[Western Bulldogs Main][AFL Main]

Western Bulldogs Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  91.71 61747.36 318 100.00WWWWW
Essendon4 176.46 50240.48 288 80.00WWLWW
North Melbourne4 188.63 59150.42 342 80.00LWWWW
Gold Coast4 158.60 40845.56 326 80.00WLWWW
All opponents3 270.52 47248.54 342 60.00WLWLW
Adelaide3 260.65 42546.47 323 60.00LWWWL
Sydney3 249.65 35947.47 329 60.00LWWLW
Fremantle3 257.61 40353.53 371 60.00LLWWW
Brisbane Lions3 256.60 39658.54 402 60.00WLLWW
Greater Western Sydney3 257.51 39358.61 409 60.00LWLWW
Brisbane Bears3 245.59 32953.49 367 60.00WWWLL
West Coast3 249.71 36562.44 416 60.00LLWWW
St Kilda2 366.53 44955.42 372 40.00WLLLW
Port Adelaide2 357.45 38747.47 329 40.00LWLWL
Collingwood2 348.51 33951.44 350 40.00LLLWW
Geelong2 359.48 40265.54 444 40.00WLWLL
Hawthorn2 354.44 36862.40 412 40.00LLWWL
Carlton2 358.60 40875.47 497 40.00LWLWL
Melbourne2 354.37 36164.57 441 40.00WLWLL
Richmond1 450.59 35961.50 416 20.00LWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy16 4305.260 2090203.243 1461 80.00LWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Gold Coast11 3178.185 1253136.149 965 78.57WWWLLWWWWWLWWW
Brisbane Bears13 4218.260 1568172.170 1202 76.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Richmond1217289.253 1987264.230 1814 62.50WWWDWWWWLLLWWWWLWLLL
Essendon12 8298.208 1996246.233 1709 60.00WWWLWLLLLLLWWWWWWLWW
Brisbane Lions12 8286.254 1970247.217 1699 60.00WLWWLLWLLWLWWWWWLLWW
Port Adelaide12 8265.204 1794228.194 1562 60.00WWWWWWWLLWWLLLWLWLWL
North Melbourne12 8281.225 1911247.209 1691 60.00WWLWLLLLWLWWWLWLWWWW
Carlton12 8268.233 1841258.205 1753 60.00WWLLLWWLWLWWWWWLWLWL
Melbourne12 8256.192 1728252.218 1730 60.00WWWWLWWWLWWLLLWWLWLL
Greater Western Sydney8 6172.176 1208174.137 1181 57.14WWWLWLWLLLWLWW
Fremantle11 9273.230 1868240.226 1666 55.00WWWWWWLWLLLLWLLLLWWW
Adelaide11 9256.256 1792240.227 1667 55.00LWLWWWWLLWLWLWLLWWWL
All opponents10 10238.208 1636216.209 1505 50.00LWWWLLLWWWLLLWLWLWLW
Sydney10 10224.212 1556264.215 1799 50.00WWLWLLLLLLWWWWLLWWLW
Collingwood9 11237.217 1639263.221 1799 45.00WLWLLLLLLWWWWWLLLLWW
West Coast8 12232.245 1637300.204 2004 40.00LWLLLLWLWLWWLLLLLWWW
St Kilda7 13218.204 1512231.206 1592 35.00LLLLLLLLWWLWWLWWLLLW
Hawthorn7 13229.210 1584277.229 1891 35.00WLWLWWLLLLLLLLWLLWWL
Geelong3 17222.203 1535302.220 2032 15.00LLLWLLLLLLLLLLLWLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11 378.57WWWLLWWWWWLWWW
Brisbane Bears13 476.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
All opponents31 1962.00WWLWWLLLWWLWWWLWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLW
Sydney3011961.00WWLWWDWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLLWWLW
Richmond2912059.00LWWWWLWWWLWWWLLLWLWWWLWLWLLLLWWWWDWWWWLLLWWWWLWLLL
Fitzroy29 2158.00LLLLWLLLWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWLWLWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Melbourne29 2158.00WWLWWLWWLWWWWWWLLLLWLLLLWLWLWWWWWWLWWWLWWLLLWWLWLL
Greater Western Sydney8 657.14WWWLWLWLLLWLWW
Adelaide26 2254.17LWWWLWWLWLWLWLWWWWWLLLLWLLWLLWLWWWWLLWLWLWLLWWWL
Fremantle18 1652.94WLWLLWWWWWLLLLWWWWWWLWLLLLWLLLLWWW
Brisbane Lions22 2052.38LWWWLLLLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLWLLWLWWWWWLLWW
North Melbourne25 2550.00LLWWLWLLLLLWWLWWLLWLWWWLLLLLWWWWLWLLLLWLWWWLWLWWWW
Carlton2412549.00WLLLLWDWLWWLWLLLLLWWLLLWWLWLLWWWLLLWWLWLWWWWWLWLWL
Essendon2312647.00WLLLLWLLWLWLLLWWWLLWLDLLLLLWWWWWWLWLLLLLLWWWWWWLWW
Port Adelaide16 1945.71LLWWWLLLLLLLLWLWWWWWWWLLWWLLLWLWLWL
St Kilda2212745.00LWLWWWWWLLLWWLLWWLWWLLWLLLLDWWLLLLLLLLWWLWWLWWLLLW
Collingwood2112843.00WLWLLLLLLWDLLWWWLWLLLWLLLWWLWWWLWLLLLLLWWWWWLLLLWW
