[Western Bulldogs Main][AFL Main]

Western Bulldogs Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  91.71 61747.36 318 100.00WWWWW
Essendon5  87.66 58841.60 306 100.00WWWWW
Gold Coast4 165.71 46147.51 333 80.00WWWWL
Richmond4 164.60 44453.48 366 80.00WWWLW
Brisbane Lions4 171.78 50466.50 446 80.00WWWWL
Carlton4 155.58 38854.47 371 80.00WWWLW
St Kilda3 264.51 43549.51 345 60.00WLWWL
All opponents3 271.47 47355.54 384 60.00WWWLL
Sydney3 257.60 40257.51 393 60.00WWLLW
North Melbourne3 264.69 45370.49 469 60.00WWLWL
Brisbane Bears3 245.59 32953.49 367 60.00WWWLL
Hawthorn2 367.50 45273.47 485 40.00LWLLW
Adelaide2 357.75 41771.45 471 40.00LWLLW
Geelong2 362.50 42275.46 496 40.00LLWLW
Port Adelaide2 352.42 35464.60 444 40.00WLLLW
Melbourne2 352.52 36471.54 480 40.00WLLLW
Fremantle1 449.64 35861.54 420 20.00LLLLW
Collingwood1 447.44 32662.50 422 20.00WLLLL
Greater Western Sydney1 450.62 36272.59 491 20.00LLLWL
West Coast  544.65 32974.66 510 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy16 4305.260 2090203.243 1461 80.00LWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Brisbane Bears13 4218.260 1568172.170 1202 76.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Gold Coast8 3140.154 994111.118 784 72.73WWWLLWWWWWL
Richmond1316307.265 2107268.240 1848 67.50LLWWWWDWWWWLLLWWWWLW
Melbourne13 7277.228 1890259.219 1773 65.00LWLWWWWWWLWWWLWWLLLW
Brisbane Lions12 8298.270 2058249.219 1713 60.00WLWWLWWLLWLLWLWWWWWL
Essendon12 8317.221 2123276.251 1907 60.00LWWWWWWLWLLLLLLWWWWW
Carlton12 8276.238 1894255.212 1742 60.00LLWWWLLLWWLWLWWWWWLW
Port Adelaide11 9277.230 1892265.222 1812 55.00LLLWLWWWWWWWLLWWLLLW
Sydney11 9248.201 1689276.225 1881 55.00WWWWWLWLLLLLLWWWWLLW
All opponents10 10247.228 1710250.206 1706 50.00LLWWLLLWLWWWLWLWWWLL
North Melbourne10 10268.216 1824273.226 1864 50.00LLWWWWLWLLLLWLWWWLWL
Greater Western Sydney6 6149.153 1047161.117 1083 50.00WWWLWLWLLLWL
Adelaide10 10250.246 1746266.238 1834 50.00LWLLWLWWWWLLWLWLWLLW
Fremantle9 11272.237 1869265.229 1819 45.00LLWWWWWWLWLLLLWLLLLW
Collingwood9 11251.221 1727274.233 1877 45.00WWWLWLLLLLLWWWWWLLLL
St Kilda8111227.209 1571238.227 1655 42.50DWWLLLLLLLLWWLWWLWWL
Hawthorn8 12246.215 1691288.236 1964 40.00WWWLWLWWLLLLLLLLWLLW
West Coast6 14240.238 1678325.219 2169 30.00LWLLWLLLLWLWLWWLLLLL
Geelong4 16228.204 1572313.230 2108 20.00WLLLLWLLLLLLLLLLLWLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Brisbane Bears13 476.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Gold Coast8 372.73WWWLLWWWWWL
Richmond3111863.00LWWLWWWWLWWWLWWWLLLWLWWWLWLWLLLLWWWWDWWWWLLLWWWWLW
Fitzroy29 2158.00LLLLWLLLWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWLWLWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Sydney2812157.00LLLWWLWWDWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLLW
Melbourne28 2256.00WLLLLWWLWWLWWLWWWWWWLLLLWLLLLWLWLWWWWWWLWWWLWWLLLW
Adelaide24 2153.33LWWWLWWLWLWLWLWWWWWLLLLWLLWLLWLWWWWLLWLWLWLLW
Carlton2612353.00WWWWLLLLWDWLWWLWLLLLLWWLLLWWLWLLWWWLLLWWLWLWWWWWLW
Brisbane Lions20 1951.28LWWWLLLLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLWLLWLWWWWWL
Fremantle16 1650.00WLWLLWWWWWLLLLWWWWWWLWLLLLWLLLLW
Greater Western Sydney6 650.00WWWLWLWLLLWL
St Kilda2412549.00WWWLWLWWWWWLLLWWLLWWLWWLLWLLLLDWWLLLLLLLLWWLWWLWWL
Port Adelaide14 1646.67LLWWWLLLLLLLLWLWWWWWWWLLWWLLLW
North Melbourne23 2746.00LWLWLLWWLWLLLLLWWLWWLLWLWWWLLLLLWWWWLWLLLLWLWWWLWL
Essendon2212745.00LWLWWLLLLWLLWLWLLLWWWLLWLDLLLLLWWWWWWLWLLLLLLWWWWW
All opponents21 2942.00WLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWLWWLLLLWWLLLWLWWWLWLWWWLL
Hawthorn2022842.00WLWLLLLLWWLWLLWWDLWWWDLLLWLLWLWWWLWLWWLLLLLLLLWLLW
