[North Melbourne Main][AFL Main]

North Melbourne Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  114.87 77160.58 418 100.00WWWWW
St Kilda5  73.74 51243.60 318 100.00WWWWW
Melbourne5  96.67 64362.38 410 100.00WWWWW
Brisbane Lions4 179.77 55139.46 280 80.00WLWWW
Greater Western Sydney4 181.55 54146.57 333 80.00WWWWL
Richmond4 176.65 52160.52 412 80.00WWLWW
Essendon4 160.53 41356.54 390 80.00LWWWW
Carlton3 288.46 57460.54 414 60.00WLLWW
Western Bulldogs3 255.45 37545.47 317 60.00WWLWL
Geelong3 266.58 45464.70 454 60.00LWWWL
Fremantle3 253.53 37161.61 427 60.00LWLWW
Brisbane Bears2 371.68 49470.67 487 40.00LWLLW
West Coast2 356.46 38254.69 393 40.00LWWLL
Collingwood2 372.57 48974.62 506 40.00LWLLW
Port Adelaide2 368.57 46572.54 486 40.00LWWLL
Gold Coast2 358.56 40469.58 472 40.00WLLLW
Adelaide2 361.51 41781.86 572 40.00WLWLL
Hawthorn1 460.62 42277.62 524 20.00LWLLL
Sydney1 449.64 35866.58 454 20.00LLWLL
All opponents  546.46 32270.63 483 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Greater Western Sydney5 1109.70 72454.63 387 83.33WWWWWL
Melbourne16 4322.260 2192248.204 1692 80.00WLLLLWWWWWWWWWWWWWWW
Richmond1415297.259 2041242.252 1704 72.50LWWWWLWWLDWLWWWWWLWW
Brisbane Bears12 5294.244 2008250.206 1706 70.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Carlton14 6347.241 2323263.215 1793 70.00WWLWWLWWWWWWLWLWLLWW
Fitzroy14 6342.318 2370284.232 1936 70.00WWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Essendon14 6286.229 1945272.237 1869 70.00LLWWWWWWLWLWLWWLWWWW
Gold Coast4 393.95 65391.82 628 57.14WWWLLLW
Brisbane Lions11 9273.252 1890245.240 1710 55.00LWLWLLWLLWLWWWLWLWWW
Western Bulldogs11 9284.251 1955280.205 1885 55.00LLWWWWWLLLLWLWWWWLWL
Fremantle11 9262.235 1807270.225 1845 55.00WWLLWWLWLWLWLWLLWLWW
Port Adelaide11 9275.250 1900300.234 2034 55.00LWLWWLLWLWWLWWWLWWLL
All opponents9 11242.223 1675240.249 1689 45.00WWWWWWLWLLLLLWWLLLLL
St Kilda9 11246.214 1690276.225 1881 45.00LLLWLLWLLWLLLLWWWWWW
Hawthorn8 12245.223 1693269.247 1861 40.00WWWLLWWLWLLWLLLLWLLL
Geelong7 13256.192 1728319.269 2183 35.00LLWWLLLLLLLWLWLLWWWL
Collingwood7 13237.234 1656323.277 2215 35.00LLLWWLLLWWLLLLWLWLLW
West Coast6 14246.207 1683276.269 1925 30.00LWLLLLLWLWWLLLLLWWLL
Adelaide6 14238.204 1632280.271 1951 30.00WLLLLLLLLWWWLLLWLWLL
Sydney5114220.251 1571273.232 1870 27.50LWWLLWDLLLLLLLWLLWLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Greater Western Sydney5 183.33WWWWWL
Richmond3511471.00WWLLWWWLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWWWLLWWWWLWWLDWLWWWWWLWW
Brisbane Bears12 570.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Port Adelaide21 1067.74WWWWWWWWWLWLWLWWLLWLWWLWWWLWWLL
Fitzroy32 1864.00LLWLLWLWWLWWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Fremantle17 1062.96WWWLWWWWWLLWWLWLWLWLWLLWLWW
Melbourne30 2060.00LWWLWLLLWLLLWWLWLWLWLWWWLWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWWWWW
St Kilda29 2158.00WWWWWLLLWLWLLLLWWWWWLLWWWWWWWWLLLWLLWLLWLLLLWWWWWW
Gold Coast4 357.14WWWLLLW
All opponents28 2256.00WLLWLWLWWLLWLWLWWWWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLL
Western Bulldogs2712255.00LLWWDWLWLWWLLWLWWWWWLLWLLWWLWLLLWWWWWLLLLWLWWWWLWL
Essendon27 2354.00WLLLWLWWWLLWLLLLWLWLWWLWWWLLLLLLWWWWWWLWLWLWWLWWWW
Brisbane Lions1711553.03LWWWWWWLLLDLLLWLWLLWLLWLWWWLWLWWW
Carlton25 2550.00LLWLWLLLLLLLLWWLLWLLLLWWWWWWLLWWLWWLWWWWWWLWLWLLWW
Sydney2312647.00WLWWLWWLWWWWWWWWLLWLWLWWLLLLLWLWWLLWDLLLLLLLWLLWLL
Adelaide19 2246.34WLLLWWLWWWWWLWWWLLWLWWLLLLLLLLWWWLLLWLWLL
Hawthorn23 2746.00LLLLLLLLLLWWWWWWWWWLWLWLLWWLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLL
West Coast21 2644.68LWWLWWLWLWLLLLWWLWWWWWLWWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLL
Geelong22 2844.00WLLWWLLWLLLLLWLWLWLLWWWWWLWWWLLLWWLLLLLLLWLWLLWWWL
Collingwood2112843.00LLLWWLWLDLWLLWLLWWWWLLLWWWWLWLLLLWWLLLWWLLLLWLWLLW
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Brunswick St5  65.65 45541.53 299 100.00WWWWW
Western Oval5  88.67 59570.51 471 100.00WWWWW
Bellerive Oval4 180.61 54160.68 428 80.00WWWWL
Manuka Oval3 271.59 48559.53 407 60.00WLLWW
Waverley Park3 281.65 55169.50 464 60.00LLWWW
Coburg Oval3 252.56 36845.43 313 60.00LWWLW
Lake Oval3 269.60 47460.63 423 60.00WWLLW
Carrara3 265.59 44960.55 415 60.00WWLLW
Junction Oval3 296.79 65594.78 642 60.00WWWLL
M.C.G.3 270.62 48272.48 480 60.00WLWWL
Punt Rd3 248.49 33747.54 336 60.00WLLWW
Arden St2 380.85 56567.67 469 40.00LLLWW
Gabba2 367.55 45754.57 381 40.00LLLWW
