[Fremantle Main][AFL Main]

Fremantle Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Hawthorn5  75.59 50945.43 313 100.00WWWWW
North Melbourne4 169.60 47436.40 256 80.00WWWLW
West Coast4 170.63 48343.41 299 80.00WWWWL
Adelaide4 150.62 36248.45 333 80.00WWWLW
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
All opponents31153.66 38447.55 337 70.00WWLWD
Melbourne3 245.47 31744.62 326 60.00WLWLW
Western Bulldogs3 260.45 40562.57 429 60.00WWLLW
Greater Western Sydney3 250.53 35355.46 376 60.00LWWWL
Geelong3 241.47 29350.55 355 60.00LLWWW
Richmond21243.51 30939.59 293 50.00LWDLW
Essendon2 353.55 37349.44 338 40.00LLLWW
Gold Coast2 346.42 31846.57 333 40.00LLWLW
St Kilda2 347.57 33954.40 364 40.00LLWLW
Brisbane Lions2 358.39 38769.51 465 40.00LWLLW
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Collingwood11350.36 33663.48 426 30.00WLLLD
Carlton1 444.55 31957.52 394 20.00LWLLL
Port Adelaide1 447.48 33062.44 416 20.00LLWLL
Sydney1 449.47 34167.56 458 20.00LLWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Melbourne13 7252.209 1721205.228 1458 65.00WLWLWWWWWWWLWLLWLWLW
Gold Coast9 5161.164 1130143.129 987 64.29WWWWWLLWWLLWLW
North Melbourne12 8268.242 1850222.203 1535 60.00LWLWLWWLWLLWWLWWWWLW
Brisbane Lions12 8239.228 1662225.185 1535 60.00LWWWWWWWWWLLWLLLWLLW
Western Bulldogs12 8231.199 1585239.240 1674 60.00LWLWWWWLWWWWLLLWWLLW
Greater Western Sydney8 6177.157 1219152.154 1066 57.14WWWWLLLLWLWWWL
Adelaide11 9210.206 1466226.229 1585 55.00WLWLLLWWWWLLLWLWWWLW
Essendon10 10267.198 1800221.215 1541 50.00LLWWWLLWWWWLWLLLLLWW
Port Adelaide10 10231.202 1588249.216 1710 50.00WWWWLWLWLWLLWWLLLWLL
Geelong10 10214.215 1499248.238 1726 50.00WLLWWLWWLWLLLLWLLWWW
All opponents9110221.207 1533214.199 1483 47.50LLLLWLWLWWWWLLLWWLWD
Richmond9110205.225 1455247.223 1705 47.50WLLWWWLWLWLWLLLLWDLW
Carlton9 11224.233 1577220.223 1543 45.00LWWLLWWWLWWWLLLLWLLL
Sydney8111199.195 1389253.211 1729 42.50LWLDWLLWWLLLWWWLLWLL
West Coast8 12215.210 1500245.208 1678 40.00WWWLLLLLLLLLLLWWWWWL
St Kilda8 12215.181 1471241.224 1670 40.00LLLLWWLLWLLWWLWLLWLW
Hawthorn8 12220.193 1513260.218 1778 40.00WLLLLLLWLLLLLLWWWWWW
Collingwood7112226.159 1515271.228 1854 37.50LWLLLLWWWLLLLWWWLLLD
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Fitzroy3 175.00WWLW
Gold Coast9 564.29WWWWWLLWWLLWLW
Melbourne25 1858.14LWLWLWLWLLLLWWLWWLWWWWLWLWLWWWWWWWLWLLWLWLW
Greater Western Sydney8 657.14WWWWLLLLWLWWWL
All opponents2522352.00LLWWWLWWLDLWWWWLLLWLWLLWWWWLLWLLLLWLWLWWWWLLLWWLWD
Carlton21 2051.22LWLLWLLLLLWWWWWWWWWLWLWWLLWWWLWWWLLLLWLLL
West Coast25 2550.00LWLWLLLWLWWLLLWWLWWWWWWWLLLWWWWWWLLLLLLLLLLLWWWWWL
Western Bulldogs19 2048.72LWLWWLLLLLWWWWLLLLLLWLWWWWLWWWWLLLWWLLW
Brisbane Lions17 1848.57WWLLWLLLLWWLLLLLWWWWWWWWWLLWLLLWLLW
North Melbourne17 1947.22LLLWLLLLLWWLLWLWLWLWLWWLWLLWWLWWWWLW
Adelaide20 2445.45LLLLWWLLWLLLWWWLLWLWWLLLWLWLLLWWWWLLLWLWWWLW
St Kilda19 2345.24WLWLWWWLWLWLLLWWWWLLLLLLLLWWLLWLLWWLWLLWLW
Richmond1812344.05LLWLWLLWLLWLLWWLWWWLLLWLLWWWLWLWLWLLLLWDLW
Sydney1812344.05WWWWWLLLWLLWLLWLLLLLWWLWLDWLLWWLLLWWWLLWLL
Port Adelaide18 2442.86LLLLLWWLLLLWLWWLLLWLWWWWWWLWLWLWLLWWLLLWLL
Essendon16 2440.00LLLWWLLLLLWLWLLLLWLWLLWWWLLWWWWLWLLLLLWW
Collingwood1412239.19LLWLLLWLLWLWLWWWLLWLLLLWWWLLLLWWWLLLD
Geelong16 2836.36WLLLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLLWLLWWLWWLWLLLLWLLWWW
Brisbane Bears1 233.33WLL
Hawthorn14 2833.33LLWWLLLLLLWLWLLLLWWLLLWLLLLLLWLLLLLLWWWWWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Norwood Oval1  15.10 10013.12 90 100.00W
All venues31153.66 38447.55 337 70.00WWLWD
Football Park3 267.43 44557.55 397 60.00WWLLW
M.C.G.3 260.41 40153.51 369 60.00LWLWW
Docklands3 256.58 39456.42 378 60.00WLLWW
Kardinia Park3 249.47 34162.50 422 60.00WLLWW
Manuka Oval2 248.40 32844.52 316 50.00LLWW
Perth Stadium21248.58 34653.54 372 50.00WLWLD
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
Carrara2 343.40 29848.43 331 40.00WLWLL
Waverley Park2 351.66 37269.52 466 40.00WLWLL
