[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast4 171.66 49245.38 308 80.00LWWWW
Hawthorn4 169.47 46151.48 354 80.00WWWWL
Carlton4 170.52 47252.59 371 80.00WWWLW
All opponents4 151.44 35041.35 281 80.00WWWWL
Port Adelaide3 268.54 46257.63 405 60.00LLWWW
Fremantle3 267.55 45761.51 417 60.00LWWLW
North Melbourne3 263.60 43870.42 462 60.00LLWWW
Western Bulldogs2 366.56 45265.64 454 40.00LLLWW
Sydney2 357.58 40063.43 421 40.00LLLWW
Greater Western Sydney2 355.57 38759.57 411 40.00LLWLW
Essendon2 356.56 39260.57 417 40.00LWLLW
St Kilda2 361.60 42670.62 482 40.00LLLWW
Melbourne2 355.63 39367.56 458 40.00LLLWW
West Coast2 354.51 37565.54 444 40.00LLLWW
Adelaide2 349.69 36381.62 548 40.00LLLWW
Collingwood1 456.38 37474.67 511 20.00LLLLW
Geelong1 444.55 31975.62 512 20.00LLWLL
Richmond1 432.55 24766.44 440 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
All opponents15 5192.223 1375170.147 1167 75.00LLWWWWLWWWLWWWWWWWWL
Gold Coast13 6275.246 1896229.203 1577 68.42LWWWWWLWLLWLWWLWWWW
Melbourne11 9266.274 1870237.220 1642 55.00WLWWLWLLLWWWWWLLLLWW
Carlton10 10271.234 1860282.253 1945 50.00WLLLWWLLLLLWWWLWWWLW
Port Adelaide10 10263.224 1802291.270 2016 50.00LWLWLWWWWLLWLLLLLWWW
Essendon9110270.221 1841288.249 1977 47.50WWWLLLWDWLLWLLWLWLLW
St Kilda9 11273.207 1845282.234 1926 45.00WWWLLLWWLLLLWWLLLLWW
Western Bulldogs9 11253.223 1741290.259 1999 45.00WLLWLLWWLWWLWLLLLLWW
Fremantle8 12230.208 1588241.259 1705 40.00LLWWWWWLLLLLLLLLWWLW
Hawthorn8 12238.211 1639289.232 1966 40.00WWWLLLWLLLLLLLLWWWWL
West Coast8 12235.212 1622292.216 1968 40.00LLWLWWWWLWLLLLLLLLWW
North Melbourne8 12232.218 1610293.246 2004 40.00LWWLWLLLWLWLLLLLLWWW
Greater Western Sydney4 7135.132 942150.128 1028 36.36WWLLLLLLWLW
Collingwood7 13249.208 1702267.284 1886 35.00WWLLWWLLWLLLWLLLLLLW
Adelaide7 13217.256 1558281.269 1955 35.00WLLLWWLLWLWLLLLLLLWW
Sydney4115197.198 1380279.230 1904 22.50LLDLLWWLLLLLLLLLLLWW
Geelong3 17208.221 1469331.274 2260 15.00LLLWLLLLWLLLLLLLLWLL
Richmond2117201.219 1425308.248 2096 12.50LDLWLLLLLLLLLLLLLLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast13 668.42LWWWWWLWLLWLWWLWWWW
All opponents33 1766.00WLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLLWWWWLWWWLWWWWWWWWL
Melbourne17 1356.67WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLLWW
St Kilda18 1554.55WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLLWW
Collingwood18 1554.55WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLLLW
Carlton19 1654.29LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWWLW
Port Adelaide1821850.00LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLLWWW
Adelaide17 1750.00LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLLWW
Western Bulldogs20 2050.00WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLLLWW
Hawthorn17 1848.57LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWWWWL
Essendon1511648.44LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWLLW
Fremantle14 1548.28LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWWLW
North Melbourne1812047.44WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLLWWW
Geelong15 2141.67WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLWLL
Sydney1312336.49WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLLWW
Greater Western Sydney4 736.36WWLLLLLLWLW
West Coast12 2235.29LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLLWW
Richmond912328.79WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLLLLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Carrara4 148.61 34939.39 273 80.00WWWLW
All venues4 151.44 35041.35 281 80.00WWWWL
Gabba4 146.43 31940.34 274 80.00WWWWL
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Perth Stadium1 128.23 19119.23 137 50.00WL
Sydney Showground2 242.40 29245.46 316 50.00LLWW
Docklands2 365.55 44567.67 469 40.00LLWLW
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
York Park2 361.47 41375.61 511 40.00LLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Adelaide Oval1 453.50 36886.64 580 20.00LLLLW
Eureka Stadium  111.10 7613.14 92 0.00L
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Kardinia Park  555.53 38389.79 613 0.00LLLLL
M.C.G.  542.38 29075.48 498 0.00LLLLL
S.C.G.  544.48 31282.60 552 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Gabba17 3227.260 1622192.158 1310 85.00WWWWWWWLLWWWWWWWWWWL
All venues15 5192.223 1375170.147 1167 75.00LLWWWWLWWWLWWWWWWWWL
Carrara9 6162.187 1159173.161 1199 60.00WLLWWLLLWWWWWLW
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Perth Stadium1 128.23 19119.23 137 50.00WL
Sydney Showground2 242.40 29245.46 316 50.00LLWW
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
S.C.G.5 11188.185 1313243.191 1649 31.25LWWWWLLLLWLLLLLL
Kardinia Park5 11179.168 1242230.222 1602 31.25WWWWWLLLLLLLLLLL
Docklands6 14248.192 1680307.279 2121 30.00WLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
York Park3 7107.96 738152.126 1038 30.00LWLLLLLLWW
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 666.62 458130.90 870 14.29LLLLLLW
M.C.G.2117208.194 1442289.251 1985 12.50DLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Eureka Stadium  111.10 7613.14 92 0.00L
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
All venues33 1766.00WLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLLWWWWLWWWLWWWWWWWWL
Carrara9 660.00WLLWWLLLWWWWWLW
Gabba26 2452.00LLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWL
Perth Stadium1 150.00WL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Sydney Showground2 250.00LLWW
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
S.C.G.5 1131.25LWWWWLLLLWLLLLLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
York Park3 730.00LWLLLLLLWW
M.C.G.1413529.00LLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Docklands1413529.00LLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 614.29LLLLLLW
Eureka Stadium  10.00L
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Carrara9 660.00WLLWWLLLWWWWWLW
Perth Stadium1 150.00WL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Sydney Showground2 250.00LLWW
Gabba46 5446.00WLLWWWLLWWLWLLLWWWWWWLLLLWLWLWLLLLLWLLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWL
All venues43 5743.00LLLLLLLWLLWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLLWWWWLWWWLWWWWWWWWL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Docklands2524337.14WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
S.C.G.5 1131.25LWWWWLLLLWLLLLLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
York Park3 730.00LWLLLLLLWW
M.C.G.1513729.25LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 614.29LLLLLLW
Eureka Stadium  10.00L
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]