[Western Bulldogs Main][AFL Main]

Western Bulldogs Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  91.71 61747.36 318 100.00WWWWW
Gold Coast5  69.73 48746.50 326 100.00WWWWW
Carlton5  55.47 37738.44 272 100.00WWWWW
Essendon4 180.65 54552.62 374 80.00LWWWW
St Kilda4 159.54 40839.51 285 80.00WWLWW
Brisbane Lions4 183.76 57470.49 469 80.00LWWWW
Richmond4 164.61 44561.46 412 80.00WWWWL
North Melbourne4 160.64 42459.47 401 80.00WWWLW
Collingwood4 163.50 42859.53 407 80.00WWWWL
All opponents3 257.48 39054.54 378 60.00LWWWL
Sydney3 259.49 40359.53 407 60.00WWWLL
Brisbane Bears3 245.59 32953.49 367 60.00WWWLL
Melbourne2 366.47 44370.49 469 40.00WWLLL
Adelaide2 357.79 42168.44 452 40.00WLWLL
Port Adelaide2 361.50 41668.59 467 40.00WWLLL
Fremantle1 453.49 36759.51 405 20.00LWLLL
West Coast1 448.68 35660.69 429 20.00WLLLL
Geelong1 453.51 36973.42 480 20.00LLLLW
Hawthorn1 459.49 40379.51 525 20.00LLWLL
Greater Western Sydney1 446.67 34374.50 494 20.00LWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy16 4305.260 2090203.243 1461 80.00LWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Gold Coast8 2131.140 926101.105 711 80.00WWWLLWWWWW
Brisbane Bears13 4218.260 1568172.170 1202 76.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Brisbane Lions13 7309.272 2126248.226 1714 65.00WWWLWWLWWLLWLLWLWWWW
Melbourne13 7287.231 1953262.225 1797 65.00WLWLWWWWWWLWWWLWWLLL
Richmond1217306.267 2103285.241 1951 62.50LLLWWWWDWWWWLLLWWWWL
Carlton12 8281.236 1922257.220 1762 60.00LWLLWWWLLLWWLWLWWWWW
Essendon11 9310.222 2082289.253 1987 55.00LLWWWWWWLWLLLLLLWWWW
Collingwood11 9280.234 1914283.252 1950 55.00WWLWWWLWLLLLLLWWWWWL
Port Adelaide10 10281.233 1919275.229 1879 50.00LLLLWLWWWWWWWLLWWLLL
North Melbourne10 10269.213 1827278.238 1906 50.00LLLWWWWLWLLLLWLWWWLW
Greater Western Sydney5 5122.134 866136.89 905 50.00WWWLWLWLLL
Sydney10 10245.194 1664282.224 1916 50.00LWWWWWLWLLLLLLWWWWLL
Adelaide9 11237.238 1660269.242 1856 45.00LLWLLWLWWWWLLWLWLWLL
St Kilda8111222.216 1548238.227 1655 42.50LDWWLLLLLLLLWWLWWLWW
Fremantle8 12269.222 1836284.249 1953 40.00LLLLWWWWWWLWLLLLWLLL
All opponents8 12208.206 1454262.211 1783 40.00WLLWWWLLLLLWLLLLWWWL
Hawthorn7 13246.218 1694294.233 1997 35.00LWWWLWLWWLLLLLLLLWLL
West Coast6 14239.234 1668314.229 2113 30.00LLWLLWLLLLWLWLWWLLLL
Geelong4 16232.207 1599312.235 2107 20.00WLWLLLLWLLLLLLLLLLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast8 280.00WWWLLWWWWW
Brisbane Bears13 476.47WWLWLWWWWWWWWWWLL
Richmond3111863.00WLWWLWWWWLWWWLWWWLLLWLWWWLWLWLLLLWWWWDWWWWLLLWWWWL
Fitzroy29 2158.00LLLLWLLLWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWLWLWLWWWLWLWWWWWWWWWWW
Sydney2712255.00LLLLWWLWWDWWWWWWLWLWLWWWWWLLLLLWWWWWLWLLLLLLWWWWLL
Melbourne27 2354.00LWLLLLWWLWWLWWLWWWWWWLLLLWLLLLWLWLWWWWWWLWWWLWWLLL
