[Fremantle Main][AFL Main]

Fremantle Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
North Melbourne4 173.61 49935.42 252 80.00LWWWW
Hawthorn4 158.52 40046.49 325 80.00LWWWW
Greater Western Sydney4 161.57 42350.52 352 80.00WLWWW
Adelaide4 146.50 32643.49 307 80.00WLWWW
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
All opponents3 249.50 34446.46 322 60.00WWWLL
West Coast3 252.45 35752.40 352 60.00LLWWW
Sydney3 243.53 31147.52 334 60.00WWWLL
Collingwood3 250.34 33453.44 362 60.00WWWLL
Gold Coast2 344.50 31443.53 311 40.00WLLWL
Melbourne2 344.45 30947.57 339 40.00LWLWL
St Kilda2 350.46 34657.40 382 40.00WLLWL
Western Bulldogs2 349.49 34359.64 418 40.00LLLWW
Brisbane Lions2 353.48 36667.49 451 40.00WLLLW
Port Adelaide2 355.46 37669.51 465 40.00WLLLW
Geelong2 332.44 23663.55 433 40.00LWLLW
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Richmond11334.51 25553.62 380 30.00LLLWD
Essendon1 446.57 33348.49 337 20.00LLLLW
Carlton1 443.53 31154.48 372 20.00LLLWL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
All opponents1217215.198 1488199.191 1385 62.50WWWLLWWWLWWLDLWWWWLL
Greater Western Sydney8 5172.151 1183136.144 960 61.54WWWWLLLLWLWWW
Gold Coast8 5146.154 1030130.117 897 61.54WWWWWLLWWLLWL
North Melbourne12 8272.242 1874221.209 1535 60.00LWLWLWLWWLWLLWWLWWWW
Melbourne12 8255.225 1755212.233 1505 60.00LWLWLWWWWWWWLWLLWLWL
Port Adelaide12 8248.210 1698248.214 1702 60.00WWWWWWLWLWLWLLWWLLLW
Brisbane Lions11 9234.246 1650239.196 1630 55.00LLLLWWWWWWWWWLLWLLLW
Western Bulldogs11 9237.211 1633255.235 1765 55.00LLLLWLWWWWLWWWWLLLWW
Essendon10 10274.203 1847223.219 1557 50.00WLLWWWLLWWWWLWLLLLLW
Carlton10 10236.229 1645221.224 1550 50.00LWLWWLLWWWLWWWLLLLWL
Adelaide10 10203.200 1418239.240 1674 50.00LLWLWLLLWWWWLLLWLWWW
Sydney9110214.216 1500253.208 1726 47.50LWWLWLDWLLWWLLLWWWLL
West Coast9 11221.206 1532247.212 1694 45.00WWWWWWLLLLLLLLLLLWWW
Richmond8111212.220 1492261.225 1791 42.50LLWLLWWWLWLWLWLLLLWD
Collingwood8 12236.170 1586273.235 1873 40.00WLLWLLLLWWWLLLLWWWLL
Geelong8 12207.209 1451255.243 1773 40.00LLWLLWWLWWLWLLLLWLLW
St Kilda7 13210.167 1427250.226 1726 35.00LLLLLWWLLWLLWWLWLLWL
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Hawthorn6 14202.195 1407282.224 1916 30.00LLWLLLLLLWLLLLLLWWWW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Fitzroy3 175.00WWLW
Greater Western Sydney8 561.54WWWWLLLLWLWWW
Gold Coast8 561.54WWWWWLLWWLLWL
Melbourne24 1857.14LWLWLWLWLLLLWWLWWLWWWWLWLWLWWWWWWWLWLLWLWL
All opponents2812157.00WWLLWLWWWLLLWLLWWLWLLWLWLWLWWWWWWLLWWWLWWLDLWWWWLL
Carlton21 1853.85LWLLWLLLLLWWWWWWWWWLWLWWLLWWWLWWWLLLLWL
Western Bulldogs18 1850.00LWLWWLLLLLWWWWLLLLLLWLWWWWLWWWWLLLWW
Brisbane Lions16 1650.00WWLLWLLLLWWLLLLLWWWWWWWWWLLWLLLW
North Melbourne16 1847.06LLLWLLLLLWWLLWLWLWLWLWWLWLLWWLWWWW
West Coast23 2746.00LLLLWLWLLLWLWWLLLWWLWWWWWWWLLLWWWWWWLLLLLLLLLLLWWW
Adelaide19 2345.24LLLLWWLLWLLLWWWLLWLWWLLLWLWLLLWWWWLLLWLWWW
Port Adelaide18 2245.00LLLLLWWLLLLWLWWLLLWLWWWWWWLWLWLWLLWWLLLW
Sydney1712144.87WWWWWLLLWLLWLLWLLLLLWWLWLDWLLWWLLLWWWLL
St Kilda18 2343.90WLWLWWWLWLWLLLWWWWLLLLLLLLWWLLWLLWWLWLLWL
Richmond1712243.75LLWLWLLWLLWLLWWLWWWLLLWLLWWWLWLWLWLLLLWD
Collingwood14 2140.00LLWLLLWLLWLWLWWWLLWLLLLWWWLLLLWWWLL
Essendon15 2438.46LLLWWLLLLLWLWLLLLWLWLLWWWLLWWWWLWLLLLLW
Brisbane Bears1 233.33WLL
Geelong14 2833.33WLLLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLLWLLWWLWWLWLLLLWLLW
Hawthorn12 2830.00LLWWLLLLLLWLWLLLLWWLLLWLLLLLLWLLLLLLWWWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Football Park3 267.43 44557.55 397 60.00WWLLW
All venues3 249.50 34446.46 322 60.00WWWLL
Perth Stadium3 249.53 34752.53 365 60.00WLLWW
Manuka Oval2 248.40 32844.52 316 50.00LLWW
Docklands21252.48 36050.48 348 50.00LWDWL
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
Gabba2 367.55 45759.55 409 40.00WWLLL
