[Adelaide Main][AFL Main]

Adelaide Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50][Last 100]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast4 184.58 56248.44 332 80.00WWWWL
Carlton4 177.49 51151.45 351 80.00WWWLW
St Kilda4 168.51 45946.49 325 80.00WWWWL
Fremantle3 261.72 43840.32 272 60.00WWLWL
Brisbane Lions3 281.62 54849.69 363 60.00WWWLL
Fitzroy3 284.58 56263.52 430 60.00LWLWW
Greater Western Sydney3 256.62 39851.53 359 60.00WLLWW
All opponents3 239.50 28443.35 293 60.00LWWWL
Brisbane Bears3 266.61 45772.60 492 60.00WWLLW
Essendon2 372.65 49763.47 425 40.00WWLLL
Geelong2 362.57 42961.66 432 40.00WWLLL
Sydney2 358.58 40660.52 412 40.00LLWWL
Western Bulldogs2 363.38 41659.72 426 40.00LWWLL
Hawthorn2 351.59 36558.60 408 40.00WLLLW
North Melbourne2 361.56 42273.53 491 40.00WLWLL
Richmond2 353.50 36864.54 438 40.00LWLWL
Melbourne2 354.51 37571.56 482 40.00WLLWL
Port Adelaide2 350.53 35369.53 467 40.00LWWLL
Collingwood11350.44 34468.46 454 30.00WDLLL
West Coast1 449.52 34663.42 420 20.00LWLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Gold Coast13 1254.196 1720141.145 991 92.86WWWWWWWWWWWWWL
Brisbane Bears7 2143.121 979119.104 818 77.78WWWWWWLLW
Greater Western Sydney10 3215.184 1474135.138 948 76.92WWWWWLWWWLLWW
Carlton14 6291.260 2006226.196 1552 70.00LWWWWWWWLLWLLWWWWWLW
Fitzroy6 3141.98 944111.90 756 66.67WLWWLWLWW
Brisbane Lions13 7281.269 1955217.256 1558 65.00LWWWLLWWLWLWWWWWWWLL
St Kilda13 7266.216 1812214.230 1514 65.00WLLLLLWWLWWWWWWWWWWL
Essendon12 8346.227 2303242.196 1648 60.00WWLLWWWWWLWLLWWWWLLL
Richmond12 8277.245 1907239.210 1644 60.00WLWWWWWLLWLLWWWLWLWL
North Melbourne12 8276.257 1913245.210 1680 60.00WWWWWLLLWWWLWLWWLWLL
Melbourne12 8261.250 1816242.206 1658 60.00WWWLWWLWLWWLWWLWLLWL
Fremantle11 9243.251 1709210.188 1448 55.00LWWWLWLWWWLLLLWWWLWL
Port Adelaide11 9274.255 1899271.220 1846 55.00LLWWWLLLWLWWWWWLWWLL
Sydney11 9216.225 1521235.228 1638 55.00LWWWWWWLWWLLLLWLLWWL
Western Bulldogs9 11254.232 1756259.248 1802 45.00LWWLWLLLLWWLWLWLWWLL
West Coast8 12258.228 1776261.218 1784 40.00LWLWWLLWLWLLWWLLWLLL
Collingwood7112213.224 1502250.233 1733 37.50WLWLLWLLLLLLWWWWDLLL
Hawthorn6 14245.224 1694274.236 1880 30.00WLLLWWLWLLLLLLLWLLLW
Geelong6 14237.216 1638278.252 1920 30.00LLLWLLWLWLLLLLWWWLLL
All opponents3 17147.159 1041238.180 1608 15.00LLLLLLLLLLLLLLLLWWWL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Gold Coast13 192.86WWWWWWWWWWWWWL
Brisbane Bears7 277.78WWWWWWLLW
Greater Western Sydney10 376.92WWWWWLWWWLLWW
Fitzroy6 366.67WLWWLWLWW
St Kilda2811663.33LLLWWDWWWLWWLWWWWWWLWLLWLWLLLLLWWLWWWWWWWWWWL
Richmond25 1562.50WWWWWLLLLLWLLWWWWWWWWLWWWWWLLWLLWWWLWLWL
Melbourne25 1660.98WWLLWWWWLWWLLWLWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLWLLWL
Sydney25 1759.52WLWWWLLLWLWWWWLWLLWWWWLWWWWWWLWWLLLLWLLWWL
