[Adelaide Main][AFL Main]

Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast5  102.70 68247.42 324 100.00WWWWW
St Kilda5  79.63 53740.52 292 100.00WWWWW
Brisbane Lions4 194.69 63345.54 324 80.00WWWWL
Fremantle4 171.75 50140.42 282 80.00WWWLW
Carlton4 183.48 54650.42 342 80.00WWWWL
Essendon3 286.65 58163.46 424 60.00WWWLL
Fitzroy3 284.58 56263.52 430 60.00LWLWW
Greater Western Sydney3 270.66 48658.55 403 60.00WWLLW
Western Bulldogs3 271.45 47157.75 417 60.00WLWWL
Richmond3 270.55 47562.53 425 60.00WLWLW
Port Adelaide3 263.70 44859.49 403 60.00WLWWL
Geelong3 270.63 48362.65 437 60.00WWWLL
North Melbourne3 266.76 47264.55 439 60.00WWLWL
Brisbane Bears3 266.61 45772.60 492 60.00WWLLW
Collingwood21257.54 39667.53 455 50.00WWDLL
Sydney2 358.58 40660.52 412 40.00LLWWL
Melbourne2 358.56 40475.51 501 40.00LWLLW
West Coast1 454.59 38367.51 453 20.00LLWLL
Hawthorn1 456.55 39168.64 472 20.00LWLLL
All opponents1 456.42 37869.55 469 20.00WLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast13  250.191 1691129.135 909 100.00WWWWWWWWWWWWW
Brisbane Bears7 2143.121 979119.104 818 77.78WWWWWWLLW
Greater Western Sydney9 3207.173 1415128.133 901 75.00WWWWWLWWWLLW
Carlton14 6294.262 2026225.196 1546 70.00WLWWWWWWWLLWLLWWWWWL
Fitzroy6 3141.98 944111.90 756 66.67WLWWLWLWW
Richmond13 7294.248 2012240.213 1653 65.00WWLWWWWWLLWLLWWWLWLW
St Kilda13 7266.218 1814212.229 1501 65.00LWLLLLLWWLWWWWWWWWWW
North Melbourne13 7288.257 1985242.218 1670 65.00WWWWWWLLLWWWLWLWWLWL
Brisbane Lions13 7280.277 1957236.248 1664 65.00LLWWWLLWWLWLWWWWWWWL
Essendon12 8350.228 2328253.203 1721 60.00LWWLLWWWWWLWLLWWWWLL
Melbourne12 8263.255 1833240.208 1648 60.00LWWWLWWLWLWWLWWLWLLW
Fremantle11 9247.250 1732209.198 1452 55.00LLWWWLWLWWWLLLLWWWLW
Port Adelaide11 9279.264 1938268.225 1833 55.00LLLWWWLLLWLWWWWWLWWL
Sydney11 9216.225 1521235.228 1638 55.00LWWWWWWLWWLLLLWLLWWL
Western Bulldogs10 10266.238 1834250.246 1746 50.00WLWWLWLLLLWWLWLWLWWL
All opponents9 11238.201 1629229.213 1587 45.00LWWWWLLWWWLLWLLWLLLL
Collingwood8111225.225 1575252.236 1748 42.50WWLWLLWLLLLLLWWWWDLL
West Coast8 12264.233 1817262.230 1802 40.00LLWLWWLLWLWLLWWLLWLL
Hawthorn6 14249.226 1720278.237 1905 30.00WWLLLWWLWLLLLLLLWLLL
Geelong6 14242.219 1671284.254 1958 30.00LLLLWLLWLWLLLLLWWWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast13  100.00WWWWWWWWWWWWW
Brisbane Bears7 277.78WWWWWWLLW
Greater Western Sydney9 375.00WWWWWLWWWLLW
Fitzroy6 366.67WLWWLWLWW
St Kilda2811564.77LLLWWDWWWLWWLWWWWWWLWLLWLWLLLLLWWLWWWWWWWWWW
Richmond25 1464.10WWWWWLLLLLWLLWWWWWWWWLWWWWWLLWLLWWWLWLW
Melbourne25 1562.50WWLLWWWWLWWLLWLWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLWLLW
Sydney25 1759.52WLWWWLLLWLWWWWLWLLWWWWLWWWWWWLWWLLLLWLLWWL
Fremantle23 1658.97WWWWLLWWLWWWLLLWWLWLLWWWLWLWWWLLLLWWWLW
North Melbourne23 2152.27LWWWLLWLLLLLWLLLWWLWLLWWWWWWWWLLLWWWLWLWWLWL
Brisbane Lions17 1651.52WLWLLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWLWWWWWWWL
Carlton20 1951.28LWLLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWWWWWLLWLLWWWWWL
Port Adelaide24 2351.06LWLWWLWLLLLLLLWLWWWWLWWWLLWLLLWWWLLLWLWWWWWLWWL
Essendon19 2048.72LWLLLLWLWLWLWLLLLWWLWWLLWWWWWLWLLWWWWLL
All opponents24 2648.00LLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLL
Western Bulldogs21 2446.67WLLLWLLWLWLWLWLLLLLWWWWLWWLWWLWLLLLWWLWLWLWWL
Hawthorn19 2345.24WLWLLWLLWLWWWWWLLWWLWWWWLLLWWLWLLLLLLLWLLL
Geelong20 2544.44LLWWWLLWLLWWWWLLWWWWLWLWLLLLLWLLWLWLLLLLWWWLL
West Coast21 2743.75LLLWLLWWLLWWWWLLWWLWWWLLWLLLLLWLWWLLWLWLLWWLLWLL
Collingwood1512736.05LLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLWWWWLWLLWLLLLLLWWWWDLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara5  102.71 68354.53 377 100.00WWWWW
Marrara Oval2  31.20 20622.26 158 100.00WW
Gabba4 183.77 57552.61 373 80.00WWWWL
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
Docklands3 276.56 51248.66 354 60.00LWWLW
Football Park3 267.63 46559.42 396 60.00LWLWW
Princes Park3 266.58 45459.42 396 60.00LWWLW