Hawthorn2022842.00WLLLLLWWLWLLWWDLWWWDLLLWLLWLWWWLWLWWLLLLLLLLWLLWWL
West Coast2012941.00LWLWLLWLWWLWLWLLWLWDLLLWWLLLWLLWLLLLWLWLWWLLLLLWWW
Geelong15 3530.00LLLLLLLWLLWLLWWLLWLWWWWLLWWLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval5  72.62 49437.42 264 100.00WWWWW
Cazaly's Stadium5  69.66 48042.46 298 100.00WWWWW
Docklands4 173.64 50253.37 355 80.00LWWWW
Yarraville Oval4 184.67 57158.59 407 80.00LWWWW
Punt Rd4 162.66 43845.52 322 80.00WWWWL
Eureka Stadium4 165.63 45348.48 336 80.00WWWWL
Carrara4 157.49 39143.46 304 80.00WWLWW
All venues3 270.52 47248.54 342 60.00WLWLW
Adelaide Oval3 258.51 39944.39 303 60.00LWWWL
Princes Park3 287.61 58376.54 510 60.00LWWLW
Moorabbin Oval3 274.62 50663.65 443 60.00WLWLW
Windy Hill3 250.51 35143.57 315 60.00WWWLL
Western Oval3 250.44 34446.43 319 60.00LWLWW
Football Park3 262.56 42857.56 398 60.00WWWLL
Waverley Park3 274.50 49468.54 462 60.00WWLWL
Manuka Oval3 261.59 42564.55 439 60.00WWLLW
Arden St3 268.51 45974.84 528 60.00WWLLW
S.C.G.3 245.39 30958.63 411 60.00LWWLW
Sydney Showground2 250.43 34352.47 359 50.00LWWL
Brunswick St2 350.58 35844.53 317 40.00LWWLL
Gabba2 356.62 39862.56 428 40.00WLLLW
M.C.G.2 348.53 34156.55 391 40.00WLWLL
Perth Stadium2 355.68 39870.49 469 40.00LLWWL
Subiaco1 451.61 36764.57 441 20.00LLWLL
W.A.C.A.1 463.50 42886.78 594 20.00LLWLL
Junction Oval1 470.70 490102.80 692 20.00LWLLL
York Park1 443.42 30061.63 429 20.00LLLLW
Kardinia Park  556.54 39075.45 495 0.00LLLLL
Victoria Park  557.57 39984.64 568 0.00LLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Corio Oval  547.62 34469.87 501 0.00LLLLL
Lake Oval  558.69 41792.77 629 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  553.60 37898.76 664 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Cazaly's Stadium5  69.66 48042.46 298 100.00WWWWW
Marrara Oval7 2133.105 903100.101 701 77.78LWLWWWWWW
Western Oval1415251.225 1731214.211 1495 72.50WWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 2108.102 75082.79 571 71.43LWLWWWW
Manuka Oval8 4162.130 1102151.124 1030 66.67WLWWWLWWWLLW
Docklands13 7274.233 1877197.171 1353 65.00WLLWWWWWWWLWLLLLWWWW
Princes Park1217332.254 2246289.217 1951 62.50WWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Eureka Stadium5 392.95 64783.84 582 62.50LWLWWWWL
Waverley Park1217293.221 1979268.222 1830 62.50WLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Carrara11 7208.214 1462179.182 1256 61.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
M.C.G.11 9246.215 1691242.219 1671 55.00LWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Punt Rd1019240.258 1698258.251 1799 52.50DWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
All venues10 10238.208 1636216.209 1505 50.00LWWWLLLWWWLLLWLWLWLW
Brunswick St10 10213.267 1545216.239 1535 50.00WWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Sydney Showground2 250.43 34352.47 359 50.00LWWL
Lake Oval10 10265.277 1867287.293 2015 50.00WWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill10 10250.240 1740269.274 1888 50.00LWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
S.C.G.9 11259.195 1749284.275 1979 45.00WLLLWWWWLLLLWLLLWWLW
Adelaide Oval5 7118.121 829143.110 968 41.67LLWLLLWLWWWL
Arden St7112213.220 1498242.285 1737 37.50WLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Moorabbin Oval7 13259.245 1799284.283 1987 35.00LLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Junction Oval7 13230.269 1649284.287 1991 35.00WLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Gabba6 14251.252 1758292.302 2054 30.00LLLLLLWWWLWLLLLWLLLW
Football Park6 14269.231 1845319.259 2173 30.00WLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Kardinia Park6 14245.202 1672310.244 2104 30.00LLLWLWWWWWLLLLLLLLLL
