[Brisbane Lions Main][AFL Main]

Brisbane Lions Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
North Melbourne5  77.79 54139.30 264 100.00WWWWW
West Coast5  77.64 52642.37 289 100.00WWWWW
All opponents5  83.69 56764.55 439 100.00WWWWW
St Kilda5  62.69 44150.45 345 100.00WWWWW
Essendon4 169.53 46740.53 293 80.00WWWLW
Port Adelaide4 177.58 52054.63 387 80.00WWLWW
Gold Coast4 170.63 48355.48 378 80.00WWWLW
Carlton4 170.61 48157.47 389 80.00WWWWL
Greater Western Sydney4 174.61 50564.36 420 80.00WWWWL
Sydney4 169.66 48062.45 417 80.00WWLWW
Melbourne4 167.55 45759.53 407 80.00WWLWW
Adelaide31168.58 46662.58 430 70.00WLWDW
Richmond3 289.52 58660.51 411 60.00LLWWW
Fremantle3 269.51 46558.39 387 60.00WLWWL
Collingwood3 275.46 49666.60 456 60.00WWWLL
Western Bulldogs2 359.53 40750.57 357 40.00LLWLW
Geelong2 344.50 31452.54 366 40.00WLLWL
Hawthorn  559.48 40276.41 497 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast14 6291.258 2004239.189 1623 70.00LWLLWLWWLWWWWWWWWWLW
All opponents1217274.249 1893227.204 1566 62.50WWLLLLWWLLWDWLWWWWWW
Carlton12 8260.230 1790260.232 1792 60.00WLLLLLWWWLWWWLWWWWWL
Port Adelaide12 8267.213 1815272.268 1900 60.00WWWWLLWLLLLLWWWWWLWW
St Kilda11 9256.227 1763247.219 1701 55.00WWLLLLWWLLLLWWLWWWWW
West Coast11 9262.220 1792271.195 1821 55.00WWWWLWLLLLLLLLWWWWWW
Melbourne11 9237.240 1662245.236 1706 55.00WWWWWLLLLWWLLLLWWLWW
Greater Western Sydney8 8209.193 1447214.164 1448 50.00WWLLLLLLWLWWWWWL
North Melbourne10 10246.234 1710276.222 1878 50.00WLLLWLWLLLLLLWWWWWWW
Essendon9110252.217 1729259.242 1796 47.50LLWDWLLWLLWLWLLWWWLW
Western Bulldogs9 11258.213 1761270.248 1868 45.00LWWLWWLWLLLLLWWLLWLW
Adelaide8111237.250 1672285.257 1967 42.50LLWLWLLLLLLLWWWWLWDW
Fremantle8 12225.185 1535239.228 1662 40.00WLLLLLLLLLWWLWWWLWWL
Collingwood8 12252.171 1683267.272 1874 40.00LWLLLWLLLLLLWWWWWWLL
Sydney6 14216.216 1512288.215 1943 30.00LLWWLLLLLLLLLLLWWLWW
Richmond5 15230.205 1585287.227 1949 25.00LLLLLLLLLLLLLWWLLWWW
Hawthorn5 15239.195 1629308.226 2074 25.00LLWLLLLLLLLWWWWLLLLL
Geelong4 16197.221 1403288.256 1984 20.00LLWLLLLLLLLWLLLWLLWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast19 773.08LWWWWWLWLLWLWWLWWWWWWWWWLW
All opponents3311667.00LWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWLLLLWWLLWDWLWWWWWW
St Kilda23 1658.97WLLWWWWWWWWLLWWWLLLWWLLLLWWLLLLWWLWWWWW
Collingwood23 1757.50WWWWWWLWWWLWWWWLLWWLLWLLLWLLLLLLWWWWWWLL
Carlton23 1757.50LLWWLLLLWWWWWWWWLLLWWLLLLLWWWLWWWLWWWWWL
Melbourne21 1853.85WLLWWLWLWWWLWWLWLLLWWWWWLLLLWWLLLLWWLWW
Adelaide2111853.75LWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLWLWLLLLLLLWWWWLWDW
Port Adelaide2221953.49LDDLWLWLWWWLWWLWLLLWLWLWWWWLLWLLLLLWWWWWLWW
North Melbourne2212052.33WLLLLLLWWWDWWWLWLWWLWWLWLLLWLWLLLLLLWWWWWWW
Fremantle18 1751.43LLWWLWWWWLLWWWWWLLLLLLLLLWWLWWWLWWL
Essendon1811751.39LLLLLWWWWWLWWWWLLLWDWLLWLLWLWLLWWWLW
Greater Western Sydney8 850.00WWLLLLLLWLWWWWWL
Western Bulldogs22 2348.89WLLLWWWWLWWWWWWLLLLLWLLWLLWWLWWLWLLLLLWWLLWLW
Hawthorn17 2243.59LWLLWLLWWWWWWLWWWWLLLWLLLLLLLLWWWWLLLLL
West Coast16 2242.11LLLLWWWLWLLLLLLLWLWWWWLWLLLLLLLLWWWWWW
Geelong17 2540.48WWWWWWWWWWLWWLLLLLLWLLLLWLLLLLLLLWLLLWLLWL
Sydney1512438.75WLLWWWWWWLLWWLLLLLLDLLWWLLLLLLLLLLLWWLWW
Richmond1312534.62WWLLLLWWWWWLLLDLWLLLLLLLLLLLLLLLWWLLWWW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Norwood Oval1  16.16 1126.6 42 100.00W
Summit Sports Park1  22.20 15212.5 77 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Gabba5  80.71 55152.50 362 100.00WWWWW
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
All venues5  83.69 56764.55 439 100.00WWWWW
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Docklands4 173.59 49759.47 401 80.00WWWLW
Manuka Oval2 139.32 26639.25 259 66.67WWL
Football Park3 267.54 45655.69 399 60.00WLWWL
Perth Stadium3 268.48 45662.41 413 60.00WLWLW
Adelaide Oval21273.56 49464.66 450 50.00WLLDW
