[Western Bulldogs Main][AFL Main]

Western Bulldogs Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  91.71 61747.36 318 100.00WWWWW
Essendon4 176.46 50240.48 288 80.00WWLWW
North Melbourne4 188.63 59150.42 342 80.00LWWWW
West Coast4 168.72 48057.34 376 80.00LWWWW
Hawthorn4 163.53 43150.38 338 80.00WWLWW
Gold Coast4 162.61 43348.53 341 80.00LWWWW
Greater Western Sydney4 159.49 40353.55 373 80.00LWWWW
Adelaide3 260.65 42546.47 323 60.00LWWWL
Fremantle3 259.64 41849.49 343 60.00WWWLL
Sydney3 247.65 34751.57 363 60.00WWLWL
Brisbane Bears3 245.59 32953.49 367 60.00WWWLL
St Kilda2 364.46 43053.42 360 40.00LLLWW
Port Adelaide2 357.45 38747.47 329 40.00LWLWL
Collingwood2 348.51 33951.44 350 40.00LLLWW
All opponents2 349.59 35357.41 383 40.00LLWWL
Brisbane Lions2 352.59 37163.56 434 40.00LLWWL
Carlton2 358.60 40875.47 497 40.00LWLWL
Melbourne2 359.37 39172.57 489 40.00LWLLW
Geelong1 449.52 34655.57 387 20.00WLLLL
Richmond1 450.59 35961.50 416 20.00LWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy16 4305.260 2090203.243 1461 80.00LWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Gold Coast12 3193.201 1359149.158 1052 80.00WWWLLWWWWWLWWWW
Brisbane Bears13 4218.260 1568172.170 1202 76.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Richmond1217289.253 1987264.230 1814 62.50WWWDWWWWLLLWWWWLWLLL
Greater Western Sydney10 6200.195 1395198.155 1343 62.50WWWLWLWLLLWLWWWW
Essendon12 8298.208 1996246.233 1709 60.00WWWLWLLLLLLWWWWWWLWW
Port Adelaide12 8265.204 1794228.194 1562 60.00WWWWWWWLLWWLLLWLWLWL
North Melbourne12 8281.225 1911247.209 1691 60.00WWLWLLLLWLWWWLWLWWWW
Carlton12 8268.233 1841258.205 1753 60.00WWLLLWWLWLWWWWWLWLWL
Melbourne12 8258.186 1734252.221 1733 60.00WWWLWWWLWWLLLWWLWLLW
All opponents11 9262.229 1801237.204 1626 55.00LWLWLWWWLWWLLWWLLWWL
Brisbane Lions11 9279.256 1930255.221 1751 55.00LWWLLWLLWLWWWWWLLWWL
Adelaide11 9256.256 1792240.227 1667 55.00LWLWWWWLLWLWLWLLWWWL
Fremantle9 11255.235 1765237.211 1633 45.00WWWWLWLLLLWLLLLWWWLL
Collingwood9 11237.217 1639263.221 1799 45.00WLWLLLLLLWWWWWLLLLWW
West Coast9 11244.237 1701293.204 1962 45.00WLLLLWLWLWWLLLLLWWWW
Sydney9 11215.216 1506269.228 1842 45.00WLWLLLLLLWWWWLLWWLWL
St Kilda8 12220.200 1520224.200 1544 40.00LLLLLLLWWLWWLWWLLLWW
Hawthorn8 12234.215 1619264.210 1794 40.00WLWWLLLLLLLLWLLWWLWW
Geelong3 17224.203 1547297.213 1995 15.00LWLLLLLLLLLLLWLWLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast12 380.00WWWLLWWWWWLWWWW
Brisbane Bears13 476.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Greater Western Sydney10 662.50WWWLWLWLLLWLWWWW
All opponents30 2060.00LWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLWWWLWWLLWWLLWWL
Richmond2912059.00LWWWWLWWWLWWWLLLWLWWWLWLWLLLLWWWWDWWWWLLLWWWWLWLLL
Sydney2912059.00WLWWDWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLLWWLWL
Fitzroy29 2158.00LLLLWLLLWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWLWLWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Melbourne29 2158.00WLWWLWWLWWWWWWLLLLWLLLLWLWLWWWWWWLWWWLWWLLLWWLWLLW
Adelaide26 2254.17LWWWLWWLWLWLWLWWWWWLLLLWLLWLLWLWWWWLLWLWLWLLWWWL
Brisbane Lions22 2151.16LWWWLLLLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLWLLWLWWWWWLLWWL
Fremantle18 1850.00WLWLLWWWWWLLLLWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLL
North Melbourne25 2550.00LLWWLWLLLLLWWLWWLLWLWWWLLLLLWWWWLWLLLLWLWWWLWLWWWW
Carlton2412549.00WLLLLWDWLWWLWLLLLLWWLLLWWLWLLWWWLLLWWLWLWWWWWLWLWL
St Kilda2312647.00WLWWWWWLLLWWLLWWLWWLLWLLLLDWWLLLLLLLLWWLWWLWWLLLWW
Essendon2312647.00WLLLLWLLWLWLLLWWWLLWLDLLLLLWWWWWWLWLLLLLLWWWWWWLWW
Port Adelaide16 1945.71LLWWWLLLLLLLLWLWWWWWWWLLWWLLLWLWLWL
Hawthorn2122744.00LLLLWWLWLLWWDLWWWDLLLWLLWLWWWLWLWWLLLLLLLLWLLWWLWW