Adelaide23 2152.27LWWWLWWLWLWLWLWWWWWLLLLWLLWLLWLWWWWLLWLWLWLL
Brisbane Lions19 1851.35LWWWLLLLWLLLLLLWWWWWLWWLWWLLWLLWLWWWW
Carlton2512451.00LLWWWWLLLLWDWLWWLWLLLLLWWLLLWWLWLLWWWLLLWWLWLWWWWW
Fremantle15 1550.00WLWLLWWWWWLLLLWWWWWWLWLLLLWLLL
Greater Western Sydney5 550.00WWWLWLWLLL
St Kilda2412549.00LWWWLWLWWWWWLLLWWLLWWLWWLLWLLLLDWWLLLLLLLLWWLWWLWW
All opponents24 2648.00WLWWWWWWLWWLWLLWLLWLLWWWWLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWL
North Melbourne2312647.00DLWLWLLWWLWLLLLLWWLWWLLWLWWWLLLLLWWWWLWLLLLWLWWWLW
Port Adelaide13 1644.83LLWWWLLLLLLLLWLWWWWWWWLLWWLLL
Essendon2112843.00LLWLWWLLLLWLLWLWLLLWWWLLWLDLLLLLWWWWWWLWLLLLLLWWWW
Collingwood2012941.00LLWLLWLWLLLLLLWDLLWWWLWLLLWLLLWWLWWWLWLLLLLLWWWWWL
Hawthorn1922940.00LWLWLLLLLWWLWLLWWDLWWWDLLLWLLWLWWWLWLWWLLLLLLLLWLL
West Coast1713235.00LLLLLWLWLLWLWWLWLWLLWLWDLLLWWLLLWLLWLLLLWLWLWWLLLL
Geelong14 3628.00LLLLLLLLLLLWLLWLLWWLLWLWWWWLLWWLWLLLLWLLLLLLLLLLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval5  72.62 49437.42 264 100.00WWWWW
Cazaly's Stadium4  58.58 40636.38 254 100.00WWWW
Yarraville Oval4 184.67 57158.59 407 80.00LWWWW
Punt Rd4 162.66 43845.52 322 80.00WWWWL
Docklands4 163.45 42362.53 425 80.00WLWWW
Princes Park3 287.61 58376.54 510 60.00LWWLW
Moorabbin Oval3 274.62 50663.65 443 60.00WLWLW
Windy Hill3 250.51 35143.57 315 60.00WWWLL
Western Oval3 250.44 34446.43 319 60.00LWLWW
Football Park3 262.56 42857.56 398 60.00WWWLL
Waverley Park3 274.50 49468.54 462 60.00WWLWL
Carrara3 260.67 42758.56 404 60.00WWWLL
All venues3 257.48 39054.54 378 60.00LWWWL
M.C.G.3 264.51 43564.48 432 60.00WWWLL
Manuka Oval3 261.59 42564.52 436 60.00WWWLL
Arden St3 268.51 45974.84 528 60.00WWLLW
Sydney Showground1 123.24 16227.19 181 50.00LW
Brunswick St2 350.58 35844.53 317 40.00LWWLL
S.C.G.2 346.41 31769.72 486 40.00LLWWL
Eureka Stadium1 227.32 19435.36 246 33.33LWL
Gabba1 467.56 45879.74 548 20.00LLLLW
Subiaco1 451.61 36764.57 441 20.00LLWLL
W.A.C.A.1 463.50 42886.78 594 20.00LLWLL
Junction Oval1 470.70 490102.80 692 20.00LWLLL
York Park1 443.56 31473.60 498 20.00LWLLL
Adelaide Oval1 442.56 30875.46 496 20.00LWLLL
Kardinia Park  550.52 35268.47 455 0.00LLLLL
Victoria Park  557.57 39984.64 568 0.00LLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Corio Oval  547.62 34469.87 501 0.00LLLLL
Lake Oval  558.69 41792.77 629 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  553.60 37898.76 664 0.00LLLLL
Perth Stadium  214.16 10030.28 208 0.00LL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Cazaly's Stadium4  58.58 40636.38 254 100.00WWWW
Marrara Oval7 2133.105 903100.101 701 77.78LWLWWWWWW
Western Oval1415251.225 1731214.211 1495 72.50WWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 2108.102 75082.79 571 71.43LWLWWWW
