[Adelaide Main][AFL Main]

Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
St Kilda5  90.68 60839.55 289 100.00WWWWW
Brisbane Lions5  92.71 62342.48 300 100.00WWWWW
Gold Coast5  98.68 65656.44 380 100.00WWWWW
Carlton5  88.57 58551.39 345 100.00WWWWW
Essendon4 1103.59 67756.51 387 80.00WWWWL
Port Adelaide4 175.75 52561.45 411 80.00WWWLW
Collingwood31165.56 44662.51 423 70.00WWWDL
Fremantle3 271.81 50745.46 316 60.00LWWWL
Fitzroy3 284.58 56263.52 430 60.00LWLWW
All opponents3 274.72 51661.61 427 60.00LWLWW
Greater Western Sydney3 273.73 51162.55 427 60.00WWWLL
Richmond3 274.58 50266.53 449 60.00WWLWL
Geelong3 267.66 46859.69 423 60.00LLWWW
West Coast3 266.65 46162.51 423 60.00WWLLW
North Melbourne3 272.78 51071.49 475 60.00LWWLW
Western Bulldogs3 268.44 45257.79 421 60.00LWLWW
Brisbane Bears3 266.61 45772.60 492 60.00WWLLW
Sydney2 360.65 42573.58 496 40.00LWLLW
Melbourne2 362.62 43478.43 511 40.00WLWLL
Hawthorn1 457.55 39777.58 520 20.00LLWLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast11  209.167 1421115.117 807 100.00WWWWWWWWWWW
Brisbane Bears7 2143.121 979119.104 818 77.78WWWWWWLLW
Carlton15 5305.267 2097223.196 1534 75.00WWLWWWWWWWLLWLLWWWWW
Greater Western Sydney8 3195.163 1333119.126 840 72.73WWWWWLWWWLL
North Melbourne14 6290.260 2000243.205 1663 70.00WWWWWWWLLLWWWLWLWWLW
Fitzroy6 3141.98 944111.90 756 66.67WLWWLWLWW
Essendon13 7353.225 2343245.204 1674 65.00WLWWLLWWWWWLWLLWWWWL
Richmond13 7300.245 2045240.204 1644 65.00WWWLWWWWWLLWLLWWWLWL
Brisbane Lions13 7278.280 1948238.247 1675 65.00LLLWWWLLWWLWLWWWWWWW
St Kilda12 8262.224 1796214.227 1511 60.00LWLWLLLLLWWLWWWWWWWW
Melbourne12 8271.262 1888238.205 1633 60.00WLWWWLWWLWLWWLWWLWLL
Sydney12 8222.230 1562241.225 1671 60.00WWLWWWWWWLWWLLLLWLLW
Fremantle11 9250.257 1757211.198 1464 55.00WLLWWWLWLWWWLLLLWWWL
Western Bulldogs11 9269.242 1856237.238 1660 55.00WWLWWLWLLLLWWLWLWLWW
Port Adelaide11 9292.265 2017268.223 1831 55.00LWLLLWWWLLLWLWWWWWLW
All opponents11 9249.242 1736242.232 1684 55.00WLWWWLWLLLLWLWWLWLWW
Collingwood9110241.232 1678240.235 1675 47.50WWWLWLLWLLLLLLWWWWDL
West Coast8 12267.233 1835275.232 1882 40.00LLLLWLWWLLWLWLLWWLLW
Hawthorn7 13254.219 1743276.230 1886 35.00WWWLLLWWLWLLLLLLLWLL
Geelong7 13252.224 1736273.249 1887 35.00WLLLLLWLLWLWLLLLLWWW
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast11  100.00WWWWWWWWWWW
Brisbane Bears7 277.78WWWWWWLLW
Greater Western Sydney8 372.73WWWWWLWWWLL
Fitzroy6 366.67WLWWLWLWW
Richmond24 1463.16WWWWWLLLLLWLLWWWWWWWWLWWWWWLLWLLWWWLWL
St Kilda2611563.10LLLWWDWWWLWWLWWWWWWLWLLWLWLLLLLWWLWWWWWWWW
Melbourne24 1561.54WWLLWWWWLWWLLWLWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLWLL
All opponents3011961.00LWLWWWWWWLLWWLWLWWWWDWWLLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWW
Sydney24 1660.00WLWWWLLLWLWWWWLWLLWWWWLWWWWWWLWWLLLLWLLW
Fremantle22 1657.89WWWWLLWWLWWWLLLWWLWLLWWWLWLWWWLLLLWWWL
North Melbourne23 2053.49LWWWLLWLLLLLWLLLWWLWLLWWWWWWWWLLLWWWLWLWWLW
Brisbane Lions17 1553.13WLWLLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWLWWWWWWW
Carlton20 1852.63LWLLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWWWWWLLWLLWWWWW
Port Adelaide23 2251.11LWLWWLWLLLLLLLWLWWWWLWWWLLWLLLWWWLLLWLWWWWWLW
Essendon19 1950.00LWLLLLWLWLWLWLLLLWWLWWLLWWWWWLWLLWWWWL
Western Bulldogs21 2347.73WLLLWLLWLWLWLWLLLLLWWWWLWWLWWLWLLLLWWLWLWLWW
Geelong20 2346.51LLWWWLLWLLWWWWLLWWWWLWLWLLLLLWLLWLWLLLLLWWW
Hawthorn19 2246.34WLWLLWLLWLWWWWWLLWWLWWWWLLLWWLWLLLLLLLWLL
West Coast21 2545.65LLLWLLWWLLWWWWLLWWLWWWLLWLLLLLWLWWLLWLWLLWWLLW
Collingwood1512636.90LLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLWWWWLWLLWLLLLLLWWWWDL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Carrara5  98.81 66956.53 389 100.00WWWWW
Marrara Oval1  17.14 11610.10 70 100.00W
