[Collingwood Main][AFL Main]

Collingwood Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University5  58.77 42528.41 209 100.00WWWWW
Adelaide5  70.40 46038.47 275 100.00WWWWW
Gold Coast4 166.61 45748.38 326 80.00WWWLW
North Melbourne4 165.47 43743.55 313 80.00WWLWW
St Kilda4 167.54 45647.53 335 80.00WWWLW
Fitzroy4 176.69 52561.64 430 80.00LWWWW
Melbourne4 162.53 42553.46 364 80.00WWWLW
Carlton4 162.53 42555.40 370 80.00WWWWL
Brisbane Bears3 279.68 54263.79 457 60.00WLWLW
Western Bulldogs3 251.44 35048.51 339 60.00WWWLL
Sydney3 243.65 32349.44 338 60.00WLWWL
Richmond21256.49 38557.42 384 50.00WLDWL
Port Adelaide2 357.53 39551.44 350 40.00WWLLL
Fremantle2 362.45 41756.39 375 40.00WWLLL
All opponents2 365.46 43672.50 482 40.00LWWLL
Essendon2 354.42 36664.37 421 40.00WLLLW
West Coast2 353.43 36165.31 421 40.00LWLWL
Geelong2 341.46 29251.45 351 40.00WWLLL
Brisbane Lions1 456.41 37762.44 416 20.00WLLLL
Hawthorn1 452.49 36160.50 410 20.00LLLWL
Greater Western Sydney1 445.50 32060.33 393 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
University131 132.199 99172.110 542 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 2251.232 1738170.187 1207 86.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast9 3180.161 1241118.108 816 75.00WWLLWWWWWWLW
Carlton15 5261.240 1806227.179 1541 75.00WWWLLWWWWWWLWLWWWWWL
Melbourne1415269.261 1875219.194 1508 72.50WWWWDWWWWWLLLLWWWWLW
North Melbourne14 6316.257 2153227.235 1597 70.00WWWLLWWWWLWLWWLWWLWW
Fitzroy14 6310.286 2146258.280 1828 70.00WLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Sydney14 6230.268 1648218.230 1538 70.00WWWWWWWWWLLWWLLWLWWL
Adelaide1316259.217 1771215.223 1513 67.50LWWLWWWWWWLLLLDWWWWW
St Kilda1217252.241 1753215.191 1481 62.50LLLLWDWWWWWWWLLWWWLW
Brisbane Lions12 8266.273 1869250.190 1690 60.00WLLWWLWWWLWWWWWWLLLL
Essendon12 8255.233 1763238.191 1619 60.00WWWLWWLWLWLLWWWWLLLW
Richmond1118277.237 1899243.218 1676 57.50WWWWWWWLLWLLLLWWLDWL
Western Bulldogs11 9263.221 1799237.217 1639 55.00LWLWWWWWWLLLLLWWWWLL
Greater Western Sydney6 6161.131 1097141.101 947 50.00WWWWWLLWLLLL
Port Adelaide10 10250.230 1730223.212 1550 50.00WLWWWWWWLLWLLLLWWLLL
Fremantle10 10272.235 1867264.177 1761 50.00LLLWWLWWWWLLLWWWWLLL
Geelong9 11224.197 1541232.245 1637 45.00WLLLWWWLLWWWLLLWWLLL
West Coast9 11219.206 1520258.198 1746 45.00WLWWWLLLWWLLLLWLWLWL
All opponents8 12236.192 1608262.186 1758 40.00WWLLWLLWLLLWWLLLWWLL
Hawthorn5 15250.240 1740298.225 2013 25.00LWLWWLLLLLLLLLWLLLWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
University131 96.43WWWDWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 286.67WWWWWWWWWWWLWLW
Gold Coast9 375.00WWLLWWWWWWLW
Fitzroy3311667.00WWWWWWLWWWWLWWWWLLWDWWLWLLLLWLWLLWWWWLLWWWWWLLWWWW
Adelaide3011566.30WWWWLWWWWWLLLWLWWWWWWLLLLWLWWLWWWWWWLLLLDWWWWW
North Melbourne2912059.00WLWDWLWWLWWLLLLWWWLLLLWLWWWWLLWWWLLWWWWLWLWWLWWLWW
St Kilda2822058.00WWWDWLLLWWLWLLLLLWWWWWWLLLLWWWLLLLWDWWWWWWWLLWWWLW
Fremantle19 1457.58WWLWWWLWWLWLWLLLWWLWWWWLLLWWWWLLL
Western Bulldogs2812157.00LWLWWWWWWLDWWLLLWLWWWLWWWLLWLLLWLWWWWWWLLLLLWWWWLL
Carlton28 2256.00LLLLLWLLLWLWLLWWWLLWLWWWWLLLWWWWWLLWWWWWWLWLWWWWWL
Sydney28 2256.00LLLWLLWWWWWWWWLLLLLLWLLWLWLLWWWWWWWWWWWLLWWLLWLWWL
Melbourne2612353.00LLLLWLWLWWLLLWLWLWWLLLWWWLLLLWWWWWDWWWWWLLLLWWWWLW
Richmond2512451.00WWWWLWWWLLLLLWLLWLLLLWWWLWLLWLWWWWWWWLLWLLLLWWLDWL
Greater Western Sydney6 650.00WWWWWLLWLLLL
Essendon25 2550.00LWWWLLLLLLLWLLWLLLLWLWWWLLWWWWWWWLWWLWLWLLWWWWLLLW
Port Adelaide16 1847.06WLLLLWLWLWLLWWWLWWWWWWLLWLLLLWWLLL
Geelong22 2844.00WWLLWWLLWLWLLWLLLLWWLWWLLWLLLWWLLLWWWLLWWWLLLWWLLL
West Coast22 2844.00LLWLWLLLLLLLLLLWWLLWWLWLWWWWWWWLWWWLLLWWLLLLWLWLWL
Brisbane Lions15 2141.67LLLLLLWLLLWLLLLWWLLWWLWWWLWWWWWWLLLL
