[Collingwood Main][AFL Main]

Collingwood Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  58.77 42528.41 209 100.00WWWWW
Gold Coast5  83.74 57244.45 309 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  89.86 62060.37 397 100.00WWWWW
All opponents4 156.53 38936.38 254 80.00WWWLW
Fremantle4 170.59 47949.51 345 80.00WWWWL
Western Bulldogs4 162.50 42247.44 326 80.00LWWWW
Melbourne4 174.56 50055.58 388 80.00LWWWW
Fitzroy4 176.69 52561.64 430 80.00LWWWW
Carlton4 159.44 39851.40 346 80.00WLWWW
Essendon4 158.60 40854.41 365 80.00LWWWW
St Kilda3 274.53 49757.55 397 60.00WLLWW
Brisbane Bears3 279.68 54263.79 457 60.00WLWLW
North Melbourne3 270.54 47459.67 421 60.00WLWWL
Adelaide21267.53 45557.54 396 50.00LLDWW
Geelong2 347.55 33747.55 337 40.00WLLLW
Richmond2 363.42 42064.56 440 40.00LLWWL
Port Adelaide2 358.66 41466.53 449 40.00LLLWW
Sydney2 349.66 36064.61 445 40.00LLWLW
Hawthorn1 462.53 42570.50 470 20.00LWLLL
Greater Western Sydney1 454.50 37466.38 434 20.00LLWLL
West Coast1 452.53 36565.52 442 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University131 132.199 99172.110 542 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 2251.232 1738170.187 1207 86.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast7 2146.127 100386.85 601 77.78WWLLWWWWW
Essendon15 5284.260 1964222.194 1526 75.00WWWWWWWLWWLWLWLLWWWW
Carlton15 5271.242 1868230.183 1563 75.00LWWWWWLLWWWWWWLWLWWW
Sydney15 5243.269 1727221.238 1564 75.00WWWWWWWWWWWLLWWLLWLW
Melbourne1415274.269 1913216.213 1509 72.50LWWWWWDWWWWWLLLLWWWW
All opponents14 6237.210 1632198.193 1381 70.00WWWWWLWWLLWLLWWWWWLW
Fitzroy14 6310.286 2146258.280 1828 70.00WLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
St Kilda1316259.244 1798226.190 1546 67.50WWWLLLLWDWWWWWWWLLWW
Brisbane Lions13 7274.285 1929264.213 1797 65.00LLLWWLLWWLWWWLWWWWWW
North Melbourne12 8319.268 2182240.243 1683 60.00LLWWWLLWWWWLWLWWLWWL
Greater Western Sydney6 4143.115 973117.89 791 60.00WWWWWLLWLL
Port Adelaide12 8266.254 1850228.222 1590 60.00LWWWLWWWWWWLLWLLLLWW
West Coast12 8253.224 1742235.221 1631 60.00WWWWWWLWWWLLLWWLLLLW
Adelaide1118252.236 1748225.225 1575 57.50LLWLWWLWWWWWWLLLLDWW
Richmond11 9284.242 1946254.230 1754 55.00LWLWWWWWWWLLWLLLLWWL
Western Bulldogs11 9274.233 1877251.221 1727 55.00LLLWLWWWWWWLLLLLWWWW
Fremantle11 9274.255 1899263.192 1770 55.00LWLLLWWLWWWWLLLWWWWL
Geelong9 11231.223 1609247.268 1750 45.00LLLWWLLLWWWLLWWWLLLW
Hawthorn4 16251.248 1754321.233 2159 20.00LLLWLWWLLLLLLLLLWLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
University131 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 286.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast7 277.78WWLLWWWWW
All opponents34 1668.00LWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWLW
Fitzroy3311667.00WWWWWWLWWWWLWWWWLLWDWWLWLLLLWLWLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Adelaide2711563.95WWWWLWWWWWLLLWLWWWWWWLLLLWLWWLWWWWWWLLLLDWW
Fremantle19 1261.29WWLWWWLWWLWLWLLLWWLWWWWLLLWWWWL
Western Bulldogs3011961.00WWLWLWWWWWWLDWWLLLWLWWWLWWWLLWLLLWLWWWWWWLLLLLWWWW
Greater Western Sydney6 460.00WWWWWLLWLL
St Kilda2822058.00LWWWWWDWLLLWWLWLLLLLWWWWWWLLLLWWWLLLLWDWWWWWWWLLWW
Sydney28 2256.00WLLLLWLLWWWWWWWWLLLLLLWLLWLWLLWWWWWWWWWWWLLWWLLWLW
North Melbourne2712255.00LLWLWDWLWWLWWLLLLWWWLLLLWLWWWWLLWWWLLWWWWLWLWWLWWL
Carlton27 2354.00WLLLLLLLWLLLWLWLLWWWLLWLWWWWLLLWWWWWLLWWWWWWLWLWWW
Essendon2612353.00WDLWLWWWLLLLLLLWLLWLLLLWLWWWLLWWWWWWWLWWLWLWLLWWWW
