[Fremantle Main][AFL Main]

Fremantle Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
North Melbourne4 166.55 45147.42 324 80.00WWLWW
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Carlton3 259.47 40139.54 288 60.00WWWLL
St Kilda3 258.40 38850.59 359 60.00LWWLW
Western Bulldogs3 257.53 39554.59 383 60.00WWWLL
Gold Coast2 353.58 37653.47 365 40.00LWWLL
All opponents2 339.38 27242.37 289 40.00LLWWL
Brisbane Lions2 361.51 41767.55 457 40.00WLLWL
Collingwood2 354.45 36965.53 443 40.00LLLWW
Melbourne2 348.39 32757.69 411 40.00LWLLW
Port Adelaide2 348.39 32760.59 419 40.00LWWLL
Adelaide2 340.32 27261.72 438 40.00LLWLW
Sydney2 333.42 24069.47 461 40.00LLLWW
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Essendon1 449.47 34157.57 399 20.00WLLLL
Greater Western Sydney1 449.39 33368.74 482 20.00LLLWL
Hawthorn1 440.37 27765.54 444 20.00LLLLW
Geelong1 440.41 28167.54 456 20.00LLLWL
Richmond1 437.49 27175.52 502 20.00WLLLL
West Coast  539.50 28472.52 484 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Melbourne14 6285.237 1947218.227 1535 70.00WWWLWLWLWWWWWWWLWLLW
Carlton13 7279.229 1903228.238 1606 65.00WWWWLWLWWLLWWWLWWWLL
Gold Coast7 4131.135 921114.95 779 63.64WWWWWLLWWLL
Brisbane Lions12 8241.259 1705230.208 1588 60.00WWLLLLLWWWWWWWWWLLWL
Port Adelaide12 8255.199 1729245.221 1691 60.00WLWWWWWWLWLWLWLLWWLL
North Melbourne11 9262.229 1801226.222 1578 55.00LWLWLWLWLWWLWLLWWLWW
Greater Western Sydney5 5135.109 919111.115 781 50.00WWWWLLLLWL
Essendon10 10286.200 1916236.224 1640 50.00WLWLLWWWLLWWWWLWLLLL
Western Bulldogs10 10253.228 1746273.229 1867 50.00WLLLLLLWLWWWWLWWWWLL
Collingwood9 11261.177 1743274.250 1894 45.00LWWWLLWLLLLWWWLLLLWW
Adelaide9 11210.188 1448243.251 1709 45.00WLLLWLWLLLWWWWLLLWLW
Sydney8111217.200 1502257.227 1769 42.50LLLLWWLWLDWLLWWLLLWW
Richmond8 12226.225 1581283.229 1927 40.00WLLLWLLWWWLWLWLWLLLL
All opponents7 13154.133 1057169.179 1193 35.00LLLLLLLWWLLWWLWLLWWL
West Coast7 13221.204 1530250.234 1734 35.00WLLLWWWWWWLLLLLLLLLL
St Kilda7 13218.175 1483256.239 1775 35.00WLLLLLLLLWWLLWLLWWLW
Geelong7 13213.205 1483262.242 1814 35.00LLLLWLLWWLWWLWLLLLWL
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Hawthorn5 15201.199 1405286.234 1950 25.00WWLLLWLLLLLLWLLLLLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Fitzroy3 175.00WWLW
Gold Coast7 463.64WWWWWLLWWLL
Melbourne23 1658.97LWLWLWLWLLLLWWLWWLWWWWLWLWLWWWWWWWLWLLW
Carlton20 1557.14LWLLWLLLLLWWWWWWWWWLWLWWLLWWWLWWWLL
Brisbane Lions15 1451.72WWLLWLLLLWWLLLLLWWWWWWWWWLLWL
Greater Western Sydney5 550.00WWWWLLLLWL
Western Bulldogs16 1748.48LWLWWLLLLLWWWWLLLLLLWLWWWWLWWWWLL
St Kilda17 2045.95WLWLWWWLWLWLLLWWWWLLLLLLLLWWLLWLLWWLW
Sydney1611945.83WWWWWLLLWLLWLLWLLLLLWWLWLDWLLWWLLLWW
Port Adelaide17 2144.74LLLLLWWLLLLWLWWLLLWLWWWWWWLWLWLWLLWWLL
North Melbourne14 1843.75LLLWLLLLLWWLLWLWLWLWLWWLWLLWWLWW
Adelaide17 2342.50LLLLWWLLWLLLWWWLLWLWWLLLWLWLLLWWWWLLLWLW
Richmond16 2242.11LLWLWLLWLLWLLWWLWWWLLLWLLWWWLWLWLWLLLL
Collingwood13 1940.63LLWLLLWLLWLWLWWWLLWLLLLWWWLLLLWW
West Coast20 3040.00LLLLLLLLWLWLLLWLWWLLLWWLWWWWWWWLLLWWWWWWLLLLLLLLLL
All opponents20 3040.00WWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWWL
Essendon14 2337.84LLLWWLLLLLWLWLLLLWLWLLWWWLLWWWWLWLLLL
Brisbane Bears1 233.33WLL
Geelong13 2732.50WLLLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLLWLLWWLWWLWLLLLWL
Hawthorn9 2824.32LLWWLLLLLLWLWLLLLWWLLLWLLLLLLWLLLLLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara3 247.30 31238.34 262 60.00LWWLW
Gabba3 270.60 48059.52 406 60.00WWWLL
Football Park3 267.43 44557.55 397 60.00WWLLW
