[Brisbane Bears Main][AFL Main]

Brisbane Bears Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy4 190.80 62054.68 392 80.00LWWWW
Essendon4 178.66 53467.59 461 80.00WLWWW
Sydney4 178.70 53879.67 541 80.00WWWWL
Fremantle2 135.25 23539.41 275 66.67LWW
All opponents3 268.61 46967.55 457 60.00WLWWL
North Melbourne3 270.67 48771.68 494 60.00WLWWL
St Kilda3 265.56 44668.55 463 60.00LWWWL
Western Bulldogs2 353.49 36745.59 329 40.00LLLWW
Richmond2 372.68 50067.56 458 40.00LLWLW
Adelaide2 372.60 49266.61 457 40.00LLWWL
Melbourne2 360.62 42262.61 433 40.00LLLWW
West Coast2 371.47 47375.64 514 40.00LLLWW
Collingwood2 363.79 45779.68 542 40.00LWLWL
Hawthorn2 363.58 43679.59 533 40.00LLLWW
Geelong11377.44 50685.78 588 30.00LLWLD
Carlton1 465.48 43861.63 429 20.00LLLLW
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
All opponents1316277.242 1904236.219 1635 67.50WWWLDLWLLWWWWWWWLWWL
Fremantle2 135.25 23539.41 275 66.67LWW
Fitzroy11 6269.223 1837225.235 1585 64.71LLWLWLWWWWWLLWWWW
Sydney10 6249.221 1715217.261 1563 62.50LWLWLWLWLWWWWWWL
Richmond8 9250.222 1722248.236 1724 47.06WWWWLWLLLLWLLLWLW
St Kilda6 9184.165 1269257.212 1754 40.00LLWWLWLLLLLWWWL
Geelong4110219.161 1475311.259 2125 30.00WWLLLLWLLLLLWLD
North Melbourne5 12250.206 1706294.244 2008 29.41WLLLWLLLLLLLWLWWL
Melbourne5 12198.204 1392247.228 1710 29.41WLLLLLLLLWWLLLLWW
Essendon4 11170.171 1191248.201 1689 26.67LLLLLLLLLLWLWWW
Western Bulldogs4 13172.170 1202218.260 1568 23.53LLWLWLLLLLLLLLLWW
Carlton4 13207.208 1450282.259 1951 23.53LLLWWLLWLLLLLLLLW
Adelaide2 7119.104 818143.121 979 22.22LLLLLLWWL
Hawthorn3 13172.169 1201266.227 1823 18.75LLLLWLLLLLLLLLWW
West Coast2113188.170 1298275.243 1893 15.63LLLLLLLLDLLLLLWW
Collingwood2 13170.187 1207251.232 1738 13.33LLLLLLLLLLLWLWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Fremantle2 166.67LWW
Fitzroy11 664.71LLWLWLWWWWWLLWWWW
Sydney10 662.50LWLWLWLWLWWWWWWL
All opponents2712255.00LLLWWLLLLWLLWLLLLWWWLWWWLWWLWWWWWLDLWLLWWWWWWWLWWL
Richmond8 947.06WWWWLWLLLLWLLLWLW
St Kilda6 940.00LLWWLWLLLLLWWWL
Geelong411030.00WWLLLLWLLLLLWLD
North Melbourne5 1229.41WLLLWLLLLLLLWLWWL
Melbourne5 1229.41WLLLLLLLLWWLLLLWW
Essendon4 1126.67LLLLLLLLLLWLWWW
Western Bulldogs4 1323.53LLWLWLLLLLLLLLLWW
Carlton4 1323.53LLLWWLLWLLLLLLLLW
Adelaide2 722.22LLLLLLWWL
Hawthorn3 1318.75LLLLWLLLLLLLLLWW
West Coast211315.63LLLLLLLLDLLLLLWW
Collingwood2 1313.33LLLLLLLLLLLWLWL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Gabba5  91.62 60862.55 427 100.00WWWWW
Princes Park3 273.67 50559.71 425 60.00LLWWW
All venues3 268.61 46967.55 457 60.00WLWWL
S.C.G.3 284.60 56490.69 609 60.00WLWWL
Kardinia Park11366.42 43891.74 620 30.00LLWLD