Richmond26 2452.00WWLWWWWLWWWLLLLLWLLWLLLLWWWLWLLWLWWWWWWWLLWLLLLWWL
Port Adelaide16 1551.61WLLLLWLWLWLLWWWLWWWWWWLLWLLLLWW
Melbourne2512451.00LLLLLLWLWLWWLLLWLWLWWLLLWWWLLLLWWWWWDWWWWWLLLLWWWW
West Coast2312647.00WLWDWLLWLWLLLLLLLLLLWWLLWWLWLWWWWWWWLWWWLLLWWLLLLW
Brisbane Lions15 1746.88LLLLLLWLLLWLLLLWWLLWWLWWWLWWWWWW
Geelong23 2746.00LWWLWWLLWWLLWLWLLWLLLLWWLWWLLWLLLWWLLLWWWLLWWWLLLW
Hawthorn17 3334.00LWLLLLLLWWLWLLWWLWWLLLWLLWWWWLLLLWLWWLLLLLLLLLWLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
East Melbourne5  53.61 37930.48 228 100.00WWWWW
Gabba5  83.75 57354.41 365 100.00WWWWW
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Football Park4 169.65 47943.45 303 80.00WWWWL
All venues4 156.53 38936.38 254 80.00WWWLW
M.C.G.4 154.55 37940.36 276 80.00WWWWL
Docklands4 160.57 41747.48 330 80.00WWWLW
Punt Rd4 156.73 40944.66 330 80.00LWWWW
Stadium Australia4 161.70 43656.63 399 80.00WWLWW
Junction Oval31183.103 60181.68 554 70.00WWDWL
Moorabbin Oval31163.65 44362.68 440 70.00WWLWD
Perth Stadium2 132.32 22433.32 230 66.67WLW
Carrara3 270.67 48754.52 376 60.00LLWWW
Lake Oval3 274.72 51659.54 408 60.00WWLWL
Sydney Showground3 282.56 54864.54 438 60.00WWWLL
Brunswick St3 257.69 41148.55 343 60.00LLWWW
Waverley Park3 271.62 48862.65 437 60.00LLWWW
Adelaide Oval2 362.51 42352.55 367 40.00LLLWW
Kardinia Park2 376.62 51870.59 479 40.00WWLLL
Victoria Park2 372.39 47168.55 463 40.00WWLLL
Arden St2 372.73 50575.91 541 40.00LLWWL
Glenferrie Oval2 365.80 47075.60 510 40.00LLLWW
S.C.G.2 349.66 36064.61 445 40.00LLWLW
Western Oval1 451.62 36858.69 417 20.00LLLWL
Corio Oval1 462.69 44180.73 553 20.00LLWLL
Princes Park1 464.56 44086.78 594 20.00WLLLL
Subiaco1 455.49 37976.59 515 20.00LLLLW
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
Windy Hill  565.57 44793.79 637 0.00LLLLL
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Carrara9 2169.167 1181115.121 811 81.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 3157.183 1125136.152 968 76.92WLLWWWWWWWLWW
Victoria Park15 5310.236 2096231.243 1629 75.00LWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Lake Oval14 6280.274 1954211.213 1479 70.00WWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
All venues14 6237.210 1632198.193 1381 70.00WWWWWLWWLLWLLWWWWWLW
East Melbourne1316163.225 1203156.184 1120 67.50WWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Perth Stadium2 132.32 22433.32 230 66.67WLW
Moorabbin Oval1216272.245 1877259.270 1824 65.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
M.C.G.13 7241.210 1656196.188 1364 65.00WWWLLWLWWWWLWLLWWWWL
Football Park13 7277.248 1910258.246 1794 65.00LWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Sydney Showground3 282.56 54864.54 438 60.00WWWLL
Arden St12 8258.282 1830236.265 1681 60.00WLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Western Oval12 8256.245 1781233.241 1639 60.00LWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Glenferrie Oval12 8235.275 1685224.221 1565 60.00WWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Junction Oval1118264.304 1888260.264 1824 57.50WWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Docklands11 9251.242 1748220.236 1556 55.00WLWLLLLLLWLWWWWWWWLW
Punt Rd11 9235.274 1684249.271 1765 55.00WWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Kardinia Park10 10286.271 1987282.236 1928 50.00WLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Windy Hill9110259.243 1797275.309 1959 47.50LWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
