[Greater Western Sydney Main][AFL Main]

Greater Western Sydney Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  97.57 63938.38 266 100.00WWWWW
Port Adelaide5  68.70 47844.55 319 100.00WWWWW
Carlton4 190.78 61840.38 278 80.00WWLWW
Fremantle4 168.78 48652.45 357 80.00WWWWL
Western Bulldogs4 172.59 49150.62 362 80.00WWWLW
Brisbane Lions4 171.63 48954.61 385 80.00WWWLW
Collingwood4 166.38 43454.50 374 80.00WWLWW
All opponents4 156.46 38254.50 374 80.00WWWLW
St Kilda31171.58 48456.55 391 70.00WLDWW
Essendon3 269.63 47758.55 403 60.00WWLWL
Sydney3 260.69 42955.43 373 60.00LLWWW
North Melbourne3 260.70 43064.43 427 60.00LWWLW
Hawthorn21261.51 41762.48 420 50.00WDWLL
Geelong21250.43 34361.46 412 50.00DLLWW
West Coast2 356.58 39459.40 394 40.00WWLLL
Melbourne2 357.61 40362.43 415 40.00LLWLW
Adelaide2 358.55 40370.66 486 40.00LLWWL
Richmond2 351.57 36365.74 464 40.00LWWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions7 3140.120 960122.122 854 70.00LLWWWWWWLW
Gold Coast9 4211.169 1435154.136 1060 69.23WLLLLWWWWWWWW
Carlton6 3138.122 950100.85 685 66.67LLWWWWLWW
All opponents12 8239.190 1624217.191 1493 60.00LWWWLWLLLWWWLLWWWWLW
Port Adelaide6 4129.126 900128.126 894 60.00WLLLLWWWWW
St Kilda514123.108 846134.112 916 55.00LLLWWWLDWW
Western Bulldogs6 6161.117 1083149.153 1047 50.00LLLWLWLWWWLW
Melbourne6 6149.130 1024145.132 1002 50.00LLLWWWWLLWLW
Fremantle4 597.108 690127.104 866 44.44LLLLWWWWL
Essendon4 6122.115 847130.120 900 40.00LLLLWWWLWL
Collingwood4 6117.89 791143.115 973 40.00LLLLLWWLWW
Sydney7 11191.221 1367241.223 1669 38.89LLLLWLLLLWWWLLLWWW
Hawthorn315103.82 700139.111 945 38.89LLLWWDWLL
North Melbourne3 692.104 656146.95 971 33.33LLLLLWWLW
Geelong317119.94 808151.126 1032 31.82LLLLWLDLLWW
Richmond4 9126.129 885170.176 1196 30.77LLLLLWWLLWWLL
West Coast3 8118.114 822181.108 1194 27.27LLLLLWWWLLL
Adelaide3 9128.133 901207.173 1415 25.00LLLLLWLLLWWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Lions7 370.00LLWWWWWWLW
Gold Coast9 469.23WLLLLWWWWWWWW
Carlton6 366.67LLWWWWLWW
All opponents3011961.00WLWDWLLLLWWWWLWWWWWLLWLWLWWLWWLWWWLWLLLWWWLLWWWWLW
Port Adelaide6 460.00WLLLLWWWWW
St Kilda51455.00LLLWWWLDWW
Western Bulldogs6 650.00LLLWLWLWWWLW
Melbourne6 650.00LLLWWWWLLWLW
Fremantle4 544.44LLLLWWWWL
Essendon4 640.00LLLLWWWLWL
Collingwood4 640.00LLLLLWWLWW
Sydney7 1138.89LLLLWLLLLWWWLLLWWW
Hawthorn31538.89LLLWWDWLL
North Melbourne3 633.33LLLLLWWLW
Geelong31731.82LLLLWLDLLWW
Richmond4 930.77LLLLLWWLLWWLL
West Coast3 827.27LLLLLWWWLLL
Adelaide3 925.00LLLLLWLLLWWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Gabba5  91.63 60956.59 395 100.00WWWWW
Sydney Showground4 173.50 48861.44 410 80.00WWLWW
All venues4 156.46 38254.50 374 80.00WWWLW
S.C.G.3 265.69 45955.38 368 60.00LWLWW
