[Fremantle Main][AFL Main]

Fremantle Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Carlton4 165.63 45341.48 294 80.00WLWWW
Western Bulldogs4 159.51 40553.49 367 80.00WLWWW
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Essendon3 278.42 51060.62 422 60.00WWLWL
Brisbane Lions3 269.51 46558.52 400 60.00WWWLL
Melbourne3 266.39 43554.73 397 60.00WWLWL
Gold Coast3 257.78 42062.40 412 60.00WLLWW
St Kilda2 359.38 39260.66 426 40.00LWLLW
North Melbourne2 356.59 39567.54 456 40.00LLWWL
Port Adelaide2 345.44 31472.64 496 40.00LWLLW
Adelaide2 345.46 31671.81 507 40.00WLLLW
Richmond2 339.49 28371.70 496 40.00WLWLL
Sydney2 340.41 28175.61 511 40.00WWLLL
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Collingwood1 450.46 34670.57 477 20.00WLLLL
Greater Western Sydney1 448.47 33566.71 467 20.00WLLLL
Geelong1 448.47 33572.53 485 20.00WLLLL
All opponents1 447.48 33083.62 560 20.00LLWLL
West Coast  548.47 33578.50 518 0.00LLLLL
Hawthorn  541.40 28681.51 537 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast7 2115.122 81297.72 654 77.78WWWWWLLWW
Fitzroy3 169.56 47046.44 320 75.00WWLW
Carlton15 5294.242 2006232.242 1634 75.00WWWWWWLWLWWLLWWWLWWW
Melbourne14 6291.237 1983227.239 1601 70.00LWWWWLWLWLWWWWWWWLWL
Western Bulldogs12 8284.249 1953269.222 1836 60.00WWWWLLLLLLWLWWWWLWWW
Brisbane Lions11 9244.265 1729245.212 1682 55.00LLWWLLLLLWWWWWWWWWLL
Port Adelaide11 9262.214 1786260.213 1773 55.00LLLWLWWWWWWLWLWLWLLW
Greater Western Sydney4 4111.94 76086.92 608 50.00WWWWLLLL
Essendon10 10295.205 1975255.233 1763 50.00LLLWLWLLWWWLLWWWWLWL
North Melbourne10 10253.221 1739241.232 1678 50.00WLLWLWLWLWLWWLWLLWWL
West Coast10 10247.198 1680239.260 1694 50.00WWWWLLLWWWWWWLLLLLLL
Richmond10 10238.231 1659280.235 1915 50.00WWWLLLWLLWWWLWLWLWLL
Adelaide9 11211.198 1464250.257 1757 45.00LWWLLLWLWLLLWWWWLLLW
Collingwood8 12259.195 1749278.255 1923 40.00LWLWWWLLWLLLLWWWLLLL
St Kilda8 12228.184 1552257.246 1788 40.00WWWWLLLLLLLLWWLLWLLW
Sydney7112231.203 1589278.231 1899 37.50WLLLLLWWLWLDWLLWWLLL
All opponents7 13199.196 1390264.257 1841 35.00WLWLLWLLLWWLLWLLLWLL
Brisbane Bears1 239.41 27535.25 235 33.33WLL
Geelong6 14217.211 1513281.253 1939 30.00LLLLLLWLLWWLWWLWLLLL
Hawthorn4 16209.207 1461305.237 2067 20.00LLWWLLLWLLLLLLWLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast7 277.78WWWWWLLWW
Fitzroy3 175.00WWLW
Carlton20 1360.61LWLLWLLLLLWWWWWWWWWLWLWWLLWWWLWWW
Melbourne22 1559.46LWLWLWLWLLLLWWLWWLWWWWLWLWLWWWWWWWLWL
Brisbane Lions14 1351.85WWLLWLLLLWWLLLLLWWWWWWWWWLL
Greater Western Sydney4 450.00WWWWLLLL
Western Bulldogs15 1550.00LWLWWLLLLLWWWWLLLLLLWLWWWWLWWW
Port Adelaide16 1945.71LLLLLWWLLLLWLWWLLLWLWWWWWWLWLWLWLLW
Richmond16 2044.44LLWLWLLWLLWLLWWLWWWLLLWLLWWWLWLWLWLL
St Kilda15 1944.12WLWLWWWLWLWLLLWWWWLLLLLLLLWWLLWLLW
Sydney1411942.65WWWWWLLLWLLWLLWLLLLLWWLWLDWLLWWLLL
Adelaide16 2242.11LLLLWWLLWLLLWWWLLWLWWLLLWLWLLLWWWWLLLW
West Coast20 2841.67LLLLLLLLLWLWLLLWLWWLLLWWLWWWWWWWLLLWWWWWWLLLLLLL
Essendon14 2041.18LLLWWLLLLLWLWLLLLWLWLLWWWLLWWWWLWL
North Melbourne12 1840.00LLLWLLLLLWWLLWLWLWLWLWWLWLLWWL
Collingwood11 1936.67LLWLLLWLLWLWLWWWLLWLLLLWWWLLLL
All opponents17 3334.00LLLLLWLLWWWLWWWLLLLLWLLLWLLLLWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLL
Brisbane Bears1 233.33WLL
Geelong12 2631.58WLLLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLLWLLWWLWWLWLLLL
Hawthorn8 2722.86LLWWLLLLLLWLWLLLLWWLLLWLLLLLLWLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Gabba4 175.74 52462.53 425 80.00WWWWL
Carrara4 160.55 41555.43 373 80.00WWWWL
Football Park3 267.43 44557.55 397 60.00WWLLW
Docklands2 363.40 41862.63 435 40.00LWLWL
