[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  86.58 57448.50 338 100.00WWWWW
Port Adelaide5  66.66 46240.60 300 100.00WWWWW
North Melbourne5  67.69 47146.31 307 100.00WWWWW
West Coast4 171.52 47845.47 317 80.00LWWWW
Greater Western Sydney4 174.62 50656.35 371 80.00LWWWW
Adelaide4 169.63 47750.56 356 80.00LWWWW
Carlton4 170.58 47852.48 360 80.00WLWWW
St Kilda4 153.69 38746.49 325 80.00WWLWW
Collingwood4 162.44 41656.41 377 80.00LWWWW
Essendon3 266.49 44551.54 360 60.00LWWWL
Fremantle3 267.49 45153.48 366 60.00LWWWL
Western Bulldogs3 263.56 43452.59 371 60.00WWLLW
Sydney3 262.60 43260.43 403 60.00LWWLW
Richmond3 268.52 46066.46 442 60.00WWLLW
All opponents3 257.43 38572.52 484 60.00WLWWL
Hawthorn2 363.48 42663.47 425 40.00WWLLL
Geelong1 448.47 33559.59 413 20.00LLWLL
Melbourne1 449.43 33772.69 501 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast15 5296.256 2032239.207 1641 75.00WWWLWLLWLWWLWWWWWWWW
All opponents13 7281.207 1893255.209 1739 65.00WWWWLWLWLWLWWLWWLWWL
Carlton11 9269.229 1843276.248 1904 55.00LLWWLLLLLWWWLWWWLWWW
Port Adelaide11 9258.229 1777285.260 1970 55.00LWLWWWWLLWLLLLLWWWWW
Greater Western Sydney7 7185.170 1280184.144 1248 50.00WWLLLLLLWLWWWW
West Coast10 10254.213 1737275.199 1849 50.00WLWWWWLWLLLLLLLLWWWW
Fremantle9 11239.196 1630234.246 1650 45.00WWWWLLLLLLLLLWWLWWWL
Melbourne9 11227.234 1596243.235 1693 45.00WLLLWWWWWLLLLWWLLLLW
Western Bulldogs9 11255.221 1751279.256 1930 45.00WLLWWLWWLWLLLLLWWLLW
North Melbourne9 11238.223 1651281.238 1924 45.00WLWLLLWLWLLLLLLWWWWW
Essendon8111258.217 1765278.243 1911 42.50LLLWDWLLWLLWLWLLWWWL
Collingwood8 12250.190 1690266.273 1869 40.00LWWLLWLLLWLLLLLLWWWW
St Kilda8 12242.220 1672277.235 1897 40.00LLLWWLLLLWWLLLLWWLWW
Adelaide8 12231.253 1639280.262 1942 40.00LLWWLLWLWLLLLLLLWWWW
Hawthorn6 14240.201 1641301.229 2035 30.00WLLLWLLLLLLLLWWWWLLL
Sydney5114212.206 1478284.221 1925 27.50DLLWWLLLLLLLLLLLWWLW
Richmond3 17210.212 1472307.239 2081 15.00LLLLLLLLLLLLLLLWWLLW
Geelong3 17203.222 1440315.260 2150 15.00LLLLWLLLLLLLLWLLLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast17 673.91LWWWWWLWLLWLWWLWWWWWWWW
All opponents32 1864.00LLLWLWWWWWWWLWWWLLWLWWWLLWWWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWL
Collingwood21 1558.33WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLLLWWWW
Carlton21 1656.76LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWWLWWW
St Kilda20 1655.56WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLLWWLWW
Adelaide19 1752.78LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLLWWWW
Port Adelaide2021852.50LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLLWWWWW
Melbourne18 1751.43WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLLWWLLLLW
Fremantle16 1650.00LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWWLWWWL
Greater Western Sydney7 750.00WWLLLLLLWLWWWW
Essendon1711750.00LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWLLWWWL
North Melbourne2012050.00WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLLWWWWW
Western Bulldogs21 2248.84WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLLLWWLLW
Hawthorn17 2045.95LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWWWWLLL
Geelong16 2440.00WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLWLLLWLL
West Coast14 2238.89LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLLWWWW
Sydney1412437.18WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLLWWLW
Richmond1112531.08WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLLLLLWWLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Manuka Oval1  15.9 999.5 59 100.00W
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
Docklands5  70.49 46950.57 357 100.00WWWWW
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Adelaide Oval3 270.42 46250.64 364 60.00LWWLW
Carrara3 268.50 45856.48 384 60.00WWLLW
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Gabba3 270.57 47775.43 493 60.00LWWLW
All venues3 257.43 38572.52 484 60.00WLWWL
Perth Stadium2 259.40 39442.38 290 50.00WLWL
York Park2 368.44 45265.57 447 40.00LWWLL
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
M.C.G.1 451.47 35374.66 510 20.00LLLWL
S.C.G.1 452.46 35877.60 522 20.00LLLLW
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Kardinia Park  548.53 34176.63 519 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Manuka Oval1  15.9 999.5 59 100.00W
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Gabba17 3307.255 2097222.173 1505 85.00WWWWWWWLWWWWWWWLWWLW
All venues13 7281.207 1893255.209 1739 65.00WWWWLWLWLWLWWLWWLWWL
Carrara11 8223.226 1564221.205 1531 57.89WLLWWLLLWWWWWLWWLLW
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Perth Stadium2 259.40 39442.38 290 50.00WLWL
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Docklands8 12259.193 1747291.278 2024 40.00LLLWLLLWLLLLLWLWWWWW
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
S.C.G.6 11205.196 1426256.202 1738 35.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Adelaide Oval3 7108.83 731160.128 1088 30.00LLLLLLWWLW
Kardinia Park5 13201.186 1392253.245 1763 27.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
York Park3 9136.114 930184.143 1247 25.00LWLLLLLLWWLL
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
M.C.G.3 17212.194 1466293.268 2026 15.00LLWLLLWLLLLLLLLLLLWL
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Manuka Oval1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Gabba39 1178.00LLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLW
All venues32 1864.00LLLWLWWWWWWWLWWWLLWLWWWLLWWWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWL
Carrara11 857.89WLLWWLLLWWWWWLWWLLW
Perth Stadium2 250.00WLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Docklands1713235.00LWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
M.C.G.1513431.00LLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWL
Adelaide Oval3 730.00LLLLLLWWLW
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Manuka Oval1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
All venues66 3466.00WWLLLLWLWWWLLWWLWLWLWWWWWWWWWLLLLWWWWLWWWLWWWWWWWWLLLWLWWWWWWWLWWWLLWLWWWLLWWWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWL
Carrara11 857.89WLLWWLLLWWWWWLWWLLW
Gabba52 4852.00LLWLWLWLLLLLWLLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLW
Perth Stadium2 250.00WLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Docklands2924340.54WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWW
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
Adelaide Oval3 730.00LLLLLLWWLW
M.C.G.1614028.95LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWL
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]