Manuka Oval3 259.59 41359.50 404 60.00WWLWL
Adelaide Oval3 248.54 34250.60 360 60.00LWWLW
Carrara3 269.56 47074.54 498 60.00LLWWW
Docklands21267.68 47046.48 324 50.00LWDWL
Bellerive Oval2 246.47 32365.40 430 50.00LWLW
M.C.G.2 339.46 28057.57 399 40.00LWLWL
Subiaco2 350.49 34976.51 507 40.00LLLWW
York Park 1124.10 15435.27 237 25.00LD
Stadium Australia1 333.44 24256.57 393 25.00LLLW
Kardinia Park1 446.43 31973.57 495 20.00LLLLW
Perth Stadium  217.25 12729.16 190 0.00LL
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground15 5280.241 1921198.190 1378 75.00WWWLLWWWWLWWWWLWWLWW
Gabba5 2105.82 71293.92 650 71.43LLWWWWW
Manuka Oval12 8271.235 1861233.218 1616 60.00LLLLLWWLWWWWWWWWWLWL
All venues12 8239.190 1624217.191 1493 60.00LWWWLWLLLWWWLLWWWWLW
Carrara3 381.63 54990.67 607 50.00LLLWWW
Bellerive Oval2 246.47 32365.40 430 50.00LWLW
Docklands8111250.225 1725274.246 1890 42.50LLLLLLWWWLLWWWLLWDWL
Adelaide Oval4 6109.105 759133.124 922 40.00LLLWLLWWLW
S.C.G.3 590.111 651110.96 756 37.50LLLLWLWW
York Park 1124.10 15435.27 237 25.00LD
Stadium Australia1 333.44 24256.57 393 25.00LLLW
Subiaco2 673.69 507148.96 984 25.00LLLLLLWW
M.C.G.4 16191.185 1331272.256 1888 20.00LLLLLLWLLLLLWLLLWLWL
Kardinia Park1 446.43 31973.57 495 20.00LLLLW
Perth Stadium  217.25 12729.16 190 0.00LL
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Gabba5 271.43LLWWWWW
Sydney Showground3311667.00LLWLLLWWWLWWLWWWWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWW
All venues3011961.00WLWDWLLLLWWWWLWWWWWLLWLWLWWLWWLWWWLWLLLWWWLLWWWWLW
Manuka Oval13 1154.17LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWL
Carrara3 350.00LLLWWW
Bellerive Oval2 250.00LWLW
Docklands811142.50LLLLLLWWWLLWWWLLWDWL
Adelaide Oval4 640.00LLLWLLWWLW
S.C.G.3 537.50LLLLWLWW
York Park 1125.00LD
Stadium Australia1 325.00LLLW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.4 1620.00LLLLLLWLLLLLWLLLWLWL
Kardinia Park1 420.00LLLLW
Perth Stadium  20.00LL
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Gabba5 271.43LLWWWWW
All venues6333464.50LWLWWWWWWLLWWWLWWWWLWWWLLWWWWWLWWWWLWDDLLWWWWLLWLWWLWDWLLLLWWWWLWWWWWLLWLWLWWLWWLWWWLWLLLWWWLLWWWWLW
Sydney Showground3712757.69LLLLWLLLLLLWLWWLLWLLLWWWLWWLWWWWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWW
Manuka Oval13 1154.17LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWL
Carrara3 350.00LLLWWW
Bellerive Oval2 250.00LWLW
Docklands811142.50LLLLLLWWWLLWWWLLWDWL
Adelaide Oval4 640.00LLLWLLWWLW
S.C.G.3 537.50LLLLWLWW
York Park 1125.00LD
Stadium Australia1 325.00LLLW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.4 1620.00LLLLLLWLLLLLWLLLWLWL
Kardinia Park1 420.00LLLLW
Perth Stadium  20.00LL
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]