Kardinia Park2 352.55 36764.61 445 40.00WLWLL
Perth Stadium2 352.52 36466.56 452 40.00WLLWL
Waverley Park2 351.66 37269.52 466 40.00WLWLL
M.C.G.2 347.43 32573.69 507 40.00LWWLL
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
W.A.C.A.1 452.57 36971.85 511 20.00LLLWL
Princes Park1 458.57 40585.62 572 20.00LLLLW
Subiaco1 443.55 31373.47 485 20.00LLLWL
All venues1 447.48 33083.62 560 20.00LLWLL
S.C.G. 1444.53 31777.48 510 10.00LDLLL
Manuka Oval  219.19 13323.27 165 0.00LL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
York Park  542.44 29693.65 623 0.00LLLLL
Adelaide Oval  539.42 27690.77 617 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara4 160.55 41555.43 373 80.00WWWWL
W.A.C.A.10 8222.248 1580209.259 1513 55.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Docklands11 9262.195 1767250.244 1744 55.00LWWWWWLWWLWWLLLLWLWL
Perth Stadium7 6149.143 1037158.137 1085 53.85WWWLWLWLWLLWL
Football Park9 11247.187 1669263.250 1828 45.00LWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Waverley Park3 482.85 57796.68 644 42.86WLWLWLL
Subiaco8 12210.199 1459261.222 1788 40.00LWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
M.C.G.8 12232.199 1591287.257 1979 40.00LLLLLWLWLWLLWWWLWWLL
All venues7 13199.196 1390264.257 1841 35.00WLWLLWLLLWWLLWLLLWLL
Gabba4 9161.167 1133216.174 1470 30.77LLLLLLLLWWWWL
Western Oval1 357.50 39259.46 400 25.00WLLL
Marrara Oval1 346.39 31551.58 364 25.00LWLL
S.C.G.4113203.209 1427262.223 1795 25.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 9132.120 912182.121 1213 18.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 15168.180 1188250.224 1724 16.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 660.60 420110.108 768 14.29LWLLLLL
York Park1 10106.107 743169.127 1141 9.09LLLLLWLLLLL
Manuka Oval  219.19 13323.27 165 0.00LL
Stadium Australia  224.17 16132.28 220 0.00LL
Victoria Park  448.38 32678.40 508 0.00LLLL
Sydney Showground  218.15 12332.35 227 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara4 180.00WWWWL
Subiaco29 2158.00WLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium7 653.85WWWLWLWLWLLWL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
Docklands18 3236.00LLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWL
M.C.G.17 3334.00LLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLL
All venues17 3334.00LLLLLWLLWWWLWWWLLLLLWLLLWLLLLWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 930.77LLLLLLLLWWWWL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 614.29LWLLLLL
York Park1 109.09LLLLLWLLLLL
Manuka Oval  20.00LL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara4 180.00WWWWL
Subiaco64 3664.00WWWLWLWWWLWWLWWLLWWWLLLLWWLWLLLWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWLWWWWWLWWWWLWWLLLLLLWWLLLLWLWWLWWLLLLWL
W.A.C.A.10 855.56LWWWLWWWWWLWLLLLWL
Perth Stadium7 653.85WWWLWLWLWLLWL
All venues44 5644.00WWLWLWWWLLWWWWWWWWWLWWWLWWWWLLWLWLLLLLLLLLLLWWWLLLLLLLLWLLWWWLWWWLLLLLWLLLWLLLLWWLWLLWLLLWWLLWLLLWLL
Waverley Park3 442.86WLWLWLL
Docklands20 3735.09WWLLLLLLLWLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLLLWLWL
M.C.G.17 3433.33LLLLLLLLLLWLLLLWLWWLWWWLWWLLLLLLLLLLWLWLWLLWWWLWWLL
Football Park10 2132.26LLLLLLWLLLLLWLLWWLWLLWLLLWWWLLW
Gabba4 930.77LLLLLLLLWWWWL
Western Oval1 325.00WLLL
Marrara Oval1 325.00LWLL
S.C.G.411325.00WWLLLLLLLLLWWLDLLL
Princes Park2 918.18LWLLLLLLLLW
Kardinia Park3 1516.67LLLLLLLLWLLLLWLWLL
Adelaide Oval1 614.29LWLLLLL
York Park1 109.09LLLLLWLLLLL
Manuka Oval  20.00LL
Stadium Australia  20.00LL
Victoria Park  40.00LLLL
Sydney Showground  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]