[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
West Coast5  76.66 52236.38 254 100.00WWWWW
North Melbourne5  73.78 51645.27 297 100.00WWWWW
Greater Western Sydney5  79.60 53457.33 375 100.00WWWWW
Carlton5  69.60 47454.40 364 100.00WWWWW
Essendon4 169.53 46740.53 293 80.00WWWLW
Collingwood4 187.44 56660.61 421 80.00WWWWL
Fremantle4 173.52 49054.41 365 80.00WWLWW
Adelaide4 168.65 47351.53 359 80.00WWWLW
Gold Coast4 177.62 52459.50 404 80.00WWWWL
Port Adelaide4 166.57 45350.62 362 80.00WWWLW
All opponents4 171.58 48456.52 388 80.00WWWWL
Sydney4 169.66 48062.45 417 80.00WWLWW
St Kilda4 151.72 37848.46 334 80.00LWWWW
Richmond3 278.57 52565.51 441 60.00WLLWW
Western Bulldogs2 356.53 38951.52 358 40.00WLLWL
Geelong2 351.51 35755.54 384 40.00LWLLW
Melbourne2 359.45 39974.54 498 40.00LLWWL
Hawthorn1 462.42 41468.49 457 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
All opponents15 5271.248 1874215.187 1477 75.00WWWWLLWWWWLWLWWWWWWL
Gold Coast14 6298.253 2041245.191 1661 70.00WLWLLWLWWLWWWWWWWWWL
Carlton13 7264.232 1816262.238 1810 65.00WWLLLLLWWWLWWWLWWWWW
Port Adelaide11 9255.213 1743281.269 1955 55.00LWWWWLLWLLLLLWWWWWLW
Greater Western Sydney8 7201.182 1388197.153 1335 53.33WWLLLLLLWLWWWWW
St Kilda10 10244.230 1694247.221 1703 50.00LWWLLLLWWLLLLWWLWWWW
West Coast10 10257.220 1762271.194 1820 50.00LWWWWLWLLLLLLLLWWWWW
Essendon9110252.217 1729259.242 1796 47.50LLWDWLLWLLWLWLLWWWLW
Fremantle9 11229.187 1561235.233 1643 45.00WWLLLLLLLLLWWLWWWLWW
Melbourne9 11234.225 1629249.227 1721 45.00LLWWWWWLLLLWWLLLLWWL
North Melbourne9 11243.229 1687282.234 1926 45.00LWLLLWLWLLLLLLWWWWWW
Adelaide9 11239.253 1687281.258 1944 45.00WWLLWLWLLLLLLLWWWWLW
Collingwood8 12252.172 1684266.276 1872 40.00LLWLLLWLLLLLLWWWWWWL
Western Bulldogs8 12249.209 1703277.256 1918 40.00LLWWLWWLWLLLLLWWLLWL
Sydney6 14216.216 1512288.215 1943 30.00LLWWLLLLLLLLLLLWWLWW
Hawthorn5 15242.193 1645310.229 2089 25.00LLLWLLLLLLLLWWWWLLLL
Richmond4 16218.212 1520299.235 2029 20.00LLLLLLLLLLLLLLWWLLWW
Geelong4 16202.218 1430298.260 2048 20.00LLLWLLLLLLLLWLLLWLLW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast18 772.00LWWWWWLWLLWLWWLWWWWWWWWWL
All opponents35 1570.00WWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWL
Collingwood23 1658.97WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLLLWWWWWWL
Carlton23 1658.97LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWWLWWWWW
St Kilda22 1657.89WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLLWWLWWWW
Greater Western Sydney8 753.33WWLLLLLLWLWWWWW
Fremantle18 1652.94LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWWLWWWLWW
Adelaide20 1852.63LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLLWWWWLW
Port Adelaide2121952.38LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLLWWWWWLW
Essendon1811751.39LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWLLWWWLW
Melbourne19 1851.35WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLLWWLLLLWWL
North Melbourne2112051.19WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLLWWWWWW
Western Bulldogs21 2347.73WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLLLWWLLWL
Hawthorn17 2144.74LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWWWWLLLL
Geelong17 2441.46WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLWLLLWLLW
West Coast15 2240.54LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLLWWWWW
Sydney1512438.75WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLLWWLWW
Richmond1212532.89WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLLLLLWWLLWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Summit Sports Park1  22.20 15212.5 77 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
Manuka Oval2  31.21 20722.14 146 100.00WW
Gabba5  63.59 43749.50 344 100.00WWWWW
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
All venues4 171.58 48456.52 388 80.00WWWWL
Docklands4 165.52 44253.45 363 80.00WLWWW
Perth Stadium3 270.51 47153.46 364 60.00WLWLW
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Carrara2 368.52 46063.50 428 40.00WLLWL
York Park2 368.44 45265.57 447 40.00LWWLL
Adelaide Oval2 363.45 42362.67 439 40.00WLWLL
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
M.C.G.1 461.38 40472.60 492 20.00WLLLL
S.C.G.1 452.46 35877.60 522 20.00LLLLW
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Kardinia Park  548.53 34176.63 519 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Summit Sports Park1  22.20 15212.5 77 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
Manuka Oval2  31.21 20722.14 146 100.00WW
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Gabba18 2285.255 1965214.187 1471 90.00WWLWWLWWWWWWWWWWWWWW
All venues15 5271.248 1874215.187 1477 75.00WWWWLLWWWWLWLWWWWWWL
Perth Stadium3 270.51 47153.46 364 60.00WLWLW
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Carrara11 9230.239 1619236.211 1627 55.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Docklands10 10262.203 1775268.254 1862 50.00LLLWLLLLLWLWWWWWLWWW
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
S.C.G.6 11205.196 1426256.202 1738 35.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Kardinia Park5 13201.186 1392253.245 1763 27.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
York Park3 9136.114 930184.143 1247 25.00LWLLLLLLWWLL
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval3 9129.107 881192.157 1309 25.00LLLLLLWWLWLL
M.C.G.2 18208.180 1428293.257 2015 10.00LLLWLLLLLLLLLLLWLLLL
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Summit Sports Park1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Manuka Oval2  100.00WW
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Gabba43 786.00WLLWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWW
All venues35 1570.00WWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWL
Perth Stadium3 260.00WLWLW
Carrara11 955.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Docklands19 3138.00WLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWWLWWW
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
M.C.G.1413529.00LLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWLLLL
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Adelaide Oval3 925.00LLLLLLWWLWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Summit Sports Park1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Manuka Oval2  100.00WW
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
All venues69 3169.00WWWLLLLWWWWLWWWLWWWWWWWWLLLWLWWWWWWWLWWWLLWLWWWLLWWWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWL
Gabba61 3961.00LLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWW
Perth Stadium3 260.00WLWLW
Carrara11 955.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Docklands3224442.31WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWWLWWW
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
M.C.G.1614327.50LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Adelaide Oval3 925.00LLLLLLWWLWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]