLLLLWLLLLLLLLLLLLLLWLLLLL
Windy Hill14 4025.93LLWLLLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1214720.83LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Cazaly's Stadium  10.00L
Adelaide Oval  100.00LLLLLLLLLL
Toorak Park  10.00L
Marrara Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]