Football Park2 367.50 45261.62 428 40.00WLWLL
Princes Park2 367.56 45865.64 454 40.00LWLWL
Docklands2 356.60 39659.58 412 40.00LWWLL
W.A.C.A.2 351.69 37561.61 427 40.00WLLWL
York Park2 359.45 39972.59 491 40.00WLWLL
Subiaco2 345.55 32557.62 404 40.00WWLLL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Victoria Park11363.58 43675.85 535 30.00DLLLW
S.C.G.1 452.61 37364.53 437 20.00LLLWL
Windy Hill1 462.66 43891.72 618 20.00WLLLL
Kardinia Park1 450.47 34776.66 522 20.00LLLLW
Moorabbin Oval  563.69 44780.55 535 0.00LLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
All venues  546.46 32270.63 483 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  556.72 40899.69 663 0.00LLLLL
Adelaide Oval  441.36 28270.70 490 0.00LLLL
Corio Oval  551.53 35998.81 669 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Western Oval17 3325.266 2216245.236 1706 85.00LLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Bellerive Oval9 3191.149 1295138.155 983 75.00WLLWWWWWWWWL
Carrara10 5208.191 1439202.180 1392 66.67WLWWWWLWLWWWLLW
Arden St13 7344.334 2398267.275 1877 65.00LWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Waverley Park13 7318.258 2166274.217 1861 65.00WLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Manuka Oval12 7274.254 1898251.219 1725 63.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Docklands12 8256.227 1763231.227 1613 60.00LWWWWLLWWWWWWLLLWWLL
Princes Park11 9329.279 2253271.233 1859 55.00WLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Moorabbin Oval11 9311.284 2150284.256 1960 55.00LLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Brunswick St11 9219.260 1574208.248 1496 55.00WLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
M.C.G.1019261.244 1810292.228 1980 52.50LWLLDLWWLWLWLWWWLWWL
W.A.C.A.4 495.95 665104.111 735 50.00WWLWLLWL
All venues9 11242.223 1675240.249 1689 45.00WWWWWWLWLLLLLWWLLLLL
Junction Oval9 11260.257 1817287.272 1994 45.00WLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
S.C.G.9 11259.234 1788293.228 1986 45.00LWWWWWWWLLLLLWLLLLWL
Kardinia Park9 11270.243 1863304.266 2090 45.00LWLWWWLWWWLLLWLLLLLW
Punt Rd8 12248.238 1726257.270 1812 40.00LLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Glenferrie Oval8 12200.232 1432248.251 1739 40.00WWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Victoria Park7112250.249 1749277.303 1965 37.50LLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Football Park7 13219.229 1543264.256 1840 35.00WLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Coburg Oval3 682.106 59892.89 641 33.33LLLLLWWLW
York Park2 463.57 43579.75 549 33.33LWLWLL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Gabba6 13257.224 1766285.282 1992 31.58WLWLLWLLLLWLLLLLLWW
Lake Oval6 14226.246 1602258.250 1798 30.00LWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Windy Hill5 15247.259 1741340.299 2339 25.00LLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Subiaco5 15204.225 1449283.261 1959 25.00WLLLWLLLWLLLLLLWWLLL
Corio Oval1 13115.136 826227.229 1591 7.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Adelaide Oval  441.36 28270.70 490 0.00LLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Bellerive Oval9 375.00WLLWWWWWWWWL
Carrara10 566.67WLWWWWLWLWWWLLW
Arden St3211765.00LWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Docklands30 2060.00WLLLWWLWWWLWWWLLWWLWWWLLWWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLL
S.C.G.21 1460.00LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWL
M.C.G.2912059.00LLWWLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWL
All venues28 2256.00WLLWLWLWWLLWLWLWWWWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLL
Western Oval27 2354.00WLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Waverley Park26 2452.00LWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Princes Park21 2942.00WLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Kardinia Park21 2942.00LLLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLW
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Subiaco11 2134.38LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLL
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
York Park2 433.33LWLWLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Gabba6 1331.58WLWLLWLLLLWLLLLLLWW
Windy Hill13 3726.00LLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1213725.00LLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Adelaide Oval  40.00LLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]