Carrara1 466.63 45974.66 510 20.00LLLLW
Football Park1 461.54 42076.71 527 20.00LLLWL
Western Oval1 445.39 30958.61 409 20.00LLLLW
Subiaco1 451.40 34671.67 493 20.00LLLLW
W.A.C.A.1 454.59 38393.76 634 20.00LLLLW
Waverley Park1 447.35 31784.60 564 20.00LLWLL
Moorabbin Oval1 454.51 375105.80 710 20.00WLLLL
M.C.G.  551.48 35476.63 519 0.00LLLLL
Victoria Park  552.53 36589.75 609 0.00LLLLL
Windy Hill  327.24 18647.40 322 0.00LLL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Gabba16 4332.294 2286239.235 1669 80.00WLLWWWWWLWWWWLWWWWWW
All venues1316277.242 1904236.219 1635 67.50WWWLDLWLLWWWWWWWLWWL
S.C.G.4 4117.102 804124.133 877 50.00WLLWLWWL
Kardinia Park215107.76 718159.127 1081 31.25WLLLLWLD
Carrara5114243.227 1685311.291 2157 27.50WLLLLLWLLLWDLLWLLLLW
Princes Park5 15223.248 1586344.326 2390 25.00LLLLWLLLLLLWLLLLLWWW
Football Park1 461.54 42076.71 527 20.00LLLWL
Waverley Park2 896.77 653150.127 1027 20.00LWLLLLLWLL
W.A.C.A.1 454.59 38393.76 634 20.00LLLLW
Subiaco1 560.49 40987.93 615 16.67LLLLLW
Moorabbin Oval1 565.68 458126.87 843 16.67LWLLLL
Western Oval1 9100.89 689133.147 945 10.00LLLLLLLLLW
M.C.G.1 19211.220 1486346.307 2383 5.00LWLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Victoria Park  552.53 36589.75 609 0.00LLLLL
Windy Hill  327.24 18647.40 322 0.00LLL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Gabba30 1961.22LLWLWLWWLLLWLLWWLWWWLWLLLWWLWWLLWWWWWLWWWWLWWWWWW
All venues2712255.00LLLWWLLLLWLLWLLLLWWWLWWWLWWLWWWWWLDLWLLWWWWWWWLWWL
S.C.G.4 450.00WLLWLWWL
Carrara1813137.00LWWLWWLLLLWLWLLLLWWWWWLLWLLLWLWLLLLLWLLLWDLLWLLLLW
Kardinia Park21531.25WLLLLWLD
Princes Park5 1525.00LLLLWLLLLLLWLLLLLWWW
Football Park1 420.00LLLWL
Waverley Park2 820.00LWLLLLLWLL
W.A.C.A.1 420.00LLLLW
Subiaco1 516.67LLLLLW
Moorabbin Oval1 516.67LWLLLL
M.C.G.3 2311.54WLWLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Western Oval1 910.00LLLLLLLLLW
Victoria Park  50.00LLLLL
Windy Hill  30.00LLL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Gabba30 1961.22LLWLWLWWLLLWLLWWLWWWLWLLLWWLWWLLWWWWWLWWWWLWWWWWW
S.C.G.4 450.00WLLWLWWL
All venues4215742.50LLLLWLLLWLLLWLLWLWLLLLLLLWLLLLWLLWLLLLWWLWWLWLWWLLLLLWWLLLLWLLWLLLLWWWLWWWLWWLWWWWWLDLWLLWWWWWWWLWWL
Carrara2113935.25LWWLLLWLLLLLWWLWWLLLLWLWLLLLWWWWWLLWLLLWLWLLLLLWLLLWDLLWLLLLW
Kardinia Park21531.25WLLLLWLD
Princes Park5 1525.00LLLLWLLLLLLWLLLLLWWW
Football Park1 420.00LLLWL
Waverley Park2 820.00LWLLLLLWLL
W.A.C.A.1 420.00LLLLW
Subiaco1 516.67LLLLLW
Moorabbin Oval1 516.67LWLLLL
M.C.G.3 2311.54WLWLLLLWLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Western Oval1 910.00LLLLLLLLLW
Victoria Park  50.00LLLLL
Windy Hill  30.00LLL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]