Carrara2 368.52 46063.50 428 40.00WLLWL
York Park2 368.44 45265.57 447 40.00LWWLL
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Waverley Park2 361.56 42271.75 501 40.00LLLWW
Princes Park2 374.69 51393.67 625 40.00LWLLW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
M.C.G.1 459.40 39469.59 473 20.00LLLLW
S.C.G.1 452.46 35877.60 522 20.00LLLLW
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
Kardinia Park  548.53 34176.63 519 0.00LLLLL
Subiaco  537.41 26383.56 554 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Norwood Oval1  16.16 1126.6 42 100.00W
Summit Sports Park1  22.20 15212.5 77 100.00W
Victoria Park1  13.16 948.4 52 100.00W
Cazaly's Stadium1  11.7 736.5 41 100.00W
Bellerive Oval1  9.14 686.9 45 100.00W
Marrara Oval1  13.16 9411.9 75 100.00W
Wellington1  12.10 8211.13 79 100.00W
Gabba17 3281.268 1954197.193 1375 85.00WWWWWWWWWWWWLLLWWWWW
Manuka Oval2 139.32 26639.25 259 66.67WWL
All venues1217274.249 1893227.204 1566 62.50WWLLLLWWLLWDWLWWWWWW
Perth Stadium4 396.71 64781.64 550 57.14WLWLWLW
Football Park11 9277.233 1895243.261 1719 55.00WWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Docklands11 9263.207 1785254.241 1765 55.00LWLLLLLWLWWWWWLWWWLW
Carrara11 9230.239 1619236.211 1627 55.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Sydney Showground2 353.49 36759.59 413 40.00LLWWL
Princes Park3 5116.104 800133.95 893 37.50LWLLWLLW
S.C.G.6 11205.196 1426256.202 1738 35.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 472.65 49783.90 588 33.33LLLLWW
Stadium Australia1 226.24 18041.31 277 33.33WLL
Adelaide Oval419165.133 1123215.182 1472 32.14LLLLLLWWLWLLDW
Kardinia Park5 13201.186 1392253.245 1763 27.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
York Park3 9136.114 930184.143 1247 25.00LWLLLLLLWWLL
Subiaco5 15206.199 1435287.226 1948 25.00WLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
M.C.G.3 17209.186 1440282.248 1940 15.00LLWLLLLLLLLLLLWLLLLW
Eureka Stadium  219.16 13023.27 165 0.00LL
W.A.C.A.  111.15 8118.12 120 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Norwood Oval1  100.00W
Summit Sports Park1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
Gabba42 884.00WWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWW
All venues3311667.00LWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWLLLLWWLLWDWLWWWWWW
Manuka Oval2 166.67WWL
Perth Stadium4 357.14WLWLWLW
Carrara11 955.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Docklands19 3138.00LLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWWLWWWLW
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
Adelaide Oval41932.14LLLLLLWWLWLLDW
M.C.G.1513431.00LLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWLLLLW
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Norwood Oval1  100.00W
Summit Sports Park1  100.00W
Victoria Park1  100.00W
Cazaly's Stadium1  100.00W
Bellerive Oval1  100.00W
Marrara Oval1  100.00W
Wellington1  100.00W
All venues6813168.50WWWWWWWLLLWLWWWWWWWLWWWLLWLWWWLLWWWLWWWWWLWLWLWLWWLWWLWWLLWLWWWWWWWLLWWWWLWLWWWWWWLLLLWWLLWDWLWWWWWW
Manuka Oval2 166.67WWL
Gabba64 3664.00WLLLLLLLWLLLLLWLLWLWLLLLWLLLWLLLWWLWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWWLLLWWWWW
Perth Stadium4 357.14WLWLWLW
Carrara11 955.00WLLWWLLLWWWWWLWWLLWL
Football Park11 1150.00LLWWLWLLLWWLWWLWLWLWWL
Docklands3324542.50WWLLLWWLWWDLLWLWWWWLLLWLLWLDWLLLLWLLLWLLLLLWLLLWLWWLWLLLLWLLLWLLLLLWLWWWWWLWWWLW
Sydney Showground2 340.00LLWWL
Princes Park3 537.50LWLLWLLW
S.C.G.6 1135.29LWWWWLLLLWLLLLLLW
Waverley Park2 433.33LLLLWW
Stadium Australia1 233.33WLL
Adelaide Oval41932.14LLLLLLWWLWLLDW
M.C.G.1714328.69LWLLLLLLLWLLLLWWWWWLWWWWLLLWLLLWLDLLLLLWLLLWLLLLLLLLLLLWLLLLW
Kardinia Park5 1327.78WWWWWLLLLLLLLLLLLL
Subiaco7 1926.92LLLWLWWLLLLWLLWLWWLLLLLLLL
York Park3 925.00LWLLLLLLWWLL
Eureka Stadium  20.00LL
W.A.C.A.  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]