[Collingwood Main][AFL Main]

Collingwood Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  58.77 42528.41 209 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  83.85 58363.32 410 100.00WWWWW
Gold Coast4 175.77 52747.56 338 80.00LWWWW
Fremantle4 170.57 47750.46 346 80.00LWWWW
North Melbourne4 178.62 53056.62 398 80.00WWLWW
Fitzroy4 176.69 52561.64 430 80.00LWWWW
St Kilda3 278.57 52555.50 380 60.00WWLLW
Essendon3 271.57 48360.44 404 60.00WLLWW
Geelong3 262.53 42550.56 356 60.00WWWLL
Brisbane Bears3 279.68 54263.79 457 60.00WLWLW
Greater Western Sydney3 273.53 49164.42 426 60.00WWLLW
All opponents3 256.50 38649.55 349 60.00WLWWL
Carlton3 255.46 37653.40 358 60.00LWLWW
Melbourne2 366.61 45773.46 484 40.00LLLWW
West Coast2 356.59 39562.52 424 40.00WWLLL
Sydney2 350.69 36963.63 441 40.00WLLWL
Adelaide11362.51 42365.56 446 30.00LLLDW
Western Bulldogs1 459.53 40763.50 428 20.00LLLLW
Hawthorn1 465.63 45376.48 504 20.00LLWLL
Richmond1 459.47 40168.59 467 20.00LLLLW
Port Adelaide1 452.57 36965.56 446 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University131 132.199 99172.110 542 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 2251.232 1738170.187 1207 86.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast6 2128.115 88378.82 550 75.00WWLLWWWW
Greater Western Sydney6 2125.96 84690.73 613 75.00WWWWWLLW
All opponents14 6268.225 1833218.178 1486 70.00WLWWWWWWWLWLLWWWLWWL
Fitzroy14 6310.286 2146258.280 1828 70.00WLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Carlton14 6267.249 1851234.191 1595 70.00LLWWWWWLLWWWWWWLWLWW
Sydney14 6242.271 1723221.242 1568 70.00LWWWWWWWWWWWLLWWLLWL
North Melbourne13 7327.275 2237238.239 1667 65.00WLLWWWLLWWWWLWLWWLWW
Essendon13 7287.261 1983234.209 1613 65.00LLWWWWWWWLWWLWLWLLWW
Melbourne1217273.273 1911241.211 1657 62.50LLLWWWWWDWWWWWLLLLWW
St Kilda1217251.243 1749235.187 1597 62.50LWWWLLLLWDWWWWWWWLLW
Fremantle12 8278.255 1923259.195 1749 60.00WLWLLLWWLWWWWLLLWWWW
West Coast12 8255.226 1756230.237 1617 60.00LWWWWWWWLWWWLLLWWLLL
Brisbane Lions12 8268.282 1890276.214 1870 60.00LLLLWWLLWWLWWWLWWWWW
Port Adelaide11 9263.248 1826232.230 1622 55.00LLWWWLWWWWWWLLWLLLLW
Richmond11 9281.245 1931257.239 1781 55.00WLLWLWWWWWWWLLWLLLLW
Adelaide1019240.235 1675241.232 1678 52.50LLLWLWWLWWWWWWLLLLDW
Western Bulldogs9 11283.252 1950280.234 1914 45.00LLWLLLWLWWWWWWLLLLLW
Geelong9 11246.228 1704250.267 1767 45.00LWLLLWWLLLWWWLLWWWLL
Hawthorn4 16254.254 1778327.225 2187 20.00LLLLWLWWLLLLLLLLLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
University131 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 286.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast6 275.00WWLLWWWW
Greater Western Sydney6 275.00WWWWWLLW
Fitzroy3311667.00WWWWWWLWWWWLWWWWLLWDWWLWLLLLWLWLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Fremantle19 1163.33WWLWWWLWWLWLWLLLWWLWWWWLLLWWWW
Adelaide2611563.10WWWWLWWWWWLLLWLWWWWWWLLLLWLWWLWWWWWWLLLLDW
Western Bulldogs2912059.00WWLWWLWLWWWWWWLDWWLLLWLWWWLWWWLLWLLLWLWWWWWWLLLLLW
St Kilda2822058.00WLWWWWWDWLLLWWLWLLLLLWWWWWWLLLLWWWLLLLWDWWWWWWWLLW
North Melbourne2812157.00WLLWLWDWLWWLWWLLLLWWWLLLLWLWWWWLLWWWLLWWWWLWLWWLWW
Sydney28 2256.00WWLLLLWLLWWWWWWWWLLLLLLWLLWLWLLWWWWWWWWWWWLLWWLLWL
All opponents2712255.00WLLLWLLWLLWWWLLLLWWDWLLWLLWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWL
Richmond27 2354.00WWWWLWWWWLWWWLLLLLWLLWLLLLWWWLWLLWLWWWWWWWLLWLLLLW
Carlton26 2452.00LWLLLLLLLWLLLWLWLLWWWLLWLWWWWLLLWWWWWLLWWWWWWLWLWW
Melbourne2512451.00WWLLLLLLWLWLWWLLLWLWLWWLLLWWWLLLLWWWWWDWWWWWLLLLWW