Glenferrie Oval6 14191.224 1370259.253 1807 30.00WLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Perth Stadium2 569.84 498100.77 677 28.57LLLLWWL
York Park2 561.70 43686.82 598 28.57LWLLLLW
Subiaco5 15232.201 1593306.259 2095 25.00LLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Victoria Park3 17240.237 1677319.286 2200 15.00WLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 688.70 598116.103 799 14.29LLLLWLL
Corio Oval1 1089.120 654142.173 1025 9.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium5  100.00WWWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Western Oval3621274.00WDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Manuka Oval8 466.67WLWWWLWWWLLW
Princes Park3111863.00LLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Eureka Stadium5 362.50LWLWWWWL
All venues31 1962.00WWLWWLLLWWLWWWLWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLW
Carrara11 761.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
Docklands28 2256.00LWLWLLLWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWLLWWWWWWWLWLLLLWWWW
M.C.G.27 2354.00LWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Waverley Park2612353.00LLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Sydney Showground2 250.00LWWL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Junction Oval24 2648.00WWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Adelaide Oval5 741.67LLWLLLWLWWWL
Windy Hill19 3138.00WWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
S.C.G.11 1936.67LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWLW
Gabba9 1636.00WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWLLLW
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Perth Stadium2 528.57LLLLWWL
York Park2 528.57LWLLLLW
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1013921.00LLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLLL
Victoria Park10 4020.00LLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium5  100.00WWWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Manuka Oval8 466.67WLWWWLWWWLLW
Western Oval6433365.50WWWWWWLWWLLWLWWWWWLLWWLWLWWLLLWLWWDLLWLLLWLWLLWLWWWDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Eureka Stadium5 362.50LWLWWWWL
Carrara11 761.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
Docklands61 3961.00LWWWLWLLLLLWWLWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWLLWWWWWWWLWLLLLWWWW
All venues52 4852.00LLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWLWWLLLLWWLLLWLWWWLWLWWWLLLWWWLWWLLLWWLWWWLWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLW
Sydney Showground2 250.00LWWL
M.C.G.49 5149.00LLLLLLLLLLWWLWWWLWWLWLWWLWWWLLLWWLWWLWLLLWLWWLWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Princes Park4635147.50WLLWLWLWWWWLLLWLLWLLLLWLLLDLDLLLWLLLLLWLLLWLWLLLLWLLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Junction Oval24 2747.06LWWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Waverley Park4115244.15LLLLWWLLLLLLWWWLLWWWLWWWLWLWLWLLLLLLLLLWLLLLLLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Adelaide Oval5 741.67LLWLLLWLWWWL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
S.C.G.11 1936.67LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWLW
Gabba9 1636.00WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWLLLW
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill20 3933.90LLLLLLWLLWWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Perth Stadium2 528.57LLLLWWL
York Park2 528.57LWLLLLW
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1314522.88WWWLLLLLLLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLLL
Victoria Park10 4418.52LLLLLLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]