[Greater Western Sydney Main][AFL Main]

Greater Western Sydney Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast4 169.47 46135.45 255 80.00WWWLW
Collingwood4 163.33 41147.57 339 80.00WWWWL
Essendon4 157.57 39953.41 359 80.00LWWWW
Adelaide3 263.55 43345.56 326 60.00WLLWW
Carlton3 253.50 36853.57 375 60.00WWWLL
Geelong3 255.41 37157.62 404 60.00WWWLL
North Melbourne21260.56 41660.47 407 50.00LWLDW
West Coast2 358.59 40762.42 414 40.00LLLWW
St Kilda2 353.50 36853.58 376 40.00WWLLL
Hawthorn2 344.30 29450.45 345 40.00LLWLW
Melbourne2 352.41 35363.46 424 40.00WLLWL
Richmond2 350.49 34962.55 427 40.00LWLWL
Port Adelaide2 339.50 28451.54 360 40.00WWLLL
Sydney2 349.54 34869.50 464 40.00WLWLL
Western Bulldogs1 453.55 37359.49 403 20.00WLLLL
Fremantle1 450.52 35261.57 423 20.00LWLLL
All opponents1 445.45 31562.50 422 20.00LLWLL
Brisbane Lions1 456.35 37174.62 506 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast11 5241.197 1643176.161 1217 68.75WLLLLWWWWWWWWWLW
Carlton9 5191.172 1318153.142 1060 64.29LLWWWWLWWWWWLL
Essendon8 6169.161 1175171.156 1182 57.14LLLLWWWLWLWWWW
Brisbane Lions7 7184.144 1248185.170 1280 50.00LLWWWWWWLWLLLL
Port Adelaide6 7149.154 1048164.157 1141 46.15WLLLLWWWWWLLL
Collingwood6 7153.106 1024172.153 1185 46.15LLLLLWWLWWWWL
Hawthorn516138.99 927166.138 1134 45.83LLLWWDWLLWLW
Sydney9 11217.245 1547247.208 1690 45.00WLLLLWWWLLLWWWLWLWLL
Melbourne7 9187.161 1283198.170 1358 43.75LLLWWWWLLWLWLLWL
St Kilda517145.144 1014169.147 1161 42.31LLLWWWLDWWLLL
Fremantle5 8136.144 960172.151 1183 38.46LLLLWWWWLWLLL
Western Bulldogs6 10198.155 1343200.195 1395 37.50LLLWLWLWWWLWLLLL
North Melbourne417129.138 912179.124 1198 37.50LLLLLWWLWLDW
West Coast5 9159.148 1102214.134 1418 35.71LLLLLWWWLLLLWW
Richmond6 11173.171 1209215.219 1509 35.29LLLLLWWLLWWLLWLWL
Adelaide5 10167.165 1167227.205 1567 33.33LLLLLWLLLWWLLWW
Geelong419146.119 995186.172 1288 32.14LLLLWLDLLWWWLL
All opponents6 14214.182 1466247.224 1706 30.00WLLLWLLWLWLLWLLLLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11 568.75WLLLLWWWWWWWWWLW
Carlton9 564.29LLWWWWLWWWWWLL
Essendon8 657.14LLLLWWWLWLWWWW
Brisbane Lions7 750.00LLWWWWWWLWLLLL
Port Adelaide6 746.15WLLLLWWWWWLLL
Collingwood6 746.15LLLLLWWLWWWWL
Hawthorn51645.83LLLWWDWLLWLW
Melbourne7 943.75LLLWWWWLLWLWLLWL
St Kilda51742.31LLLWWWLDWWLLL
All opponents1913039.00WLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLWLWLLWLLLLWLL
Fremantle5 838.46LLLLWWWWLWLLL
Western Bulldogs6 1037.50LLLWLWLWWWLWLLLL
Sydney9 1537.50LLLLWLLLLWWWLLLWWWLWLWLL
North Melbourne41737.50LLLLLWWLWLDW
West Coast5 935.71LLLLLWWWLLLLWW
Richmond6 1135.29LLLLLWWLLWWLLWLWL
Adelaide5 1033.33LLLLLWLLLWWLLWW
Geelong41932.14LLLLWLDLLWWWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara4 143.48 30639.46 280 80.00WWWLW
Adelaide Oval3 250.51 35139.57 291 60.00WLWWL
Docklands3 259.54 40850.47 347 60.00WWWLL
Sydney Showground3 273.48 48664.51 435 60.00LWLWW
S.C.G.3 254.72 39659.39 393 60.00LWWWL
Bellerive Oval21260.57 41779.50 524 50.00LWLWD