Collingwood1913039.00LLWLWLLLLLLWDLLWWWLWLLLWLLLWWLWWWLWLLLLLLWWWWWLLLL
West Coast1713235.00LLLLWLWLLWLWWLWLWLLWLWDLLLWWLLLWLLWLLLLWLWLWWLLLLL
Geelong15 3530.00LLLLLLLLLWLLWLLWWLLWLWWWWLLWWLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval5  72.62 49437.42 264 100.00WWWWW
Cazaly's Stadium4  58.58 40636.38 254 100.00WWWW
Yarraville Oval4 184.67 57158.59 407 80.00LWWWW
Punt Rd4 162.66 43845.52 322 80.00WWWWL
All venues3 271.47 47355.54 384 60.00WWWLL
Docklands3 266.51 44752.55 367 60.00WLWWL
Princes Park3 287.61 58376.54 510 60.00LWWLW
Moorabbin Oval3 274.62 50663.65 443 60.00WLWLW
Windy Hill3 250.51 35143.57 315 60.00WWWLL
Western Oval3 250.44 34446.43 319 60.00LWLWW
Football Park3 262.56 42857.56 398 60.00WWWLL
Waverley Park3 274.50 49468.54 462 60.00WWLWL
Carrara3 260.67 42758.56 404 60.00WWWLL
Eureka Stadium3 258.59 40759.55 409 60.00LWLWW
Manuka Oval3 261.59 42564.52 436 60.00WWWLL
Arden St3 268.51 45974.84 528 60.00WWLLW
Sydney Showground2 250.43 34352.47 359 50.00LWWL
Brunswick St2 350.58 35844.53 317 40.00LWWLL
M.C.G.2 361.50 41666.48 444 40.00WLLWL
Adelaide Oval2 343.54 31264.53 437 40.00WLLLW
S.C.G.2 346.41 31769.72 486 40.00LLWWL
Gabba1 466.63 45980.65 545 20.00LLLWL
Subiaco1 451.61 36764.57 441 20.00LLWLL
W.A.C.A.1 463.50 42886.78 594 20.00LLWLL
Junction Oval1 470.70 490102.80 692 20.00LWLLL
York Park1 443.56 31473.60 498 20.00LWLLL
Kardinia Park  552.56 36873.43 481 0.00LLLLL
Victoria Park  557.57 39984.64 568 0.00LLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Corio Oval  547.62 34469.87 501 0.00LLLLL
Lake Oval  558.69 41792.77 629 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  553.60 37898.76 664 0.00LLLLL
Perth Stadium  433.43 24164.45 429 0.00LLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Cazaly's Stadium4  58.58 40636.38 254 100.00WWWW
Marrara Oval7 2133.105 903100.101 701 77.78LWLWWWWWW
Western Oval1415251.225 1731214.211 1495 72.50WWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 2108.102 75082.79 571 71.43LWLWWWW
Manuka Oval7 4147.116 998142.113 965 63.64WLWWWLWWWLL
Princes Park1217332.254 2246289.217 1951 62.50WWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Waverley Park1217293.221 1979268.222 1830 62.50WLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Eureka Stadium3 258.59 40759.55 409 60.00LWLWW
Carrara5 4116.131 82794.98 662 55.56WLLWWWWLL
Docklands11 9237.217 1639235.202 1612 55.00LLWLWWWWLLWLWLWWLWWL
Punt Rd1019240.258 1698258.251 1799 52.50DWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Brunswick St10 10213.267 1545216.239 1535 50.00WWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
All venues10 10247.228 1710250.206 1706 50.00LLWWLLLWLWWWLWLWWWLL
Sydney Showground2 250.43 34352.47 359 50.00LWWL
M.C.G.10 10249.212 1706261.237 1803 50.00LLLWLLWWLLWWWWWWLLWL
Lake Oval10 10265.277 1867287.293 2015 50.00WWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill10 10250.240 1740269.274 1888 50.00LWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
S.C.G.9 11274.203 1847296.283 2059 45.00WWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
Arden St7112213.220 1498242.285 1737 37.50WLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Moorabbin Oval7 13259.245 1799284.283 1987 35.00LLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Gabba7 13256.264 1800292.303 2055 35.00WWLLLLLLLWWWLWLLLLWL
Junction Oval7 13230.269 1649284.287 1991 35.00WLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Football Park6 14269.231 1845319.259 2173 30.00WLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Kardinia Park6 14244.198 1662318.249 2157 30.00LLLLWLWWWWWLLLLLLLLL