Collingwood2112843.00WLWLLLLLLWDLLWWWLWLLLWLLLWWLWWWLWLLLLLLWWWWWLLLLWW
West Coast2112843.00WLWLLWLWWLWLWLLWLWDLLLWWLLLWLLWLLLLWLWLWWLLLLLWWWW
Geelong15 3530.00LLLLLWLLWLLWWLLWLWWWWLLWWLWLLLLWLLLLLLLLLLLWLWLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval5  72.62 49437.42 264 100.00WWWWW
Cazaly's Stadium5  69.66 48042.46 298 100.00WWWWW
Yarraville Oval4 184.67 57158.59 407 80.00LWWWW
Punt Rd4 162.66 43845.52 322 80.00WWWWL
Eureka Stadium4 167.65 46750.47 347 80.00WWWLW
Carrara4 157.49 39143.46 304 80.00WWLWW
Docklands4 169.45 45956.55 391 80.00WWWLW
Adelaide Oval3 258.51 39944.39 303 60.00LWWWL
Perth Stadium3 269.64 47856.45 381 60.00WWLWL
Princes Park3 287.61 58376.54 510 60.00LWWLW
Moorabbin Oval3 274.62 50663.65 443 60.00WLWLW
Windy Hill3 250.51 35143.57 315 60.00WWWLL
Western Oval3 250.44 34446.43 319 60.00LWLWW
Football Park3 262.56 42857.56 398 60.00WWWLL
Waverley Park3 274.50 49468.54 462 60.00WWLWL
Sydney Showground3 269.54 46868.56 464 60.00LWWLW
Manuka Oval3 261.59 42564.55 439 60.00WWLLW
Arden St3 268.51 45974.84 528 60.00WWLLW
S.C.G.3 249.42 33655.69 399 60.00WWLWL
Brunswick St2 350.58 35844.53 317 40.00LWWLL
All venues2 349.59 35357.41 383 40.00LLWWL
M.C.G.2 348.53 34156.55 391 40.00WLWLL
York Park2 344.47 31158.50 398 40.00LLLWW
Subiaco1 451.61 36764.57 441 20.00LLWLL
Gabba1 451.56 36265.57 447 20.00LLLWL
W.A.C.A.1 463.50 42886.78 594 20.00LLWLL
Junction Oval1 470.70 490102.80 692 20.00LWLLL
Kardinia Park  556.56 39279.43 517 0.00LLLLL
Victoria Park  557.57 39984.64 568 0.00LLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Corio Oval  547.62 34469.87 501 0.00LLLLL
Lake Oval  558.69 41792.77 629 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  553.60 37898.76 664 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Cazaly's Stadium5  69.66 48042.46 298 100.00WWWWW
Marrara Oval7 2133.105 903100.101 701 77.78LWLWWWWWW
Western Oval1415251.225 1731214.211 1495 72.50WWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 2108.102 75082.79 571 71.43LWLWWWW
Eureka Stadium6 3107.111 75396.93 669 66.67LWLWWWWLW
Manuka Oval8 4162.130 1102151.124 1030 66.67WLWWWLWWWLLW
Docklands13 7285.232 1942211.190 1456 65.00WWWWLWLLLLWWWWLWWWLW
Princes Park1217332.254 2246289.217 1951 62.50WWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Waverley Park1217293.221 1979268.222 1830 62.50WLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Carrara11 7208.214 1462179.182 1256 61.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
Sydney Showground3 269.54 46868.56 464 60.00LWWLW
All venues11 9262.229 1801237.204 1626 55.00LWLWLWWWLWWLLWWLLWWL
M.C.G.11 9246.215 1691242.219 1671 55.00LWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Punt Rd1019240.258 1698258.251 1799 52.50DWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Brunswick St10 10213.267 1545216.239 1535 50.00WWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Lake Oval10 10265.277 1867287.293 2015 50.00WWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill10 10250.240 1740269.274 1888 50.00LWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Adelaide Oval5 7118.121 829143.110 968 41.67LLWLLLWLWWWL
S.C.G.8 12247.200 1682289.286 2020 40.00LLLWWWWLLLLWLLLWWLWL
Arden St7112213.220 1498242.285 1737 37.50WLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
York Park3 573.85 52396.86 662 37.50LWLLLLWW
Moorabbin Oval7 13259.245 1799284.283 1987 35.00LLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Junction Oval7 13230.269 1649284.287 1991 35.00WLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Perth Stadium3 6102.107 719120.90 810 33.33LLLLWWLWL
Gabba6 14249.250 1744288.296 2024 30.00LLLLLWWWLWLLLLWLLLWL
