[Geelong Main][AFL Main]

Geelong Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  64.80 46433.31 229 100.00WWWWW
Fitzroy5  97.84 66650.61 361 100.00WWWWW
North Melbourne5  71.60 48649.44 338 100.00WWWWW
Gold Coast4 192.69 62143.54 312 80.00WLWWW
Brisbane Lions4 190.71 61149.62 356 80.00WWWWL
Carlton4 182.58 55046.55 331 80.00WLWWW
Fremantle4 172.54 48647.44 326 80.00WWWWL
Sydney4 162.58 43046.51 327 80.00WLWWW
Port Adelaide4 161.54 42046.48 324 80.00WWWWL
Melbourne4 176.39 49556.74 410 80.00WWWLW
St Kilda31174.56 50056.55 391 70.00DLWWW
Brisbane Bears31185.78 58877.44 506 70.00WWLWD
West Coast3 267.63 46554.47 371 60.00WLLWW
Essendon3 257.59 40146.48 324 60.00WWLLW
Western Bulldogs3 275.46 49662.50 422 60.00WWLWL
Collingwood3 247.55 33747.55 337 60.00LWWWL
Greater Western Sydney21261.46 41250.43 343 50.00DWWLL
All opponents2 359.53 40756.44 380 40.00WLWLL
Hawthorn2 364.55 43964.65 449 40.00WLLWL
Adelaide2 362.65 43770.63 483 40.00LLLWW
Richmond1 451.51 35754.57 381 20.00LLLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Brisbane Lions17 3335.284 2294214.219 1503 85.00WWWWWLWWWWLWWWWWWWWL
Port Adelaide17 3305.287 2117202.187 1399 85.00WWWLWWWWWWWWWWLWWWWL
Melbourne1613342.257 2309199.190 1384 82.50WLDWWWWWWWWWWLWWWWLW
Gold Coast9 2202.152 1364112.132 804 81.82WWWWLWWLWWW
Essendon16 4325.265 2215220.216 1536 80.00WWWLWWWWWWLWWWWWWLLW
Western Bulldogs16 4313.230 2108228.204 1572 80.00LWWWWLWWWWWWWWWWWLWL
Carlton16 4320.264 2184237.219 1641 80.00WLWWWWWLLWWWWWWWLWWW
Richmond15 5294.259 2023214.186 1470 75.00WLWWWWWWWWWWWWWLLLWL
North Melbourne15 5308.270 2118244.190 1654 75.00WWWWWWWLWLWWLLLWWWWW
Brisbane Bears1014311.259 2125219.161 1475 70.00LLWWWWLWWWWWLWD
Adelaide14 6284.254 1958242.219 1671 70.00WWWWLWWLWLWWWWWLLLWW
Greater Western Sydney713151.126 1032119.94 808 68.18WWWWLWDWWLL
St Kilda1316284.224 1928206.223 1459 67.50LWLWWWLWLLWWWWWDLWWW
West Coast13 7310.242 2102213.196 1474 65.00LWLWWWWWWLWLWWLWLLWW
Fremantle13 7276.250 1906221.213 1539 65.00WWWWWLWWLLWLLWLWWWWL
Fitzroy12 8345.310 2380286.237 1953 60.00LLWLLWLWLWWLLWWWWWWW
All opponents12 8244.209 1673195.210 1380 60.00WWWWWWLWLWLWLWLWLWLL
Sydney12 8252.221 1733240.200 1640 60.00WWWWLLWWWLLWLLLWLWWW
Hawthorn12 8268.225 1833259.257 1811 60.00WWWWWWLWLLLLWWWWLLWL
University8 6127.181 943108.117 765 57.14LLLLLLWWWWWWWW
Collingwood11 9247.268 1750231.223 1609 55.00WWWLLWWWLLLWWLLLWWWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast9 281.82WWWWLWWLWWW
Richmond39 1178.00WWWWWWLWWWWWWWWWWLLWWLLLWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLLLWL
Melbourne3511471.00LWLWLWWLWLLWWWWWWWWWWLLLWWWWLLWLDWWWWWWWWWWLWWWWLW
Brisbane Bears101470.00LLWWWWLWWWWWLWD
Western Bulldogs35 1570.00WWWWWWWWWLWWLWWLLWWLWLLLLWWLLWLWWWWLWWWWWWWWWWWLWL
Greater Western Sydney71368.18WWWWLWDWWLL
Port Adelaide2211068.18LWLWWDLLLWLLWWWWLWWWWWWWWWWLWWWWL
St Kilda3311667.00WLWWWWWWWWLWLWLWLLLWLWWWWLWLWWLWLWWWLWLLWWWWWDLWWW