Port Adelaide15 1550.00WLLLLWLWLWLLWWWLWWWWWWLLWLLLLW
Essendon2412549.00LLWDLWLWWWLLLLLLLWLLWLLLLWLWWWLLWWWWWWWLWWLWLWLLWW
Geelong24 2648.00WWLWWLWWLLWWLLWLWLLWLLLLWWLWWLLWLLLWWLLLWWWLLWWWLL
West Coast2312647.00LWWLWDWLLWLWLLLLLLLLLLWWLLWWLWLWWWWWWWLWWWLLLWWLLL
Brisbane Lions14 1745.16LLLLLLWLLLWLLLLWWLLWWLWWWLWWWWW
Hawthorn17 3334.00LLWLLLLLLWWLWLLWWLWWLLLWLLWWWWLLLLWLWWLLLLLLLLLWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
East Melbourne5  53.61 37930.48 228 100.00WWWWW
Gabba5  82.74 56654.38 362 100.00WWWWW
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Docklands5  71.72 49849.48 342 100.00WWWWW
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Football Park4 169.65 47943.45 303 80.00WWWWL
Punt Rd4 156.73 40944.66 330 80.00LWWWW
Stadium Australia4 161.70 43656.63 399 80.00WWLWW
Sydney Showground3 171.47 47345.46 316 75.00WWWL
Junction Oval31183.103 60181.68 554 70.00WWDWL
Moorabbin Oval31163.65 44362.68 440 70.00WWLWD
Carrara3 270.67 48754.52 376 60.00LLWWW
Lake Oval3 274.72 51659.54 408 60.00WWLWL
Brunswick St3 257.69 41148.55 343 60.00LLWWW
M.C.G.3 264.48 43254.41 365 60.00LWWWL
Waverley Park3 271.62 48862.65 437 60.00LLWWW
All venues3 256.50 38649.55 349 60.00WLWWL
Perth Stadium1 121.20 14621.27 153 50.00WL
Kardinia Park2 376.62 51870.59 479 40.00WWLLL
Victoria Park2 372.39 47168.55 463 40.00WWLLL
Arden St2 372.73 50575.91 541 40.00LLWWL
Glenferrie Oval2 365.80 47075.60 510 40.00LLLWW
S.C.G.2 353.68 38668.65 473 40.00WLLWL
Adelaide Oval1 452.52 36456.59 395 20.00LLLLW
Western Oval1 451.62 36858.69 417 20.00LLLWL
Corio Oval1 462.69 44180.73 553 20.00LLWLL
Princes Park1 464.56 44086.78 594 20.00WLLLL
Subiaco1 455.49 37976.59 515 20.00LLLLW
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
Windy Hill  565.57 44793.79 637 0.00LLLLL
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Carrara9 2169.167 1181115.121 811 81.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 3157.183 1125136.152 968 76.92WLLWWWWWWWLWW
Sydney Showground3 171.47 47345.46 316 75.00WWWL
Victoria Park15 5310.236 2096231.243 1629 75.00LWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Lake Oval14 6280.274 1954211.213 1479 70.00WWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
All venues14 6268.225 1833218.178 1486 70.00WLWWWWWWWLWLLWWWLWWL
East Melbourne1316163.225 1203156.184 1120 67.50WWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval1216272.245 1877259.270 1824 65.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Football Park13 7277.248 1910258.246 1794 65.00LWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Arden St12 8258.282 1830236.265 1681 60.00WLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Western Oval12 8256.245 1781233.241 1639 60.00LWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Glenferrie Oval12 8235.275 1685224.221 1565 60.00WWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
M.C.G.1118261.214 1780233.181 1579 57.50DLWLLWWLLWWWWLWLWWWL
Junction Oval1118264.304 1888260.264 1824 57.50WWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Docklands11 9258.252 1800232.239 1631 55.00WLWWWLWLLLLLLWLWWWWW
Punt Rd11 9235.274 1684249.271 1765 55.00WWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Kardinia Park10 10286.271 1987282.236 1928 50.00WLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Perth Stadium1 121.20 14621.27 153 50.00WL
Windy Hill9110259.243 1797275.309 1959 47.50LWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