York Park11135.18 22845.40 310 50.00LDW
Kardinia Park2 350.42 34262.62 434 40.00LLLWW
Subiaco2 350.49 34976.51 507 40.00LLLWW
Perth Stadium1 446.42 31856.56 392 20.00LWLLL
All venues1 445.45 31562.50 422 20.00LLWLL
M.C.G.1 449.45 33966.66 462 20.00LWLLL
Gabba1 451.42 34870.60 480 20.00WLLLL
Stadium Australia1 446.58 33473.67 505 20.00LLLWL
Eureka Stadium  19.10 6410.5 65 0.00L
Manuka Oval  540.48 28865.67 457 0.00LLLLL
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground14 6264.192 1776229.193 1567 70.00WWLWWLWWLWLWWWWLWLWW
Carrara7 5130.121 901138.122 950 58.33LLLWWWLWWWLW
Manuka Oval11 9245.228 1698215.226 1516 55.00WLWWWWWWWWWLWLLLLLLL
Bellerive Oval21260.57 41779.50 524 50.00LWLWD
York Park11135.18 22845.40 310 50.00LDW
Docklands9110256.239 1775221.202 1528 47.50WLLWWWLLWDWLLLLWWWLL
Gabba5 6144.113 977152.138 1050 45.45LLWWWWWLLLL
Adelaide Oval6 8151.148 1054165.168 1158 42.86LLLWLLWWLWLWWL
S.C.G.4 6104.137 761137.115 937 40.00LLLLWLWWWL
Kardinia Park2 459.49 40381.74 560 33.33LLLLWW
All venues6 14214.182 1466247.224 1706 30.00WLLLWLLWLWLLWLLLLWLL
M.C.G.6 14195.184 1354235.239 1649 30.00WLLLLLWLLLWLWLWLWLLL
Subiaco2 673.69 507148.96 984 25.00LLLLLLWW
Stadium Australia1 446.58 33473.67 505 20.00LLLWL
Perth Stadium1 766.74 47095.78 648 12.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  19.10 6410.5 65 0.00L
Football Park  218.20 12832.38 230 0.00LL
Blacktown  110.9 6923.12 150 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground3511471.00WWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWWLWWLWLWWWWLWLWW
Carrara7 558.33LLLWWWLWWWLW
Bellerive Oval21250.00LWLWD
York Park11150.00LDW
Gabba5 645.45LLWWWWWLLLL
Manuka Oval13 1743.33LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLLL
Adelaide Oval6 842.86LLLWLLWWLWLWWL
Docklands1111641.07LLLLLLWWWLLWWWLLWDWLLLLWWWLL
S.C.G.4 640.00LLLLWLWWWL
All venues1913039.00WLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLWLWLLWLLLLWLL
Kardinia Park2 433.33LLLLWW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.6 2023.08LLLLLLWLLLLLWLLLWLWLWLWLLL
Stadium Australia1 420.00LLLWL
Perth Stadium1 712.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  10.00L
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground4713259.38LLLLWLLLLLLWLWWLLWLLLWWWLWWLWWWWWWLLWLWWWWDLWWWWLLWWWWLWWWWLWWLWWLWWLWLWWWWLWLWW
Carrara7 558.33LLLWWWLWWWLW
Bellerive Oval21250.00LWLWD
York Park11150.00LDW
All venues4915049.50WLWWWWWLLWLWLWWLWWLWWWLWLLLWWWLLWWWWLWLLWWLLWWWLLWWLLLLLLWWLWWLWLDWLWLLWLWWWWLLLWLLLWLLWLWLLWLLLLWLL
Gabba5 645.45LLWWWWWLLLL
Manuka Oval13 1743.33LWLLLLLLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLLL
Adelaide Oval6 842.86LLLWLLWWLWLWWL
Docklands1111641.07LLLLLLWWWLLWWWLLWDWLLLLWWWLL
S.C.G.4 640.00LLLLWLWWWL
Kardinia Park2 433.33LLLLWW
Subiaco2 625.00LLLLLLWW
M.C.G.6 2023.08LLLLLLWLLLLLWLLLWLWLWLWLLL
Stadium Australia1 420.00LLLWL
Perth Stadium1 712.50LLLLWLLL
Eureka Stadium  10.00L
Football Park  20.00LL
Blacktown  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]