Waverley Park3 256.60 39662.64 436 60.00LWLWW
S.C.G.3 260.59 41967.64 466 60.00WLLWW
Subiaco2 367.57 45971.57 483 40.00LLWWL
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
All venues1 456.42 37869.55 469 20.00WLLLL
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Adelaide Oval1 446.54 33068.47 455 20.00LLWLL
M.C.G. 1445.41 31171.63 489 10.00DLLLL
Perth Stadium  221.22 14823.23 161 0.00LL
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Victoria Park  553.70 38876.58 514 0.00LLLLL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Eureka Stadium  113.9 8718.13 121 0.00L
Kardinia Park  550.59 35974.71 515 0.00LLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara11  201.153 1359118.114 822 100.00WWWWWWWWWWW
Marrara Oval2  31.20 20622.26 158 100.00WW
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
S.C.G.13 7274.257 1901276.254 1910 65.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park12 8268.247 1855238.175 1603 60.00WWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Docklands11 9310.233 2093259.241 1795 55.00LWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
Adelaide Oval11 9221.251 1577225.211 1561 55.00WLWWLWWLLWWWLWWLLWLL
Gabba10 10261.268 1834282.280 1972 50.00LLWLLLLWWLLWWLWWWWWL
All venues9 11238.201 1629229.213 1587 45.00LWWWWLLWWWLLWLLWLLLL
M.C.G.8111257.231 1773282.224 1916 42.50WLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
Subiaco8 12234.237 1641268.240 1848 40.00LLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Waverley Park518159.175 1129199.167 1361 39.29LWLLLDLWLLWLWW
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
Princes Park4 16256.223 1759330.254 2234 20.00LLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Kardinia Park3 17216.215 1511297.251 2033 15.00LLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
Perth Stadium  221.22 14823.23 161 0.00LL
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Eureka Stadium  113.9 8718.13 121 0.00L
Victoria Park  658.77 42599.80 674 0.00LLLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara11  100.00WWWWWWWWWWW
Marrara Oval2  100.00WW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Adelaide Oval34 1668.00WLWWWWWWWLWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLLWWWLWWLLWLL
S.C.G.13 765.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park29 2158.00LLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Gabba13 1252.00WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWWL
Docklands24 2648.00LWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
All venues24 2648.00LLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLL
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
M.C.G.1913039.00WLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1814.29LLLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
Perth Stadium  20.00LL
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Eureka Stadium  10.00L
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Carrara11  100.00WWWWWWWWWWW
Marrara Oval2  100.00WW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Adelaide Oval50 2566.67LLWLWWWWLLLWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLLWWWLWWLLWLL
S.C.G.13 765.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park62 3862.00WWWWWWWLLWWLLWWLWLLWLWWWWWWWWWLLLWWWLLLLLWWWWWWLWWLLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
All venues6013960.50WWWLWLLWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWLWLWWWWWWLLWWLWLWWWWDWWLLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLL
Gabba13 1252.00WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWWL
Docklands31 3150.00WLWLLWWWLWLWLWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
M.C.G.2914340.41LWWWLLWLLLLLWLLLWWWLWLWWLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1814.29LLLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
Perth Stadium  20.00LL
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Eureka Stadium  10.00L
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]