[Fremantle Main][AFL Main]

Fremantle Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Western Bulldogs4 161.54 42049.64 358 80.00WWWWL
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Carlton3 263.55 43344.56 320 60.00LWWWL
St Kilda3 258.40 38850.59 359 60.00LWWLW
North Melbourne3 265.63 45362.49 421 60.00LWWLW
Gold Coast2 353.58 37653.47 365 40.00LWWLL
All opponents2 344.30 29447.40 322 40.00LLLWW
Brisbane Lions2 361.51 41767.55 457 40.00WLLWL
Melbourne2 359.34 38861.66 432 40.00WLWLL
Port Adelaide2 348.39 32760.59 419 40.00LWWLL
Adelaide2 340.32 27261.72 438 40.00LLWLW
Sydney2 336.43 25974.58 502 40.00WLLLW
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Essendon1 449.47 34157.57 399 20.00WLLLL
Greater Western Sydney1 452.45 35768.78 486 20.00LLLLW
Collingwood1 449.51 34570.59 479 20.00LLLLW
Geelong1 447.44 32672.54 486 20.00LLLLW
Richmond1 439.53 28778.61 529 20.00LWLLL
West Coast  539.62 29674.52 496 0.00LLLLL
Hawthorn  543.38 29676.50 506 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Melbourne14 6294.232 1996223.231 1569 70.00WWWWLWLWLWWWWWWWLWLL
Carlton14 6289.236 1970234.246 1650 70.00WWWWWLWLWWLLWWWLWWWL
Gold Coast7 4131.135 921114.95 779 63.64WWWWWLLWWLL
Brisbane Lions12 8241.259 1705230.208 1588 60.00WWLLLLLWWWWWWWWWLLWL
Port Adelaide12 8255.199 1729245.221 1691 60.00WLWWWWWWLWLWLWLLWWLL
Greater Western Sydney5 4127.104 86697.108 690 55.56WWWWLLLLW
Western Bulldogs11 9265.229 1819272.237 1869 55.00WWLLLLLLWLWWWWLWWWWL
Essendon10 10286.200 1916236.224 1640 50.00WLWLLWWWLLWWWWLWLLLL
North Melbourne10 10259.227 1781235.229 1639 50.00LLWLWLWLWLWWLWLLWWLW
Collingwood9 11263.192 1770274.255 1899 45.00WLWWWLLWLLLLWWWLLLLW
Adelaide9 11210.188 1448243.251 1709 45.00WLLLWLWLLLWWWWLLLWLW
Richmond9 11237.230 1652288.232 1960 45.00WWLLLWLLWWWLWLWLWLLL
West Coast8 12233.211 1609251.239 1745 40.00WWLLLWWWWWWLLLLLLLLL
Sydney7112220.203 1523271.233 1859 37.50LLLLLWWLWLDWLLWWLLLW
All opponents7 13184.186 1290222.203 1535 35.00LWWWLLLLWLWLLLLLLLWW
St Kilda7 13218.175 1483256.239 1775 35.00WLLLLLLLLWWLLWLLWWLW
Geelong7 13221.213 1539276.250 1906 35.00LLLLLWLLWWLWWLWLLLLW
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Hawthorn4 16207.202 1444299.233 2027 20.00LWWLLLWLLLLLLWLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Fitzroy3 175.00WWLW
Gold Coast7 463.64WWWWWLLWWLL
Carlton20 1458.82LWLLWLLLLLWWWWWWWWWLWLWWLLWWWLWWWL
Melbourne22 1657.89LWLWLWLWLLLLWWLWWLWWWWLWLWLWWWWWWWLWLL
Greater Western Sydney5 455.56WWWWLLLLW
Brisbane Lions15 1451.72WWLLWLLLLWWLLLLLWWWWWWWWWLLWL
Western Bulldogs16 1650.00LWLWWLLLLLWWWWLLLLLLWLWWWWLWWWWL
St Kilda17 2045.95WLWLWWWLWLWLLLWWWWLLLLLLLLWWLLWLLWWLW
Port Adelaide17 2144.74LLLLLWWLLLLWLWWLLLWLWWWWWWLWLWLWLLWWLL
Sydney1511944.29WWWWWLLLWLLWLLWLLLLLWWLWLDWLLWWLLLW
Richmond16 2143.24LLWLWLLWLLWLLWWLWWWLLLWLLWWWLWLWLWLLL
Adelaide17 2342.50LLLLWWLLWLLLWWWLLWLWWLLLWLWLLLWWWWLLLWLW
North Melbourne13 1841.94LLLWLLLLLWWLLWLWLWLWLWWLWLLWWLW
West Coast20 3040.00LLLLLLLLLWLWLLLWLWWLLLWWLWWWWWWWLLLWWWWWWLLLLLLLLL
Collingwood12 1938.71LLWLLLWLLWLWLWWWLLWLLLLWWWLLLLW
All opponents19 3138.00LWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWW
Essendon14 2337.84LLLWWLLLLLWLWLLLLWLWLLWWWLLWWWWLWLLLL
Brisbane Bears1 233.33WLL
Geelong13 2633.33WLLLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLLWLLWWLWWLWLLLLW
Hawthorn8 2822.22LLWWLLLLLLWLWLLLLWWLLLWLLLLLLWLLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Gabba3 270.60 48059.52 406 60.00WWWLL
