[Collingwood Main][AFL Main]

Collingwood Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  58.77 42528.41 209 100.00WWWWW
Adelaide5  68.37 44542.51 303 100.00WWWWW
St Kilda4 167.54 45647.53 335 80.00WWWLW
Gold Coast4 161.59 42548.40 328 80.00WWLWW
North Melbourne4 162.42 41448.49 337 80.00WLWWW
Fitzroy4 176.69 52561.64 430 80.00LWWWW
Carlton4 157.52 39454.49 373 80.00WWLWW
Melbourne4 154.48 37253.43 361 80.00WLWWW
Brisbane Bears3 279.68 54263.79 457 60.00WLWLW
Western Bulldogs3 251.44 35048.51 339 60.00WWWLL
Richmond21256.49 38557.42 384 50.00WLDWL
Fremantle2 353.44 36250.34 334 40.00LLLWW
Port Adelaide2 353.50 36853.50 368 40.00WLLLW
All opponents2 353.52 37055.53 383 40.00LWLWL
Hawthorn2 348.51 33952.48 360 40.00LLWLW
Sydney2 343.58 31652.46 358 40.00WWLLL
West Coast2 353.43 36165.31 421 40.00LWLWL
Essendon2 356.34 37065.42 432 40.00LLLWW
Brisbane Lions1 456.41 37762.44 416 20.00WLLLL
Greater Western Sydney1 447.57 33963.33 411 20.00LLLLW
Geelong1 442.51 30355.48 378 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University131 132.199 99172.110 542 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 2251.232 1738170.187 1207 86.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast10 3189.174 1308126.122 878 76.92WWLLWWWWWWLWW
Carlton15 5253.235 1753228.191 1559 75.00WLLWWWWWWLWLWWWWWLWW
All opponents15 5236.210 1626228.195 1563 75.00WWLLWWWWWWWWWWWLWLWL
Melbourne1415262.248 1820217.192 1494 72.50WWDWWWWWLLLLWWWWLWWW
Adelaide1415262.215 1787214.221 1505 72.50WWLWWWWWWLLLLDWWWWWW
North Melbourne14 6306.252 2088228.234 1602 70.00WWLLWWWWLWLWWLWWLWWW
Fitzroy14 6310.286 2146258.280 1828 70.00WLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
St Kilda1217252.241 1753215.191 1481 62.50LLLLWDWWWWWWWLLWWWLW
Fremantle12 8273.235 1873236.170 1586 60.00LWWLWWWWLLLWWWWLLLWW
Brisbane Lions12 8266.273 1869250.190 1690 60.00WLLWWLWWWLWWWWWWLLLL
Essendon12 8242.225 1677235.193 1603 60.00WWLWWLWLWLLWWWWLLLWW
Sydney12 8218.258 1566219.233 1547 60.00WWWWWWWLLWWLLWLWWLLL
Richmond1118277.237 1899243.218 1676 57.50WWWWWWWLLWLLLLWWLDWL
Western Bulldogs11 9263.221 1799237.217 1639 55.00LWLWWWWWWLLLLLWWWWLL
Greater Western Sydney7 6172.153 1185153.106 1024 53.85WWWWWLLWLLLLW
Port Adelaide10 10251.223 1729223.207 1545 50.00LWWWWWWLLWLLLLWWLLLW
West Coast9 11219.206 1520258.198 1746 45.00WLWWWLLLWWLLLLWLWLWL
Geelong8 12216.197 1493232.244 1636 40.00LLLWWWLLWWWLLLWWLLLL
Hawthorn6 14249.242 1736290.220 1960 30.00WLWWLLLLLLLLLWLLLWLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
University131 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 286.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast10 376.92WWLLWWWWWWLWW
Adelaide3111567.02WWWWLWWWWWLLLWLWWWWWWLLLLWLWWLWWWWWWLLLLDWWWWWW
Fitzroy3311667.00WWWWWWLWWWWLWWWWLLWDWWLWLLLLWLWLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Fremantle21 1460.00WWLWWWLWWLWLWLLLWWLWWWWLLLWWWWLLLWW
Carlton30 2060.00LLLWLLLWLWLLWWWLLWLWWWWLLLWWWWWLLWWWWWWLWLWWWWWLWW
North Melbourne2912059.00LWDWLWWLWWLLLLWWWLLLLWLWWWWLLWWWLLWWWWLWLWWLWWLWWW
St Kilda2822058.00WWWDWLLLWWLWLLLLLWWWWWWLLLLWWWLLLLWDWWWWWWWLLWWWLW
Melbourne2812157.00LLWLWLWWLLLWLWLWWLLLWWWLLLLWWWWWDWWWWWLLLLWWWWLWWW
Western Bulldogs2812157.00LWLWWWWWWLDWWLLLWLWWWLWWWLLWLLLWLWWWWWWLLLLLWWWWLL
Sydney28 2256.00LWLLWWWWWWWWLLLLLLWLLWLWLLWWWWWWWWWWWLLWWLLWLWWLLL
Greater Western Sydney7 653.85WWWWWLLWLLLLW
Essendon26 2452.00WWWLLLLLLLWLLWLLLLWLWWWLLWWWWWWWLWWLWLWLLWWWWLLLWW
Richmond2512451.00WWWWLWWWLLLLLWLLWLLLLWWWLWLLWLWWWWWWWLLWLLLLWWLDWL
Port Adelaide17 1848.57WLLLLWLWLWLLWWWLWWWWWWLLWLLLLWWLLLW