Gabba9 11281.254 1940279.268 1942 45.00WLWLLLLLLLLWLWLWWWWW
Corio Oval8111206.230 1466224.277 1621 42.50WLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Brunswick St8 12191.247 1393212.224 1496 40.00WLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Waverley Park7112249.245 1739262.239 1811 37.50WLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
S.C.G.7 13279.271 1945308.297 2145 35.00LLWWLLLWWWLLLLLWLLWL
Subiaco7 13242.206 1658287.246 1968 35.00LLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Adelaide Oval1 452.52 36456.59 395 20.00LLLLW
Princes Park3 17262.276 1848341.343 2389 15.00LLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Victoria Park40 1080.00WWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Lake Oval3611373.00WLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Western Oval32 1864.00WWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval3011961.00LWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Docklands28 2256.00WLLLLWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWW
Brunswick St2722156.00WWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
All venues2712255.00WLLLWLLWLLWWWLLLLWWDWLLWLLWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWL
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Perth Stadium1 150.00WL
Punt Rd2412549.00LWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Waverley Park2322548.00WLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
M.C.G.2212745.00LWLWLWLLWLWLLLWWWLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWL
Gabba9 1145.00WLWLLLLLLLLWLWLWWWWW
Windy Hill1823038.00LWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.8 1534.78LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWL
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park1613333.00WLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Adelaide Oval1 420.00LLLLW
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Victoria Park7312673.50WLWWWWWWWLWWLWWWWWLWLLLWLLLWLWLWLWLWWWWLLWWWWDWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Western Oval35 1866.04WWWWWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval4512663.19WWWWWWWWLWWWLLLWWWLLLWLWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Lake Oval4412662.68LLWWLWLLWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
Docklands48 3557.83WLLLLWWWLLWLWWWWWLLWWWWWLLWWWLWLWWLLLLWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWW
Brunswick St3822857.35WLLWLWLWWWWLWLLWWWWWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
M.C.G.5414554.50WWWWWLWLWWLWWLWLWLWWWWWLWLLLWWWWWWLWLLWLLWWWLLWWWLLWLWLWLLWLWLLLWWWLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWL
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Punt Rd2912652.68LWWWWWLWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Perth Stadium1 150.00WL
Waverley Park4825049.00WLWWLWWLWWLWWWWWLLWWLLLLLLWWLWLLLWLLLWLLWWWWLWLLLWWLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
All venues4715247.50LLLWLLWLWLWWWLLWWWWLLLLLLWLLWLLWLLWLLWWLLLWWWLLWLLWLLLWLLWLLWWWLLLLWWDWLLWLLWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWL
Gabba9 1145.00WLWLLLLLLLLWLWLWWWWW
Windy Hill2423243.10WLWLWWWWLWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.8 1534.78LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWL
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park3026831.00WWLWLWLLLLLLWWLLWLLLLLLLLDWLWLLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Adelaide Oval1 420.00LLLLW
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]