Gabba5  84.75 57949.63 357 100.00WWWWW
Adelaide Oval4 163.81 45964.51 435 80.00WWLWW
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
Docklands3 288.59 58759.64 418 60.00LWLWW
All venues3 274.72 51661.61 427 60.00LWLWW
Football Park3 267.63 46559.42 396 60.00LWLWW
Princes Park3 266.58 45459.42 396 60.00LWWLW
Waverley Park3 256.60 39662.64 436 60.00LWLWW
S.C.G.3 259.54 40865.67 457 60.00WWLLW
Subiaco2 367.57 45971.57 483 40.00LLWWL
M.C.G.11349.46 34070.59 479 30.00WDLLL
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Perth Stadium  19.14 6810.11 71 0.00L
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Victoria Park  553.70 38876.58 514 0.00LLLLL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Kardinia Park  551.59 36575.71 521 0.00LLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval1  17.14 11610.10 70 100.00W
Carrara10  178.140 1208110.106 766 100.00WWWWWWWWWW
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
Adelaide Oval14 6278.254 1922213.212 1490 70.00WLWWWLWWWLWWLWLWWLWW
S.C.G.12 7262.241 1813268.240 1848 63.16WWWLLWWLLWWLWWWWLLW
Football Park12 8268.247 1855238.175 1603 60.00WWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
All venues11 9249.242 1736242.232 1684 55.00WLWWWLWLLLLWLWWLWLWW
Gabba11 9262.268 1840275.279 1929 55.00WLLWLLLLWWLLWWLWWWWW
Docklands10 10307.233 2075272.239 1871 50.00LLLWLWLWWLWLWLWLWLWW
M.C.G.8111260.237 1797290.229 1969 42.50LWLLLLLWWWLLWWWWDLLL
Subiaco8 12234.237 1641268.240 1848 40.00LLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Waverley Park518159.175 1129199.167 1361 39.29LWLLLDLWLLWLWW
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
Princes Park4 16256.223 1759330.254 2234 20.00LLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Kardinia Park3 17220.215 1535310.254 2114 15.00LLLLLLWLWWLLLLLLLLLL
Perth Stadium  19.14 6810.11 71 0.00L
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Victoria Park  658.77 42599.80 674 0.00LLLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Marrara Oval1  100.00W
Carrara10  100.00WWWWWWWWWW
Adelaide Oval38 1276.00WWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWW
Sydney Showground3 175.00WWWL
S.C.G.12 763.16WWWLLWWLLWWLWWWWLLW
All venues3011961.00LWLWWWWWWLLWWLWLWWWWDWWLLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWW
Football Park29 2158.00LLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Gabba13 1154.17WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWW
Docklands24 2648.00LWLWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWW
M.C.G.2012941.00WWLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLL
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1715.00LLLLLLWLWWLLLLLLLLLL
Perth Stadium  10.00L
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Marrara Oval1  100.00W
Carrara10  100.00WWWWWWWWWW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Adelaide Oval44 1870.97LLWLWWWWLLLWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWW
All venues6313663.50WLWLLWWWWLLWWLLWLWLWWLWWWWLWLLWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWLWLWWWWWWLLWWLWLWWWWDWWLLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWW
S.C.G.12 763.16WWWLLWWLLWWLWWWWLLW
Football Park62 3862.00WWWWWWWLLWWLLWWLWLLWLWWWWWWWWWLLLWWWLLLLLWWWWWWLWWLLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Gabba13 1154.17WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWW
Docklands30 3050.00WLWLLWWWLWLWLWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWW
M.C.G.2914240.97LWWWLLWLLLLLWLLLWWWLWLWWLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLL
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1715.00LLLLLLWLWWLLLLLLLLLL
Perth Stadium  10.00L
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]