Perth Stadium3 237.26 24832.39 231 60.00WWLWL
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
All venues2 339.38 27242.37 289 40.00LLWWL
Kardinia Park2 352.55 36764.61 445 40.00WLWLL
Waverley Park2 351.66 37269.52 466 40.00WLWLL
M.C.G.2 348.44 33270.58 478 40.00WLLWL
Manuka Oval1 235.29 23934.43 247 33.33LLW
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
W.A.C.A.1 452.57 36971.85 511 20.00LLLWL
Princes Park1 458.57 40585.62 572 20.00LLLLW
Subiaco1 443.55 31373.47 485 20.00LLLWL
S.C.G. 1444.53 31777.48 510 10.00LDLLL
Docklands  545.45 31556.71 407 0.00LLLLL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
York Park  545.40 31081.66 552 0.00LLLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
Adelaide Oval  538.32 26080.79 559 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara7 5121.100 826110.106 766 58.33WWWWLLLLWWLW
W.A.C.A.10 8222.248 1580209.259 1513 55.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium10 10183.188 1286193.184 1342 50.00LWWLWLWWLLWWLLLWWLWL
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
Football Park9 11247.187 1669263.250 1828 45.00LWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
M.C.G.9 11235.201 1611271.251 1877 45.00LLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Waverley Park3 482.85 57796.68 644 42.86WLWLWLL
Docklands8 12236.194 1610243.246 1704 40.00WWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Subiaco8 12210.199 1459261.222 1788 40.00LWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
All venues7 13154.133 1057169.179 1193 35.00LLLLLLLWWLLWWLWLLWWL
Manuka Oval1 235.29 23934.43 247 33.33LLW
Gabba4 10171.176 1202228.183 1551 28.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
S.C.G.4113203.209 1427262.223 1795 25.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 9132.120 912182.121 1213 18.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 15168.180 1188250.224 1724 16.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 875.71 521132.137 929 11.11LWLLLLLLL
York Park1 11114.112 796181.139 1225 8.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara7 558.33WWWWLLLLWWLW
Subiaco29 2158.00WLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium17 1553.13WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWLLLWWLWL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
All venues20 3040.00WWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWWL
M.C.G.18 3236.00LLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Docklands17 3334.00LWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Manuka Oval1 233.33LLW
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1028.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 811.11LWLLLLLLL
York Park1 118.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Subiaco64 3664.00WWWLWLWWWLWWLWWLLWWWLLLLWWLWLLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Carrara7 558.33WWWWLLLLWWLW
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium17 1553.13WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWLLLWWLWL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
All venues36 6436.00LLLLLWWWLLLLLLLLWLLWWWLWWWLLLLLWLLLWLLLLWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWWL
M.C.G.18 3533.96LLLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWL
Manuka Oval1 233.33LLW
Docklands20 4132.79WWLLLLLLLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1028.57LLLLLLLLWWWWLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 811.11LWLLLLLLL
York Park1 118.33LLLLLWLLLLLL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]