Fremantle23 1757.50WWWWLLWWLWWWLLLWWLWLLWWWLWLWWWLLLLWWWLWL
Carlton21 1952.50LWLLLWLLLLWLLLLWWLWWLWWWWWWWLLWLLWWWWWLW
North Melbourne23 2251.11LWWWLLWLLLLLWLLLWWLWLLWWWWWWWWLLLWWWLWLWWLWLL
Port Adelaide24 2450.00LWLWWLWLLLLLLLWLWWWWLWWWLLWLLLWWWLLLWLWWWWWLWWLL
Brisbane Lions17 1750.00WLWLLLLWWLLLLLLWWWLLWWLWLWWWWWWWLL
Essendon19 2147.50LWLLLLWLWLWLWLLLLWWLWWLLWWWWWLWLLWWWWLLL
Hawthorn20 2346.51WLWLLWLLWLWWWWWLLWWLWWWWLLLWWLWLLLLLLLWLLLW
Western Bulldogs21 2545.65WLLLWLLWLWLWLWLLLLLWWWWLWWLWWLWLLLLWWLWLWLWWLL
Geelong20 2643.48LLWWWLLWLLWWWWLLWWWWLWLWLLLLLWLLWLWLLLLLWWWLLL
West Coast21 2842.86LLLWLLWWLLWWWWLLWWLWWWLLWLLLLLWLWWLLWLWLLWWLLWLLL
All opponents19 3138.00LLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLLLWWWL
Collingwood1512835.23LLLLWLLLLLWWWLWLLLLLLWWWWLWLLWLLLLLLWWWWDLLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval2  31.20 20622.26 158 100.00WW
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
Docklands3 276.56 51248.66 354 60.00LWWLW
Football Park3 267.63 46559.42 396 60.00LWLWW
Princes Park3 266.58 45459.42 396 60.00LWWLW
All venues3 239.50 28443.35 293 60.00LWWWL
Waverley Park3 256.60 39662.64 436 60.00LWLWW
S.C.G.3 260.59 41967.64 466 60.00WLLWW
Gabba2 359.51 40553.73 391 40.00WWLLL
Subiaco2 367.57 45971.57 483 40.00LLWWL
Adelaide Oval2 334.46 25045.29 299 40.00LLWWL
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Carrara1 433.41 23963.44 422 20.00LLLLW
M.C.G. 1445.41 31171.63 489 10.00DLLLL
Perth Stadium  221.22 14823.23 161 0.00LL
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Victoria Park  553.70 38876.58 514 0.00LLLLL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Eureka Stadium  113.9 8718.13 121 0.00L
Kardinia Park  550.59 35974.71 515 0.00LLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Marrara Oval2  31.20 20622.26 158 100.00WW
Sydney Showground3 188.61 58940.51 291 75.00WWWL
Carrara12 4234.194 1598181.158 1244 75.00WWWWWWWWWWWLLLLW
S.C.G.13 7274.257 1901276.254 1910 65.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park12 8268.247 1855238.175 1603 60.00WWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Docklands11 9310.233 2093259.241 1795 55.00LWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
Gabba10 10252.256 1768268.277 1885 50.00WLLLLWWLLWWLWWWWWLLL
M.C.G.8111257.231 1773282.224 1916 42.50WLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
Subiaco8 12234.237 1641268.240 1848 40.00LLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Adelaide Oval8 12181.194 1280215.164 1454 40.00WWWLWWLLWLLLLLLLLWWL
Waverley Park518159.175 1129199.167 1361 39.29LWLLLDLWLLWLWW
Western Oval1 342.34 28658.54 402 25.00LLWL
Princes Park4 16256.223 1759330.254 2234 20.00LLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
York Park1 455.54 38476.45 501 20.00LLWLL