Fremantle26 1366.67LWWWWWLWWWWWLLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWLWWWWL
Essendon3111863.00LLLDWWWWLWWLWWWLWLWLWLWWLLLLWLWWWLWWWWWWLWWWWWWLLW
Sydney31 1962.00LLWWWWWWWLWWLLLWWWWLLWLLLWWWWWWWWWLLWWWLLWLLLWLWWW
All opponents30 2060.00LWLLWWLWWLWWWLLWLWWLLWWLWWWLWWWWWWWWLWLWLWLWLWLWLL
North Melbourne30 2060.00LWWLWWWWWLWLWLWWLLLLLWLLLWWWLLWWWWWWWLWLWWLLLWWWWW
Fitzroy30 2060.00LWWLLLWWLWWWWWLWLWWLWWWWWLLLLWLLWLLWLWLWWLLWWWWWWW
Carlton30 2060.00LLLWLLWLWLWLWLLWWLLWLWWWWWLLLWWLWWWWWLLWWWWWWWLWWW
University8 657.14LLLLLLWWWWWWWW
Brisbane Lions19 1555.88LLLLLLLLLLWLLWWWWWWLWWWWLWWWWWWWWL
Adelaide25 2055.56WWLLLWWLWWLLLLWWLLLLWLWLWWWWWLWWLWLWWWWWLLLWW
Hawthorn27 2354.00WWLLWLLWLLLLLWLLWWWWLLLWLWWWWWWWWWWWLWLLLLWWWWLLWL
Collingwood27 2354.00WLLWLLWWLLWWLWLWWLWWWWLLWLLWWLWWWLLWWWLLLWWLLLWWWL
West Coast2512451.00WLLLLLLWLLLLWLLWWWWLLLWWWWWLDLLWLWWWWWWLWLWWLWLLWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.14 987.13 55 100.00W
Kardinia Park5  67.61 46335.54 264 100.00WWWWW
Olympic Park1  20.13 13314.11 95 100.00W
Moorabbin Oval5  79.70 54463.59 437 100.00WWWWW
Punt Rd41 72.59 49150.71 371 90.00WDWWW
Western Oval4 190.84 62449.53 347 80.00WLWWW
Brunswick St4 151.79 38533.58 256 80.00WWLWW
Corio Oval4 171.90 51656.68 404 80.00WWWLW
Sydney Showground21158.44 39254.34 358 62.50WWDL
Gabba3 281.71 55756.57 393 60.00LWWWL
Docklands3 275.59 50958.52 400 60.00WWLWL
Carrara3 271.73 49961.72 438 60.00WLLWW
Stadium Australia3 277.50 51269.66 480 60.00LWWWL
Lake Oval3 289.56 59086.72 588 60.00LWWLW
S.C.G.3 259.60 41471.44 470 60.00LWLWW
M.C.G.2 353.52 37048.48 336 40.00WLLWL
All venues2 359.53 40756.44 380 40.00WLWLL
Football Park2 365.49 43965.53 443 40.00LWLWL
East Melbourne2 344.61 32544.75 339 40.00WLLLW
Adelaide Oval2 358.63 41163.62 440 40.00LWLWL
Junction Oval2 378.70 53885.68 578 40.00WWLLL
Subiaco2 358.43 39159.79 433 40.00LLWWL
Princes Park2 365.54 44473.69 507 40.00WWLLL
Windy Hill11371.60 48676.83 539 30.00LLLDW
Manuka Oval1 340.51 29148.37 325 25.00LLWL
W.A.C.A.1 351.48 35455.68 398 25.00LLWL
Waverley Park1 467.58 46063.58 436 20.00WLLLL
Glenferrie Oval1 474.54 49886.76 592 20.00LWLLL
Victoria Park1 471.71 49791.67 613 20.00LLLWL
Arden St1 466.65 46180.89 569 20.00LWLLL
York Park  19.18 7210.16 76 0.00L
Perth Stadium  220.21 14128.22 190 0.00LL
Brisbane Exhibition  112.14 8623.17 155 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Coburg Oval1  14.14 987.13 55 100.00W
Olympic Park1  20.13 13314.11 95 100.00W
Kardinia Park18 2304.214 2038158.220 1168 90.00WWWLWWWWWWWWLWWWWWWW
Corio Oval15 5289.330 2064236.279 1695 75.00WWWWLWWWWWLLWWLWWWLW
Docklands1415306.218 2054234.222 1626 72.50WWWWWWLDLWWLWWWWWLWL
Carrara7 4199.171 1365152.142 1054 63.64LWWLWWWLLWW
Sydney Showground21158.44 39254.34 358 62.50WWDL
All venues12 8244.209 1673195.210 1380 60.00WWWWWWLWLWLWLWLWLWLL
Stadium Australia3 277.50 51269.66 480 60.00LWWWL
