[North Melbourne Main][AFL Main]

North Melbourne Recent Form

By opponent
[Last 5][Last 20][Last 50]
By venue
[Last 5][Last 20][Last 50]

Last 5 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Fitzroy5  114.87 77160.58 418 100.00WWWWW
Melbourne5  89.63 59771.46 472 100.00WWWWW
Brisbane Lions4 179.77 55139.46 280 80.00WLWWW
St Kilda4 164.67 45145.72 342 80.00WWWWL
Essendon4 160.53 41356.54 390 80.00LWWWW
Greater Western Sydney3 275.53 50350.65 365 60.00WWWLL
Carlton3 281.52 53861.48 414 60.00LLWWW
Richmond3 268.63 47161.59 425 60.00WLWWL
Geelong3 273.48 48665.65 455 60.00WWWLL
Brisbane Bears2 371.68 49470.67 487 40.00LWLLW
Collingwood2 372.57 48974.62 506 40.00LWLLW
Fremantle2 360.52 41265.62 452 40.00LWWLL
West Coast2 356.51 38763.61 439 40.00WWLLL
Gold Coast2 369.58 47280.58 538 40.00LLWWL
Port Adelaide2 362.57 42977.56 518 40.00WWLLL
Adelaide2 369.47 46181.78 564 40.00LWLLW
Western Bulldogs1 454.49 37356.62 398 20.00LWLLL
Sydney1 451.65 37165.48 438 20.00LWLLL
Hawthorn1 460.62 42277.62 524 20.00LWLLL
All opponents  560.56 41677.65 527 0.00LLLLL
[Top]
Last 20 Games by Opponent
OpponentWDLForAgnWin%Record
Melbourne16 4322.263 2195247.206 1688 80.00LLLLWWWWWWWWWWWWWWWW
Richmond1415293.261 2019243.255 1713 72.50WWWWLWWLDWLWWWWWLWWL
Greater Western Sydney5 2119.77 79169.82 496 71.43WWWWWLL
Brisbane Bears12 5294.244 2008250.206 1706 70.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Carlton14 6345.235 2305261.211 1777 70.00WLWWLWWWWWWLWLWLLWWW
Fitzroy14 6342.318 2370284.232 1936 70.00WWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Essendon14 6286.229 1945272.237 1869 70.00LLWWWWWWLWLWLWWLWWWW
Gold Coast5 4123.121 859123.102 840 55.56WWWLLLWWL
Brisbane Lions11 9273.252 1890245.240 1710 55.00LWLWLLWLLWLWWWLWLWWW
Western Bulldogs11 9284.245 1949268.219 1827 55.00WWWWWLLLLWLWWWWLWLLL
Port Adelaide11 9273.247 1885301.236 2042 55.00WLWWLLWLWWLWWWLWWLLL
Fremantle9 11248.226 1714270.228 1848 45.00LLWWLWLWLWLWLLWLWWLL
St Kilda9 11237.213 1635267.236 1838 45.00LLWLLWLLWLLLLWWWWWWL
Hawthorn8 12245.223 1693269.247 1861 40.00WWWLLWWLWLLWLLLLWLLL
Geelong7 13265.188 1778314.265 2149 35.00LWWLLLLLLLWLWLLWWWLL
Collingwood7 13237.234 1656323.277 2215 35.00LLLWWLLLWWLLLLWLWLLW
West Coast6 14249.215 1709286.269 1985 30.00WLLLLLWLWWLLLLLWWLLL
Adelaide6 14237.206 1628283.265 1963 30.00LLLLLLLLWWWLLLWLWLLW
Sydney5114221.253 1579273.231 1869 27.50WWLLWDLLLLLLLWLLWLLL
All opponents4 16250.223 1723299.255 2049 20.00LLLLLLLLLWWLWWLLLLLL
[Top]
Last 50 Games by Opponent
OpponentWDLWin%Record
Greater Western Sydney5 271.43WWWWWLL
Brisbane Bears12 570.59LWWWLWWWWWWWLWLLW
Richmond3411569.00WLLWWWLLWWWWWWWLLWWWWWLLWWWWLLWWWWLWWLDWLWWWWWLWWL
Port Adelaide21 1165.63WWWWWWWWWLWLWLWWLLWLWWLWWWLWWLLL
Fitzroy32 1864.00LLWLLWLWWLWWWWWWWLWWWWLWWLLLLWWWWLWLWWLWWLLWLWWWWW
Melbourne31 1962.00WWLWLLLWLLLWWLWLWLWLWWWLWLWLLWLLLLWWWWWWWWWWWWWWWW
Fremantle17 1258.62WWWLWWWWWLLWWLWLWLWLWLLWLWWLL
St Kilda28 2256.00WWWWLLLWLWLLLLWWWWWLLWWWWWWWWLLLWLLWLLWLLLLWWWWWWL
Gold Coast5 455.56WWWLLLWWL
Western Bulldogs2712255.00WWDWLWLWWLLWLWWWWWLLWLLWWLWLLLWWWWWLLLLWLWWWWLWLLL