Carrara2 343.40 29848.43 331 40.00WLWLL
Waverley Park2 351.66 37269.52 466 40.00WLWLL
Kardinia Park2 350.49 34965.49 439 40.00LWLLW
Adelaide Oval2 347.55 33763.52 430 40.00LLWLW
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
M.C.G.1 450.46 34654.56 380 20.00LLLWL
York Park1 452.43 35570.59 479 20.00LLLLW
W.A.C.A.1 452.57 36971.85 511 20.00LLLWL
Princes Park1 458.57 40585.62 572 20.00LLLLW
Subiaco1 443.55 31373.47 485 20.00LLLWL
S.C.G. 1444.53 31777.48 510 10.00LDLLL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
Bellerive Oval  16.13 4917.5 107 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Perth Stadium13 7211.209 1475204.199 1423 65.00WLWLWLWLWWWWLWWWLLWW
All venues1217215.198 1488199.191 1385 62.50WWWLLWWWLWWLDLWWWWLL
W.A.C.A.10 8222.248 1580209.259 1513 55.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Manuka Oval2 248.40 32844.52 316 50.00LLWW
Carrara7 7133.119 917134.129 933 50.00WWWWLLLLWWLWLL
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
M.C.G.9 11227.198 1560241.252 1698 45.00LWLWLLWWWLWWLLWLLLWL
Football Park9 11247.187 1669263.250 1828 45.00LWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Waverley Park3 482.85 57796.68 644 42.86WLWLWLL
Subiaco8 12210.199 1459261.222 1788 40.00LWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Docklands6113215.195 1485236.225 1641 32.50LLLWLWLLLLLLLWWLWDWL
Gabba4 11181.187 1273242.194 1646 26.67LLLLLLLLWWWWLLL
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
S.C.G.4113203.209 1427262.223 1795 25.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Adelaide Oval3 9107.115 757173.160 1198 25.00LWLLLLLLLWLW
Kardinia Park4 15178.189 1257260.230 1790 21.05LLLLLLLLWLLLLWLWLLW
Princes Park2 9132.120 912182.121 1213 18.18LWLLLLLLLLW
York Park2 11130.124 904187.149 1271 15.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
Bellerive Oval  16.13 4917.5 107 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Subiaco29 2158.00WLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Perth Stadium29 2158.00WLWLLWLWWLWLWWLLWWLLLWWLWLWWWLWLWLWLWLWWWWLWWWLLWW
All venues2812157.00WWLLWLWWWLLLWLLWWLWLLWLWLWLWWWWWWLLWWWLWWLDLWWWWLL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Manuka Oval2 250.00LLWW
Carrara7 750.00WWWWLLLLWWLWLL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
M.C.G.19 3138.00LLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWLLLWL
Docklands1813137.00WLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLLLLWWLWDWL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1126.67LLLLLLLLWWWWLLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Adelaide Oval3 925.00LWLLLLLLLWLW
Kardinia Park4 1521.05LLLLLLLLWLLLLWLWLLW
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
York Park2 1115.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Subiaco64 3664.00WWWLWLWWWLWWLWWLLWWWLLLLWWLWLLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Perth Stadium33 2358.93WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWLLLWWLWLWWWLWLWLWLWLWWWWLWWWLLWW
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Manuka Oval2 250.00LLWW
Carrara7 750.00WWWWLLLLWWLWLL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
All venues4615346.50LLLWWLLWLLLWLLWLWLWWLLLWWWLLLLWLWLLLLLLLWWLLWWLWLLWWLLWLWWWLLLWLLWWLWLLWLWLWLWWWWWWLLWWWLWWLDLWWWWLL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
Docklands2414535.00WWLLLLLLLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLLLLWWLWDWL
M.C.G.19 3833.33LLLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWLLLWL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 1126.67LLLLLLLLWWWWLLL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Adelaide Oval3 925.00LWLLLLLLLWLW
Kardinia Park4 1521.05LLLLLLLLWLLLLWLWLLW
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
York Park2 1115.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]