Subiaco11 9287.224 1946228.256 1624 55.00LLWWWWWWLWWLLLWLLWWL
Lake Oval11 9286.244 1960279.265 1939 55.00LLLWWWLWWWLWLLWLWWLW
S.C.G.11 9250.225 1725278.233 1901 55.00WWWLWLLWWWLLLLWLWLWW
Moorabbin Oval9 8219.221 1535238.217 1645 52.94LLLWLLLWWLWLWWWWW
Gabba10 9293.265 2023275.245 1895 52.63WWLLLLLLWWLWWWLWWWL
Waverley Park10 10286.263 1979263.249 1827 50.00WWWLLLLWWLWLWWWWLLLL
Princes Park10 10296.305 2081288.271 1999 50.00LLLWLWLWWWLWWLWWWLLL
M.C.G.10 10219.206 1520207.232 1474 50.00WWLWWLWLLLLLWWWWLLWL
Glenferrie Oval10 10260.238 1798247.271 1753 50.00WWWWLWLLLLWWWLWLWLLL
Adelaide Oval5 5120.125 845122.106 838 50.00LWWWLLWLWL
Western Oval9 11291.255 2001272.237 1869 45.00LLLLWWWWLLLLLLWWLWWW
Brunswick St9 11199.284 1478224.316 1660 45.00LLLLLLWWLWWWLLLWWLWW
Football Park8111254.213 1737273.231 1869 42.50DLLLLLLLWLWWWWWLWLWL
Punt Rd7112245.265 1735265.303 1893 37.50LLLLLLLLLWWLLWLWDWWW
Arden St7112233.259 1657269.279 1893 37.50LDWWWWWLLLWLLLLLWLLL
Windy Hill6212259.231 1785276.331 1987 35.00LWLDWLLLLWLWLLWLLLDW
Victoria Park7 13261.266 1832310.309 2169 35.00WLLLLLWLWLLWLWWLLLWL
Junction Oval7 13246.275 1751303.301 2119 35.00WLLWLLLLWLWLLWLWWLLL
Manuka Oval1 340.51 29148.37 325 25.00LLWL
W.A.C.A.1 351.48 35455.68 398 25.00LLWL
East Melbourne4 16123.192 930188.260 1388 20.00LLLLLLLLLLLLWWLWLLLW
York Park  19.18 7210.16 76 0.00L
Perth Stadium  220.21 14128.22 190 0.00LL
Brisbane Exhibition  112.14 8623.17 155 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Olympic Park1  100.00W
Kardinia Park42 884.00WLWWWWWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWLWWWWWWWWLWWWWWWW
Docklands3911079.00WWWWWWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWWWLWWWWWWLDLWWLWWWWWLWL
Corio Oval39 1178.00WWLLLWWLWWWWWWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWWLWWWWWLLWWLWWWLW
Carrara7 463.64LWWLWWWLLWW
Sydney Showground21162.50WWDL
All venues30 2060.00LWLLWWLWWLWWWLLWLWWLLWWLWWWLWWWWWWWWLWLWLWLWLWLWLL
Stadium Australia3 260.00LWWWL
S.C.G.20 1458.82WWWLWLWLWWWLLWWWWLWLLWWWLLLLWLWLWW
Arden St2611957.61WWWWWWWWWWLWLLLWWLLWWWWWWLLDWWWWWLLLWLLLLLWLLL
Moorabbin Oval9 852.94LLLWLLLWWLWLWWWWW
Gabba10 952.63WWLLLLLLWWLWWWLWWWL
M.C.G.26 2452.00LWLWWLWWLWWWWLLLLWWLLWWLWWLWLLWWLWWLWLLLLLWWWWLLWL
Subiaco18 1751.43LLWWLWLWWWWLLLLLLWWWWWWLWWLLLWLLWWL
Adelaide Oval5 550.00LWWWLLWLWL
Western Oval2412549.00DLWWLWLLLLLWWWWWLLWLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLLLLLLWWLWWW
Glenferrie Oval16 1847.06WLWWWLWLLLLLWLWWWWLWLLLLWWWLWLWLLL
Lake Oval23 2746.00LLLLLLLLWLWWWLLLLLWWLLWLWWLWWWLLLWWWLWWWLWLLWLWWLW
Brunswick St23 2746.00WLLLWLLLWLWLLLWLWLWWLWWWLWLLWWLLLLLLWWLWWWLLLWWLWW
Waverley Park22 2844.00LWWLLWLLLWWLLWWLLLWLWLWLWWLLLLWWWLLLLWWLWLWWWWLLLL
Junction Oval17 3334.00LLWLLWLLWWLLWLLLLLLLLLLWLLWWWWWLLWLLLLWLWLLWLWWLLL
Victoria Park17 3334.00LWLWLWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLLWWLLLLLWLWLLWLWWLLLWL
Football Park1012033.87LLLLLLLLWLWDLLLLLLLWLWWWWWLWLWL