Glenferrie Oval6 14191.224 1370259.253 1807 30.00WLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Adelaide Oval2 560.70 43099.71 665 28.57LLWLLLW
Subiaco5 15232.201 1593306.259 2095 25.00LLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
York Park1 443.56 31473.60 498 20.00LWLLL
Victoria Park3 17240.237 1677319.286 2200 15.00WLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 688.70 598116.103 799 14.29LLLLWLL
Corio Oval1 1089.120 654142.173 1025 9.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Perth Stadium  433.43 24164.45 429 0.00LLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium4  100.00WWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Western Oval3621274.00WDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Manuka Oval7 463.64WLWWWLWWWLL
Princes Park3111863.00LLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Docklands30 2060.00WLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWL
Eureka Stadium3 260.00LWLWW
Carrara5 455.56WLLWWWWLL
Waverley Park2612353.00LLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
M.C.G.26 2452.00LWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWL
Sydney Showground2 250.00LWWL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Junction Oval24 2648.00WWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
All venues21 2942.00WLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWLWWLLLLWWLLLWLWWWLWLWWWLL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Windy Hill19 3138.00WWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Gabba8 1436.36WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWL
S.C.G.10 1934.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Adelaide Oval2 528.57LLWLLLW
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1013921.00LLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLL
Victoria Park10 4020.00LLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
York Park1 420.00LWLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
Perth Stadium  40.00LLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium4  100.00WWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Western Oval6433365.50WWWWWWLWWLLWLWWWWWLLWWLWLWWLLLWLWWDLLWLLLWLWLLWLWWWDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Manuka Oval7 463.64WLWWWLWWWLL
Eureka Stadium3 260.00LWLWW
Carrara5 455.56WLLWWWWLL
All venues53 4753.00WWLWLLWWLWWLWWLWWWLWWWLLWWWLWWWWWWLWWLWLLWLLWLLWWWWLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWLWWLLLLWWLLLWLWWWLWLWWWLL
Docklands53 4753.00WLLLLLLLWLLLLWLLLWLWWWLWLLLLLWWLWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWL
Sydney Showground2 250.00LWWL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Princes Park4635147.50WLLWLWLWWWWLLLWLLWLLLLWLLLDLDLLLWLLLLLWLLLWLWLLLLWLLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Junction Oval24 2747.06LWWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
M.C.G.47 5347.00LLLLLLLLLLLLLLLWWLWWWLWWLWLWWLWWWLLLWWLWWLWLLLWLWWLWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Waverley Park4115244.15LLLLWWLLLLLLWWWLLWWWLWWWLWLWLWLLLLLLLLLWLLLLLLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Gabba8 1436.36WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWL
S.C.G.10 1934.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill20 3933.90LLLLLLWLLWWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Adelaide Oval2 528.57LLWLLLW
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1314423.28WWWLLLLLLLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLL
York Park1 420.00LWLLL
Victoria Park10 4418.52LLLLLLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
Perth Stadium  40.00LLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]