Gabba9 11279.251 1925273.268 1906 45.00LWLLLLLLLLWLWLWWWWWW
Corio Oval8111206.230 1466224.277 1621 42.50WLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Brunswick St8 12191.247 1393212.224 1496 40.00WLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
S.C.G.8 12277.266 1928304.279 2103 40.00LWWLLLWWWLLLLLWLLWLW
Waverley Park7112249.245 1739262.239 1811 37.50WLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
Subiaco7 13242.206 1658287.246 1968 35.00LLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Adelaide Oval2 469.64 47862.71 443 33.33LLLLWW
Princes Park3 17262.276 1848341.343 2389 15.00LLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Victoria Park40 1080.00WWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Lake Oval3611373.00WLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
All venues34 1668.00LWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWLW
Perth Stadium2 166.67WLW
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Western Oval32 1864.00WWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval3011961.00LWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Sydney Showground3 260.00WWWLL
Docklands30 2060.00LWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLW
Brunswick St2722156.00WWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
M.C.G.2512451.00WLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWLLWLWWWWLWLLWWWWL
Punt Rd2412549.00LWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Waverley Park2322548.00WLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
Gabba10 1147.62WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWW
Windy Hill1823038.00LWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.9 1537.50LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLW
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Adelaide Oval2 433.33LLLLWW
Princes Park1613333.00WLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Victoria Park7312673.50WLWWWWWWWLWWLWWWWWLWLLLWLLLWLWLWLWLWWWWLLWWWWDWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Perth Stadium2 166.67WLW
Western Oval35 1866.04WWWWWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval4512663.19WWWWWWWWLWWWLLLWWWLLLWLWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Lake Oval4412662.68LLWWLWLLWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
Sydney Showground3 260.00WWWLL
Docklands51 3658.62WLLLLWWWLLWLWWWWWLLWWWWWLLWWWLWLWWLLLLWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLW
Brunswick St3822857.35WLLWLWLWWWWLWLLWWWWWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
All venues5414554.50WLLWLLWLLWLLWWLLLWWWLLWLLWLLLWLLWLLWWWLLLLWWDWLLWLLWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWLW
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
M.C.G.5314653.50WLWWWWWLWLLLWWWWWWLWLLWLLWWWLLWWWLLWLWLWLLWLWLLLWWWLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWLLWLWWWWLWLLWWWWL
Punt Rd2912652.68LWWWWWLWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Waverley Park4825049.00WLWWLWWLWWLWWWWWLLWWLLLLLLWWLWLLLWLLLWLLWWWWLWLLLWWLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
Gabba10 1147.62WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWW
Windy Hill2423243.10WLWLWWWWLWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.9 1537.50LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLW
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Adelaide Oval2 433.33LLLLWW
Princes Park3026831.00WWLWLWLLLLLLWWLLWLLLLLLLLDWLWLLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]