All opponents2012941.00WDWLLWWLLWWLWWLWLWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLL
Hawthorn17 3334.00LLLLLLWWLWLLWWLWWLLLWLLWWWWLLLLWLWWLLLLLLLLLWLLLWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
East Melbourne5  53.61 37930.48 228 100.00WWWWW
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Football Park4 169.65 47943.45 303 80.00WWWWL
Adelaide Oval4 165.41 43144.51 315 80.00LWWWW
Punt Rd4 156.73 40944.66 330 80.00LWWWW
Stadium Australia4 161.70 43656.63 399 80.00WWLWW
Junction Oval31183.103 60181.68 554 70.00WWDWL
Moorabbin Oval31163.65 44362.68 440 70.00WWLWD
Carrara3 270.67 48754.52 376 60.00LLWWW
Lake Oval3 274.72 51659.54 408 60.00WWLWL
Brunswick St3 257.69 41148.55 343 60.00LLWWW
Waverley Park3 271.62 48862.65 437 60.00LLWWW
M.C.G.3 272.53 48567.45 447 60.00WLWWL
S.C.G.3 248.65 35352.48 360 60.00WLWLW
Kardinia Park2 376.62 51870.59 479 40.00WWLLL
Sydney Showground2 362.50 42261.44 410 40.00WLLLW
Victoria Park2 372.39 47168.55 463 40.00WWLLL
Arden St2 372.73 50575.91 541 40.00LLWWL
Glenferrie Oval2 365.80 47075.60 510 40.00LLLWW
All venues2 365.46 43672.50 482 40.00LWWLL
Perth Stadium2 344.39 30360.25 385 40.00WLLWL
Western Oval1 451.62 36858.69 417 20.00LLLWL
Docklands1 454.51 37568.51 459 20.00LLWLL
Corio Oval1 462.69 44180.73 553 20.00LLWLL
Princes Park1 464.56 44086.78 594 20.00WLLLL
Subiaco1 455.49 37976.59 515 20.00LLLLW
Gabba1 444.29 29367.45 447 20.00WLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
Windy Hill  565.57 44793.79 637 0.00LLLLL
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Manuka Oval1  19.12 12611.17 83 100.00W
Coburg Oval1  13.12 9012.11 83 100.00W
Carrara9 2169.167 1181115.121 811 81.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 3157.183 1125136.152 968 76.92WLLWWWWWWWLWW
Victoria Park15 5310.236 2096231.243 1629 75.00LWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Lake Oval14 6280.274 1954211.213 1479 70.00WWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
East Melbourne1316163.225 1203156.184 1120 67.50WWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval1216272.245 1877259.270 1824 65.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Football Park13 7277.248 1910258.246 1794 65.00LWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Gabba12 8236.215 1631218.172 1480 60.00WLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
Arden St12 8258.282 1830236.265 1681 60.00WLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Western Oval12 8256.245 1781233.241 1639 60.00LWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Glenferrie Oval12 8235.275 1685224.221 1565 60.00WWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Junction Oval1118264.304 1888260.264 1824 57.50WWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Sydney Showground4 399.77 67177.69 531 57.14WWWLLLW
Docklands11 9245.231 1701222.210 1542 55.00LLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Punt Rd11 9235.274 1684249.271 1765 55.00WWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Adelaide Oval4 491.72 61877.92 554 50.00LLLLWWWW
Kardinia Park10 10286.271 1987282.236 1928 50.00WLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Perth Stadium4 476.71 52793.57 615 50.00WLWWLLWL
Windy Hill9110259.243 1797275.309 1959 47.50LWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
Corio Oval8111206.230 1466224.277 1621 42.50WLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Brunswick St8 12191.247 1393212.224 1496 40.00WLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
All venues8 12236.192 1608262.186 1758 40.00WWLLWLLWLLLWWLLLWWLL
S.C.G.8 12260.259 1819291.271 2017 40.00WLLLWWWLLLLLWLLWLWLW
Waverley Park7112249.245 1739262.239 1811 37.50WLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