Essendon27 2354.00WLLLWLWWWLLWLLLLWLWLWWLWWWLLLLLLWWWWWWLWLWLWWLWWWW
Brisbane Lions1711553.03LWWWWWWLLLDLLLWLWLLWLLWLWWWLWLWWW
Carlton26 2452.00LWLWLLLLLLLLWWLLWLLLLWWWWWWLLWWLWWLWWWWWWLWLWLLWWW
All opponents24 2648.00WWWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLL
Adelaide20 2247.62WLLLWWLWWWWWLWWWLLWLWWLLLLLLLLWWWLLLWLWLLW
Hawthorn23 2746.00LLLLLLLLLLWWWWWWWWWLWLWLLWWLWWWWWLLWWLWLLWLLLLWLLL
Sydney2212745.00LWWLWWLWWWWWWWWLLWLWLWWLLLLLWLWWLLWDLLLLLLLWLLWLLL
West Coast21 2743.75LWWLWWLWLWLLLLWWLWWWWWLWWLLLWLLLLLWLWWLLLLLWWLLL
Collingwood2112843.00LLLWWLWLDLWLLWLLWWWWLLLWWWWLWLLLLWWLLLWWLLLLWLWLLW
Geelong21 2942.00LLWWLLWLLLLLWLWLWLLWWWWWLWWWLLLWWLLLLLLLWLWLLWWWLL
[Top]
Last 5 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Brunswick St5  65.65 45541.53 299 100.00WWWWW
Western Oval5  88.67 59570.51 471 100.00WWWWW
Manuka Oval3 271.59 48559.53 407 60.00WLLWW
Waverley Park3 281.65 55169.50 464 60.00LLWWW
Bellerive Oval3 281.62 54867.63 465 60.00WWLLW
Coburg Oval3 252.56 36845.43 313 60.00LWWLW
Lake Oval3 269.60 47460.63 423 60.00WWLLW
M.C.G.3 271.62 48872.46 478 60.00LWWLW
Junction Oval3 296.79 65594.78 642 60.00WWWLL
Punt Rd3 248.49 33747.54 336 60.00WLLWW
Arden St2 380.85 56567.67 469 40.00LLLWW
Gabba2 367.55 45754.57 381 40.00LLLWW
Football Park2 367.50 45261.62 428 40.00WLWLL
Princes Park2 367.56 45865.64 454 40.00LWLWL
Carrara2 361.60 42669.56 470 40.00WLLWL
W.A.C.A.2 351.69 37561.61 427 40.00WLLWL
York Park2 359.45 39972.59 491 40.00WLWLL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Victoria Park11363.58 43675.85 535 30.00DLLLW
Docklands1 464.55 43969.65 479 20.00WLLLL
S.C.G.1 452.61 37364.53 437 20.00LLLWL
Subiaco1 444.49 31358.62 410 20.00WLLLL
Windy Hill1 462.66 43891.72 618 20.00WLLLL
Kardinia Park1 450.47 34776.66 522 20.00LLLLW
Moorabbin Oval  563.69 44780.55 535 0.00LLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
All venues  560.56 41677.65 527 0.00LLLLL
Glenferrie Oval  556.72 40899.69 663 0.00LLLLL
Adelaide Oval  549.45 33989.83 617 0.00LLLLL
Corio Oval  551.53 35998.81 669 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 20 Games by venue
VenueWDLForAgnWin%Record
Sydney Showground2  34.18 22219.24 138 100.00WW
Western Oval17 3325.266 2216245.236 1706 85.00LLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Bellerive Oval10 4223.169 1507166.182 1178 71.43WLLWWWWWWWWLLW
Arden St13 7344.334 2398267.275 1877 65.00LWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Waverley Park13 7318.258 2166274.217 1861 65.00WLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
Manuka Oval12 7274.254 1898251.219 1725 63.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Carrara10 6222.206 1538220.190 1510 62.50WLWWWWLWLWWWLLWL
M.C.G.1118266.246 1842282.230 1922 57.50WLLDLWWLWLWLWWWLWWLW
Princes Park11 9329.279 2253271.233 1859 55.00WLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Moorabbin Oval11 9311.284 2150284.256 1960 55.00LLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Brunswick St11 9219.260 1574208.248 1496 55.00WLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
W.A.C.A.4 495.95 665104.111 735 50.00WWLWLLWL