Manuka Oval7 4147.116 998142.113 965 63.64WLWWWLWWWLL
Princes Park1217332.254 2246289.217 1951 62.50WWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Waverley Park1217293.221 1979268.222 1830 62.50WLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Carrara5 4116.131 82794.98 662 55.56WLLWWWWLL
Punt Rd1019240.258 1698258.251 1799 52.50DWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Brunswick St10 10213.267 1545216.239 1535 50.00WWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Lake Oval10 10265.277 1867287.293 2015 50.00WWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Docklands10 10236.235 1651263.213 1791 50.00WLWLWLLLWLWWLLLWLWWW
Windy Hill10 10250.240 1740269.274 1888 50.00LWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
M.C.G.10 10243.217 1675264.250 1834 50.00LWLLLWLLWWLLWWWWWWLL
Sydney Showground1 123.24 16227.19 181 50.00LW
S.C.G.9 11274.203 1847296.283 2059 45.00WWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
All venues8 12208.206 1454262.211 1783 40.00WLLWWWLLLLLWLLLLWWWL
Arden St7112213.220 1498242.285 1737 37.50WLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Moorabbin Oval7 13259.245 1799284.283 1987 35.00LLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Gabba7 13252.262 1774299.304 2098 35.00LWWLLLLLLLWWWLWLLLLW
Junction Oval7 13230.269 1649284.287 1991 35.00WLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
Eureka Stadium1 227.32 19435.36 246 33.33LWL
Football Park6 14269.231 1845319.259 2173 30.00WLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
Kardinia Park6 14244.203 1667311.254 2120 30.00LLLLLWLWWWWWLLLLLLLL
Glenferrie Oval6 14191.224 1370259.253 1807 30.00WLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Subiaco5 15232.201 1593306.259 2095 25.00LLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
York Park1 443.56 31473.60 498 20.00LWLLL
Adelaide Oval1 550.64 36494.60 624 16.67LLWLLL
Victoria Park3 17240.237 1677319.286 2200 15.00WLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
W.A.C.A.1 688.70 598116.103 799 14.29LLLLWLL
Corio Oval1 1089.120 654142.173 1025 9.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  15.4 347.7 49 0.00L
Perth Stadium  214.16 10030.28 208 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium4  100.00WWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Western Oval3621274.00WDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Docklands34 1668.00WLLWWWWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWW
Manuka Oval7 463.64WLWWWLWWWLL
Princes Park3111863.00LLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Carrara5 455.56WLLWWWWLL
M.C.G.27 2354.00WWLWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLL
Waverley Park2612353.00LLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Sydney Showground1 150.00LW