Football Park3 267.43 44557.55 397 60.00WWLLW
Carrara2 342.31 28342.50 302 40.00LLLWW
All venues2 344.30 29447.40 322 40.00LLLWW
Kardinia Park2 352.55 36764.61 445 40.00WLWLL
Waverley Park2 351.66 37269.52 466 40.00WLWLL
Perth Stadium2 341.62 30859.46 400 40.00LLWWL
M.C.G.2 348.44 33270.58 478 40.00WLLWL
Manuka Oval1 235.29 23934.43 247 33.33LLW
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
W.A.C.A.1 452.57 36971.85 511 20.00LLLWL
Princes Park1 458.57 40585.62 572 20.00LLLLW
Subiaco1 443.55 31373.47 485 20.00LLLWL
S.C.G. 1444.53 31777.48 510 10.00LDLLL
Docklands  545.45 31556.71 407 0.00LLLLL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
York Park  545.40 31081.66 552 0.00LLLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
Adelaide Oval  538.32 26080.79 559 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara6 4102.86 69897.93 675 60.00WWWWLLLLWW
W.A.C.A.10 8222.248 1580209.259 1513 55.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium10 10209.226 1480240.210 1650 50.00LWLWLLWLWWLWLWWLLWWL
Football Park9 11247.187 1669263.250 1828 45.00LWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
M.C.G.9 11235.201 1611271.251 1877 45.00LLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Waverley Park3 482.85 57796.68 644 42.86WLWLWLL
Docklands8 12236.194 1610243.246 1704 40.00WWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Subiaco8 12210.199 1459261.222 1788 40.00LWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
All venues7 13184.186 1290222.203 1535 35.00LWWWLLLLWLWLLLLLLLWW
Manuka Oval1 235.29 23934.43 247 33.33LLW
Gabba4 10171.176 1202228.183 1551 28.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
S.C.G.4113203.209 1427262.223 1795 25.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 9132.120 912182.121 1213 18.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 15168.180 1188250.224 1724 16.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 875.71 521132.137 929 11.11LWLLLLLLL
York Park1 11114.112 796181.139 1225 8.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara6 460.00WWWWLLLLWW
Subiaco29 2158.00WLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Perth Stadium14 1156.00WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
All venues19 3138.00LWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWW
M.C.G.18 3236.00LLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Docklands17 3334.00LWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Manuka Oval1 233.33LLW
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1028.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 811.11LWLLLLLLL
York Park1 118.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Subiaco64 3664.00WWWLWLWWWLWWLWWLLWWWLLLLWWLWLLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Carrara6 460.00WWWWLLLLWW
Perth Stadium14 1156.00WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
M.C.G.18 3533.96LLLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Manuka Oval1 233.33LLW
All venues33 6733.00LLWLWLLLLLLLLLLLWWWLLLLLLLLWLLWWWLWWWLLLLLWLLLWLLLLWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWW
Docklands20 4132.79WWLLLLLLLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1028.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 811.11LWLLLLLLL
York Park1 118.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]