Junction Oval9 11260.257 1817287.272 1994 45.00WLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
S.C.G.9 11259.234 1788293.228 1986 45.00LWWWWWWWLLLLLWLLLLWL
Kardinia Park9 11270.243 1863304.266 2090 45.00LWLWWWLWWWLLLWLLLLLW
Punt Rd8 12248.238 1726257.270 1812 40.00LLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Glenferrie Oval8 12200.232 1432248.251 1739 40.00WWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Victoria Park7112250.249 1749277.303 1965 37.50LLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Docklands7 13250.237 1737264.237 1821 35.00WWWLLLWWLLLLLWLWLLLL
Football Park7 13219.229 1543264.256 1840 35.00WLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Coburg Oval3 682.106 59892.89 641 33.33LLLLLWWLW
York Park2 463.57 43579.75 549 33.33LWLWLL
Stadium Australia1 231.31 21743.39 297 33.33LLW
Gabba6 13257.224 1766285.282 1992 31.58WLWLLWLLLLWLLLLLLWW
Lake Oval6 14226.246 1602258.250 1798 30.00LWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Windy Hill5 15247.259 1741340.299 2339 25.00LLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
All venues4 16250.223 1723299.255 2049 20.00LLLLLLLLLWWLWWLLLLLL
Subiaco4 16205.215 1445286.266 1982 20.00LLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
Corio Oval1 13115.136 826227.229 1591 7.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  114.12 9618.10 118 0.00L
Adelaide Oval  549.45 33989.83 617 0.00LLLLL
Toorak Park  19.8 6221.9 135 0.00L
[Top]
Last 50 Games by venue
VenueWDLWin%Record
Sydney Showground2  100.00WW
Bellerive Oval10 471.43WLLWWWWWWWWLLW
Arden St3211765.00LWWWWLLWLWLLWWWWWLDWWWLLLWWWWWLWWWLWWWWWWLWWLLLLWW
Manuka Oval12 763.16WWWLWWLWWLLWWLWLLWW
Carrara10 662.50WLWWWWLWLWWWLLWL
M.C.G.3011961.00LWWLWWLWWWLWWWLLWLLLWWLWWWWWWLWLLDLWWLWLWLWWWLWWLW
S.C.G.21 1460.00LWWWWWWWLWWWWWLLWWWWWWWLLLLLWLLLLWL
Western Oval27 2354.00WLLLLLWLWLLLWWLWLLWLLLLLLLWWWLLLWWWWWWWWWLWWWWWWWW
Docklands26 2452.00LWWWLLWWLWWWLLWWWLLWLWWWWLLWWWWWWLLLWWLLLLLWLWLLLL
Waverley Park26 2452.00LWWLLLLLWLWLWWLWWWLLWLWLLWLLWLWLWLLLLWWWWWWWWLLWWW
W.A.C.A.4 450.00WWLWLLWL
All venues24 2648.00WWWWWWLLWWLWWWWWWWWWLWLLLLLWWLLLLLLLLLLWWLWWLLLLLL
Moorabbin Oval11 1542.31LLLLLLLLLWWWWWWWWWWWLLLLLL
Princes Park21 2942.00WLLLWWWLLLLWLLLWLLLLLLWLLLWWLWWLWWLWLWLWLLWWWLWLWL
Kardinia Park21 2942.00LLLWLLWWLLLLLLLLWLLLWWWWWWLLWWLWLWWWLWWWLLLWLLLLLW
Football Park12 1741.38LLLLWWWWWWLWLWLLLWLLLLWLWLWLL
Junction Oval18 2839.13LLLLLLWLLLLLLLWWWWLLWWWLLWWLLLWLWLLLLLWWWWWWLL
Brunswick St14 2337.84LLLLLWLLLWLLLWLLLWLLWWWLLWLWLLLLWWWWW
Coburg Oval3 633.33LLLLLWWLW
Lake Oval14 2833.33LLLWLLLLLLLWWLLWWWLWWLLWWLLLLLLWLLLLLWWLLW
Subiaco11 2233.33LLWLWWWWLLLWWLLLWLLLWLLLLLLWWLLLL
York Park2 433.33LWLWLL
Stadium Australia1 233.33LLW
Glenferrie Oval1312732.93LDWWLLWLLLLLLWLWLLLLLWWWWWLLLLLLLWWWLLLLL
Gabba6 1331.58WLWLLWLLLLWLLLLLLWW
Windy Hill13 3726.00LLWLLWLLLLLLWLLLLLLWLLLWWWLLWLLLLLLWLWLLWLWLLWLLLL
Punt Rd8 2425.00LLLLLLLLLLLLLLWLWLWLWLLLLWLWLLWW
Victoria Park1213725.00LLLLLLLLLLLLLWLWLLLLWLWLWLLLLLLLLLWLWWLLLWWWLDLLLW
Corio Oval1 137.14WLLLLLLLLLLLLL
Albury  10.00L
Adelaide Oval  50.00LLLLL
Toorak Park  10.00L
[Top]
[All Teams Main][AFL Main]