M.C.G.7 13222.192 1524234.171 1575 35.00WLLWLLLLLLWLWLLWLWWL
Subiaco7 13242.206 1658287.246 1968 35.00LLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park3 17262.276 1848341.343 2389 15.00LLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  19.14 6811.14 80 0.00L
W.A.C.A.  441.42 28862.59 431 0.00LLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Victoria Park40 1080.00WWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Lake Oval3611373.00WLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Western Oval32 1864.00WWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval3011961.00LWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Sydney Showground4 357.14WWWLLLW
Docklands28 2256.00LLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Brunswick St2722156.00WWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
M.C.G.2512451.00LLWWWWLWLWWWLLWLWWWWLWLLWWWWLDWLLWLLLLLLWLWLLWLWWL
Adelaide Oval4 450.00LLLLWWWW
Perth Stadium4 450.00WLWWLLWL
Punt Rd2412549.00LWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Waverley Park2322548.00WLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
Gabba14 1745.16WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
All venues2012941.00WDWLLWWLLWWLWWLWLWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLL
S.C.G.10 1638.46LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLWLW
Windy Hill1823038.00LWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park1613333.00WLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Manuka Oval1  100.00W
Coburg Oval1  100.00W
Carrara9 281.82WWWWWWLLWWW
Stadium Australia10 376.92WLLWWWWWWWLWW
Glenferrie Oval33 1076.74WWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWLWWWWLLLWWLLLLWW
Victoria Park7312673.50WLWWWWWWWLWWLWWWWWLWLLLWLLLWLWLWLWLWWWWLLWWWWDWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWLWWLWWLLWWWWWWWWWWWWWLWWLLL
East Melbourne191869.64WLWWLWWWWWWLWWLLDLWLLWWWWWWW
Western Oval35 1866.04WWWWWWLWWWWLWLWLLLWWWWWLWLWWWLLWWLWWWLWWLWWWWWWLLLLWL
Moorabbin Oval121665.79LLWLWLWWWLWWWWWWLWD
Arden St28 1663.64WWWWWLWWWWLWLWWWWLWLLWLLWLWLWWWWWWWWLLLLLWWL
Junction Oval4512663.19WWWWWWWWLWWWLLLWWWLLLWLWWWWLLLWWWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWWWWLLLLLWWWWLWLWWDWL
Lake Oval4412662.68LLWWLWLLWWLWLLLLLWLLWWLLWWWWWLWWWWWWWWLLLWWWDWLWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWLWL
Brunswick St3822857.35WLLWLWLWWWWLWLLWWWWWLLLWDWWWWWLLWLWWWLWWLWLWDWWWWLLLWLWLLLWWLLLLLWWW
Sydney Showground4 357.14WWWLLLW
Docklands53 4156.38WLLLLWWWLLWLWWWWWLLWWWWWLLWWWLWLWWLLLLWWWLWLLLWLLWWLWLWLWWWWWWWWLWWWLWLLLLLLWLWWWWWWWLWLWLLWLL
Kardinia Park22 1953.66WWWWLWWLWLWWWWLWLLLLLWLLWWLLWLLWWLWWWWLLL
Football Park15 1353.57WLWLLLLLLWWLWWWLLLLWWWWWWWWL
All venues5314653.50LLWWWLWLWWWWWWWLWLLWWWLWWLLWLWWWWWWWLWWLLWLLWWWWWLWDWLLWWLLWWLWWLWLWLLWLLLLLWLLLWWLLWLLWLLLWWLLLWWLL
Punt Rd2912652.68LWWWWWLWWLDWWLLLLLWLWWLLLWWWLWWLWLLLWWWLLLLWLLWLWLWLWWWW
Corio Oval2212151.14LLLLLWWWWWWWLWLWLWLWWLWWWLWLLLWWWWLLLDWLLWLL
Adelaide Oval4 450.00LLLLWWWW
Perth Stadium4 450.00WLWWLLWL
Waverley Park4825049.00WLWWLWWLWWLWWWWWLLWWLLLLLLWWLWLLLWLLLWLLWWWWLWLLLWWLWLWWWLWLLWLWLWWWLLWDWWLLLLWWWLWLWLLWLLLDLLLLLWWW
M.C.G.4625247.00LWLLWWWLLWWWLLWLWLWLLWLWLLLWWWLLLLLWLWWLLLLDLWLLWWLLWWWWLWLWWWLLWLWWWWLWLLWWWWLDWLLWLLLLLLWLWLLWLWWL
Gabba14 1745.16WLWLLLLLLLLWLWLWWWWWWWLWWLWLLLL
Windy Hill2423243.10WLWLWWWWLWWWWWLLLLLLWLLLLWLLLLLWLDLLLWLWLWLDLWWWLWWWWLLLLL
S.C.G.10 1638.46LWLLLWWLLLWWWLLLLLWLLWLWLW
Subiaco9 1734.62LLWLWLLLWLLWLLLWLWWWLLLLLW
Princes Park3026831.00WWLWLWLLLLLLWWLLWLLLLLLLLDWLWLLLWLWLWLLLWLLLLLLLLWWLWWLWWLLWDWLLLLWWLLLWLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLLLWWLLLL
Toorak Park  10.00L
W.A.C.A.  40.00LLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]