Kardinia Park3 17216.215 1511297.251 2033 15.00LLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
All venues3 17147.159 1041238.180 1608 15.00LLLLLLLLLLLLLLLLWWWL
Perth Stadium  221.22 14823.23 161 0.00LL
Manuka Oval  227.23 18531.30 216 0.00LL
Bellerive Oval  226.24 18036.30 246 0.00LL
Eureka Stadium  113.9 8718.13 121 0.00L
Victoria Park  658.77 42599.80 674 0.00LLLLLL
Windy Hill  16.11 4712.20 92 0.00L
W.A.C.A.  221.25 15146.29 305 0.00LL
Traeger Park  18.7 5523.8 146 0.00L
Moorabbin Oval  213.18 9645.31 301 0.00LL
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Marrara Oval2  100.00WW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Carrara12 475.00WWWWWWWWWWWLLLLW
S.C.G.13 765.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park29 2158.00LLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Adelaide Oval28 2256.00LWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLLWWWLWWLLWLLLLLLLLWWL
Gabba13 1448.15WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWWLLL
Docklands24 2648.00LWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
M.C.G.1913039.00WLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
All venues19 3138.00LLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLLLWWWL
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1814.29LLLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
Perth Stadium  20.00LL
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Eureka Stadium  10.00L
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
Last 100 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Marrara Oval2  100.00WW
Sydney Showground3 175.00WWWL
Carrara12 475.00WWWWWWWWWWWLLLLW
S.C.G.13 765.00WWWLLWWLLWWLWWWWLLWW
Football Park62 3862.00WWWWWWWLLWWLLWWLWLLWLWWWWWWWWWLLLWWWLLLLLWWWWWWLWWLLLWWWWWWLLWWLLWWLLWLWLLWWWWLWWWWWWWLWLLWLWLLLWLWW
Adelaide Oval52 3261.90LLWLWWWWLLLWWWLWLLWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWLWWLWWWLWWWLWWLWLWWLWWLLWWWLWWLLWLLLLLLLLWWL
All venues5314653.50WWWWWWLWWWWLWLWWWWWWLLWWLWLWWWWDWWLLWWLLWWLWWWLWLLLLWLWWLWLWWLWLLWWWWLLWWWLLWLLWLLLLLLLLLLLLLLLLWWWL
Docklands31 3150.00WLWLLWWWLWLWLWLWLWWWWWLWWLLWLLWLWLWLLLLLLLLWLWLWWLWLWLWLWLWWLW
Gabba13 1448.15WWLLWLLWLLLLWWLLWWLWWWWWLLL
M.C.G.2914340.41LWWWLLWLLLLLWLLLWWWLWLWWLLLLLWWLWLLLWLLWLWWLWWWLLLLLLWLLLLLWWWLLWWWWDLLLL
Waverley Park51839.29LWLLLDLWLLWLWW
Subiaco12 2235.29LLLLWLWLLLLWLWLLWLWLLLWLWLWLWLLWWL
Princes Park6 1726.09WWLLLLLLLLLLLWLLLLLWWLW
Western Oval1 325.00LLWL
York Park1 420.00LLWLL
Kardinia Park3 1814.29LLLLLLWLWWLLLLLLLLLLL
Perth Stadium  20.00LL
Manuka Oval  20.00LL
Bellerive Oval  20.00LL
Eureka Stadium  10.00L
Victoria Park  60.00LLLLLL
Windy Hill  10.00L
W.A.C.A.  20.00LL
Traeger Park  10.00L
Moorabbin Oval  20.00LL
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]