[Greater Western Sydney Main][AFL Main]

Greater Western Sydney Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast4 169.47 46135.45 255 80.00WWWLW
Carlton4 165.62 45247.48 330 80.00WWWWL
Essendon4 159.61 41548.42 330 80.00WLWWW
Collingwood4 160.33 39345.50 320 80.00LWWWW
Adelaide3 263.55 43345.56 326 60.00WLLWW
Port Adelaide3 252.55 36750.57 357 60.00WWWLL
Geelong3 255.41 37157.62 404 60.00WWWLL
North Melbourne21260.63 42363.43 421 50.00WLWLD
Western Bulldogs2 358.61 40957.51 393 40.00WLWLL
All opponents2 361.55 42158.62 410 40.00LWLLW
West Coast2 358.59 40762.42 414 40.00LLLWW
St Kilda2 353.50 36853.58 376 40.00WWLLL
Fremantle2 351.59 36555.55 385 40.00WLWLL
Brisbane Lions2 359.45 39969.59 473 40.00WLWLL
Hawthorn2 346.41 31756.43 379 40.00WLLWL
Melbourne2 352.41 35363.46 424 40.00WLLWL
Richmond2 350.49 34962.55 427 40.00LWLWL
Sydney2 347.52 33462.46 418 40.00LWLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Carlton9 4183.166 1264140.130 970 69.23LLWWWWLWWWWWL
Gold Coast11 5241.197 1643176.161 1217 68.75WLLLLWWWWWWWWWLW
Brisbane Lions7 5160.133 1093154.147 1071 58.33LLWWWWWWLWLL
Essendon7 6155.149 1079161.147 1113 53.85LLLLWWWLWLWWW
Port Adelaide6 6146.143 1019152.145 1057 50.00WLLLLWWWWWLL
Collingwood6 6141.101 947161.131 1097 50.00LLLLLWWLWWWW
All opponents9 11222.204 1536239.216 1650 45.00WLLWLWWWWLLLWLLLWLLW
Sydney9 11217.248 1550254.225 1749 45.00LWLLLLWWWLLLWWWLWLWL
Melbourne7 9187.161 1283198.170 1358 43.75LLLWWWWLLWLWLLWL
Western Bulldogs6 8174.137 1181172.176 1208 42.86LLLWLWLWWWLWLL
St Kilda517145.144 1014169.147 1161 42.31LLLWWWLDWWLLL
Fremantle5 7126.135 891159.140 1094 41.67LLLLWWWWLWLL
Hawthorn416127.93 855159.130 1084 40.91LLLWWDWLLWL
West Coast5 9159.148 1102214.134 1418 35.71LLLLLWWWLLLLWW
Richmond6 11173.171 1209215.219 1509 35.29LLLLLWWLLWWLLWLWL
Adelaide5 10167.165 1167227.205 1567 33.33LLLLLWLLLWWLLWW
Geelong419146.119 995186.172 1288 32.14LLLLWLDLLWWWLL
North Melbourne317114.126 810172.113 1145 31.82LLLLLWWLWLD
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Carlton9 469.23LLWWWWLWWWWWL
Gold Coast11 568.75WLLLLWWWWWWWWWLW
Brisbane Lions7 558.33LLWWWWWWLWLL
Essendon7 653.85LLLLWWWLWLWWW
Port Adelaide6 650.00WLLLLWWWWWLL
Collingwood6 650.00LLLLLWWLWWWW
All opponents2212745.00LLWWLLWWWLLWWLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLW
Melbourne7 943.75LLLWWWWLLWLWLLWL
Western Bulldogs6 842.86LLLWLWLWWWLWLL
St Kilda51742.31LLLWWWLDWWLLL
Fremantle5 741.67LLLLWWWWLWLL
Hawthorn41640.91LLLWWDWLLWL
Sydney9 1439.13LLLLWLLLLWWWLLLWWWLWLWL
West Coast5 935.71LLLLLWWWLLLLWW
Richmond6 1135.29LLLLLWWLLWWLLWLWL
Adelaide5 1033.33LLLLLWLLLWWLLWW
Geelong41932.14LLLLWLDLLWWWLL
North Melbourne31731.82LLLLLWWLWLD
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
S.C.G.4 164.78 46251.38 344 80.00WLWWW
Sydney Showground4 173.53 49156.55 391 80.00WWWLW
Carrara4 143.48 30639.46 280 80.00WWWLW
Adelaide Oval3 256.47 38339.55 289 60.00LWLWW
Bellerive Oval21260.57 41779.50 524 50.00LWLWD