Football Park6 14269.231 1845319.259 2173 30.00WLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Kardinia Park6 14240.205 1645310.236 2096 30.00LLWLWWWWWLLLLLLLLLLL
Glenferrie Oval6 14191.224 1370259.253 1807 30.00WLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Subiaco5 15232.201 1593306.259 2095 25.00LLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Victoria Park3 17240.237 1677319.286 2200 15.00WLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 688.70 598116.103 799 14.29LLLLWLL
Corio Oval1 1089.120 654142.173 1025 9.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium5  100.00WWWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Western Oval3621274.00WDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Eureka Stadium6 366.67LWLWWWWLW
Manuka Oval8 466.67WLWWWLWWWLLW
Princes Park3111863.00LLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Carrara11 761.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
All venues30 2060.00LWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLWWWLWWLLWWLLWWL
Docklands30 2060.00LWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWLLWWWWWWWLWLLLLWWWWLWWWLW
Sydney Showground3 260.00LWWLW
M.C.G.27 2354.00LWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Waverley Park2612353.00LLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Junction Oval24 2648.00WWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Adelaide Oval5 741.67LLWLLLWLWWWL
Windy Hill19 3138.00WWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
York Park3 537.50LWLLLLWW
S.C.G.11 2035.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWLWL
Gabba9 1734.62WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWLLLWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Perth Stadium3 633.33LLLLWWLWL
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1013921.00LLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLLLL
Victoria Park10 4020.00LLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium5  100.00WWWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Eureka Stadium6 366.67LWLWWWWLW
Manuka Oval8 466.67WLWWWLWWWLLW
Western Oval6433365.50WWWWWWLWWLLWLWWWWWLLWWLWLWWLLLWLWWDLLWLLLWLWLLWLWWWDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Carrara11 761.11WLLWWWWLLLWWLWWLWW
Docklands61 3961.00LLLLLWWLWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWWWLLWLWLWWLWWLLWWWWWWWLWLLLLWWWWLWWWLW
Sydney Showground3 260.00LWWLW
All venues56 4456.00LWLLLLWWWLWWLLLLWWLLLWLWWWLWLWWWLLLWWWLWWLLLWWLWWWLWWWWWWLWWWLWLWWLWWWLLLWWWLLLWLWLWLWWWLWWLLWWLLWWL
M.C.G.49 5149.00LLLLLLLLLLWWLWWWLWWLWLWWLWWWLLLWWLWWLWLLLWLWWLWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLLWLWLWLL
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Princes Park4635147.50WLLWLWLWWWWLLLWLLWLLLLWLLLDLDLLLWLLLLLWLLLWLWLLLLWLLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Junction Oval24 2747.06LWWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Waverley Park4115244.15LLLLWWLLLLLLWWWLLWWWLWWWLWLWLWLLLLLLLLLWLLLLLLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Adelaide Oval5 741.67LLWLLLWLWWWL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
York Park3 537.50LWLLLLWW
S.C.G.11 2035.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWLWL
Gabba9 1734.62WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLWLLLWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill20 3933.90LLLLLLWLLWWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Perth Stadium3 633.33LLLLWWLWL
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1314622.50WWWLLLLLLLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLLLLL
Victoria Park10 4418.52LLLLLLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]