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Junction Oval24 2648.00WWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
All venues24 2648.00WLWWWWWWLWWLWLLWLLWLLWWWWLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Gabba8 1338.10WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLW
Windy Hill19 3138.00WWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
S.C.G.10 1934.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Eureka Stadium1 233.33LWL
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1013921.00LLLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLL
Victoria Park10 4020.00LLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
York Park1 420.00LWLLL
Adelaide Oval1 516.67LLWLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Cazaly's Stadium4  100.00WWWW
Marrara Oval7 277.78LWLWWWWWW
Yarraville Oval5 271.43LWLWWWW
Western Oval6433365.50WWWWWWLWWLLWLWWWWWLLWWLWLWWLLLWLWWDLLWLLLWLWLLWLWWWDWWWLWLWWWWWWWLWLWWLWWWLWLWWWWWWWWLLWWWWLWDWLWLWW
Manuka Oval7 463.64WLWWWLWWWLL
Carrara5 455.56WLLWWWWLL
All venues54 4654.00WLLWLLLWWLWWLLLWLWWWWLWWWWLWLLWWLWWLWWLWWWLWWWLLWWWLWWWWWWLWWLWLLWLLWLLWWWWLLLLLWLLWWWLLLLLWLLLLWWWL
Docklands51 4951.00LWWWLLLWLLLWLWLLLLLLLWLLLLWLLLWLWWWLWLLLLLWWLWLLLWWLLWWWWWWWWWWWLWWLWWLWLWWWWWWWWLWLWLLLWLWWLLLWLWWW
Sydney Showground1 150.00LW
Arden St2322548.00WLWWWLWWLWWLWLWWLLWLLWLWDWWLLLWLLLLLWWLWDLLLLWWLLW
Princes Park4635147.50WLLWLWLWWWWLLLWLLWLLLLWLLLDLDLLLWLLLLLWLLLWLWLLLLWLLWWWWLWWWLWLWLLWLWWLWLLWWWWWWWWWLLLLWDWLWWWWLWWLW
Junction Oval24 2747.06LWWLLWWLLLLLLWLLLLWWWWWWWWWWWWLWLLLLWLLLLWWWLWLWLLL
M.C.G.47 5347.00WLLLLLLLLLLLLLLLLWWLWWWLWWLWLWWLWWWLLLWWLWWLWLLLWLWWLWLLLLWWWLWWLLWWLWLWWWLWLWWLLWLLLWLLWWLLWWWWWWLL
Glenferrie Oval21 2446.67LWWWLLWLWLWLLWLWWWLWWWWWLWLWWLLLLWWLLLLWLLLLL
Brunswick St16 1945.71LLWLWLWWLLWLWLLWWLLWLWLLLWWWWLLWWLL
Waverley Park4115244.15LLLLWWLLLLLLWWWLLWWWLWWWLWLWLWLLLLLLLLLWLLLLLLWLLLLWLWLWWLLLWLLWWLWLWWWWWLWLWWWLWWWLDLLWWWWLWL
Punt Rd1512141.89WWLLLWLLLLLLWLWLLDWLWWLLLWLWLLWLWWWWL
Gabba8 1338.10WLWWLLLLLLLWWWLWLLLLW
Football Park11 1837.93LWLWLWLWWWLLWLLLLLLLLWLLWWWLL
S.C.G.10 1934.48LLLLLLLLWWWLLLWWWWLLLLWLLLWWL
Lake Oval14 2734.15LLLLLWLLLLLLLWLWLLLWLWWLWWWLWLWWWLWLLLLLL
Windy Hill20 3933.90LLLLLLWLLWWWWLLLWLLLLLLLWWLWLLLWLLLLLLLLWWWWWLWLLLLLWLWWWLL
Eureka Stadium1 233.33LWL
Moorabbin Oval7 1926.92LLLLLLLLLWLLWLWLLLWLLWLWLW
Subiaco812326.56LLLWLLLWWLDLLLLWLLWWLWLLLLLLLWLL
Kardinia Park1314323.68WWWLLLLLLLLLDLLLLLLLLLLLLWWWLLLLLWLLLLLLLLWLWWWWWLLLLLLLL
York Park1 420.00LWLLL
Victoria Park10 4418.52LLLLLLLLWWWWLLLLWLLLWLLLWLLLLLLLLLWLLLLLLLLLLLWWLLLLLL
Adelaide Oval1 516.67LLWLLL
W.A.C.A.1 614.29LLLLWLL
Corio Oval1 109.09LLLWLLLLLLL
Yallourn  10.00L
Perth Stadium  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]