York Park11135.18 22845.40 310 50.00LDW
All venues2 361.55 42158.62 410 40.00LWLLW
Docklands2 355.54 38457.44 386 40.00LLLWW
M.C.G.2 351.46 35264.50 434 40.00WLWLL
Gabba2 352.49 36166.56 452 40.00WWLLL
Kardinia Park2 350.42 34262.62 434 40.00LLLWW
Subiaco2 350.49 34976.51 507 40.00LLLWW
Perth Stadium1 446.42 31856.56 392 20.00LWLLL
Stadium Australia1 446.58 33473.67 505 20.00LLLWL
Eureka Stadium  19.10 6410.5 65 0.00L
Manuka Oval  536.41 25765.66 456 0.00LLLLL
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground14 6273.203 1841220.185 1505 70.00WWLWWLWWLWWLWLWWWWLW
Manuka Oval12 8248.234 1722214.226 1510 60.00LWWLWWWWWWWWWLWLLLLL
Carrara7 5130.121 901138.122 950 58.33LLLWWWLWWWLW
Docklands1019268.244 1852233.207 1605 52.50LWWWLLWWWLLWDWLLLLWW
Gabba5 5129.107 881136.124 940 50.00LLWWWWWLLL
Bellerive Oval21260.57 41779.50 524 50.00LWLWD
York Park11135.18 22845.40 310 50.00LDW
Adelaide Oval6 7148.137 1025153.156 1074 46.15LLLWLLWWLWLWW
All venues9 11222.204 1536239.216 1650 45.00WLLWLWWWWLLLWLLLWLLW
S.C.G.4 599.128 722120.105 825 44.44LLLLWLWWW
Kardinia Park2 459.49 40381.74 560 33.33LLLLWW
M.C.G.6 14191.193 1339237.228 1650 30.00LWLLLLLWLLLWLWLWLWLL
Subiaco2 673.69 507148.96 984 25.00LLLLLLWW
Stadium Australia1 446.58 33473.67 505 20.00LLLWL
Perth Stadium1 766.74 47095.78 648 12.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  19.10 6410.5 65 0.00L
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground3511471.00LWWWWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWWLWWLWLWWWWLW
Carrara7 558.33LLLWWWLWWWLW
Gabba5 550.00LLWWWWWLLL
Bellerive Oval21250.00LWLWD
York Park11150.00LDW
Manuka Oval13 1546.43LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLL
Adelaide Oval6 746.15LLLWLLWWLWLWW
All venues2212745.00LLWWLLWWWLLWWLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLW
S.C.G.4 544.44LLLLWLWWW
Docklands1011442.00LLLLLLWWWLLWWWLLWDWLLLLWW
Kardinia Park2 433.33LLLLWW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.6 1924.00LLLLLLWLLLLLWLLLWLWLWLWLL
Stadium Australia1 420.00LLLWL
Perth Stadium1 712.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  10.00L
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground4513159.09LLLLWLLLLLLWLWWLLWLLLWWWLWWLWWWWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWWLWWLWLWWWWLW
Carrara7 558.33LLLWWWLWWWLW
All venues5224653.00WLWDWLLLLWWWWLWWWWWLLWLWLWWLWWLWWWLWLLLWWWLLWWWWLWLLWWLLWWWLLWWLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLW
Gabba5 550.00LLWWWWWLLL
Bellerive Oval21250.00LWLWD
York Park11150.00LDW
Manuka Oval13 1546.43LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLL
Adelaide Oval6 746.15LLLWLLWWLWLWW
S.C.G.4 544.44LLLLWLWWW
Docklands1011442.00LLLLLLWWWLLWWWLLWDWLLLLWW
Kardinia Park2 433.33LLLLWW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.6 1924.00LLLLLLWLLLLLWLLLWLWLWLWLL
Stadium Australia1 420.00LLLWL
Perth Stadium1 712.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  10.00L
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]