Punt Rd1513431.00LWLLLLWLLLLLWLWWLLLWWLLWLLLLLLLLLLLLLLLWWLLWLWDWWW
Princes Park15 3530.00LLLLLLLLLWLLLLWLLLWWWLLLLLLLLLLLLWLWLWWWLWWLWWWLLL
Windy Hill1243428.00WLLWWLLLWLLLLLLWLLDLWLLLLLLLDLLWLDWLLLLWLWLLWLLLDW
Manuka Oval1 325.00LLWL
W.A.C.A.1 325.00LLWL
East Melbourne8 2425.00WWLLWLLLLWLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLLW
York Park  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
Brisbane Exhibition  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Coburg Oval1  100.00W
Olympic Park1  100.00W
Kardinia Park90 1090.00WWWWWWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWLWWWWWWWWLWWWWWWW
Corio Oval8021881.00WWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWDLLWWWWWWWWWWWWLWWDWWWWWWWLLWWWLLLWWLWWWWWWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWWLWWWWWLLWWLWWWLW
Docklands6513266.84LLLWLLLWWWLLWWWWLLLWWLWLLWWWWWWWWWLWLLLLWWWWLLLWWWWWWWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWWWLWWWWWWLDLWWLWWWWWLWL
All venues6513465.50LWWLWWWWWWLLWWWLLWWWWWWWWLWWWWWLLLWWWLWDWWLWLWWWLWLWLLWWLWWLWWWLLWLWWLLWWLWWWLWWWWWWWWLWLWLWLWLWLWLL
Carrara7 463.64LWWLWWWLLWW
M.C.G.63 3763.00WWWLWLWLLWWWWWWLWWWWLWWWWLWWWWWLWLWLLWLWWWWWWWWWWLLWLWWLWWLWWWWLLLLWWLLWWLWWLWLLWWLWWLWLLLLLWWWWLLWL
Sydney Showground21162.50WWDL
Stadium Australia3 260.00LWWWL
S.C.G.20 1458.82WWWLWLWLWWWLLWWWWLWLLWWWLLLLWLWLWW
Arden St2611957.61WWWWWWWWWWLWLLLWWLLWWWWWWLLDWWWWWLLLWLLLLLWLLL
Moorabbin Oval9 852.94LLLWLLLWWLWLWWWWW
Gabba10 952.63WWLLLLLLWWLWWWLWWWL
Subiaco18 1751.43LLWWLWLWWWWLLLLLLWWWWWWLWWLLLWLLWWL
Adelaide Oval5 550.00LWWWLLWLWL
Western Oval2712948.25WWWLLLLDLWWLWLLLLLWWWWWLLWLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLLLLLLWWLWWW
Glenferrie Oval16 1847.06WLWWWLWLLLLLWLWWWWLWLLLLWWWLWLWLLL
Brunswick St27 3444.26WWLWLWLLLLLWLLLWLLLWLWLLLWLWLWWLWWWLWLLWWLLLLLLWWLWWWLLLWWLWW
Waverley Park42 5642.86WWLLLLLWLLLWLWLLLLWWWLWWLWLLLWLLWWLLWWLLLWWLLWWLLWWLLWLLLWWLLWWLLLWLWLWLWWLLLLWWWLLLLWWLWLWWWWLLLL
Junction Oval29 4539.19WWWWWWWWWWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLWLLWWLLWLLLLLLLLLLWLLWWWWWLLWLLLLWLWLLWLWWLLL
Lake Oval29 4539.19WWLLWLLWWLWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWLWWWLLLLLWWLLWLWWLWWWLLLWWWLWWWLWLLWLWWLW
Princes Park35 6535.00LLLWWLWLWLLLLWLWLWLLWLLLLLLLWLWLLWLLLWWWWWWWLLWWLLLLLLLLLLLWLLLLWLLLWWWLLLLLLLLLLLLWLWLWWWLWWLWWWLLL
Football Park1012033.87LLLLLLLLWLWDLLLLLLLWLWWWWWLWLWL
Victoria Park26 5830.95LLLWLWLLLLLLLWLLLWLLWLLLLLLLLWWWLWLWLWLWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLLWWLLLLLWLWLLWLWWLLLWL
Windy Hill1543630.91WLLWWWLLWWLLLWLLLLLLWLLDLWLLLLLLLDLLWLDWLLLLWLWLLWLLLDW
Punt Rd1523630.19LLDLWLLLLWLLLLLWLWWLLLWWLLWLLLLLLLLLLLLLLLWWLLWLWDWWW
Manuka Oval1 325.00LLWL
W.A.C.A.1 325.00LLWL
East Melbourne8 2425.00WWLLWLLLLWLLLLLLLLLLLLLLWWLWLLLW
York Park  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
Brisbane Exhibition  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]