All opponents24 2648.00LWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWLWL
West Coast22 2844.00LLWLWLLLLLLLLLLWWLLWWLWLWWWWWWWLWWWLLLWWLLLLWLWLWL
Geelong21 2942.00WLLWWLLWLWLLWLLLLWWLWWLLWLLLWWLLLWWWLLWWWLLLWWLLLL
Brisbane Lions15 2141.67LLLLLLWLLLWLLLLWWLLWWLWWWLWWWWWWLLLL
Hawthorn18 3236.00LLLLLWWLWLLWWLWWLLLWLLWWWWLLLLWLWWLLLLLLLLLWLLLWLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
East Melbourne5  53.61 37930.48 228 100.00WWWWW
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Adelaide Oval5  69.37 45143.45 303 100.00WWWWW
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Football Park4 169.65 47943.45 303 80.00WWWWL
Carrara4 168.68 47649.59 353 80.00LWWWW
Punt Rd4 156.73 40944.66 330 80.00LWWWW
Stadium Australia4 161.70 43656.63 399 80.00WWLWW
M.C.G.4 160.50 41055.52 382 80.00WWWLW
Junction Oval31183.103 60181.68 554 70.00WWDWL
Moorabbin Oval31163.65 44362.68 440 70.00WWLWD
Lake Oval3 274.72 51659.54 408 60.00WWLWL
Brunswick St3 257.69 41148.55 343 60.00LLWWW
Waverley Park3 271.62 48862.65 437 60.00LLWWW
Kardinia Park2 376.62 51870.59 479 40.00WWLLL
Sydney Showground2 362.50 42261.44 410 40.00WLLLW
Victoria Park2 372.39 47168.55 463 40.00WWLLL
All venues2 353.52 37055.53 383 40.00LWLWL
Arden St2 372.73 50575.91 541 40.00LLWWL
Glenferrie Oval2 365.80 47075.60 510 40.00LLLWW
S.C.G.2 348.58 34655.50 380 40.00WLWLL
Perth Stadium2 348.38 32661.28 394 40.00LLWLW
Western Oval1 451.62 36858.69 417 20.00LLLWL
Docklands1 454.51 37568.51 459 20.00LLWLL
Corio Oval1 462.69 44180.73 553 20.00LLWLL
Princes Park1 464.56 44086.78 594 20.00WLLLL
Subiaco1 455.49 37976.59 515 20.00LLLLW
Gabba1 444.29 29367.45 447 20.00WLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
Windy Hill  565.57 44793.79 637 0.00LLLLL
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Carrara10 2178.180 1248123.135 873 83.33WWWWWWLLWWWW
Stadium Australia10 3157.183 1125136.152 968 76.92WLLWWWWWWWLWW
Victoria Park15 5310.236 2096231.243 1629 75.00LWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
All venues15 5236.210 1626228.195 1563 75.00WWLLWWWWWWWWWWWLWLWL
Lake Oval14 6280.274 1954211.213 1479 70.00WWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
M.C.G.14 6245.208 1678236.181 1597 70.00LWLLWLWWLWWWWWWWWWLW
East Melbourne1316163.225 1203156.184 1120 67.50WWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval1216272.245 1877259.270 1824 65.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Football Park13 7277.248 1910258.246 1794 65.00LWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Gabba12 8236.215 1631218.172 1480 60.00WLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
Arden St12 8258.282 1830236.265 1681 60.00WLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Western Oval12 8256.245 1781233.241 1639 60.00LWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Glenferrie Oval12 8235.275 1685224.221 1565 60.00WWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Junction Oval1118264.304 1888260.264 1824 57.50WWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Sydney Showground4 399.77 67177.69 531 57.14WWWLLLW
Adelaide Oval5 4105.79 70990.100 640 55.56LLLLWWWWW
Perth Stadium5 488.79 60799.65 659 55.56WLWWLLWLW
Docklands11 9245.231 1701222.210 1542 55.00LLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Punt Rd11 9235.274 1684249.271 1765 55.00WWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Kardinia Park10 10286.271 1987282.236 1928 50.00WLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Windy Hill9110259.243 1797275.309 1959 47.50LWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