S.C.G.11348.51 33976.46 502 30.00DLLLW
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
Gabba1 462.46 41870.56 476 20.00WLLLL
Adelaide Oval1 448.62 35066.51 447 20.00LWLLL
York Park1 452.43 35570.59 479 20.00LLLLW
W.A.C.A.1 452.57 36971.85 511 20.00LLLWL
Princes Park1 458.57 40585.62 572 20.00LLLLW
Subiaco1 443.55 31373.47 485 20.00LLLWL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  323.21 15948.45 333 0.00LLL
Bellerive Oval  16.13 4917.5 107 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Norwood Oval1  15.10 10013.12 90 100.00W
W.A.C.A.10 8222.248 1580209.259 1513 55.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium1019233.207 1605210.205 1465 52.50WWLWLWWLWLLLWLWWLWLD
Manuka Oval2 248.40 32844.52 316 50.00LLWW
Carrara7 7133.119 917134.129 933 50.00WWWWLLLLWWLWLL
M.C.G.10 10224.194 1538240.239 1679 50.00LLWWWLWWLLWLLLWLWLWW
Cazaly's Stadium1 112.19 9115.17 107 50.00WL
All venues9110221.207 1533214.199 1483 47.50LLLLWLWLWWWWLLLWWLWD
Football Park9 11247.187 1669263.250 1828 45.00LWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Waverley Park3 482.85 57796.68 644 42.86WLWLWLL
Docklands8111221.200 1526221.212 1538 42.50WLWLLLLLLLWWLWDWLLWW
Subiaco8 12210.199 1459261.222 1788 40.00LWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
S.C.G.5113219.216 1530275.231 1881 28.95WWLLLLLLLLLWWLDLLLW
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
Gabba4 12191.194 1340259.207 1761 25.00LLLLLLLLWWWWLLLL
Kardinia Park5 15188.200 1328269.240 1854 25.00LLLLLLLLWLLLLWLWLLWW
Adelaide Oval3 12135.145 955209.194 1448 20.00LWLLLLLLLWLWLLL
Princes Park2 9132.120 912182.121 1213 18.18LWLLLLLLLLW
York Park2 11130.124 904187.149 1271 15.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  323.21 15948.45 333 0.00LLL
Bellerive Oval  16.13 4917.5 107 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Norwood Oval1  100.00W
Subiaco29 2158.00WLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium2712255.00LLLWWLWLWWWLWLWLWLWLWWWWLWWWLLWWLWLWWLWLLLWLWWLWLD
All venues2522352.00LLWWWLWWLDLWWWWLLLWLWLLWWWWLLWLLLLWLWLWWWWLLLWWLWD
Manuka Oval2 250.00LLWW
Carrara7 750.00WWWWLLLLWWLWLL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
M.C.G.21 2942.00LLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWLLLWLWLWW
Docklands1913039.00LLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLLLLWWLWDWLLWW
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
S.C.G.511328.95WWLLLLLLLLLWWLDLLLW
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
Gabba4 1225.00LLLLLLLLWWWWLLLL
Kardinia Park5 1525.00LLLLLLLLWLLLLWLWLLWW
Adelaide Oval3 1220.00LWLLLLLLLWLWLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
York Park2 1115.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  30.00LLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Norwood Oval1  100.00W
Subiaco64 3664.00WWWLWLWWWLWWLWWLLWWWLLLLWWLWLLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
Perth Stadium4113256.08WWWLWLWLWLLWLWWLWLWWLLWWLLLWWLWLWWWLWLWLWLWLWWWWLWWWLLWWLWLWWLWLLLWLWWLWLD
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Manuka Oval2 250.00LLWW
All venues4924950.00LLLLLLLWWLLWWLWLLWWLLWLWWWLLLWLLWWLWLLWLWLWLWWWWWWLLWWWLWWLDLWWWWLLLWLWLLWWWWLLWLLLLWLWLWWWWLLLWWLWD
Carrara7 750.00WWWWLLLLWWLWLL
Cazaly's Stadium1 150.00WL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
Docklands2614636.30WWLLLLLLLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWLLLLLLLWWLWDWLLWW
M.C.G.22 3936.07LLLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLLWLLLWLWLWW
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
S.C.G.511328.95WWLLLLLLLLLWWLDLLLW
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
Gabba4 1225.00LLLLLLLLWWWWLLLL
Kardinia Park5 1525.00LLLLLLLLWLLLLWLWLLWW
Adelaide Oval3 1220.00LWLLLLLLLWLWLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
York Park2 1115.38LLLLLWLLLLLLW
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  30.00LLL
Bellerive Oval  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]