[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Carlton4 179.52 52656.65 401 80.00WLWWW
Gold Coast3 274.58 50270.49 469 60.00LWWLW
Essendon2 365.52 44273.66 504 40.00LWLWL
Hawthorn2 368.43 45179.46 520 40.00LLLWW
Fremantle2 358.52 40069.51 465 40.00LLLWW
Western Bulldogs1 470.49 46983.76 574 20.00WLLLL
All opponents1 459.51 40573.65 503 20.00LLLWL
Melbourne1 448.55 34363.68 446 20.00WLLLL
St Kilda1 463.51 42982.70 562 20.00WLLLL
Collingwood  563.32 41083.85 583 0.00LLLLL
Greater Western Sydney  548.57 34584.71 575 0.00LLLLL
North Melbourne  555.61 39189.71 605 0.00LLLLL
Sydney  545.47 31773.54 492 0.00LLLLL
West Coast  553.48 36694.62 626 0.00LLLLL
Port Adelaide  554.54 378100.77 677 0.00LLLLL
Geelong  547.56 33897.68 650 0.00LLLLL
Richmond  543.40 29887.73 595 0.00LLLLL
Adelaide  542.48 30092.71 623 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast10 6224.209 1553206.183 1419 62.50LWWWWWLWLLWLWWLW
Melbourne11 9280.276 1956240.225 1665 55.00WWWLWWLWLLLWWWWWLLLL
Carlton11 9297.236 2018285.266 1976 55.00WWWLLLWWLLLLLWWWLWWW
Essendon9110284.229 1933296.251 2027 47.50LWWWWLLLWDWLLWLLWLWL
Fremantle9 11245.212 1682244.265 1729 45.00WWLLWWWWWLLLLLLLLLWW
Collingwood8 12276.214 1870268.282 1890 40.00WWWWLLWWLLWLLLWLLLLL
Port Adelaide8 12260.222 1782306.267 2103 40.00WLLLWLWLWWWWLLWLLLLL
Hawthorn8 12240.221 1661293.230 1988 40.00WLWWWWLLLWLLLLLLLLWW
St Kilda7 13277.194 1856293.243 2001 35.00LLWWWLLLWWLLLLWWLLLL
Adelaide7 13238.247 1675278.280 1948 35.00WWWLLLWWLLWLWLLLLLLL
North Melbourne7 13233.234 1632292.263 2015 35.00LWWLWWLWLLLWLWLLLLLL
Western Bulldogs7 13248.226 1714309.272 2126 35.00LLLWLLWLLWWLWWLWLLLL
West Coast6 14235.208 1618318.226 2134 30.00LLLLWLWWWWLWLLLLLLLL
All opponents5 15244.205 1669267.240 1842 25.00LLLLLLWLLLLWWWLLLLWL
Greater Western Sydney2 697.98 680117.101 803 25.00WWLLLLLL
Richmond3116226.222 1578307.264 2106 17.50WWLLLDLWLLLLLLLLLLLL
Sydney2117188.186 1314295.238 2008 12.50LLLLDLLWWLLLLLLLLLLL
Geelong2 18209.212 1466342.283 2335 10.00LLLLLLWLLLLWLLLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast10 662.50LWWWWWLWLLWLWWLW
Collingwood17 1454.84WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLL
Carlton18 1554.55LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWW
Melbourne15 1353.57WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLL
St Kilda16 1551.61WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLL
Western Bulldogs18 1948.65WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLL
Essendon1411548.33LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWL
Fremantle13 1448.15LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWW
Hawthorn15 1746.88LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWW
Adelaide15 1746.88LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLL
Port Adelaide1521845.71LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLL
North Melbourne1512043.06WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLL
Geelong14 1942.42WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLL
Sydney1112332.86WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLL
West Coast10 2231.25LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLL
Richmond812029.31WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLL
Greater Western Sydney2 625.00WWLLLLLL
All opponents12 3824.00WLLWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Perth Stadium1  18.11 1199.10 64 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
Carrara2 358.56 40482.49 541 40.00LLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Gabba1 470.46 46666.66 462 20.00LWLLL
All venues1 459.51 40573.65 503 20.00LLLWL
York Park1 460.51 41189.60 594 20.00LLLLW
Docklands  561.50 41683.73 571 0.00LLLLL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Sydney Showground  215.20 11024.30 174 0.00LL
Kardinia Park  555.53 38389.79 613 0.00LLLLL
S.C.G.  551.47 35387.64 586 0.00LLLLL
M.C.G.  549.41 33586.75 591 0.00LLLLL
Adelaide Oval  545.45 315100.62 662 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Perth Stadium1  18.11 1199.10 64 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Carrara5 5114.126 810134.122 926 50.00WLLWWLLLWW
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
S.C.G.5 10182.175 1267232.184 1576 33.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Kardinia Park5 11179.168 1242230.222 1602 31.25WWWWWLLLLLLLLLLL
Docklands6 14240.184 1624317.293 2195 30.00WLWWLWLLLLWLLLWLLLLL
All venues5 15244.205 1669267.240 1842 25.00LLLLLLWLLLLWWWLLLLWL
Gabba5 15263.221 1799298.257 2045 25.00LLWLLWLWLLLLWLLLWLLL
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park2 794.87 651145.108 978 22.22LWLLLLLLW
M.C.G.3116218.196 1504282.268 1960 17.50LWLDLLLLLWLLLWLLLLLL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Sydney Showground  215.20 11024.30 174 0.00LL
Adelaide Oval  652.49 361124.77 821 0.00LLLLLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Perth Stadium1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Carrara5 550.00WLLWWLLLWW
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
S.C.G.5 1033.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 233.33WLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
M.C.G.1513431.00LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLL
Docklands1413529.00WWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
All venues12 3824.00WLLWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWL
Gabba12 3824.00LWLWLLLLLWLLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLL
York Park2 722.22LWLLLLLLW
W.A.C.A.  10.00L
Sydney Showground  20.00LL
Adelaide Oval  60.00LLLLLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Perth Stadium1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Carrara5 550.00WLLWWLLLWW
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
Docklands2324235.82WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLL
Waverley Park2 433.33LLLLWW
S.C.G.5 1033.33LWWWWLLLLWLLLLL
Stadium Australia1 233.33WLL
Gabba33 6733.00WWWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLWWWLLWWLWLLLWWWWWWLLLLWLWLWLLLLLWLLLLLWWLWLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLL
Kardinia Park5 1131.25WWWWWLLLLLLLLLLL
M.C.G.1513431.00LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park2 722.22LWLLLLLLW
All venues22 7822.00WLLWLLWWLWLLLLLLLWWLLLLLLLLLLLWLLWLLLWLLLLLLLLLLLLWLLWLLWLLLLLLLLLWLLWLLWLLWLLLLLLLLLLWLLLLWWWLLLLWL
W.A.C.A.  10.00L
Sydney Showground  20.00LL
Adelaide Oval  60.00LLLLLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]