Corio Oval8111206.230 1466224.277 1621 42.50WLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Brunswick St8 12191.247 1393212.224 1496 40.00WLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Waverley Park7112249.245 1739262.239 1811 37.50WLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
S.C.G.7 13237.256 1678280.252 1932 35.00LLWWWLLLLLWLLWLWLWLL
Subiaco7 13242.206 1658287.246 1968 35.00LLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park3 17262.276 1848341.343 2389 15.00LLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara10 283.33WWWWWWLLWWWW
Victoria Park40 1080.00WWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Lake Oval3611373.00WLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Western Oval32 1864.00WWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval3011961.00LWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Sydney Showground4 357.14WWWLLLW
M.C.G.2812157.00WLLWLWWWWLWLLWWWWLDWLLWLLLLLLWLWLLWLWWLWWWWWWWWWLW
Docklands28 2256.00LLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Brunswick St2722156.00WWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Adelaide Oval5 455.56LLLLWWWWW
Perth Stadium5 455.56WLWWLLWLW
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Punt Rd2412549.00LWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Waverley Park2322548.00WLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
All venues24 2648.00LWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWLWL
Gabba14 1745.16WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
Windy Hill1823038.00LWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.10 1835.71LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLWLWLL
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park1613333.00WLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara10 283.33WWWWWWLLWWWW
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Victoria Park7312673.50WLWWWWWWWLWWLWWWWWLWLLLWLLLWLWLWLWLWWWWLLWWWWDWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Western Oval35 1866.04WWWWWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval4512663.19WWWWWWWWLWWWLLLWWWLLLWLWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Lake Oval4412662.68LLWWLWLLWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
Brunswick St3822857.35WLLWLWLWWWWLWLLWWWWWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Sydney Showground4 357.14WWWLLLW
Docklands53 4156.38WLLLLWWWLLWLWWWWWLLWWWWWLLWWWLWLWWLLLLWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Adelaide Oval5 455.56LLLLWWWWW
Perth Stadium5 455.56WLWWLLWLW
All venues5514455.50WLLWWWLWWLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWLWDWLLWWLLWWLWWLWLWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWLWL
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Punt Rd2912652.68LWWWWWLWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
M.C.G.5024851.00WLLWLWLWLLWLWLLLWWWLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWLLWLWWWWLWLLWWWWLDWLLWLLLLLLWLWLLWLWWLWWWWWWWWWLW
Waverley Park4825049.00WLWWLWWLWWLWWWWWLLWWLLLLLLWWLWLLLWLLLWLLWWWWLWLLLWWLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
Gabba14 1745.16WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
Windy Hill2423243.10WLWLWWWWLWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.10 1835.71LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLWLWLL
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park3026831.00WWLWLWLLLLLLWWLLWLLLLLLLLDWLWLLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]