[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast4 180.66 54651.43 349 80.00WLWWW
Hawthorn4 169.47 46151.48 354 80.00WWWWL
Carlton3 268.50 45858.64 412 60.00LWWWL
Fremantle2 362.52 42464.48 432 40.00LLWWL
Essendon2 362.57 42969.66 480 40.00WLWLL
Port Adelaide2 366.48 44473.69 507 40.00LLLWW
North Melbourne2 367.62 46481.54 540 40.00LLLWW
Western Bulldogs1 466.50 44671.78 504 20.00LLLLW
St Kilda1 468.54 46279.68 542 20.00LLLLW
Sydney1 453.58 37667.48 450 20.00LLLLW
Melbourne1 452.64 37668.61 469 20.00LLLLW
Greater Western Sydney1 454.61 38571.63 489 20.00LLLWL
All opponents1 446.61 33766.45 441 20.00WLLLL
West Coast1 459.49 40385.56 566 20.00LLLLW
Geelong1 449.62 35690.71 611 20.00LLLLW
Adelaide1 445.54 32494.69 633 20.00LLLLW
Collingwood  560.37 39789.86 620 0.00LLLLL
Richmond  540.45 28579.61 535 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast12 6262.236 1808223.196 1534 66.67LWWWWWLWLLWLWWLWWW
All opponents13 7252.257 1769218.201 1509 65.00WWLWLWLWWWWWWWWWLLLL
Melbourne11 9277.278 1940242.224 1676 55.00WWLWWLWLLLWWWWWLLLLW
Carlton10 10285.235 1945278.262 1930 50.00WWLLLWWLLLLLWWWLWWWL
Essendon9110281.226 1912299.251 2045 47.50WWWWLLLWDWLLWLLWLWLL
Port Adelaide9 11262.218 1790296.267 2043 45.00LLWLWLWWWWLLWLLLLLWW
St Kilda8 12281.200 1886288.242 1970 40.00LWWWLLLWWLLLLWWLLLLW
Fremantle8 12234.212 1616242.263 1715 40.00WLLWWWWWLLLLLLLLLWWL
Hawthorn8 12238.211 1639289.232 1966 40.00WWWLLLWLLLLLLLLWWWWL
Western Bulldogs8 12249.219 1713298.270 2058 40.00LWLLWLLWWLWWLWLLLLLW
North Melbourne8 12243.228 1686300.250 2050 40.00WLWWLWLLLWLWLLLLLLWW
Collingwood7 13264.213 1797274.285 1929 35.00WWWLLWWLLWLLLWLLLLLL
Adelaide7 13236.248 1664280.277 1957 35.00WWLLLWWLLWLWLLLLLLLW
West Coast7 13238.208 1636303.217 2035 35.00LLLWLWWWWLWLLLLLLLLW
Greater Western Sydney3 7122.122 854140.120 960 30.00WWLLLLLLWL
Sydney3116196.201 1377288.237 1965 17.50LLLDLLWWLLLLLLLLLLLW
Geelong3 17214.219 1503335.284 2294 15.00LLLLLWLLLLWLLLLLLLLW
Richmond1118210.220 1480314.259 2143 7.50LLLDLWLLLLLLLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast12 666.67LWWWWWLWLLWLWWLWWW
Melbourne16 1355.17WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLLW
St Kilda17 1553.13WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLLW
Collingwood17 1553.13WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLLL
Carlton18 1652.94LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWWL
Western Bulldogs19 2048.72WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLLLW
Port Adelaide1721848.65LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLLWW
Hawthorn17 1848.57LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWWWWL
Adelaide16 1748.48LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLLW
Essendon1411646.77LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWLL
Fremantle13 1546.43LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWWL
North Melbourne1712046.05WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLLWW
Geelong15 1944.12WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLW
All opponents22 2844.00WLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLL
Sydney1212334.72WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLLW
West Coast11 2233.33LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLLW
Greater Western Sydney3 730.00WWLLLLLLWL
Richmond812227.42WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Gabba3 265.72 46259.48 402 60.00WWWLL
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Carrara3 265.64 45474.45 489 60.00LLWWW
Perth Stadium1 128.23 19119.23 137 50.00WL
Docklands2 365.55 44567.67 469 40.00LLWLW
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
York Park2 361.47 41375.61 511 40.00LLLWW
Sydney Showground1 229.30 20435.38 248 33.33LLW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
All venues1 446.61 33766.45 441 20.00WLLLL
Adelaide Oval1 453.50 36886.64 580 20.00LLLLW
Eureka Stadium  111.10 7613.14 92 0.00L
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Kardinia Park  555.53 38389.79 613 0.00LLLLL
S.C.G.  551.47 35387.64 586 0.00LLLLL
M.C.G.  542.38 29075.48 498 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
All venues13 7252.257 1769218.201 1509 65.00WWLWLWLWWWWWWWWWLLLL
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Gabba11 9254.260 1784244.210 1674 55.00LLLWLLLWWLWWWWWWWWLL
Carrara6 5130.141 921143.130 988 54.55WLLWWLLLWWW
Perth Stadium1 128.23 19119.23 137 50.00WL
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
Sydney Showground1 229.30 20435.38 248 33.33LLW
S.C.G.5 10182.175 1267232.184 1576 33.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Kardinia Park5 11179.168 1242230.222 1602 31.25WWWWWLLLLLLLLLLL
Docklands6 14248.192 1680307.279 2121 30.00WLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
York Park3 7107.96 738152.126 1038 30.00LWLLLLLLWW
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 666.62 458130.90 870 14.29LLLLLLW
M.C.G.2117208.194 1442289.251 1985 12.50DLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Eureka Stadium  111.10 7613.14 92 0.00L
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Carrara6 554.55WLLWWLLLWWW
Perth Stadium1 150.00WL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
All venues22 2844.00WLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLL
Gabba19 3138.00LLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Sydney Showground1 233.33LLW
S.C.G.5 1033.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 233.33WLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
York Park3 730.00LWLLLLLLWW
M.C.G.1413529.00LLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Docklands1413529.00LLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 614.29LLLLLLW
Eureka Stadium  10.00L
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Carrara6 554.55WLLWWLLLWWW
Perth Stadium1 150.00WL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Gabba39 6139.00LLWLLWLLWLLWLLWWWLLWWLWLLLWWWWWWLLLLWLWLWLLLLLWLLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Docklands2524337.14WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Sydney Showground1 233.33LLW
S.C.G.5 1033.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 233.33WLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
All venues31 6931.00LLLLLWLLWLLLWLLLLLLLLLLLLWLLWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLL
York Park3 730.00LWLLLLLLWW
M.C.G.1513729.25LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
Adelaide Oval1 614.29LLLLLLW
Eureka Stadium  10.00L
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]